6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124-125-126-127-128-129 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Balıkçıl Dinleme Metni Cevapları Sayfa 124, 125, 126, 127, 128, 129


Balıkçıl Dinleme Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 124 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Araştırdığınız fabl türündeki metni arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Fabl türünde bir metin araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Tarla Faresi ile Şehir Faresi

Bir tarla faresi bir şehir faresiyle arkadaş olmuş, bir gün birlikte yemeğe çağırmış. Ev faresi gelmiş, ama bakmış ki otla buğdaydan başka bir yiyecek yok. Hoşlanmamış. Tarla faresine: “A dostum!” demiş, “bu senin yaşamana karınca gibi yaşamak derler. Bense, önümdeki önümde, ardımdaki ardımda, bolluk içinde yaşarım.

Sen benimle gel, bizim evdekileri paylaşır, ikimiz de mis gibi geçiniriz.” İkisi de hemen kalkıp yola düzülmüşler. Ev faresi arkadaşına sebzeler çıkarmış, buğday çıkarmış, incir, peynir, bal, yemiş çıkarmış. Tarla faresinin ağzı kulaklarına varmış: “Ben ne dedim de bu güne kadar tarlalarda kaldım!” diyerek dövünmüş.

Tam yemeğe oturacakları sırada bir adam gelmiş, kapıyı açmış. İki fare, gürültüden korkup her biri bir deliğe girmiş. Gürültü dinince çıkmışlar, incirden tadacaklarmış, bu kez de başka biri odadan bir şey almaya gelmiş. Gene bir deliğe kaçmışlar. Bunun üzerine tarla faresi karnının açlığını unutup arkadaşına: “Dostum” demiş, “bana izin! Sen doyasıya yiyip içiyorsun, can besliyorsun, ama türlü türlü tehlikeler, türlü türlü korkular geçiriyorsun. Ben gene gidip buğdayımla arpamı yiyeyim: yoksul yemeğidir ama ne de olsa gönül rahatıyla yenir.”


2. Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz kişilik özelliklerinizi anlatınız.


Cevap: Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz kişilik özelliklerinizi anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kişinin kendini tanıması büyük bir erdemdir. Hem fiziksel olarak hemde kişilik özelliklerimiz olarak kendimizi tanımalıyız. Olaylar ve olgular karşısında ne tepkiler verebileceğimizi ölçmeli ona göre davranmalıyız. Biz kendimize bir denge belirlersek hayatımızda bu doğrultuda ilerler. Biz kendimizi iyi tanırsak, karşımızdaki insanlarda bizim niteliğimizi fark eder ve tanırlar.

Beğendiğim özelliklerim:

 • Uyumlu bir insanımdır.
 • Arkadaşlarımla iyi geçinirim.
 • Büyüklerime karşı saygılıyımdır.
 • Çevremdeki insanlara sevgi ile yaklaşırım.
 • Tutumlu birisiyimdir.
 • Yardımseverimdir.
 • Sabırlıyımdır.

Beğenmediğim özelliklerim:

 • Kırılgan bir yapıya sahibimdir.
 • İnsanları kendim gibi zannedip iyi niyetli yaklaşmam
 • Bir eşyamı ödünç istedikleri zaman hayır diyememem.

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 125 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki görsellerin üzerinde yazan kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi birbirleriyle ilişkilendiriniz. Hayal gücünüze göre kuracağınız ilişkileri örnekteki gibi numaralandırınız. Kuracağınız bu ilişkileri birer cümle ile ifade ederek aşağıya yazınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124-125-126-127-128-129 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

2. ETKİNLİK


Soru : Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.


Cevap:

Dinlediğiniz Metnin Konusu : Açgözlülük

Dinlediğiniz Metnin Ana Fikri : İnsanlar önüne gelen fırsatları küçük görüp açgözlülük ederse, en sonunda daha azı ile yetinmek zorunda kalırlar.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 126 Soruları ve Cevapları


3. ETKİNLİK


 Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.


