6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191-193-194-195-196-197 Cevapları ATA Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Yosun Pilleri Metni Cevapları Sayfa 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197


Yosun Pilleri Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 191-193-194-195-196-197 Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 191 Cevapları


1. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Maddeler Halinde Şunlardır;

 • Güneş Enerjisi.
 • Rüzgar Enerjisi.
 • Biyokütle Enerjisi.
 • Jeotermal Enerji.
 • Hidrolik Enerji.
 • Hidrojen Enerjisi.
 • Dalga Enerjisi.

2. Petrol ve doğal gaz tükendiği zaman yararlanılabileceğini düşündüğünüz enerji kaynaklarıyla ilgili yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.


Cevap :
Petrol ve doğal gaz tükendiği zaman alternatif olarak  yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanılabilir. Elektrikli arabalarla ilgili çalışmalar yapılması buna büyük bir örnektir.
Yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanılması maliyeti düşük ve diğer ülkelere bağlılığı azaltıp, borçlardan kurtulma adına atılabilecek olan çok güzel bir adımdır. Bu sayede kendi ürettiğimiz enerji ile araçlarımızı hareket ettirebilecek ve kendi elektriğimiz ve kendi üretimimiz olan diğer enerjilerle çalışan makineler kullanabileceğiz.


3. Metnin görsellerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.


Cevap :
Görselleri ve metnin başlığından , bu konunun yosunla enerji ve elektrik üretimi gibi işlerde kullanılacağını anlattığını düşünüyorum.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 193 Cevapları


1. Etkinlik


Soru : a) Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamlarından hareketle metinde yer alan kelimeleri bularak bulmacayı tamamlayınız.


Cevap :

 1. Atmosfer : Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası.
 2. Fotosentez : Yeşil bitkilerin ışıkta basit birleşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller yapması.
 3. Yosun : Çoğu sularda, ağaç veya taşların üzerinde yetişen tatlı bitkilerin ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad.
 4. Tasarım : Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur.
 5. Elektrik : Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
 6. Çöl : Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi.
 7. Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan; çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan; küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan; bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.
 8. Alg : Su yosunu.
 9. Rutubet : Nem.
 10. Organik : Doğal yolla yapılan.

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 194 Cevapları


Soru : b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanınız.


Cevap :

 1. Atmosfer : Atmosfer kelimesi Türkçe bir kelime midir?
 2. Fotosentez : Fotosentezi canlıların hepsi yapar.
 3. Yosun : Yosunlar ileride enerji kaynağı olarak kullanılabilecek.
 4. Tasarım : Bu tasarım sana göre güzel mi?
 5. Elektrik : Elektrik kesintileri olacağı hakkında söylemler duydum.
 6. Çöl : Çöllerde yaşayan develer, bu havaya elverişlidir.
 7. Bakteri : Bakteriler mükemmel canlılardır.
 8. Alg : Algler hakkında ilginç bilgiler edindim.
 9. Rutubet : Rutubetten çok rahatsız oluyorum.
 10. Organik : Organik hayata ihtiyacımız var.

2. Etkinlik


Soru : Metinde yer alan isim tamlamalarını belirleyiniz. Belirlediğiniz isim tamlamalarını örnekteki gibi yazınız.


Cevap :
BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI : çöl kumları, dayanıklı bitki, enerji kaynağı, tasarım aşamasında
BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI : Şişelerin dibi
ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI: dış cephe sistemi , yenilenebilir enerji kaynağı ,Katalonya İleri Mimarlık Enstitüsü öğrencisi,  bilimsel gelişmelerin ışığında, biyolojik ışık pili


3. Etkinlik


Soru : Aşağıda karışık hâlde verilmiş tamlamaları düzenleyerek oluşturduğunuz tamlamaları karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.


Cevap :
mutfak kapısı balkonunun : Balkonun mutfak kapısı
müdürünün okul ceketi : Okul müdürünün ceketi
Ozan’ın penceresi evinin : Ozan’ ın evinin penceresi
perdesi odasının oturma : Oturma odasının perdesi
altı masanın ayağının : Masanın ayağının altı
cep tuşları telefonunun : Cep telefonun tuşları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 195 Cevapları


4. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.


