6. Sınıf Matematik Ders Kitabı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236-237-238. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236-237-238. Cevapları KOZA Yayınları

6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 236-237-238. Sayfa Cevapları 6. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları KOZA Yayınları

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdaki şekillerden hangisinde bir çemberin yarıçapı gösterilmiştir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236-237-238. Cevapları KOZA Yayınları


2. Bir otomobilin tekerleğinin çaı› 35 cm’dir. Bu otomobil 1 050 m yol gittiğinde tekerlek kaç devir yapmış olur? (π’yi 3 alınız.)
Cevap: B. 1000

35 . 3 = 105 cm
1 050 m → 1050 . 100 = 105 000 cm
105 000 ÷ 105 = 1000


3. Bir çemberin çapının uzunluğu 28 cm’dir. Bu çemberin uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? (π’yi 3 alınız.)
Cevap: A. 84

28 . 3 = 84 cm


4. Bir bileziğin çevresinin uzunluğu 24 cm’dir. Bu bileziğin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? (π’yi 3 alınız.)
Cevap: C. 4

2 . 3 . r = 24
6r = 24
r = 4 cm


5. Yandaki prizmanın içi hiç boşluk kalmayacak şekilde birimküplerle doldurulduğunda bu prizmanın hacmi kaç birimküp olur?
Cevap: D. 50

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236-237-238. Cevapları KOZA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları KOZA Yayınları

6. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir dolabın boyu 80 cm, eni 60 cm ve yüksekliği 2 m’dir. Bu dolabın hacmi kaç santimetreküptür?
Cevap: A. 960 000

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236-237-238. Cevapları KOZA Yayınları


7. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi yandaki kare prizmanın hacmine eşittir. Dikdörtgenler prizmasının tabanı 40 birimküpten oluştuğuna göre yüksekliği kaç birimküpten oluşur?
Cevap:  D. 2

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236-237-238. Cevapları KOZA Yayınları


8. Boyutları 30 cm, 20 cm ve 40 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki tenekede bulunan zeytinyağının 3/4’ü kullanılmıştır. Bu tenekede kalan zeytinyağı kaç litredir?
Cevap: B. 6

20 . 30 . 40 = 24 000 cm³
24 000 . 3/4 = 18 000 cm³
24 000 – 18 000 = 6000 cm³
6000 cm³ → 6000 ÷ 1000 = 6 L zeytinyağı kalmıştır.


9. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun içine kare prizma biçiminde bir kutu yerleştiriliyor. Dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 9 cm, 12 cm ve 16 cm; kare prizmanın taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 6 cm ve yüksekliği 12 cm’dir. Bu ölçülere göre dikdörtgenler prizmasının içine, kare prizma yerleştirildikten sonra kaç santimetreküplük boşluk kalır?
Cevap:  D. 1296

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236-237-238. Cevapları KOZA Yayınları


10. Yandaki büyük prizmanın içine bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan küplerden kaç tanesi sığar?
Cevap:  C. 432

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236-237-238. Cevapları KOZA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları KOZA Yayınları

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.
Cevap:

(.D.) 1. Bir cismin boşlukta kapladığı yere hacim denir.
(.Y.) 2. Kare prizma ve dikdörtgenler prizması, küpün özel bir hâlidir.
(.D.) 3. Dikdörtgenler prizmasının hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.
(.D.) 4. 1 cm³ = 1000 mm³tür.
(.Y.) 5. 1 m³ = 1000 cm³tür. → 1 m³ = 1 000 000 cm³tür.


C. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.
Cevap:

(.D.) 1. 15 L = 1500 cL
(.Y.) 2. 37 L = 3700 mL → 37 . 1000 = 37 000 mL
(.D.) 3. 48 cL = 480 mL
(.D.) 4. 13 200 cL = 132 L
(.Y.) 5. 75 000 mL = 750 L → 75 000 ÷ 1000 = 75 L
(.Y.) 6. 8400 mL = 84 cL → 84 000 ÷ 10 = 8400 cL
(.D.) 7. 12 L = 12 000 cm³
(.Y.) 8. 900 cL = 90 dm³ → 900 ÷ 100 = 9 dm³


Ç. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. Çember ile bu çemberin iç bölgesinden oluşan düzlemsel şekil …daire… olarak adlandırılır.
2. Bir çemberin yarı çapının uzunluğu, bu çemberin çap uzunluğunun …yarısı…. kadardır.
3. Bir çemberin çevresinin uzunluğu, çap uzunluğunun …π… sayısı ile çarpımına eşittir.
4. Bir çemberde yarıçapın uzunluğu ..r… sembolü ile gösterilir.
5. Bir çemberde çapın uzunluğu ..R.. sembolü ile gösterilir.


D. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
Cevap:

1. 8 m³ = ..8 . 1000 = 8000… dm³
2. 6 dm³ = ..6 . 1000 = 6000.. cm³
3. 5 cm³ = …5 . 1000 = 5000… mm³
4. 7 m³ = ….7 . 1 0000 000 = 7 000 000… cm³
5. 38 000 cm³ = ..38 000 ÷ 1000 = 38.. dm³
6. 48 000 000 cm³ = ..48 000 000 ÷ 1 000 000 = 48.. 


E. Yandaki dik prizmanın hacmini tahmin ediniz. Sonra bu prizmanın hacmini hesaplayınız. Bulduğunuz sonuçla tahmininizi karşılaştırınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236-237-238. Cevapları KOZA Yayınları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.