6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18-20-21-22-23-24-25 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Arıyorum Metni Cevapları Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25


Arıyorum Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 18 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Karamanoğlu Mehmet Bey ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Karamanoğlu Mehmet Bey ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Tarihte Karamanoğlu Mehmet Bey veya diğer tanınan adıyla 1. Mehmet Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu ve ilk hükümdarı olarak kabul edilmektedir.  Karamanoğlu Mehmet Bey’in doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, 22 Haziran 1280 tarihinde hayatını kaybettiği bilinmektedir. Larende şehrinde dünya gelen Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya’da öldüğü bilinmektedir.. Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçeye katkıları ise tarihe adeta altın harflerle yazılmıştır.

Karamanoğlu Mehmet Bey Karamanoğulları’nın ikinci beyi olan Kerimü’d-din Karaman’ın oğludur. Mehmet Bey askerî ve idarî yönden deneyimli ve bilgili bir liderdi. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir. Dil Devriminde Atatürk’e ilham kaynağı olmuştur. 13 Mayıs 1277 tarihinde bir ferman yayınlayarak Türkçeyi resmi dil olarak ilan etmiştir. Bu fermanda Mehmet Bey “Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergahda, bergahda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye” sözünü duyurmuştur.


2. Günlük hayatınızda karşılaştığınız iş yeri adları ve tabelalardaki yabancı kelimelerin kullanımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.


Cevap: Günlük hayatınızda karşılaştığınız iş yeri adları ve tabelalardaki yabancı kelimelerin kullanımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Örneklerle açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Günlük hayatınızda karşılaştığınız iş yeri adları ve tabelalardaki yabancı kelimelerin kullanımıyla ilgili olumlu olarak düşünmüyorum. Çünkü bu kelimeler dilimizi bozmakta diğer dillere de özenti olduğumuzu ifade etmektedir. Bunun yerine Türk dilini daha iyi bir şekilde kullanarak bütün dünyada söz sahibi olan bir dil haline getirmemiz gerekmektedir.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 20 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18-20-21-22-23-24-25 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24-25. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını, atasözleri ve deyimler sözlüğünden araştırınız. Bu deyimleri cümlelerdeki boşluklara uygun biçimde yerleştiriniz.


(koltuk çıkmaknutku tutulmaktalan etmekdizini dövmekelden gitmek)


A) Dizini dövmek istemiyorsan tedbirli olmalısın.

B) Çocuk, odasındaki bütün oyuncakları talan etti.

C) Düzensiz beslendiği için sağlığı elden gidiyor.

D) Okuyup iyi yerlere gelmeleri için çalışkan çocuklara koltuk çıkmak gerekir.

E) Birdenbire nutku tutuldu ve bütün gayretlerine rağmen konuşamadı.


3. ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.


1. Şair, Karamanoğlu Mehmet Bey’i niçin aramaktadır?


Cevap: Günümüzde, Türkçenin düzgün kullanılmadığını, gereken önemin verilmediğini, Türkçe’nin yok olmak üzere olduğunu düşündüğü için arıyor.


2. Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı fermanla ne yapılmasını istemektedir?


Cevap: Devlet meclislerinde, dergahlarda ve meydanlarda Türkçeden başka bir dil kullanılmamasını istemektedir.


3. Şiirde, dilimize yabancı dillerden girmiş bazı kelimeler kullanılmıştır. Bu kelimeler hangileridir? Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını bularak söyleyiniz.


Cevap:

 1. demo: Tanıtım
 2. spiker: Sunucu
 3. showmen: Gösteri adamı
 4. diskjokey: Radyo sunucusu
 5. firstlady: Hanım ağa
 6. store: Dükkan
 7. market: Bakkal
 8. damping: Ucuzluk
 9. bilboard: İlan tahtası
 10. skorbord: Sayı tabelası
 11. brifing: Bilgi alışı
 12. deklarasyon: Bildirge
 13. hobby: Merak, uğraş
 14. welocme: Hoş geldiniz
 15. goodbye: Güle güle
 16. bodyguard: Koruma
 17. prestij: Saygınlık
 18. center: merkez
 19. plaza: İş hanı

4. Şiirde geçen yabancı kelimeleri günlük hayatınızda kullanıyor musunuz? Örneklendiriniz.