1. Yazar, yosunu hangi kelimelerle betimlemektedir?


Cevap :  Yazar, yosunu “bu iş için en uygun araç “kelimeleriyle betimlemektedir.


2. Elena Mitrofanova ne tasarlamaktadır?


Cevap : Elena Mitrofanova yosundan piller ve enerji tasarlamaktadır.


3. Yosun pillerinin hangi özelliği onu güneş enerjili ışık pillerinden daha üstün kılmaktadır?


Cevap : Yosun pillerinin üretilmesi daha ucuz, kendi kendini onarma yetisine sahip, biyolojik olarak parçalanabilen ve çok daha sürdürülebilir olması onu güneş enerjili ışık pillerinden daha üstün kılmaktadır.


4. Yosun pillerinin sistemi nasıl çalışmaktadır?


Cevap : :
Fotosentez sırasında bitkiler güneşten aldıkları enerjiyle atmosferdeki karbondioksiti, karbonhidrat ve protein gibi birtakım organik bileşenlere dönüştürüyor.
Yosun fotosentez yaparken bu bileşenlerin bir kısmı, içinde simbiyotik bakterilerin yaşadığı toprağa karışıyor. Bakteriler yaşamak için ihtiyaç duydukları bu bileşenleri parçalayınca içinde elektronların da bulunduğu bazı yan ürünler açığa çıkıyor. Her biri biyofotovoltaik görevi gören seramik tuğlaların arasında kurulan seri ve paralel devreler sayesinde bu mikroorganizmaların ürettiği elektronlar elektrik olarak “hasat” ediliyor.


5. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki görselleri inceleyiniz ve görseller hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191-193-194-195-196-197 Cevapları ATA Yayıncılık
“6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 191-193-194-195-196-197 Cevapları”

Cevap :
Bu görsellerden şunu anlıyorum; İnsanlar farklı bakış açılarına sahip oldukları için aynı olayları farklı şekillerde yorumlarlar. Hayatın her alanında aslında öyledir. Yetiştiğimiz ortam ve fikirlerimiz bize bir bakış açısı kazandırır. Bu bakış açısı sayesinde olayları yorumlar ve hayatımız hakkında belirli yönler çizeriz.
Diğer insanlarında bizim gibi farklı yollardan geçtiğini ve bu konuda başka fikirleri olacağı unutulmamalıdır. Bunun için bir konu hakkında tartışmak gereksizdir. Ortak yolu bulmalı ve düşüncelerimiz konusunda birbirimize saygı göstermeliyiz. Eğer diğer tarafı incitmiyor ve hakkına girmiyorsa herkes düşüncelerinde özgür olabilir.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 196 Cevapları


6. Etkinlik


Soru : a) Metni okurken işaretlediğiniz yerleri neden işaretlediğinizi açıklayınız.


Cevap :
Metni okurken sistemin nasıl çalıştığını, yazarın ismini ve bu sistemle ne yapmayı amaçladığının altını çizdim. Bu sayede önemli bilgileri tekrar dönüp okuyabilecek ve konu hakkında ana noktaları kolaylıkla bulabileceğim.


Soru : b) Aşağıdaki metinde yer alan bazı bölümlerin farklı renklerde yazılmasının ve “bulutlardır” kelimesinin altının çizilmesinin amacı ne olabilir? Söyleyiniz.


Cevap :
Asıl istenen ve dikkat çekilmek istenen mana orada olduğu için farklı renklerle yazılmış ve asıl anlatılan başrolün bulutlar olduğu için bu kelimenin altı çizilmiştir.


7. Etkinlik


Soru : Günlük hayatta en çok kullandığınız teknolojik aleti ve bu aleti ne amaçla kullandığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Günlük hayatta en çok kullandığım teknolojik alet; telefondur. Telefonu internete girmek, arkadaşlarım ve iletişim kurmak istediklerimle iletişim  kurmak, resim ve video çekmek amacıyla kullanıyorum. Telefon sosyal medyada gezme ve merak ettiğim kişiler hakkında bilgi almam içinde bir araç.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 197 Cevapları


8. Etkinlik


Soru : “Hangi yenilenebilir enerji kaynağından enerji üretmek ekolojik dengeye daha az zarar verir?” sorusunun cevabını “Yosun Pilleri” metninden hareketle düşününüz. Cevabınızı, günlük hayattan örneklerle destekleyerek aşağıya bilgilendirici bir metin yazınız.


