6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122-123-124-125-126 Cevapları Anadol Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126


3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 118 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.


1. Dünya’nın Ekvator’dan şişkin, kutuplardan basık olan kendine özgü şekline ne denir?


Cevap : Geoit


2. Dünya’yı tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan hayalî çizgiye ne denir?


Cevap : Ekvator


3. Bir kutup noktasından başlayarak Ekvator’u dik olarak kesip diğer kutup noktasına doğru uzandığı varsayılan hayalî çizgilere ne denir?


Cevap : Meridyen


4. Dünya üzerinde bulunan herhangi bir yerin paralel ve meridyenlere göre belirtilmesine ne denir?


Cevap : Mutlak konum


5. Yeryüzündeki derin ve geniş çukurları dolduran büyük su kütlelerine ne denir?


Cevap : Okyanus


6. Ekvator’dan başlayıp kuzey ve güney kutup noktalarına doğru Ekvator’a yatay şekilde uzandığı varsayılan hayalî çizgilere ne denir?


Cevap : Paralel


7. Kendine bağlı adalarla beraber çevresi sularla kaplı büyük kara parçalarına ne denir?


Cevap : Kıta


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 119 Cevapları


B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?


Cevap : Etkinliği hatasız değerlendiren öğrenci 5. çıkışa ulaşır.


2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?


Cevap : . 2, 3, 5 ve 6. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.


3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


Cevap : . 1, 4 ve 7. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır. İfadelerin doğru biçimlerine örnekler aşağıda verilmiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122-123-124-125-126 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122-123-124-125-126 Cevapları Anadol Yayıncılık”

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 120  Cevapları


C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


Cevap :

 1. ( Yanlış ) Ülkemizin kuzeyi ile güneyi arasında 111 km’lik uzaklık bulunur.
 2. ( Doğru ) Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği bir yerde bulunması, ülkemizin jeopolitik önemini artırmaktadır.
 3. ( Yanlış ) Yeryüzünde sıcaklık yerden yukarı doğru gidildikçe artar.
 4. ( Doğru ) Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti genel olarak artar.
 5. ( Yanlış ) Ülkemizde nüfus her yere eşit şekilde dağılmıştır.
 6. ( Doğru )  Yer altı kaynaklarının bulunduğu yerlerde genellikle nüfus fazladır.
 7. ( Doğru )  Eskimolar, avcılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlarlar.
 8. ( Yanlış ) Ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde insanlar genellikle kalın kıyafetler giyerler.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.


Cevap :

 1. Göreceli konum bir yerin okyanus, deniz, komşu ülkeler, yer altı ve yer üstü kaynaklarına bakılarak belirtilir.
 2. Ülkemiz, mutlak konumundan dolayı ılıman iklim kuşağında yer alır.
 3. Ülkemizde dağların kuzey yamaçlarının güney yamaçlarına göre soğuk olması bakı durumundan kaynaklanmaktadır.
 4. Karasal iklimin bitki örtüsü bozkır dır.
 5. Nüfus sınırları belli bir alan içinde yaşayan insan sayısıdır.
 6. Ülkemizin doğusunda nüfusun az olmasının sebebi yeryüzü şekilleri engebeli olmasıdır.
 7. Tropikal ürünlerden olan kahve ve kakao ekvatoral iklim bölgesinde yetiştirilir.
 8. Muson  ikliminin görüldüğü yerlerde yazın yağışlar fazladır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 121 Cevapları


D. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.


Cevap :

 • 1 ve 2 numaralı kutucuklara “Karadeniz iklimi” veya “Karasal iklim” yazılmalıdır.
 • 3 ve 5 numaralı kutucuklara “rüzgârlar” veya “bakı” yazılmalıdır.
 • 4 ve 6 numaralı kutucuklara “giyilen kıyafetler” veya “ulaşım” yazılmalıdır.
 • 7 ve 8 numaralı kutucuklara “Ekvatoral iklim” ve “Akdeniz iklimi” yazılmalıdır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 122 Cevapları


E. Aşağıda paralellerin ve meridyenlerin özellikleri karışık olarak verilmiştir. Bu özelliklerin başındaki numaraları paralel veya meridyen kutularından uygun olana yazınız.