Cevap : Evet. Şiirde geçen yabancı kelimeleri günlük hayatınızda kullanıyorum. Demo, spiker, showmen, store, market, plaza gibi kelimeleri kullanıyorum.


5. Sizce dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin artış sebebi ne olabilir? Açıklayınız.


Cevap: Sizce dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin artış sebebi ne olabilir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bence dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin artış sebebi daha farklı bir algı oluşturmak, yabancı dillere olan özenti gibi sebepleri olduğunu ifade edebiliriz. Ancak bunun yerine Türk diline sahip çıkarak Türk dilini yükseltmeliyiz.


6. Dilimizde yabancı dillere ait kelimeler hızla artarsa bunun ne tür sonuçları olabilir? Örneklerle anlatınız.


Cevap: Dilimizde yabancı dillere ait kelimeler hızla artarsa bunun ne tür sonuçları olabilir? Örneklerle anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Dilimizde yabancı dillere ait kelimeler hızla artarsa bunun bir çok olumsuzluğa neden olabilir. Türk dilinin zayıflamasına neden olur. bunun sonucunda Türk dilinin zayıflaması dünya tarafından bilinmemizi azaltacak ve ülkeler arasında gücümüzü azaltacaktır. Güçlü bir devlet için güçlü bir dile ihtiyaç duyarız.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 21 Soruları ve Cevapları


4. ETKİNLİK


A) Yabancı dillerden dilimize giren kelimelerin bazıları aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını, okuduğunuz metinden bulunuz. Bulduğunuz Türkçe kelimeleri kullanarak hikâye edici bir metin yazınız.


(poşet-market plaza-sempatik-center)


Cevap: Poşet Market Plaza Sempatik Center Türkçe Karşılıkları konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

 1. Poşet – Torba
 2. Market – Bakkal
 3. Plaza – İş hanı
 4. Sempatik – Sevimli
 5. Center – Merkez

Cevap: Poşet Market Plaza Sempatik Center Türkçe kelimeleri kullanarak hikâye edici bir metin yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Merkezde Alışveriş

Bayram tatili için kuzenim bizlere tatile gelcekti. Bizlerde kuzenim için bir hediye almaya karar verdik. Şehir merkezine gitmeye karar verdik. Şehir merkezinde yer alan en büyük iş hanına giderek burada yer alan dükkanlara bakmaya karar verdik. Bir şey beğenmedik. Ancak İş hanından çıktığımızda bir bakkalda güzel bir kanatya gördük ve kuzenime onu aldık.


B) Dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını TDK’nin internet sayfasında bulabilirsiniz.


Cevap: TDK sitesinden yabancı kelimeleri bulabilirsiniz.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 22 Soruları ve Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıda “Arıyorum” şiirinde geçen kelime ve kelime gruplarıyla hazırlanan “Kelime Oyunu”nun nasıl oynanacağı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgileri dikkatle okuyunuz.


Cevap: Her metinden sonra birkaç öğrenci, öğretmen tarafından, Kelime Oyunu kâğıtlarını hazırlamakla görevlendirilir. Kelime Oyunu kâğıtlarında yeni öğrenilen kelime veya kelime grubu, örnekteki gibi en üste yazılıp altı çizilir.Çizginin altına o kelimeyle ilişkili olan birkaç yasak kelime yazılır. Kelime Oyunu kâğıtları öğretmen ya da görevlendirilen bir öğrenci tarafından biriktirilir. Yeterli sayıda kâğıda ulaşıldıktan sonra öğretmen kontrolünde, sınıf iki gruba ayrılarak oyuna başlanır. Bu oyunda amaç bir dakika içerisinde, yasak kelimeleri kullanmadan, olabildiğince çok sayıda kelimeyi anlatmaya çalışmaktır.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 23 Soruları ve Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki kütüphane üyelik formunu doldurunuz.


Cevap: Bu etkinliği kendinize göre doldurmanız gerekmektedir.


7. ETKİNLİK


Soru : “Arıyorum” şiirinden hareketle oluşturacağınız öznel ve nesnel cümleleri örnekteki gibi aşağıya yazınız.