Cevap :
Yosun pilleri daha kolay üretimi sayesinde güneş enerjisi gibi çok bulunabilen enerji kaynağından daha ucuz maliyetli olabilir. Bu enerji kaynakları doğaya zarar vermemesi açısından harika bir kaynaktırlar. Bence güneşten elde edilen enerji ekolojik dengeye daha az zarar verir. Çünkü güneş ısı ve yaydığı enerji bakımından herkese gereken miktarı göndermekte ve kullanımı açısından kendisi zarar görmemektedir.


Gelecek Derse Hazırlık 


1. Çizgi roman hakkında araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz.


Cevap :
Çizgi roman, resimli romanlara verilen isimdir. Resimlere çok fazla yer verildiği için bu ismi almıştır. Anime çizim sanatı ile çizilmiş olan çizgi romana manga denir.
Bir yirminci yüzyıl sanatı olarak görülmektedir. Diğer önemli bir çizgi roman okulu olarak yirminci yüzyılın son döneminde bütün dünyayı saran Japon çizgi romanı Manga ise, animelerinde (Japon animasyonlarının) desteğiyle piyasaları hareketlendirmiş ve rağbeti arttırmıştır.


2. Geçmişte veya günümüzde yaşamış bir Türk bilim insanının hayatı ve çalışmaları hakkında araştırma yapınız.


Cevap :
Farabi ilk modern ses anlayışını ortaya koymuş kişidir. Ses dalgalarının varlığını ve sesin dalgaların formuna göre değiştiğini ispatlamıştır. Bu sayede kaideleri (ses tonlarını) mantıklı yollardan açıklayıp musiki aletlerinin yapımını kolaylaştırmıştır.


3. Hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla bir teknolojik aletin zaman içindeki gelişimini araştırınız.


Cevap :
Bilgisayarlar ilk önce abaküs gibi basit sayma işlemleri için kullanılıyordu. 1600’lerden sonra giderek hızlanan teknoloji bugüne kadar ilerlemiştir. İlk başlarda oda büyüklüğünde olan bilgisayarlar daha sonra günümüzdeki gibi elle tutulur hale gelene kadar gelişme göstermiştir. Günümüzde bir çok yerde bilgisayarlar ile bilgi depolanması yapılmaktadır.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Merve dedi ki:

  Çevremizde bulunan ve yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullandığımız denilebilir enerjileri farkındalık yaratmak ve bu gibi enerjileri tasarrufu bir şekilde kullanmak çevremiz ve insanlar için gerekli olan kurallar arasında yer almaktadır.çünkü doğal kaynaklarımız yenilebilir  ve doğal kaynaklarımız kullanmış olduğumuz enerji tükenebilir özelliğe sahip olduğu için tasarruflu kullanmak oldukça önemlidir.

 2. kedi dedi ki:

  meraba ık okula başlada erkenden uyanıyordum şimdi kolaylıkla ödevlerimi yapıyorum kimseye söyliyemem

 3. Mustafa dedi ki:

  6. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan günümüzde ne kadar kıymetli olan ve günlük hayatımızda iş hayatında ve birçok sanayi fabrikalarında kullanılan yenilenebilir enerjinin detaylarını ve olduğunu kısa ve öz bir şekilde vermiş olduğunuz bilgiler ile öğrendik ve ödememize buraya bakarak tamamladım. Verdiğiniz cevapları çok seviyor her zaman ödevimi yaparken bu sayfaya gidiyorum ve yaptığın ödevlerde her zaman başarıyı elde ediyorum. Arkadaşlarımızla beraber ödev yaptığımız zaman beraber kullandığımız bu sayfada çok verimli dersler elde ediyor ve beraber çalıştığımız zaman ne kadar başarılı cevaplar verdiğinizi görebiliyoruz

 4. Meral dedi ki:

  Harika efsane cevaplar elleriniz dert görmesin canlarım benim

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.