6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108-110-111-112-113 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Vermek Çoğalmaktır Metni Cevapları Sayfa 108, 109, 110, 111, 112, 113


Vermek Çoğalmaktır Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 108 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Vefa, cömertlik, fedakârlık ile ilgili araştırdığınız atasözlerini arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Vefa, cömertlik, fedakârlık konulu atasözleri araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Vefa konulu atasözleri

 • Sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur.
 • Elden vefa, zehirden şifa bekleme.

Cömertlik ile ilgili atasözleri

 • Cimrinin zararı cömerttin kârından fazla olur.
 • Cömert ile nakasın harcı birdir.
 • Parası ucuz olanın kendisi kıymetli olur.

Fedakârlık ile ilgili atasözleri

 • Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
 • Her sakaldan bir tel çekseler köseye, sakalı olur.
 • Aşık olana Bağdat uzak değil.
 • Az veren candan, çok veren maldan.
 • El için ağlayan gözden olur.

2. Metnin başlığının ve görsellerinin sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.


Cevap: Metnin başlığına ve görsellerine bakıldığında  paylaşmak insanlar arasında  var olan duyguları güçlendirecek ve kaynaşmalarını sağlayacaktır. İnsanlar paylaştıkça sevgi ve saygı da artacaktır.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 110 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki üzüm salkımlarında metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarından hareketle kelimeleri bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri yapraklara örnekteki gibi yazınız.


1. Düşünme, düşünüş .

Cevap: TEFEKKÜR

2. İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.

Cevap: MEDRESE

3. Öğrenci.

Cevap: TALEBE

4. Birinin suçunu bağışlama, merhamet etme.

Cevap: RAHMET

5. Bilgelik, öğüt verici söz.

Cevap: HİKMET

6. Alçak gönüllülük.

Cevap: TEVAZU

7. Sebep, elverişli durum.

Cevap: VESİLE


2. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metnin özetini aşağıya yazınız.


Cevap:

Bir çifti sürekli olarak ona ekmek veren bir dergahtaki çocuğa çok güzel bir üzün getirir. Çocuk hemen hocasına vermek ister ancak çiftçi bunu sana getirdim der. Sonra kendisine ilim öğreten hocasına üzümleri verir. Hocası teşekkür eder.

Bu güzel üzümleri has öğrencisi hasta olan öğrencisine götürü verir. Sonra hasta olan öğrenci sürekli olarak ona güzel yemekler yapan ahçıya üzümleri verir. Aşçı üzümlere bakınca çok güzel olduğuna görür. İlk geldiğinde kapıyı açan ve bunlara vesile olmasını sağlayan çocuk aklına gelir. Ve üzümler döner dolaşır ve çocuğa geri gelir.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 111 Soruları ve Cevapları


3. ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.


1. Köylü, medreseye niçin üzüm getirmiştir?


Cevap: Sürekli olarak ona ekmek veren çocuğa üzüm vermek için medreseye üzüm getirmiştir.


2. Medresenin kapısını açmakla görevli talebenin kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Anlatınız.


Cevap:

 • Alçak gönüllü,
 • Mütevazı,
 • Kıymet bilen,
 • Cömert,
 • İyilik sever
 • Sevecen,
 • Yardım sever

olarak kişisel özelliklerine örnek olarak verebiliriz.


3. Kapıyı açan talebenin hocası, üzümleri hasta bir talebesine neden vermiştir? Açıklayınız.


Cevap: Kapıyı açan talebenin hocası, üzümleri hasta bir talebesine şifa bulması için ona vermiştir.


4. Siz kapıyı açan talebenin yerinde olsaydınız üzümleri ilk olarak kime verirdiniz? Nedenleriyle açıklayınız.


Cevap: Bende hocama verirdim. Çünkü bana ilimler öğreterek bu güzel kişisel özellikleri elde etmemiz sağlamıştır.