Cevap :
Paralellerin Özellikleri: 1, 3, 5, 7, 9, 12
Meridyenlerin Özellikleri: 2, 4, 6, 8, 10, 11


F. Aşağıda Türkiye’nin coğrafi konumuyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bunların mutlak konum ile mi yoksa göreceli konum ile mi ilgili olduğununu noktalı yerlere yazınız.


Cevap :

 • 1. Mutlak konum
 • 2. Mutlak konum
 • 3. Göreceli konum
 • 4. Göreceli konum
 • 5. Mutlak konum
 • 6. Göreceli konum
 • 7. Göreceli konum
 • 8. Mutlak konum
 • 9. Göreceli konum
 • 10. Mutlak konum

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 123 Cevapları


G. Aşağıdaki Dünya haritası üzerinde numaralandırılan kıtalar rakamlarla, okyanuslar harfle gösterilmiştir. Bunların isimlerini noktalı yerlere yazınız.


Cevap :
Kıtalar
1. K. Amerika Kıtası
2. G. Amerika Kıtası
3. Afrika Kıtası
4. Avrupa Kıtası
5. Asya Kıtası
6. Okyanusya Kıtası
7. Antarktika
Okyanuslar
A. Büyük Okyanus
B. Atlas Okyanusu
C. Hint Okyanusu


Ğ. Aşağıda ülkemizin farklı yerlerinde görülen bazı iklim özellikleri verilmiştir. Buna göre uygun eşleştirmeleri yapınız.


Cevap :

 1. Ekvator’a uzaklık
 2. Yükselti
 3. Denizellik-karasallık
 4. Bakı
 5. Rüzgârlar
 6. Dağların uzanış yönü

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 124 Cevapları


H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. Bir yerin mutlak konumunu belirlemek için aşağıdakilerden hangilerini kullanırız?


A) Yükselti ve meridyenleri
B) Meridyen ve paralelleri
C) Paraleller ve dağların denize uzanış yönünü
D) Meridyenler ve denizelliği


2. Yeryüzü şekilleri engebeli olduğu için bu şehirde iklim şartları uygun değildir. Bu yüzden ulaşım gelişmemiştir. Nüfus ise azdır.

Bilgileri verilen ilimiz aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) Adana B) Ardahan C) Bursa D) Gaziantep


3. Aşağıda verilenlerden hangisi İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi illerimizin nüfuslarının fazla olmasında diğerlerinden daha fazla etkilidir?


A) Sanayinin gelişmiş olması
B) Tarım faaliyetlerinin yapılması
C) Su kaynaklarının bulunması
D) Turizmin gelişmiş olması


4. � Yıl boyunca sıcaklık yüksek, yağış fazladır.
� Bitki örtüsü gür ormanlardır.
� İnsanlar ince kıyafetler giyer ve ısınmada problem yaşamazlar.

Özellikleri verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Akdeniz iklimi B) Ekvatoral iklim
C) Kutup iklimi D) Muson iklimi


5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin temel beşerî coğrafya özellikleri arasında yer almaz?


A) Nüfusu en fazla olan ilimiz İstanbul’dur.
B) Ülkemizin kıyı kesimlerinde nüfus, iç kesimlere göre daha fazladır.
C) Nüfusun büyük çoğunluğu kentsel alanlarda yaşar.
D) Nüfus, ülkenin her yerine eşit şekilde dağılmıştır.


6. Emine, Kuzey Amerika kıtasında bulunmaktadır. Gemiyle dünyanın en büyük okyanusunu geçerek nüfusun en fazla olduğu kıtaya ulaşmak istemektedir.

Buna göre Emine’nin sırasıyla aşağıda verilen hangi okyanus ve kıtadan geçmesi gerekmektedir?


A) Büyük Okyanus – Asya kıtası
B) Atlas Okyanusu – Asya kıtası
C) Hint Okyanusu – Avrupa kıtası
D) Büyük Okyanus – Avrupa kıtası


7. Toprağın verimli olduğu yerlerde tarım, bir ekonomik faaliyet olarak yapılmaktadır. Bu yerlerin çevresinde ise nüfus genellikle fazladır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun seyrek olduğu yerlere örnektir?


