6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152-154-155-156-157-158-159. Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Su Kirliliği Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159


Su Kirliliği Metni Etkinlik Cevapları


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 152 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Yaşadığınız çevredeki su kaynakları ile ilgili arkadaşlarınıza bilgi veriniz.


Cevap: Yaşadığınız çevredeki su kaynakları ile ilgili arkadaşlarınıza bilgi veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Adana su kaynakları bakımından oldukça zengin bir ildir. Adana Çukurova da bulunan bir şehirdir. Arkasında yüksek Toros dağlarının bulunmasından dolayı iki adet büyük nehir bu bölgededir.

Ceyhan ırmağı ve Seyhan ırmağı Çukurovayı besleyen büyük nehirlerdir. Bu nehirler üzerinde bulunan dört adet baraj bulunmaktadır. Seyhan Baraj gölü Adanayı ortadan ikiye bölerek, Adananın sıcak kavurucu iklimini yumuşatmış, yazları şehrin azda olsa  serin olmasını sağlamıştır. Geniş ovalara sahip olan Adana yeraltı suları ile zengindir. Birçok artezyen, kuyu suyu çıkarılmaktadır.


2. Sizce susuz bir yaşam nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Sizce susuz bir yaşam nasıl olurdu? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Susuz bir yaşam insanlar hiç mümkün değildir. Çünkü insan hayatı suya bağlıdır.

Suyun az olduğu bir mekanda ise yine türlü türlü hastalıklar ve enfeksiyonlar baş gösterecektir.

İnsanın sağlıklı bir yaşam sürmesi, suyun kalitesine büyük oranda bağlıdır.  İnsan yemeden ve içmeden yaşayamaz ve yenilip içilecek olan şeylerde su ile yapılır.

İnsan çevresini ve kendini su ile temizler ve bu sayede mikroplardan kurtulur. Ancak suyun olmadığı yerde buda  mümkün olmayacaktır. Nitekim Afrika gibi suyun az olduğu bölgelerde yaşam kalitesinin düşük olduğunu ve hastalıkların baş gösterdiğini bilmekteyiz.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 154 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : A) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.


Cevap:

 • Etken: Etki eden şey, faktör
 • Nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
 • Konut: İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh
 • Erozyon: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl
 • Kademe: Aşama, basamak, derece
 • Tanker: Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon
 • Varil: Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
 • Filtre: Süzgeç, süzek
 • Sanayi: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri
 • Endüstri: Sanayi

Soru : B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden beşini kullanarak suyun hayatımızdaki önemi ile ilgili bir metin yazınız.


Cevap: Suyun hayatımızdaki önemi ile ilgili bir metin yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Su canlıların vücudunda önemli temel taşlarından biri olan hem gıda olarak hayatımızı devam ettirmek hem de diğer aldığımız gıdaların da yetişebilmesi için gerekli bir maddedir.

Canlılar su olmadan yaşayamazlar. Suyun varlığı kadar suyun kalitesi de insan ve diğer canlıların sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir.

Sağlığımız için olduğu gibi aynı zamanda suyu günlük hayatımızda hijyeni sağlamak için de kullanırız. Mikroplardan arınmak , kirli şeyleri temizlemek için günlük hayatta gıda olmanın yanında hijyen açısından da su olmazsa olmazdır.


Soru : C) Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya yazınız.


Cevap: Bilgilendirici Metin


2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.


1. Su kirliliği nasıl oluşmaktadır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.


Cevap: Zararlı maddelerin suya karışması ile su kirliliği oluşur.  Kanalizasyon ve fabrika atık sularının arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılması su kirliliğine örnektir.


2. Suların kirlenmesine karşı alınan önlemlerin amaç ve sonuçları nelerdir?


Cevap: Atık kirli su miktarını azaltmak ve suyun kirlenmesini önlemek, kirlenmiş suların arıtılmasını sağlamaktır.


3. “Suların Kirlenme Nedenleri Nelerdir?” başlığı altında verilen maddelerden hareketle asıl kirleticilerin kim olduğunu bulabildiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız.


Cevap: sıl kirletici insanlardır. Suyun kirlenmesinin nedenleri insan eliyle, bilinçsizce yapılan işlemlerdir. Doğa kendi kendini kirletmez.


4. Metinde verilen bilgilere göre kirli su kullanırsak neler olur?


Cevap: Salgın hastalıklar meydana gelebilir, doğadaki hayvan ve bitkiler zarar görür, içilebilir ve kullanılabilir su sıkıntısı yaşanır.


5. “Su gibi aziz (kıymetli) ol!” sözü size neler çağrıştırıyor? Açıklayınız.


Cevap: “Su gibi aziz (kıymetli) ol!” sözü size neler çağrıştırıyor? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Şu bütün canlıların ve insanların hayatının bağlı olduğu nesne olduğu için çok değerli ve kıymetlidir.

