6. Sınıf Matematik Ders Kitabı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177-181-182. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177-181-182. Cevapları KOZA Yayınları

6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 177-181-182. Sayfa Cevapları Üçgenin Alanı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları KOZA Yayınları

Pisa (Piza) Kulesi İtalya’da bulunmaktadır. Bu kulenin özelliği eğik olmasıdır. Pisa Kulesi’nin bir kenarı ile kesikli çizgilerin oluşturduğu üçgeni inceleyiniz. Pisa Kulesi’nin yerden yüksekliğini gösteren kenarın, üçgenin bir yüksekliği olup olmadığını söyleyiniz.
Cevap: Oluşturulan çizgi, zemin ile dik kesiştiği için yüksekliktir.


Uygulama Basamakları

Kareli kâğıdınızın karelerinden yararlanarak birer tane eşkenar, dik ve geniş açılı üçgen çiziniz. Bu üçgenlerin birer kenarına ait yüksekliklerini, gönyeden veya birim karelerin kenarlarından yararlanarak çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177-181-182. Cevapları KOZA Yayınları


Uygulama Basamakları

Dosya kâğıdının köşegenini örnekteki gibi çiziniz. Daha sonra dosya kâğıdını bu köşegen boyunca kesiniz (Makası dikkatli kullanınız.). Oluşan düzlemsel şekillerin adını söyleyiniz.
Cevap: Dik üçgen oluşmuştur.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177-181-182. Cevapları KOZA Yayınları


Oluşan düzlemsel bölgelerin eş olup olmadığını söyleyiniz.
Cevap: Oluşan düzlemsel bölgeler birbirine eştir.


Oluşan düzlemsel şekillerden birinin alanı ile dikdörtgensel bölge olan dosya kâğıdının alanı arasındaki ilişkiyi söyleyiniz.
Cevap: Oluşan üçgenlerden birinin alanı dikdörtgenin alanının yarısına denktir.


Dikdörtgenin alanı ile üçgenin alanı arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Dikdörtgeni ortadan kesilmesiyle iki eş şekil ortaya çıkmıştır. Böylelikle üçgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısı olur.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları KOZA Yayınları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Yandaki şekilde kırmızı renkle çizilmiş doğru parçalarından hangisinin ABC üçgeninin BC kenarına ait yükseklik olduğunu belirleyiniz.
Cevap: |AD| → BC kenarına ait yüksekliktir.


2. Aşağıdaki kareli kâğıtta verilen üçgenlerin birer kenarına ait yüksekliklerini çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177-181-182. Cevapları KOZA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları KOZA Yayınları

3. Aşağıdaki üçgenlerin alanlarını, verilen uzunluklardan yararlanarak hesaplayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177-181-182. Cevapları KOZA Yayınları


4. Bir apartman dairesinin balkonunun zemini üçgen şeklindedir. Balkonun zemininin bir kenarının uzunluğu 5 m, bu kenara ait yükseklik ise 2 m’dir. Bu balkonun zemini karo taşları ile döşenmek isteniyor. Bunun için toplam kaç metrekare karo taşı kullanılacaktır?
Cevap:

5 . 2 = 10
10 ÷ 2 = 5 m²


5. Bir hediye kutusunun tabanı dik üçgen biçimindedir. Bu kutunun taban alanı 54 cm² ve dik kenarlardan birinin uzunluğu 9 cm’dir. Kutunun öteki dik kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap:

54 = (9 . h)/2
54 . 2 = 9 . h
108 = 9h
h = 12 cm

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.