A) Çukurova ve çevresi
B) Erzurum Platosu ve çevresi
C) Bafra Ovası ve çevresi
D) Çarşamba Ovası ve çevresi


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 125 Cevapları


8. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus sayımlarının amaçlarından birisi değildir?


A) Ülkenin nüfus artış hızını tespit etmek
B) Ülke kaynaklarının nüfusa göre kullanımını belirlemek
C) İşsiz olan insan sayısını belirlemek
D) İnsanların temel ihtiyaçlarını tespit etmek


9. Aşağıda verilenlerden hangisine kutup iklimi bölgesinde rastlamak mümkün değildir?


A) İglo evlerine
B) Kutup ayısına
C) Kahve ağacı
D) Kalın kıyafetler giyen insanlara


10. Türkiye’nin mutlak konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) 36°-42° Doğu Meridyenleri ile 26°-45° Kuzey Paralelleri arasında bulunmaktadır.
B) 26°-45° Doğu Meridyenleri ile 26°-45° Kuzey Paralelleri arasında bulunmaktadır.
C) 36°-42° Kuzey Paralelleri ile 26°-45° Doğu Meridyenleri arasında bulunmaktadır.
D) 26°-45° Kuzey Paralelleri ile 36°-42° Doğu Meridyenleri arasında bulunmaktadır.


11. Ülkemizin sadece mutlak konumunu bilen bir öğrenci aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşamaz?


A) Ülkemiz, başlangıç meridyeninin doğusundadır.
B) Ülkemiz, Ekvator’un kuzeyindedir.
C) Ülkemizin kuzeyi ile güneyi arasında 6 paralel fark vardır.
D) Ülkemiz, zengin yer altı ve yer üstü kayhaklarına sahiptir.


12. � Muson ikliminin görüldüğü yerler yaz mevsiminde bol yağış alır. Bu durum pirinç tarımın yapılmasını kolaylaştırdığı gibi sel felaketlerinin yaşanmasına da sebep olur.
� Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde orman bitki örtüsü hâkimdir. İnsanlar orman ürünlerinden yararlanarak ahşap evler yaparlar.
� Kutup ikliminin görüldüğü yerlerde tarım yapılamadığı için insanlar balıkçılık ve avcılık yaparak geçimlerini sağlarlar.

Bu bilgilere göre ulaşılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?


A) İklim özellikleri insanların günlük yaşamları üzerinde etkilidir.
B) İklim özelliklerinin insanların geçim kaynaklarına etkisi yoktur.
C) Tarımsal faaliyetler dünyanın her yerinde yoğun şekilde yapılmaktadır.
D) İklim özelliklerinin kültürel çeşitlilik üzerinde etkisi yoktur.


H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. Ülkemizi jeopolitik açıdan dünya üzerinde önemli hâle getiren göreceli konum özelliklerini ifade ediniz.


Cevap :
Ülkemiz Avrupa ve Asya arasında bir doğal köprü durumundadır. Bu durum ülkemizi ticaret  yollarının tarih in her çağında bölgemizden geçmesine sebep olmuştur. Ülkemizde ayrıca dünyanın en önemli iki önemli boğazı olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. Bu boğazlar o kadar önemlidir ki Karadeniz de kıyısı olan tüm ülkeler bu deniz yolunu kullanmak zorundadır.
Bu boğazlarım önemini 1. Dünya Savaşında Çanakkale savaşları ile anlaya biliriz boğazdan geçemeyen İngiliz ve Fransız savaş gemileri yenilmiş ve de bunun sonucunda destek alamayan Rus çarlığı yıkılarak Bolşevik Devrimiyle karşı karşıya kalmıştır. Boğazlardan yardım alamayan Ruslar yokluk ve fakirlik sonucu halkın isyanı ile devrim gerçekleşmiştir.
Ayrıca ülke enerji kaynaklarına yakın vede akarsu bakımın dan zengindir. Ülkemiz gelecek yıllarda ön görülen kuraklıktan en az zarar ülkeler içerisindedir. Çok fazla akarsu kaynağı bulunan ülke planlı strateji üretildiği taktirde suyu altın değerinde kullanabilir. Ülkemizde çok sayıda baraj projeleri faaliyete geçirilme sebebi bu yüzdendir. Gelecek yüzyıl da büyük olasılık la su savaşları ön görülmektedir.
Ülkemiz bir Akdeniz ülkesi vede 3 tarafı denizlerle çevrilidir. 4 mevsim yaşanan ülke de doğal güzellikleri insanların gezip görmek hatta burada yaşama isteği doğuracak güzelliktedir. Deniz, kum, güneş, özelliği sayesinde dünyada sayılı turistik güzellikleri olan bir sektöre sahiptir ve de gelişme halindedir. Medeniyetler beşiği uygarlığın tarih başlangıcı ülkemiz olması insanları Tarih turizm inde cazip olmasına sebep olmuştur.


