6. Sınıf Matematik Ders Kitabı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 205-207. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 205-207. Cevapları KOZA Yayınları

6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 205-207. Sayfa Cevapları π Sayısı ve Çemberin Uzunluğu Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları KOZA Yayınları

Kavanozun kapağının çevresine dolanan ipin uzunluğu için ne söyleyebilirsiniz?
Cevap: Dolanan ipin uzunluğunun kavanozun çevresinin uzunluğuna eşit olduğunu söyleyebiliriz.


Kavanozun tabanına değen ve birbirine paralel olan iki cetvel arasındaki
uzaklık için ne söyleyebilirsiniz?
Cevap: Çapın uzunluğunu verir. 


Uygulama Basamakları

• Defterinize pergelinizi kullanarak farklı yarıçap uzunluklarında iki çember çiziniz.
• Bu çemberlerin birer çapını cetvelinizi kullanarak çiziniz.
• Çapların uzunluklarını cetvelinizle ölçünüz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 205-207. Cevapları KOZA Yayınları


• Çizdiğiniz çemberlerin çevrelerine ip dolayınız.
• Çemberlerin çevrelerine doladığınız iplerin uzunluklarını ölçünüz.
Cevap: İlk çember 37,68 cm, ikinci çember 18,84 cm’dir.


• Her bir çemberin çevresine doladığınız ipin uzunluğunu, aynı çemberin çap uzunluğuna bölünüz (Bu bölme işlemini hesap makinesiyle yapınız.).
Cevap:

37,68 ÷ 12 = 3,14
18,84 ÷ 6 = 3,14


• Bulduğunuz sayılar birbirine eşit midir?
Cevap: Eşittir. 


• Bulduğunuz sabit sayıya ne denildiğini araştırınız
Cevap: Bulduğumuz sabit sayıya π (pi) denir.


• Çemberin uzunluğunun nasıl bulunacağını açıklayınız.
Cevap: Çemberin uzunluğu π . R(2r) ile bulunur.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları KOZA Yayınları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıdaki çemberlerin uzunluklarını hesaplayınız (π’yi 3 alınız.).
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 205-207. Cevapları KOZA Yayınları


2. Aşağıda uzunlukları verilen çemberlerin istenilen elemanlarının uzunluklarını hesaplayınız (π’yi 3,14 alınız.).
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 205-207. Cevapları KOZA Yayınları


3. Çapının uzunluğu 49 cm olan bir çemberin uzunluğunu hesaplayınız (π’yi 22/7 alınız.).
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 205-207. Cevapları KOZA Yayınları


4. Daire biçimindeki bir masa örtüsünün uzunluğu 270 cm’dir. Bu masa örtüsünün yarıçapının uzunluğunu hesaplayınız (π’yi 3 alınız.).
Cevap:

2r . π
2r. 3 = 270
6r = 270
r =45 cm


5. Yandaki dikdörtgenin içinde bulunan çemberlerin yarıçaplarının uzunlukları altışar santimetredir. Dikdörtgenin çevresinin uzunluğunu hesaplayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 205-207. Cevapları KOZA Yayınları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.