Cevap:

 1. Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı ferman ile Türk diline en büyük katkıyı yapmıştır. (Öznel)
 2. Şair “Arıyorum” şiirinde kullandığımız yabancı dildeki kelimelerin Türkçe karşılıklarını da vermiştir. (Nesnel)
 3. “Arıyorum” şiiri, Türk dilinin önemini anlatması açısından yazılan, bu konudaki en iyi şiirdir. (Öznel)
 4. Arıyorum şiirinin şairi Yusuf Yanç’tır. (Nesnel)
 5.  Yusuf Yanç’ın “Arıyorum” şiiri dışında Türk edebiyatına pek bir katkısı olmamıştır. (Öznel)

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 24 Soruları ve Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki hikâye unsurlarını kullanarak hikâye edici bir metin yazınız.

Olay: Öğrencilerin kütüphanede öğretmenleriyle kitaplar üzerine sohbet etmeleri-

Kahramanlar: Eren Öğretmen, Hüseyin, Çetin, Demet ve Gülşah-

Yer: Okul kütüphanesi-

Zaman: Cuma günü okul çıkışı


Cevap: Öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla kütüphaneler hakkında sohbet etmeye başladık. Çok güzel ve etkileyici bir sohbet geçti aramızda. Bazı arkadaşlarımız kütüphaneye giderek kitaplar hakkında bilgiler elde etmek istediler. Öğretmenimizde cuma günü okul çıkışı sınıfça bizleri okul kütüphanesine götürdü.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 25 Soruları ve Cevapları


9. ETKİNLİK


A) Aşağıdaki şiiri vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okuyunuz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18-20-21-22-23-24-25 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24-25. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

B) Yukarıdaki şiir ana dili sevgisini anlatmaktadır. Bu şiirden hareketle ana dili sevgisini anlatan bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız.


Cevap: Ana dili sevgisini anlatan bir şiir yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Dilim

İlk seninle başladı cümlelerim

Ay yıldız gibi Türk dilim

Sevdayla başladı okulum

Ne güzel benim dilim

—–

Türk dili var her daim yüreğimde

Türkçe var dilimde

Seni yüceltmek var sözlerimde

Ne güzeldir Türkçem


GELECEK DERSE HAZIRLIK


Soru : Sevdiğiniz bir kitabı arkadaşlarınıza tanıtmak için sınıfa getiriniz.


Cevap: Sevdiğiniz kitaplardan bir kaç tanesini sınıfınıza getiriniz.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Nuran dedi ki:

  Günlük hayatta gördüğümüz yabancı kelimelerle süslenmiş olan işyeri tabelaları Türk diline zarar verdiğini ifade ederek cümlelerimizle başlayabiliriz bu tabelalar özentilik göstermek amacıyla farklı görünme ve yabancı özentiliği ni gösteren hiçbir şey ifade etmeyen sadece farklılık amaçlayan ancak insanlar tarafından bilinmeyen Türk Dil ve zararları kıyaslanamaz büyük ölçüdedir İşte bu nedenle Vakıflar ve kurumlar tarafından bu yanlışın düzeltilmesi ve insanların bilinçlendirilir ek yabancı kelimelerden vazgeçerek Türk dilinin kullanımının özendirilmesi büyük önem ifade etmektedir.

 2. Hamdiye dedi ki:

  Günlük hayatımızda karşımıza gelen birçok tabela iş yeri ismi gibi birçok önemli yerlerin isimleri bazen İngilizce veya Arapça olabiliyor. Bunu anlamakta okumakta zorlandığımız ı söyleyebiliriz. Türkiye’de tabelaların Türkçe olmasını mı daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkenin kendine özgü bir dili olduğundan dolayıTürkiye’de yer alan tabela işyeri isimleri veya herhangi bir yerin isminin Türkçe olmasını tercih ederdim. Turistlerin anlaması için Türkçenin yanına İngilizce veya başka bir dil kullanması da doğru olabilir. Bu konuda verdiğiniz bilgiler sayesinde ödevlerimi hemen bitirebildim. Ödevlerinden kalan zamanda anneme yardım ettim. Arkadaşlarıma ve kuzenlerime ödevlerini buraya bakarak yapmalarını söyledim. Verdiğiniz emeklerden dolayı çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.