2. Aynı gün ve aynı saatte yapılan sıcaklık ölçümlerinde Antalya’nın Erzurum’a göre daha sıcak olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun sebeplerini açıklayınız.


Cevap :
Aynı gün içerisinde farklı iki şehirde farklı sıcaklık ölçülmüş olması Antalya şehrinin sahilde Akdeniz ikliminin görüldüğü yerde olması Erzurum un ise Doğu Anadolu bölgesinde Yüksekliğin olduğu denizden uzak olması karasal iklim in görüldüğü iklimin olması sıcaklık farkını oluşturur.
Sıcaklığa etki eden birinci faktör  yükseltidir, ikici faktör denizellik özelliği, ücüncü faktör dağların konumu, dördüncü faktör şehrin bulunduğu enlem Ekvator a olan yakınlığı sıcaklık farkına sebep olan faktörler olarak sayıla bilir.


3. Ülkemizin temel beşerî coğrafya özelliklerinin neler olduğunu belirtiniz.


Cevap :
Ülkemizin temel coğrafya özellikleri şu şekildedir;
Ülkemizin büyük şehirlerine dikkat ettiğimiz zaman çevresinin sanayileşmiş olduğunu görürüz. Ülkemiz son yıllarda sanayileşmede hızla atılımlar yapmaktadır. Sanayileşme sonucunda insanların iş olanakları fazlalaşmış bunun yanı sıra insanların refah seviyesi yükselmeye başlamıştır. Ülkemiz konumundan dolayı tarıma elverişli verimli toprakları olan bir ülkedir. Ülkemizde birçok Akarsu vardır. Akarsuların döküldüğü deltalarda büyük ovalar oluşmuştur. Ovalarda kaliteli tarım ürünleri yurtdışına ihraç edilebilmektedir. Çukurova’da Pamuk Gediz Bafra ovalarında mısır Çeltik tarımı yapılabilmektedir Ayrıca fındık dünyaya bizim ülkemizden ihraç edilir
Ülkemiz genç oluşum halinde olan bir yer şekli özelliği taşımaktadır. Bundan dolayı depremler hala görülmektedir ülkemizde yeraltı kaynakları oldukça zengindir maden yataklarımız bulunmaktadır. Önemli maden yataklarından insanların yerleşimine de etki sağlamaktadır. Zonguldak Soma Elbistan maden yaptıklarından dolayı nüfusu yoğundur ülkemiz bor madeni zenginidir.
Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Ülkemizde Dört Mevsim görülebilir coğrafi konumu Ekvator olan uzaklığı ılıman iklim özelliği taşımaktadır. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyıları Güneşli ‘den fazla yararlana bildiğimiz bölgelerimizdir Güneş kum deniz doğal güzellik medeniyetler beşiği olması eski uygarlıkların antik şehirlerinin ülkemizde bulunması 3 kutsal dinin en eski mabetlerinin ülkemizde bulunması turizm açısından ülkemizde Gözde durumda olmasına sebeptir.
Ülkemiz son yıllarda ulaşımda gelişme göstermiştir. Bugün ülkemizde uluslararası birçok Havalimanı İstanbul Boğazı’nda 3 büyük köprü ve de boğaz altında tüp geçitler bulunmaktadır. Otoyollar köprü yatırımlarıyla Avrupa kalitesinde ulaşım sağlanmaktadır. Limanlarımız büyük İthalat ve ihracat merkezleri haline gelmiştir. Ülkemiz üzerinden ticaret yapan birçok ülke vardır. dünyanın en büyük havaalanlarından bir tanesi İstanbul havaalanı dır bu Havaalanı hem kargo taşımacılığı hem de insan taşımacılığında Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’nun kesiştiği nokta olduğu için kıtaları birbirine bağlayan stratejik konumundan dolayı havayolu trafiğini İstanbul’a kaydırmıştır.


