6. Sınıf Matematik Ders Kitabı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158-159-160-161-162. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158-159-160-161-162. Cevapları KOZA Yayınları

6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 158-159-160-161-162. Sayfa Cevapları 4. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları KOZA Yayınları

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. “Bir sayının yarısının sekiz eksiği” ifadesini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. x/2 – 8


2. 7x – 2 cebirsel ifadesinin x = 25 için değeri kaçtır?
Cevap: D. 173

7x – 2
7 . 25 – 2 = 173


3. 3x + 18 cebirsel ifadesine uygun sözel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. Bir sayının 3 katının 18 fazlası


4. 4y cebirsel ifadesine eşit olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. y + y + y + y


5. Değişkeni n’yi ve sabit terimi 3’ü temsil etmek üzere
Cevap: C. 4n + 3

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158-159-160-161-162. Cevapları KOZA Yayınları


6. Değişkeni y’yi ve sabit terimi 12’yi temsil etmek üzere 5y + 12 cebirsel ifadesinin modellenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158-159-160-161-162. Cevapları KOZA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları KOZA Yayınları

7. –7xy + 3 cebirsel ifadesindeki değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. x ve y


8. “Bir sayının 5 katının 3 fazlasının yarısı” ifadesini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. (5x + 3)/2


Bir ortaokuldaki öğretmenlere “Türk sanat müziği, Türk halk müziği, pop ve yabancı müzik” türlerinden en çok hangisini sevdikleri soruluyor. Elde edilen verilere göre aşağıdaki tablo oluşturuluyor. Buna göre 9, 10, 11, 12 ve 13. soruları cevaplayınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158-159-160-161-162. Cevapları KOZA Yayınları

9. Ankete katılan kadın öğretmenler, erkek öğretmenlerden kaç kişi fazladır?
Cevap: A. 6

9 + 11 + 6 + 4 = 30 kadın öğretmen
10 + 7 + 5 + 2 = 24 erkek öğretmen

30 – 24 = 6 fazladır.


10. Kadınların en çok sevdiği müzik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. Türk halk müziği


11. Erkeklerin en az sevdiği müzik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. Yabancı müzik


12. Ankete katılan kadın öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır?
Cevap: D. 30

9 + 11 + 6 + 4 = 30 kadın öğretmen


13. Ankete katılan tüm öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır?
Cevap: A. 54

9 + 11 + 6 + 4 = 30 kadın öğretmen
10 + 7 + 5 + 2 = 24 erkek öğretmen
Toplam → 30 + 24 = 54


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları KOZA Yayınları

14. Hazal’ın bir öykü kitabından 5 günde okuduğu sayfa sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Hazal, öykü kitabından günde ortalama kaç sayfa okumuştur?
Cevap: D. 39

Aritmetik ortalaması alınır.
30 + 33 + 38 + 46 + 48 = 195
195 ÷ 5 = 39


15. 6 kişinin boy uzunluklarının ortalaması 168 cm’dir. Bu kişilerden 5’inin boyları sıra ile 185, 161, 168, 169 ve 158 cm’dir. Altıncı kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: C. 167

168 . 6 = 1008
185 + 161 + 168 + 169 + 158 = 841
1008 – 841 = 167


16. 4 kişinin kütlelerinin aritmetik ortalaması 70 kg’dır. Bunlara bir kişi daha katılınca kütlelerinin aritmetik ortalaması 71 kg oluyor. Gruba katılan kişinin kütlesi kaç kilogramdır?
Cevap: B. 75

70 . 4 = 280
280 + 75 = 355
355 ÷ 5 = 71


Bir satıcının 5 ayda sattığı buzdolabı sayılarından 4 aya ait satış sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 5 aydaki satış sayılarının açıklığı 49’dur. Ocak ayı en az satışın olduğu aydır. Buna göre 17 ve 18. soruları cevaplayınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158-159-160-161-162. Cevapları KOZA Yayınları

17. Ocak ayında satılan buzdolabı sayısı kaçtır?
Cevap: D. 24

Açıklığı → 49
En az olduğu ay ocak
En fazla olduğu ay Nisan
73 – 49 = 24


18. 5 ayda satılan buzdolabı sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap: B. 47

24 + 38 + 44 + 73 + 56 = 235
235 ÷ 5 = 47


19. Müjde’nin kırkar soruluk 5 testten doğru cevapladığı soru sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Müjde’nin doğru cevapladığı soru sayılarının açıklığı kaçtır?
Cevap: A. 12

39 – 27 = 12


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları KOZA Yayınları

Bir sinemanın aynı gün 5 gösterimindeki tam bilet ve öğrenci bileti sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. soruları cevaplayınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158-159-160-161-162. Cevapları KOZA Yayınları

20. Tam bilet alanların aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. 55

35 + 47 + 62 + 78 + 53 = 275
275 ÷ 5 = 55


21. Öğrenci bileti alanların aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. 17

8 + 12 + 16 + 36 + 13 = 85
85 ÷ 5 = 17


22. Gösterim başına düşen ortalama izleyici sayısı kaçtır?
Cevap: A. 72

275 + 85 = 360
360 ÷ 5 = 72


23. Tam bilet sayılarının açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. 43

78 – 35 = 43


24. Öğrenci bileti sayılarının açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: 
A. 29 B. 28

36 – 8 = 28


25. Saat 15.30 ve 18.15 gösterimlerine tam bilet alan izleyicilerin aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. 70

15.30 → 62
18.15 → 78
62 + 78 = 140
140 ÷ 2 = 70


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları KOZA Yayınları

B. Bir otomobil bayisinde 5 yılda satılan binek ve ticari araçların satış sayıları aşağıdaki ikili sütun grafiğinde gösterilmiştir.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158-159-160-161-162. Cevapları KOZA Yayınları

İkili sütun grafiğinden yararlanarak aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.
Cevap:

(.D.) 1. Binek araçlar kırmızı renkli sütunlarla gösterilmiştir.
(.Y.) 2. Yatay eksen satış sayılarını göstermektedir.
(.Y.) 3. 2016 yılında 450 binek, 600 ticari araç satılmıştır.
(.D.) 4. 2014 yılında 500 binek, 350 ticari araç satılmıştır.
(.D.) 5. 5 yılda satılan binek araçların toplam sayısı 2500’dür.
(.Y.) 6. 5 yılda satılan tüm araçların toplam sayısı 4000’dir.
→ 400 + 500 + 450 + 600 + 550 + 200 + 350 + 250 + 450 + 300 = 4050


C. Aşağıdaki noktalı yerlere “terim”, “sabit terim”, “değişken” ve “katsayı” ifadelerinden uygun olanları yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158-159-160-161-162. Cevapları KOZA Yayınları


Ç. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. Değişkeni t, sabit terimi 5 ve katsayısı –3 olan cebirsel ifade …-3t + 5…… olur.

2. “Bir sayının beşte birinin 9 eksiği” ifadesine ait cebirsel ifade …x/5 – 9……. olur.

3. Bir cebirsel ifadede üsleri aynı olan değişkenlerin aynı veya farklı katsayılara sahip terimlerine …benzer terim… denir.

4. “Bir sayının 6 katının 3 eksiği” ifadesine ait cebirsel ifade ….6x – 3….. olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.