6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54-56-58 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Türklerin İslamiyet’i Kabulü Metni Cevapları Sayfa 54, 55, 56, 57, 58


Türklerin İslamiyet’i Kabulü Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 54 Cevapları


Soru : Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önce dinî inanışları nasıldı? Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Türkler İslamiyet’ten önce şamanızım, Budizm, Hristiyanlık, ve de Türklere ait olan gök Tanrı inanışa sahiptirler. Gök tanrı inanışında tek bir yaratıcı vardı.
İyiliğin mükafatı, kötülüğün cezası olduğuna inanılırdı, ölümden sonra yaşam olduğu gibi Türk adet ve geleneklerinde kadın ve erkek eşit sayılır kadına haklar tanınırdı, Ayrıca Türklerin cihan a hükmetme arzusu gibi bir emelleri vardı. Bunun için İslamiyet’e girmeleri kendi istekleri ile olmuştur.


Düşünelim Tartışalım


Soru : Aşağıdaki tabloyu inceleyerek Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin sebeplerini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54-56-58 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 54-55-56-57-58 Cevapları Anadol Yayıncılık”

Cevap :
Türkler İslamiyet’i seçmelerinin sebebi tabloyu incelediğimiz zaman gök tanrı inancı ile büyük ölçüde örtüşmesidir. İslamiyet öncesi Türk inanışında Tek yaratıcı ya inanılmaktaydı.
İslamiyet te ise tek yaratıcı Allah’tır. Gök tanrı inanışında her şeyin yaratıcısı tanrı gök yüzündedir. İslamiye te ise her şeyin yaratıcısı sahibi Allah’tır, Gök tanrı inanışında yönetme yetkisi hükümdarındır. Tanrının yeryüzündeki temsilcisidir. Kut dedikleri kan yoluyla geçen bir yetkiydi.
İslamiyet te ise Allah’ın peygamber i Hz. Muhammed tir, Gök tanrı inanışında ölüm bir son değildir yaşam devam etmektedir, İslamiyet’e ise ahiret hayatı vardır, Gök tanrı inanışında dünyada yaptığın iyiliklerin mülakatı olduğu gibi kötülüklerin de cezası vardır.
İslamiyet’e ise helal, haram cennet, cehennem gibi inanışlar vardı, Gök tanrı inanışında toplum olarak yardımlaşma güzel ahlak temizlik önemliydi kadınlar erkeklerle eşitti, İslamiyet’e ise ahlaklı olmak temiz olmak iyilik yapmak emrediliyor. Kadına haklar tanınıyordu, Türklerin dünyaya hüküm etme arzusu ile İslamiyet’i gaza, cihat anlayışı örtüşmekteydi. Gördüğümüz gibi Türkler İslamiyet’i kendiliğinden geçmiştir hiç bir şekilde zorlama ve baskıya maruz kalmamıştır. İslamiyet dışında kabul ettiği dinlerde yozlaşmış ve benliğini kaybetmiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 56 Cevapları


Düşünelim Tartışalım


Soru : Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda ne gibi değişimler meydana gelmiştir? Bu değişimlerin Türklerin yaşamları üzerindeki etkileri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile birlikte siyasi sosyal ve kültürel alanlarda birçok değişiklik meydana gelmiştir bunları kısaca sayacak olursak ;
Türkler İslamiyet’i topluluklar halinde kabul etmeye başlamaları ile birlikte Göçebe olarak yaşayan Türkler yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır şehir veya köylere yerleşen Türklerin sayısı oldukça artmıştır
Köylere yerleşen Türkler daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşmış şehirlere yerleşenler lise Ticaret ve el sanatları ile uğraşmaya başlamıştır.
İslam dini ile birlikte Türk Dili ve Edebiyatı da köklü değişiklikler meydana gelmiştir İslamiyet sonrasında özellikle edebiyatta yeni bir dönem ortaya çıkmıştır Bu döneme İslamiyet sonrası Türk edebiyatı olarak adlandırmaktayız. Türk İslam görüşünü yansıtan eserler ortaya çıkarılmış 11 yüzyıldan itibaren bu görüşe ait ilk eserler vermiştir Türklerin İslamiyet’i seçmeleri ile birlikte eğitim anlayışında da değişikler meydana gelmiş günümüz üniversite düzeyindeki eğitimler medreseler açılarak başlatılmıştır
İlk mimari eserler ortaya çıkmış Semerkant şehrinde yerleşik hayata geçen Türkler ilk mimari eserleri Bu Şehirde vermeye başlamışlardır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 58 Cevapları


Sıra Sizde


Soru : Aşağıdaki tabloda Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanda meydana gelen değişimlerden bazıları verilmiştir. Öğrendiklerinizden yararlanarak tabloyu doldurunuz.


Cevap :
İslamiyet’ten önceki durum

 1. Devletin başında bulunan kişiye kağan, hakan, han gibi unvanlar verilirdi.
 2. İslamiyet öncesi Türkler genel olarak göçebe bir yaşam sürdükleri için mimari eserler yapmamışlardı.
 3. . Göçebe hayat sürdüren Türkler o hayat biçimine uygun olan
 4. . Eğitimlerinde Türk unsurları daha öndeydi
 5. . Hukuk alanında Türk gelenek ve görenekleri örf ve adetlerine göre uygulamalar yapılmaktaydı Türk Töresi bir kanun dur
 6. . Dil Öz Türkçeydi yabancı kelime sayısı çok azdı

İslamiyet’ten sonraki durum

 1. Devletin başında bulunan kişilere sultan unvanı verilmeye başlandı.
 2. İslamiyet sonrasında Türklerin yerleşik hayata geçişi hızlandığından cami ve medrese gibi mimari eserler inşa edilmeye başlandı.
 3. . Türkler İslamiyet’le birlikte yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır yerleşik hayata geçmek de birlikte Türkler tarım ve ticaret ile uğraşmaya başlamışlardır
 4. . İslamiyet’le birlikte eğitim sistemi de değişmeye başladı medreseler kurularak yüksek üniversite düzeyinde eğitimler veren okullar açıldı Türkler İslam’a birçok bilim adamı yetiştirmiş bir millet haline gelmiştir
 5. . Hukuk alanında Türk gelenek ve görenekleri uygulandığı gibi İslam hukuku temel alınmıştır
 6. . İslamiyet’in doğduğu yer Arabistan Kur’an dili Arapça olduğu için dilimizde çok fazla Arap kökenli kelimeler girmeye başlamıştır. Divanı Lügatti Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından Türkçe’nin Arapça karşısında bozulmasını engellemek, Türkçe Arapça kelimelerin karşılıklarını verdiği bir sözlük olarak yazılmış eserdir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Tarih boyunca Türkler çeşitli dinlere inanmışlardır bu inançlarından sonra islamiyeti bularak İslamiyeti yaşamaya başlamışlardır. Türkler Anadolu topraklarını keşfettikten ve bulduktan sonra İslam’ı daha yakın bir şekilde tanımlar ve İslam’ın yayılmasında ciddi şekilde katkı sağlamışlardır. İslam dini yalnız Türkler arasında değil birçok dünyada benimsenen ve hak din olarak kabul edilen peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere doğru yola ulaştırmak için göstermiş olduğu en güzel ve en son din olarak bilinir.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.