6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10-12-13-14 Cevapları ATA Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Vermek Çoğalmaktır Metni Cevapları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14


Vermek Çoğalmaktır Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 10-12-13-14 Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 10 Cevapları


1. Cömertlik nedir? Cömert insanların özellikleri nelerdir?


Cevap :
Eli açık olan insanlara yardım eden kişilere cömert denir. Cömert olan insanların özellikleri maddeler halinde şunlardır ;

 1. Elleri açıktır.
 2. İnsanlara yardım eder.
 3. İhtiyaç sahiplerinin sorunlarını giderir.
 4. Gönülleri güzeldir.
 5. Sevgi doludurlar.
 6. İnsanları Allah için severler.

2. Etrafınızda cömert olduğunu düşündüğünüz bir kişi var mı? Bu kişinin cömert olduğunu hangi davranışlarından anlıyorsunuz?


Cevap :
Evet etrafımızda cömert olduğunu düşündüğüm kişiler vardır. Bu cömert insanları genel olarak yardıma muhtaç olan kişilerin yardımına koşmalarından anlıyorum. Sürekli olarak ellerinden fazlasını yaparak herkesin yardımına koşarlar. Güzel ahlaklı, güzel sözlü, sevgi dolu insanlardır.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 12 Cevapları


1. Etkinlik


Soru : Metinde yer alan kelimelerle oluşturulmuş aşağıdaki bulmacayı çözünüz. 


Cevap :

 1. Düşünme, düşünüş. (Tefekkür)
 2. İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer. (Medrese)
 3. Öğrenci. (Talebe)
 4. Birinin suçunu bağışlama, merhamet etme. (Rahmet)
 5. Bilgelik, öğüt verici söz. (Hikmet)
 6. Alçak gönüllülük. (Tevazu)
 7. Sebep, elverişli durum. (Vesile)

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 13 Cevapları


2. Etkinlik


Soru : a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerin altını çiziniz.


Cevap :
“Bana mı?” Talebenin yüzü kızardı.
O, tefekkürüyle ve ince düşünüşüyle medresede şöhret kazanmış bir gençti.
Aşçı, üzümlerin güzelliğine hayran olmuştu.


Soru : b) Altını çizdiğiniz deyimlerin anlamlarını TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nden yararlanarak yazınız.


Cevap :
Yüzü kızarmak : utanıp sıkıldığı yüzünün kızarışından anlaşılmak, utanmak, sıkılmak.
Şöhret kazanmak : Adı her yerde duyulmak, şöhreti herkesçe bilinir olmak.
Hayran olmak : Çok beğenmek.


3. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları, okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.


1. Köylü, talebeye ne hediye etmiş?
Cevap : Kuraklıkta yardım eden ona üzüm hediye etmiş.


2. Talebe, hediye veren köylüye hangi cevabı vermiş?
Cevap : Talebenin yüzü kızardı. Böyle güzel bir hediyeyi hak ettiğini düşünmüyordu.  cevabını vermiş.


3. Köylü neden ısrarla hediyeyi kapıyı açan talebeye vermek istemiş?
Cevap : Her zaman kapıyı açması ve kuraklıktan kırılırken bile ona ekmek yiyecek verdiği için ısrarla hediyeyi kapıyı açan talebeye vermek istemiş.


4. Hediyeyi kabul eden talebe, onu kime ikram etmek istemiş? Daha sonra hediye başka kimlere hediye edilmiş?
Cevap : Hocasına ikram etmek istemiş. Hoca, hasta talebesine, talebe aşçıya, aşçı da medreseye gelirken ilk olarak kapıyı açan talebeye tekrar üzümleri ikram etti.


5. Hikâyenin sonunda hediyenin tekrar kendisine döndüğünü gören talebe, hediyeyle ilgili neyi anlamış?
Cevap : Üzümlerin gerçekten onun nasibi olduğunu anlamıştır. Cömertlik, dostluğun parlak bir nişanı olduğunu anlamıştır.


4. Etkinlik


Soru : Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.


Cevap :
Metnin Konusu : Cömertlik ve cömertliğin yararları
Metnin Ana Fikri : Yapmış olduğumuz iyiliklere bizlere geri döner.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 14 Cevapları


5. Etkinlik


Soru : Hediyeyi ilk kabul eden talebenin yerinde siz olsaydınız verilen hediyeyle ne yapardınız?


Cevap :
Hediyeyi ilk kabul eden talebenin yerinde siz olsaydım ilk olarak bir kısmını yedikten sonra onu hocama ve sevdiklerimle paylaşmak isterdim. Çünkü güzellikler paylaştıkça çoğalır ve bütün herkes mutlu olur.


6. Etkinlik


Soru : Öğretmeninizin hazırlıksız konuşma yöntemiyle ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz. Ardından cömertlik, yardımseverlik, dostluk konularından birini seçiniz ve seçtiğiniz konuyla ilgili hazırlıksız konuşma yapınız.


Cevap :
Cömertlikle Başlayan Dostluk
Bir gün mahallemizde bir amca çok büyük bir sıkıntı içerisinde yaşamını sürdürüyordu. Durumundan hiç bir kimseye söz etmiyordu. Bir gün mahallede bir yardım feryadı duyuldu. Herkes yaşlı amcanın evinden geldiğini bildi. Herkes eve girince amca ev işlerini yapamadığı ve dolabında hiç bir şeyin olmadığını fark etti.
Mahallemizde herkes cömert ve yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olduğu için sabahleyin bütün kadınlar bir araya gelerek adamın ev işlerini yaptı. Tertemiz bir ev olmuştu. Erkekler ise erzak alarak evin tüm eksikleri giderdi. Ne de olsa cömert bir mahallede yaşamak işleri halletmemiz için büyük bir avantajdı. >Artık her hafta bir aile amcanın evine giderek ihtiyaçlarını gidermekte, cömert kadın ve erkeklerimiz bizlere yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini göstermektedir.


7. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki hikâye haritasını “Vermek Çoğalmaktır” metninden hareketle doldurunuz.


Cevap :
Şahıs ve Varlık Kadrosu: Talebe, köylü, hoca, medresedeki hasta çocuk, medresenin aşçısı, üzümler.
Mekân: Medrese
Zaman: Bir zamanlar, zaman belirtilmemiş.
Olay Örgüsü: Köylünün medreseye üzüm getirmesi, talebenin üzümleri hocasına vermesi, Hocasının üzümleri medresedeki hasta çocuğa vermesi, Hasta çocuğun üzümleri medresenin aşçısına vermesi, Aşçının üzümlerin güzelliğini takdir etmesi için talebeye vermesi.
Anlatıcı:  3. şahıs. Anlatıcı hikayenin karakterlerinden değildir.


8. Etkinlik


Soru : Okuduğunuz hikâyeden hareketle defterinize cömertlik konulu bir hikâye yazınız.


Cevap :

Cömert Abdulbaki 

Evvel zaman içinde kalbur saman içerisinde. Bir gün bir köyde bir Hasan amca varmış. Köyün uzağında yaşadığı için durumu hakkında kimse bilgi sahibi olamazmış. Allah’ı seven bir kul olan Abdulbaki insanları uzaktan gözlemleyerek akşamları ihtiyaçlarını gizlice kapının önüne koyar ve kaybolurdu.
Abdulbaki bir gün rüyasında bir insanın ona ihtiyacı olduğunu görür. Ne kadar arasa da bulamamış. En son köyün dışındaki Hasan amca hakkında konuşan köylüleri duymuş ve koşarak oraya yönelmiş. Hasan amca açlıktan bir köşe de duruyormuş. Hemen ona bir çorba yapmış, yakaladığı avdan da güzel bir ızgara yapmış Hasan amca kendine gelinde uyuya kalmış. Abdulbaki, yaşlı Hasan amcanın evini toplamış eksiklerini gidermiş, bir çok yiyecek alarak evini donatmış ve oradan ayrılmış. Hasan amca uyanınca gözlerine inanamamış ve bu cömert insana dualar üstüne dualar etmiş.


Gelecek Derse Hazırlık


1. Mektubun tarihî gelişimiyle ilgili araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.


Cevap :
Mektup tarihte ilk örneklerinde 15. ile 16. yüzyıllar arasında örneklerine rastlanmaktadır. Mektuplar firavunlar tarafından yazılmaktadır. Hitit krallarının yazdırmış da yazdırdığı mektuplar bulunmaktadır.
Genel olarak mektuplar bir emri, bir isteği belirtmek için yazılmışlardır. Divan edebiyatında mektup türünün en önemli örneği Fuzuli’nin Şikayetnamesi’dir. Abdülhak Hamit TARHAN ile Namık Kemal’in aralarındaki mektup örnekleri edebi mektup türlerine örnek olarak verilebilir. ,
Zamanında hükümdarların elçilerle kullandığı mektuplar zaman içerisinde bir çok kişinin posta araları ile gelişimini devam etmiştir. Ardından telgraflarla devam eden bu gelişme günümüzde e-postalar mektupların yerini almıştır.


2. Çoklu medya ortamından ya da yazılı kaynaklardan bir edebî mektup örneği belirleyiniz ve belirlediğiniz mektubu defterinize yazınız.


Cevap :
Nazım Hikmet’ten Kemal Tahir’e
“Kemal kardeşim, Ellerin dert görmesin, yazdığın romanların yalnız isimlerini okumak bile yüreğime ferahlık verdi. Mademki tetkikten geçmişler, neşirlerinde mahzur görülmemiş, bütün temennim hiç olmazsa bir tanesinin bir gazetede yayınlanması ve bu suretle hem bizim güzelim Türkçemizle yeryüzünün en namuslu halklarından biri olan Türk halkına dair ne mükemmel romanlar yazabileceğinin anlaşılması, genç romancılara bir ders kitabı vazifesi görmesi, hem de sana bir miktar dünyalık sağlamasıdır.”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Cömert bir insan paylaşmayı ve yardımlaşmayı çok sever. Cömert bir insan pintilik hastalığından uzak kalmıştır. Cömertlik elbetteki elindekini paylaşmakta ve elindeki tüm nimetlere şükretmenin temel bir anlayışıdır. Çevremizde görmüş olduğumuz cömert insanlara ne kadar huzurlu ve mutlu olduğunu görebiliriz. Çünkü yardım etmenin ve paylaşmanın verdiği huzur elbette ki tahmin bile edilemez. Cömert insanlar Allah’ın vermiş olduğu nimetleri etrafındaki insanlarla paylaşarak ve birbirimizi arasındaki güzel ilişkiler kurabilmek için birbirimize yardım ederek çeşitli duyguları benimserler. Bizlerde elbetteki cömert olmalı vermekten korkmamalı ve verdikçe Allah’ın bize ne kadar güzel nimetler sunduğunu görmeliyiz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.