1. Metindeki olay nerede geçmektedir?


Cevap : Metindeki olay su kıyısında geçmektedir.


2. Metinde hangi varlık konuşturulmuştur? Örnekler vererek anlatınız.


Cevap : Balıkçıl kuşu konuşturulmuştur.

Örnek: Hiçbir şey yapmadı, bekledi. “Karnım biraz daha acıksın.” dedi.


3. Balıkçılın turna ve yayın balıklarını yemek istememe sebebi nedir? Açıklayınız.


Cevap : Balıkçılın turna ve yayın balıklarını yemek istememe sebebi ; vakitsiz yemek istememesi ve o vakitte aç olmaması sebebiyle yemek istememiştir.


4. Balıkçılın yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Neden?


Cevap: Balıkçılın yerinde siz olsaydım, balığı saklar ilerleyen zamanda acıkınca yemek isterdim.


5. Açgözlü olmanın hayatımızı nasıl etkileyebileceğini anlatınız.


Cevap: Açgözlü olmanın hayatımızı nasıl etkileyebileceğini anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Aç gözlülük elindeki yetinmemek, her zaman her şeyin daha fazlasını istemektedir. Aç gözlü insanlar bencil insanlardır. Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler. Aç gözlülük elindekiyle yetinememek, daha fazlasını istemek, memnun olmamak olduğu için aç gözlü insanlar mutsuz insanlardır.Mutlu bir hayat yaşamak istersek eğer elimizdekiyle yetinmeyi bilmeli, şükretmeyi öğrenmeliyiz.

Açgözlülük hayatımızı olumsuz yönde etkiler, aç gözlü insanlar hep bana diyerek kendilerini düşündükleri için çevresindeki insanlar zamanla onlardan uzaklaşmaya başlarlar. Zaman geçtikçe onlarda yalnız kalmaya mecbur olurlar.


4. ETKİNLİK


Soru : Balıkçılın fiziksel özellikleri ile kişilik özelliklerini metinden hareketle yazınız.


Cevap:

Balıkçılın Fiziksel Özellikler ;

 1. Uzun bacaklı
 2. Uzun boylu
 3. Uzun gagalı

Balıkçılın Kişilik Özellikleri ;

 1. Disiplinli
 2. Açgözlü

5. ETKİNLİK


Soru : Dinlediğiniz metni özetleyiniz.


Cevap:

Günlerden bir gün bir balıkçı avlanmak için su kıyısında dolaşmaya karar verir. Dolaşırken avlamak için karşısına bir çok balık çıkmıştır. ancak vakitsiz ve aç olmadığı için balıkları avlamaz.

Bir süre sonra acıktığında yakınına gelen balıkları küçük görür, beğenmez, aç gözlülük yaparak daha iyi balıkların gelmesini bekler. Fakat beklemesine rağmen ona uygun hiçbir balık gelmez. Sonunda balıkçıl karnını doyurabilmek için küçük bir sümüklü böceğe razı olmak zorunda kalır.


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak “Bil Bakalım Kim?” oyununu oynayınız.


• Kim olduğunu sınıftakilerin tahmin etmeye çalışacağı bir arkadaşınızı belirleyiniz.
• Hangi arkadaşınızı belirlediğinizi diğer arkadaşlarınıza söylemeyiniz.
• Öğretmeniniz sizi tahtaya kaldırdığında, belirlediğiniz kişinin fiziksel özelliklerini ve kişilik özelliklerini (arkadaşlarınızı rencide etmeyecek şekilde) anlatmaya başlayınız.
• Sizin anlattığınız arkadaşınızı doğru tahmin eden kişiyi tahtaya çıkararak oyunu devam ettiriniz.


Cevap: Bu etkinlik sınıfta arkadaşlarınızla birlikte yapmanız gerekmektedir.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 127 Soruları ve Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki ifadeleri koşul-sonuç anlamı sağlayacak şekilde örnekteki gibi eşleştirerek cümlelerinizi etkinliğin altına yazınız.