5. Elimizdekileri başkalarıyla paylaşmak toplumda nasıl bir etki yaratır? Düşüncelerinizi nedenleriyle anlatınız.


Cevap: Elimizdekileri başkalarıyla paylaşmak toplumda nasıl bir etki yaratır? Düşüncelerinizi nedenleriyle anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bu toplumu birbirine kenetler. Elimizdekini paylaşırsak , paylaştığımız insan paylaşmak ister ve bize ikramda bulunur. Bizleri gören insanlarda böyle olmak isterler ve kendileri de böyle yapar. Böylece her gören kişi bundan etkilenir ve insanlar birbirlerine daha çok yardım etmeye başlarlar. Buda herkesin birbiri ile yardımlaşmada bulunduğu sağlam bir toplum ortamı demek olur. Böyle bir toplumda iyilik çok olur, insanlar mutludur ve huzurludur. İnsanlar saygıyla ve güzellikle birbirlerine yaklaşırlar. Çok güzel bir ortam olmuş olur.


4. ETKİNLİK


A) Yandaki afişleri inceleyiniz. İki afiş arasındaki benzerlik ve farklılıkları aşağıya yazınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108-110-111-112-113 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Cevap:

Afişteki Farklılıklar

 • İlk afişi Eskişehir Belediyesi, ikinci afişi Kızılay hazırlamıştır.
 • İlk afişte yardım malzemeleri belirtilmiştir. İkinci afişte yardımın ne ile yapılacağı belirtilmemiştir.
 • İlk afişte yardım kampanyası için birden fazla hayır kurumuyla iş birliği yapılmıştır. İkinci afişteki yardım kampanyasını sadece Kızılay düzenlemektedir.

Afişteki Benzerlikler

 • Afişlerde yardıma muhtaç olan kişilere yardım edebilmek için düzenlenmiştir.

B) Yukarıdaki afişlerden hangisi daha etkilidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Birinci afiş daha etkilidir. Çünkü üzerinde yazılı olan mesajlar daha etkili ve daha çok insanların yardım etmesini sağlamaktadır.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 112 Soruları ve Cevapları


C) Kütüphanesi olmayan bir okula kütüphane kurmak amacıyla yardım kampanyası düzenleyeceğinizi hayal ediniz. Okul olarak düzenleyeceğiniz bu yardım kampanyası için bir afiş tasarlayınız. Afişinizi sınıf panosunda sergileyiniz.


Cevap: Kütüphanesi olmayan bir okula kütüphane kurmak amacıyla yardım kampanyası afişi konusunun farklı afişler için TIKLAYINIZ.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108-110-111-112-113 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

5. ETKİNLİK


Soru : Yandaki fotoğrafın betimlemesini, adları niteleyen uygun kelimelerle örnekteki gibi tamamlayınız.


Cevap:

Bu fotoğrafta küçük çocuklar görüyorum. Yere düşen çocuk pembe bir kask takmış. Ona yardım eden çocuk ise yarım kollu bir tişört giymiş. Arkadaki uzun ağaçlara bakılırsa bu çocuklar büyük bir parkta oynuyorlar. Ayaktaki çocuk, arkadaşına yardım ettiğine göre yardımsever bir çocuk olmalı. Yeşil çimenler üzerinde oynayan bu çocuklar ayaklarındaki patenleriyle çok eğleniyorlar.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 113 Soruları ve Cevapları


6. ETKİNLİK


A) Sınıf arkadaşlarınızla huzurevindeki yaşlıları ziyarete gitmek istiyorsunuz ancak yolu bilmiyorsunuz. Size harita üzerinden huzurevinin yeri tarif edilecektir. Aşağıdaki krokide ok işareti olan yerde bulunuyorsunuz. Tarif yönergelerine göre çizgi çizerek yolu takip ediniz ve hedeflenen yere en kısa sürede ulaşmaya çalışınız. En sonunda bulduğunuz huzurevi binasına çarpı (X) işareti koyunuz.


Yönergeler:

1. Bulunduğunuz yerden ok yönünde yürümeye başlayınız.
2. Yolun sonunda sola dönüp bir miktar daha yürüyünüz.
3. Karşınıza çıkan kavşaktan kuzeye doğru yürümeye devam ediniz.
4. Marketin bittiği yerden tam sola dönünüz.
5. Yürümeye devam ediniz. Sağdan dördüncü sokağa dönünüz.
6. Devam ediniz ve üçüncü sokaktan sola dönünüz.
7. Sola döndükten sonra sağdaki ilk bina tarif edilen binadır.


Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108-110-111-112-113 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

B) Yaşlı insanlara yardım etmek için neler yapabiliriz? Düşüncelerinizi anlatacağınız bir konuşma yapınız.


Cevap: Yaşlı insanlara yardım etmek için neler yapabiliriz? Düşüncelerinizi anlatacağınız bir konuşma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yaşlı insanlara karşı iyi yada kötü davranırken bizimde bir gün yaşlanacağımızı unutmamalı bunun bilincinde olarak saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşmalıyız.

Konuşurken üslubumuza ve el kol hareketlerine dikkat etmeliyiz. Ailemizdeki, mahallemizdeki tanıdığımız yaşlı dede ve ninelerimizi bayramlarda unutmayıp ziyaret etmeliyiz.

Toplu taşımalarda onlara yer vermeli ayakta kalmalarına izin vermemeliyiz. Ellerinde ağır torbalar varsa alıp evlerine kadar taşımalı onlara taşıtmamalıyız. Onlarla oturup sohbet etmeli onları mutlu etmeye çalışmalıyız.


GELECEK DERSE HAZIRLIK


Soru : “Sevgi” temalı bir şiir araştırınız.


Cevap: “Sevgi” temalı bir şiir araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Ne Böyle Sevdalar Gördüm – İlhan Berk

“Ne zaman seni düşünsem
Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm.

Her akşam seninle
Yeşil bir zeytin tanesi
Bir parça mavi deniz
Alır beni.

Seni düşündükçe
Gül dikiyorum elimin değdiği yere
Atlara su veriyorum
Daha bir seviyorum dağları.”


Ben Sana Mecburum – Attila İlhan

“Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul mudur
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
Sokak lambaları birden yanıyor
Kaldırımlarda yağmur kokusu
Ben sana mecburum sen yoksun.”

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Insanlar elinden geleni iyilikleri esirgenmemelidir .Iyilik yapmak sadaka vermek bize her türlü kazadan beladan ve musibetlerden korur.Sevdiğimiz insanlara yardım etmek isteriz yaptığımız iyiliklerden karşılık beklemeliyiz. Yapılan Allah’ın yanında kaybolmaz o iyilik döner dolaşır seni bulur bu yüzden iyilik yapmak hem bizi mutlu eder hem de bize birçok faydası vardır.

 2. Nuran dedi ki:

  Elimizdekileri paylaşmak toplum içerisindeki var olan gelir iadesini giderileceğini den dolayı toplumda dayanışma ve gelir dengesiz sağlamakla beraber toplumdan mutlu ve huzurlu olmasını sağlayacaktır dinimizde de sadaka fitre zekat gibi birçok hayırla beraber toplum içerisinde yardıma muhtaç olan kişilerin ihtiyaçları giderilmek de ve bu sayede toplumsal dayanışma ve yardımlaşma olduysa en üst seviye çıkarılmaktadır İşte bu nedenle elimizdekileri hem Yüce Allah Celle Celalühü rızasını kazanmak için hem de milletimizin sürekli olarak yücelmesi için paylaşmalı İnfak etmemiz büyük önem taşır.

 3. Hamdiye dedi ki:

  Türk toplumu olarak yardımlaşma ve dayanışmanın hayatımızdaki önemi büyüktür.Savaşlarda doğal afetlerde ve herhangi bir sorunda Türk milleti birbirine karşı çok duyarlıdır. Bu sebeple ede vererek yardımlaşma ve dayanışma çerçevesinde mağdur olmuş insanların ihtiyaçları giderilir.komşumuz olan Suriye’de savaş nedeniyle mağdur olan birçok çocuk kadın ve insanlara iş imkanı ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak araç ve gereçleri temin edilmiştir.bu yardımlar Türk milletinden yardımlaşma ve dayanışma örneğidir.herhangi bir doğal afet sırasında Türk milleti birbirine kenetlenerek mağdur olmuş insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya koşarlar.durumu olmayanlar insanlar ise bir kap yemek de desteklerini esirgemezler. Yardımlaşma ve dayanışma insanlar arasındaki ilişkileri güzelleştirir ve mutlu bir toplam olmamıza destek verir.

 4. Tezcan gökbulut dedi ki:

  Çok güzel olmuş aşkım 

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.