4. Muson ikliminin görüldüğü yerde bulunan insanların yaşantılarının nasıl etkilendiğini açıklayınız.


Cevap :
Muson iklimi özellikleri şu şekildedir her mevsim sıcaktır yaz aylarında metrekareye yüksek oranda yağmur düşer bu bölgede yaşayan insanlar yaz aylarında sel baskınlarına maruz kalırlar.
İnsanlar kış ayı görmedikleri için kalın giysileri ihtiyaç duymazlar ince giysiler kullanırlar. Kış mevsimi olmadığı için yakacak sorunları olmaz. Ayrıca sel baskınlarına karşın evleri yüksek yerlerdedir. Bol yağmur aldığı için Tarım suya ihtiyaç duyan ürünler üretilir. Özellikle pirinç ve çay bol miktarda suya ihtiyaç duyar dünyaya pirinç ve çay Muson iklimine sahip ülkelerden ithal edilmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 126 Cevapları


ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU


Bu ünitede yaptığınız çalışmalar ve öğrendiğiniz bilgilerle ilgili aşağıda bir form verilmiştir. Bu formdaki soruları cevaplayınız.


1. Bu ünitede neler öğrendiniz?


Cevap :
Geoid kıta Ekvator kutup bölgesi jeopolitik gebe kavramları öğrendik Ayrıca ülkemizin batısından doğuya doğru gittikçe yükseltinin olduğunu yükseltinin iklim etkisini yeraltı kaynaklarının nüfusun fazla olduğunu Kutup iklimi Muson iklimi Akdeniz iklimi karasal iklim Ekvatoral iklim gibi iklimleri öğrendik.


2. Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi?


Cevap :
Bu ünitede başarı olduğum konu Muson iklimi ve Ekvatoral iklim özellikleri ile Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde insanların nasıl yaşadıklarını öğrendim.


3. Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz?


Cevap :
Bu ünitede öğrendiğim bilgilerle bölgenin sıcaklığına veya soğukluğuna göre insanların karakteristik özelliklerinin nasıl olabileceğini tahmin edebilirim.


4. Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti?


Cevap :
Bu ünitede en çok ilgimi çeken ülkemizin beşeri coğrafi konumu olmuştur


5. Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size en ilginç gelen hangisiydi?


Cevap :
Bu ünitede öğrendiğimiz bilgilerden en ilginç gelen Muson iklimi ve Ekvatoral iklimin Ekvator üstünde görülmesine rağmen Çin ve Güneydoğu Asya’da farklı özellikte Brezilya ve Amazon bölgesinde farklı özellikte olmasıdır Muson ikliminde yağmurlar sadece yazın yağarken Ekvatoral iklimin özelliği olan Brezilya bölgesinde Her Mevsim yağmasıdır.


6. Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılanlar hakkında kitap, dergi, ansiklopedi ve Genel Ağ gibi kaynaklardan araştırma yapınız.


Cevap :
Ünite içerisinde anlamakta zorlandığım aynı zamanda aynı ülke içerisinde bulunan 2 şehirde farklı sıcaklıkların ölçülmesidir.
Aynı enlem üzerinde bulunan bir ülkedeki 2 farklı şehrin farklı şekilde sıcaklara sahip olmasının sebebi yükseltiye bağlıdır şehrin bir tanesi denizellik özelliği taşıyor sahilde ise diğer şehir ise yükseltinin olduğu rakımı yüksek olan karasallık özelliği taşıyorsa Bu Şehirde sıcaklık farkı oluşur.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. 6. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında bulunan bu konuda anlamını bilmediğimiz kelimeleri öğrenerek dünyamızın konumu coğrafi şekilleri ve ekvator’un dünyamızdaki üzerindeki şeklini öğrenerek dersimizi tamamladık. Verdiğiniz bilgileri çok beğendim. Sosyal bilgiler dersi mi her zaman sizi ziyaret ederek yapıyorum. Anlamadım tüm konularda sizin sayenizde daha başarılıyım. Başarılı cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.