6. Sınıf Matematik Ders Kitabı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208-210-211-213-214-218-219-221. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208-210-211-213-214-218-219-221. Cevapları KOZA Yayınları

6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 208-210-211-213-214-218-219-221. Sayfa Cevapları Hacim

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları KOZA Yayınları

Resimdeki salça, kolonya, margarin, ayçiçek yağı ve beyaz peynir farklı biçimlerdeki kaplara konulmuştur. Bu ürünler en sağdaki koliye yerleştirilecektir.
Koliye bu ürünlerden hangilerini hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirebiliriz? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Koli küp şeklindedir. Bu yüzden içine ayçiçek yağı, peynir ve margarini arada boşluk kalmayacak şekilde koyabiliriz. Çünkü bunlar dikdörtgenler prizma şeklindedir. 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları KOZA Yayınları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıdaki prizmaların hacmini birimküp cinsinden bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208-210-211-213-214-218-219-221. Cevapları KOZA Yayınları


2. Aşağıdaki prizmaların içinin hiç boşluk kalmayacak şekilde kaçar tane birimküp ile doldurabileceğinizi bulunuz. Bu sonuçlardan yararlanarak prizmaların hacimlerini birimküp cinsinden yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208-210-211-213-214-218-219-221. Cevapları KOZA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları KOZA Yayınları

Prizmaların Hacmi

3 öğrenci, bir masanın üzerinde yirmi dörder birimküp hacme sahip farklı prizmalar oluşturmuştur. Bu prizmaların hacimlerini nasıl hesaplayabileceğinizi açıklayınız.
Cevap: Bu prizmaların hacmini, tabanındaki kare sayısı ile yüksekliğini belirten kare sayısını çarparak buluruz.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları KOZA Yayınları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıdaki prizmaların hacmini önce birimküpleri sayarak sonra taban alanı ile yüksekliği çarparak bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208-210-211-213-214-218-219-221. Cevapları KOZA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları KOZA Yayınları

2. Yandaki küpün hacmini hesaplayınız. Bu küp ile aynı hacme sahip dikdörtgenler prizmasının taban ayrıtlarının birinde 3, diğerinde 6 birimküp vardır. Buna göre dikdörtgenler prizmasının yüksekliğinde kaç birimküp vardır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208-210-211-213-214-218-219-221. Cevapları KOZA Yayınları


3. Yandaki dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayınız. Bu prizma ile aynı hacme
sahip bir kare prizma oluşturuluyor. Bu kare prizmanın tabanı 16 birimküpten oluştuğuna göre yüksekliği kaç birimküpten oluşur?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208-210-211-213-214-218-219-221. Cevapları KOZA Yayınları


4. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi 192 birimküptür ve yüksekliği 6 birimküp uzunluğundadır. Bu prizmanın tabanının kaç birimküpten oluştuğunu bulunuz.
Cevap:

192 br³ = 6 . x
192 = 6x
32 = x


5. Yandaki dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayınız. Bu prizma ile aynı
hacme sahip bir kare prizma oluşturuluyor. Bu kare prizmanın yüksekliğinde 6 birimküp bulunduğuna göre taban ayrıtları kaçar birimküpten oluşur?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208-210-211-213-214-218-219-221. Cevapları KOZA Yayınları


6. Aşağıda birimküplerle oluşturulmuş yapıların hacimlerini birimküp cinsinden bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208-210-211-213-214-218-219-221. Cevapları KOZA Yayınları


7. Hacmi 10 birimküp olan ama prizma olmayan 3 farklı yapı oluşturunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208-210-211-213-214-218-219-221. Cevapları KOZA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları KOZA Yayınları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
Cevap:

a. 1 m³ = …..1 . 1000 = 1000….. dm³
b. 1 dm³ = ….1 . 1000 = 1000……. cm³
c. 4 dm³ = ……4 . 1000 = 4000…… cm³
ç.1 m³ = …….1 . 1 000 000 = 1 000 000…… cm³
d. 11 m³ = ……11 . 1000 = 11 000…….. dm³
e. 42 dm³ = …..42 . 1000 = 42 000…… cm³
f. 8 m³ = …….8 . 1 000 000 = 8 000 000….. cm³
g. 29 000 cm³ = ….29 000 ÷ 1000 = 29…….. dm³
ğ. 74 000 000 cm³ = …..74 000 000 ÷ 1 000 000 = 74…… m³
h. 7 dm³ = ….7 . 1000 = 7000… cm³


2. Bir buğday silosunun hacmi 25 000 000 dm³tür. Bu silonun hacmini m³ ve cm³ cinsinden yazınız.
Cevap:

25 000 000 dm³ → 25 000 000 ÷ 1000 = 25 000 m³
25 000 000 dm³ → 25 000 000 . 1000 = 25 000 000 000 cm³


3. Bir süt tankerinin deposunun hacmi 20 m³tür. Bu tankerin deposunun hacmini dm³ ve cm³ cinsinden yazınız
Cevap:

20 m³ → 20 . 1000 = 20 000 dm³
20 m³ → 20 . 1 000 000 = 20 000 000 cm³


4. Bir inşaatın temelinde 78 000 000 cm³ çimento kullanılmıştır. Kullanılan çimentonun hacmini dm³ ve m³ cinsinden yazınız.
Cevap:

78 000 000 cm³ → 78 000 000 ÷ 1000 = 78 000 dm³
78 000 000 cm³ → 78 000 000 ÷ 1 000 000 = 78 m³


5. Bir varil 200 dm³ benzin almaktadır. Bu varillerden 80 tanesi kaç metreküp benzin alır?
Cevap:

200 dm³ → 200 ÷ 1000 = 0,2 m³
0,2 . 80 = 16 m³


6. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir yüzme havuzunda 60 m³ su vardır. Bu havuzdaki suyun hacmini dm³ ve cm³ cinsinden yazınız.
Cevap:

60 m³ → 60 . 1000 = 60 000 dm³
60 m³ → 60 . 1 000 000 = 60 000 000 cm³


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları KOZA Yayınları

Prizmaların Hacmini Hesaplama

Zekâ küpü adlı oyuncağın bir ayrıtının uzunluğu 9 cm’dir. Bu küpün hacminin kaç santimetreküp olduğunu nasıl bulabileceğinizi açıklayınız.
Cevap:


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları KOZA Yayınları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıdaki prizmaların hacmini hesaplayınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208-210-211-213-214-218-219-221. Cevapları KOZA Yayınları


2. Aşağıdaki buzdolabı ve çamaşır makinesinin hacmini hesaplayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208-210-211-213-214-218-219-221. Cevapları KOZA Yayınları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.