Cevap:

 • Düzenli bir şekilde kitap okuyorum. → Kelime hazinem ve hayal gücüm gelişiyor.
 • Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. → Doğanın dengesi korunmuş olacak.
 • Her öğrenci okul kurallarına uymalıdır. → Okulumuzda güvenli ve huzurlu bir ortam
  oluşur.
 • Öğretmenlerimizle iletişim içinde olmalıyız. → Öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı
  olabilirler.
 • İnsanlara karşı saygılı ve dürüst davranmalıyız. → Toplum içinde saygınlığımız artacaktır.

Örnek Cümlelerim :

 • Farklı kitaplar okumak Kelime hazinem ve hayal gücüm gelişiyor.
 • Güzel ahlaklı olmak, Toplum içinde saygınlığımız artacaktır.
 • Öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı olabilirler, çözemediğimiz soruları ona sormalıyız.
 • Toplumsal kurallara uyarak Daha düzenli bir şehirde yaşayabiliriz.
 • Okuldaki görev ve sorumluklarımıza uyarsak, Okulumuzda güvenli ve huzurlu bir ortam oluşur.
 • Ormanları çoğaltır ve zarar vermezsek, Doğanın dengesi korunmuş olacak.

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 128 Soruları ve Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun olan kelimeleri örnekteki gibi yazınız.


Cevap:

 • Bütün dünya buna bir inansa…
 • Birkaç akrabamı ziyaret edeceğim.
 • Bazı iyilikler unutulmaz.
 • Hiçbir zaman yılmayacağız.
 • Kütüphaneden birçok kitap almayı planlıyorum.

9. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki görselin sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri anlatacağınız bir konuşma yapınız.


Cevap:

Sevgili Arkadaşlar ;

Sürekli olarak hayatımızda kendimize güvenmemiz ve neler yapabileceğimizin farkında olmamız gerekmektedir.

İsteklerimiz kişisel özellikleri ve kabileyetlerimiz doğrultusunda geliştirerek hedeflerimize ulaşmamız gerekmektedir. Hedeflerimize ulaşmak için en önemli konu kendimize olan güvendir.

Ancak güveninde ölçülü olması gerekir. Ne kadar ne konuda neler yapabileceğimizi özelliklerimize göre belirlememiz gerekir. Aksi halde bir kedi kendini kaplan hissederse; zarar görecektir.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 129 Soruları ve Cevapları


Soru : Kahramanları hayvanlar olan hikâye edici bir metin yazınız. Hikâyenizde “konuşturma, benzetme ve abartma” sanatlarından yararlanınız.


Cevap: Kahramanları hayvanlar olan hikâye edici bir metin yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Köyün birinde küçük bir fare yaşarmış Bir Gün Bu fare taşın üzerinde üzgün üzgün oturuyormuş küçük defne’de farenin bu durumunu görünce çok üzülmüş ve yanına gitmiş fareye Neyi olduğunu ve onunla konuşmak isteyip istemediğini sormuş fare de ona Derdini anlatmak istemiş.

Arkadaşlarının günlerdir görmediğini, evlerinde bulamadığını ve onların başına kötü bişe gelmesinden korktuğunu söylemiş.

Bunun üzerine defne duyduklarına çok üzülmüş ve fareye yardım etmek istemiş. Önce beraber farelerin evine gitmişler. Evde bir iz bulamayınca defnenin aklına köpek arkadaşını çağırıp onunla beraber dışarıda aramak gelmiş. Hemen köpek arkadaşını alıp gelmiş. Köpeği gören fare çok korkmuş kaçmak istemiş.

Defne köpeğin onla zarar vermeyeceğini yardımcı olmak için geldiğini söylemiş ve tanışmışlar. Köpek fareye isminin boncuk olduğunu ve iz sürmekte başarılı olduğunu, arkadaşlarını hemen bulabileceğini söylemiş. Dışarı çıktıklarında köpek yoldaki fındıkları ve yaprakları takip ederek yürümeye başlamış var bi anda çalıların içinden bir ses gelmiş. Fare hemen sesin geldiği yöne doğru girmiş var küçük bir ağaç parçasının içinde aradıkları fare arkadaşlarını bulmuşlar.

