6. Sınıf Matematik Ders Kitabı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 192-194. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 192-194. Cevapları KOZA Yayınları

6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 192-194. Sayfa Cevapları Arazi Ölçme Birimleri

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları KOZA Yayınları

Yanan orman ve buğday ekilen alanları ifade eden ölçü birimleri hakkındaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: Büyük arazileri ölçerken kullanılan ölçüm birimleridir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları KOZA Yayınları

Uygulama Basamakları

Yandaki okulun bulunduğu arsanın boyu 70 m, eni 40 m’dir. Bu arsanın alanını m² birimi cinsinden hesaplayınız.
Cevap: 70 . 40 = 2400 m²


Bulduğunuz alanı ar, dekar (dönüm) ve hektar birimleri cinsinden yazınız.
Cevap:

1 ar = 100 m²
2400 m² → 2400 ÷ 100 = 24 ar

1 dekar (dönüm) = 1000 m²
2400 m² → 2400 ÷ 1000 = 2,4 dönüm

1 hektar = 10 000 m²
2400 m² → 2400 ÷ 10 000 = 0,24 hektar


Arazi ölçme birimlerinden ar, dekar (dönüm) ve hektarın birbiri ile olan ilişkisini belirleyiniz.
Cevap: Bütün birimler arazi ölçümünü ifade etmektedir.


Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıda bir çiftçinin tarlasına ait plan verilmiştir. Plandaki verilerden yararlanarak istenilen hesaplamaları yapınız.

a. Tarlanın alanını ar ve dekar cinsinden hesaplayınız.
Cevap:

80 . 50 = 4000 m² alanı
4000 m² → 4000 ÷ 100 = 40 ar
4000 m² → 4000 ÷ 1000 = 4 dekar


b. Yulaf ekilecek alanı ar cinsinden hesaplayınız.
Cevap:

30 . 30 = 900 m²
900 m² → 900 ÷ 100 = 9 ar


c. Arpa ekilecek alanı ar cinsinden hesaplayınız.
Cevap:

80 . 20 = 1600 m²
1600 m² → 1600 ÷ 100 = 16 ar


ç. Yulaf ve buğday ekilecek alanı ar cinsinden hesaplayınız.
Cevap:

Yulaf ev buğday ekilecek alan
80 . 30 = 2400 m²
2400 m² → 2400 ÷ 100 = 24 ar


2. Bir köyün yüz ölçümü 600 000 m²dir. Bu köyün yüz ölçümünü ar, dekar ve hektar birimleri ile yazınız.
Cevap:

1 ar = 100 m²
600 000 m² → 600 000 ÷ 100 = 6000 ar

1 dekar (dönüm) = 1000 m²
600 000 m² → 600 000 ÷ 1000 = 600 dönüm

1 hektar = 10 000 m²
600 000 m² → 600 000 ÷ 10 000 = 60 hektar


3. Bir otoparkın tabanı, bir kenar uzunluğu 40 cm olan kare şeklindeki karo taşlarından 5000 tanesi ile kaplanmıştır. Bu otoparkın taban alanını ar cinsinden hesaplayınız.
Cevap:

40 . 40 = 1600 cm²
1600 . 5000 = 8 000 000 cm²

8 000 000 cm² → 800 m²
800 m² → 800 ÷ 100 = 8 ar


4. Aşağıda verilen ölçme sonuçlarını istenilen birim cinsinden yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 192-194. Cevapları KOZA Yayınları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.