Ayrıca temizlik aracı olduğu için yüzyıllar boyunca temizliğin ,berraklığın ve saflığın simgesi olarak kullanılmıştır.
Su kendisine düşen şeyleri temizlediği ve küçük olan şeyleri içinde barındırmayıp ,yüzdürüp attığı için aynı zamanda güzel bir yürek olarak da düşünülmüştür. İnsanlarda içinde bir şey barındırmayıp kötülükleri attıkları zaman erdemli, aziz olma sırrına ererler.

O yüzden bu söz bana su gibi içimde hiçbir kötülük barındırma ve temiz ol manasını çağrıştırıyor.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 155 Soruları ve Cevapları


3. ETKİNLİK


Soru : A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu üç görseli birbiriyle karşılaştırarak çevre temizliği konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili şekilde kullanınız.


Cevap: Çevre temizliği konulu bir konuşma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım;

Çevremiz içinde yaşadığımız ve hayatımızı geçirdiğimiz yer olan ve gelecek nesillere bırakacağımız mirasımızdır. Her insanın, her canlının ,sağlıklı ,temiz ve güzel bir çevrede yaşama hakkı vardır ve bu hakkı onların elinden almamalıyız.

Bunun için yapmamız gereken ;çevreyi temiz tutmak ,insanları bu konuda kibar bir şekilde uyarmak ve doğada çözülmesi zor olan maddeleri kullanmayı azaltmaktır. Geri dönüşüm kutularını kullanmak ve bu yolla yapılan ürünleri tercih etmekte bir katkıdır.


Soru : B) Görseldeki sloganla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Çevremizi kirletmek anılarımızın ve güzel duygularımızın oluştuğu yerleri yok edecektir. İşte bu nedenle anılarımızın yer aldığı doğa güzelliklerini ve çevremizi temiz bir şekilde bırakmalıyız.


Soru : C) Çevre temizliği ile ilgili bir slogan geliştirerek sloganınızı aşağıdaki bölüme yazınız. Sloganınızı sınıf panosunda sergileyiniz.


Cevap: Çevre temizliği ile ilgili bir slogan geliştirerek sloganınızı yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Çevre temizliği insan ve diğer doğada yaşayan canlıların sağlığını etkileyecek en önemli unsurlardan bir tanesidir. gerek yerin gerek havanın temiz olması hastalıkların azalmasına ve insanların daha kaliteli bir yaşam sürmesine olanak sağlar. Sloganlar hem kısa hem de öğretici olması hasebiyle insanların dikkatini çekmektedir . Bu yüzden etkili bir yöntemdir.

Çevre temizliği ile ilgili sloganlar;

 1. Çevren seninle ,temiz durur erdeminle
 2. Geri dönüşüm zararsız dönüşüm
 3. Çevrene zarar verme geleceğini üzme
 4. Örnek insan çevresini temiz tutandır
 5. Asıl aydın çöp kutusu görene kadar çöpünü elinde tutanlardır.
 6. Havayı temiz tut ,nefesini temiz yut
 7. Denizleri kirletme balıkların hakkına girme

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 156 Soruları ve Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : A) Aşağıdaki broşürü inceleyiniz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152-154-155-156-157-158-159. Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 156 Soruları ve Cevapları”

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 157 Soruları ve Cevapları


Soru : B) İncelediğiniz broşürden hareketle “hava kirliliği” konulu bir broşür hazırlayarak broşürünüzü sınıf veya okul panosunda sergileyiniz.


Cevap: “Hava kirliliği” konulu bir broşür hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152-154-155-156-157-158-159. Cevapları MEB Yayınları


5. ETKİNLİK


Soru : Çevre dostu ürünler satan bir fabrikanın sahibi olduğunuzu hayal ediniz. Ürünlerinizi tanıtacağınız bir reklam metni yazınız.


Cevap: Çevre dostu ürünler satan bir fabrikanın sahibi olduğunuzu hayal ediniz. Ürünlerinizi tanıtacağınız bir reklam metni yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Sağlıklı olmak gelişen teknolojiyle beraber teknolojiden yararlanıp geçmişin doğallığını kaybetmemek ve eski sağlıklı günlere kavuşmak  ister misiniz.

Sizler için tertemiz bir çevreyle kaliteli ürünlerin yapıldığı çevre dostu ürünler hazırladık . Uzmanlarımız bu konuda hassasiyetle, samimi çalışan kadromuz da kaliteyi ve çevre dostu ürünleri ayağınıza getiriyoruz. Yoksa hala denemediniz mi!


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 158 Soruları ve Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki metinden hareketle, etkinlikte kullanılan metnin yazarı hakkındaki bilgileri tahmin etmeye çalışınız. Tahminlerinizi alttaki forma örnekteki gibi yazınız ve metne uygun bir başlık bulunuz.