Fare çok korktuğunu neden haber vermeden ortadan kaybolduğunu sormuş. Diğer farede bi anda doğum yaptığım için evime dönemedim haberde veremedim mecburen burada saklanmak zorunda kaldım demiş. Küçük fare defneye ve boncuğa ona yardımcı oldukları için teşekkür etmiş. Boncuğa da “başta senden korktum ve ön yargılı yaklaştım. Bana zarar vermenden korktum. Fakat sen çok iyi kalpli bir köpekmişsin. Dostluğun için sana çok teşekkür ederim.” demiş. Ve o günden sonra köpek, fare ve defne çok iyi dost olarak yaşamışlar.


GELECEK DERSE HAZIRLIK


Soru : Dünya’nın ve diğer gezegenlerin nasıl oluştuğunu araştırınız.


Cevap: Dünya’nın ve diğer gezegenlerin nasıl oluştuğunu araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Big Bang ya da Büyük Patlama teorisine göre evren yaklaşık 13,8 milyar yıl önce yoğun ve sıcak bir gaz bulutu idi. Bu gaz bulutunun yoğunlaşmasının ve sıkılaşmasının devam etmesi sonrasında bir patlama gerçekleşti. Evrenin bu patlama neticesinde ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Bu patlama neticesinde dünya ve diğer gezegenlerin oluşum süreci başladı. Milyarlarca yıl süren ısınma ve soğuma aşamaları neticesinde dünya ve diğer gezegenler oluştu. Bu teori günümüzde fizikçilerin pek çoğu tarafından kabul görmektedir.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Insanlar birbirine karşı nankör ve açgözlü olmamalıdır .Insan aza yetinmedi fazlasına şükrü etmelidir .Bir insan bir şey yaptığı zaman nankör olmamalıdır karşısındakini düşünüp bencil davranma malıdır. Bu insanlar arasındaki ilişkiler için çok önemlidir .Insanlar ahlaki değerlerini düzeltebilir ler düzelen ahlaki değerlerle daha mutlu bir millet oluruz.

 2. Nuran dedi ki:

  Günümüzde en önemli fabl örnekleri La Fontaine ve Ezop Masalları olarak ifade edilmektedir La Fontaine ve Ezop un yazmış olduğu fabl lar insanlar üzerindeki var olan erdemlerin ön plana çıkarılması ile beraber toplumda güzel ahlakın temellerini attığını ifade etmemiz gerekir La Fontaine ve Ezop masallarında genel olarak güzel ahlak iyilik güzellikler yardımlaşma-dayanışma gibi önemli olan Erdemler işlenmekte beraber çocukların bu Erdemler çerçevesinde gelişmesini ve etkin bir birey olarak milletin güçlenmesine yani toplumun dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmasını sağlamaktadır.

 3. Hamdiye dedi ki:

  6. Sınıf Türkçe ders kitabındaki köylü fare ve şehir faresi metni okuyarak sorularını cevapladım. Anlamadığım soruları sitenizdeki sayfaya bakarak cevapladım. Okuma metnini çok güzel okuyup anladıktan sonra sorularımı cevapladım. Verdiğiniz bilgiler hem güzel hem eğitici hem de çok pratik olmuş. Bu metinde anlatmak istenilen insanın kibirli ve açgözlü olmamasıdır.insanlar her zaman az da yetinmedi birbirlerini hor görme yemeli ve birbirlerine oldukları gibi kabul etmelidirler. Arkadaşlarımla beraber yaptığımız ödevlerimiz de çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Artık ödevlerimizi çok kısa ve güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Öğretmenimiz de yaptığımız ödevlerden memnun kalıyor.

 4. cemre solmaz dedi ki:

  Bence en güzeli bu site çok reklam yok :))@cemresolmaz

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.