Benim adım, gökyüzünden düşen rahmetin adıdır. Bulutların gözyaşlarıdır. Soyadımsa ağaçların tutunduğu kahverengi örtüsüdür doğanın. Annemin adı, güzel kokusu ve renkleriyle süslerken bahçeleri; babamın adı ulu, kalın gövdeli ve uzun ömürlü bir ağaçtır. Kökleri derinlere uzanır. Doğduğum şehir bir çağ açmış bir çağ kapatmıştır fethedilince. Doğduğum yıl ise, Fatih’in burayı fethetmesinden 554 yıl sonradır. Dünyayı ve tüm gezegenleri kaplayan derin karanlıktır ağabeyimin adı. Ben ona, güneşli ve sıcak bir günde, karne hediyesi olarak doğmuşum. Doğduğum ayın tam ortasında açmışım gözlerimi dünyaya. Şimdi ise doğduğum ülkenin başkentinde 6. sınıfa gidiyorum.


Cevap:

 • Adı: Yağmur
 • Soyadı: Toprak
 • Doğum tarihi (Gün/Ay /Yıl): 29 Mayıs 2007
 • Doğum Yeri: İstanbul
 • Annesinin Adı: Çiçek
 • Babasının Adı: Çınar
 • Ağabeyinin Adı: Uzay
 • Şu Anda Yaşadığı Şehir: Ankara
 • Metnin Başlığı: Ben Kimim?

7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki yazının bazı bölümleri, tamamlamanız için yarım bırakılmıştır. Bu yazının başlığını, yarım bırakılan cümlelerini ve devamını tahmin ederek anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Metninizi tamamlarken geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanınız.


Cevap:

Doğa Yaşamın Kalbidir

Doğa bizim her şeyimizdir. Doğayı  sürekli olarak zarar verir ve koruyamazsak bir gün dünyanın sonu gelebilir. Bu yüzden doğanın sürekli olarak en iyi şekilde korunması konusunda çok dikkatli davranmalıyız. Doğal kaynaklarımız zarar görmez değildir. Dünyadaki her kaynağın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu ve korunması gerektiğini bilerek kullanmalıyız.

Doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmak için insanların bilinçli olması gerekmektedir. Ayrıca doğaya zarar vermeden sürekli olarak korunası ve yenilenmesi gerekmektedir. Doğa güzellikleri olan yerlerin anayasal ve çevre örgütleri tarafından korunması ve ağır cezai yaptırımların olması gerekmektedir. Yeşil ve temiz bir doğa için insanların bilinçli ve sevgi dolu olması gerekmektedir. 


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 159 Soruları ve Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan “su” kelimesinin geçtiği altı çizili deyimleri inceleyiniz. Aynı veya yakın anlama sahip olduğunu düşündüğünüz deyimleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Daha sonra atasözleri ve deyimler sözlüğünden eşleştirmelerinizi kontrol ediniz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152-154-155-156-157-158-159. Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 159 Soruları ve Cevapları”

Cevap:

ağzının suyu akmak
ağzı sulanmak

su içinde kalmak
su gibi terlemek

arasından su sızmamak
içtiği su ayrı gitmemek


Soru : B) Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili deyimlerin anlatıma olan katkısını açıklayınız.


Cevap: Cümlelerin daha anlamlı ve daha etkili olmasını sağlamıştır.


GELECEK DERSE HAZIRLIK


Soru : Yaşadığınız bölgedeki hava şartlarının günümüzdeki durumuyla geçmişteki durumu arasında bir fark olup olmadığı ile ilgili büyüklerinizden bilgi alınız.


Cevap: Yaşadığınız bölgedeki hava şartlarının günümüzdeki durumuyla geçmişteki durumu arasında bir fark olup olmadığı ile ilgili büyüklerinizden bilgi alınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yaşadığım bölgede hava şartlarının günümüzdeki durumuyla geçmişteki durumu arasında çok fark olduğunu büyüklerim her zaman söylerdi.

Bu konuyu kendilerine sordum zaman yağmurların bu kadar düzensiz yağmadığını ve her sene belirli miktarlarda yağmur yağdığı için  çok güzel verim aldıklarını ve kollarım daha soğuk geçtiğini söylediler.

Aynı zamanda sıcaklıkların da bu kadar yakıcı olmadığını ve belirli sıcaklar gelse de belli zamanlarda serinleme yaşandığını, bu zamanda eskiye nazaran çok fazla değişiklik olduğunu ifade ettiler.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Kişisel bakımımız çamaşırlarınızın yıkanması evin temizlenmesi gibi birçok olanağı sağlamak için Çeşme lerimizden akan suya ihtiyaç duyarız.günümüzde kullanılan bulaşık makinesi çamaşır makinesi ve birçok ürünler bu sayesinde çalışmaktadır bu ürünler hayatımızı kolaylaştırdığı gibi su tüketiminin de daha aza indirmektedir ayrıca küresel ısınmanın getirdiği mevsim değişikliklerinden dolayı kalan bir dünya ile karşı karşıya kaldığımızı söylemek mümkündür bu sebeple akarsularımız gönderiniz ve denizlerimize kirletmemek kullanmış olduğumuz atıkları oraya atmamak ve çevre temizliğine dikkat etmek ben işe vatandaş örneği olarak değerlendirilir

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.