6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197. Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Kara Tren Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 192, 193, 194, 195, 196, 197


 Kara Tren Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 192 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Eskiden kullanılan ulaşım araçları ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: İnsanlar eskiden hangi ulaşım araçlarını kullanırlardı? Araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsanlar eskiden de eşek gibi hayvanların gücünden yararlanarak ulaşım yaparlardı. Tekerleğin icadı ile beraber gücünü bir veya daha fazla attan alan , kapnı ve fayton gibi ulaşım araçları kullanıldı.

Bisiklet hala gününüzde de kullanılsa da ulaşım için pek tercih edilmemiştir.
Günümüz teknolojisinden daha farklı şekilde buharlı trenler kendilerine has rayların üzerinde yolcu taşıdı.

Aynı zamanda insanlar uzun kütükler üzerinde sal ve Sandal, daha sonra yelkenli gemi yaparak deniz ulaşım yollarında kullandılar.

Buharlı otomobil ve daha sonra geçtiğimiz teknolojiyle otomobiller icat edildi . İnsanlar günümüzde bu otomobil ve uçakların gelişmiş teknolojilerini kullanmaktadır.


2. Metnin başlık ve görselinden hareketle konusunu tahmin ederek arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Metnin konusu uzun tren yolculukları olabilir.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 193 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : A) Türküyü dinlerken not aldığınız kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.


Cevap:

 1. Saydam: İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf, transparan
 2. Teyit ettirmek: Doğrulatmak
 3. Levazım: Ordunun geri hizmetinde ihtiyacı olan bütün malzeme veya bu malzemeyi sağlayan bölüm
 4. Akıbet: Bir iş veya durumun sonu, sonuç

Soru : B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarından üç tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız.


Cevap:

 1. Saydam: Saydam maddeler üzerine deneyler yapıyordu.
 2. Teyit ettirmek: Getirdiği haberi teyit ettirdi.
 3. Levazım: Levazımlar odunun ihtiyaçları için mücadele ediyorlardı.
 4. Akıbet: Bu şekilde devam ederse akıbeti pek iyi değildir.

2. ETKİNLİK


Soru : A) Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.


1. Metnin hikâyesinde hasret duyulan kişi kimdir?


Cevap: Babadır.


2. Dinlediğiniz türkünün hikâyesinde Osmanlı Devleti nasıl bir durumda anlatılmaktadır? Açıklayınız.


Cevap: Birçok cephede mücadele veren, asker ve mühimmat eksiği bulunan, yapılan savaşlarda büyük kayıpların verildiği, insanların üzgün ve çaresiz oldukları durumu anlatılmaktadır.


3. “Kara trenlerin kara haber getirmesi” ifadesi size neyi çağrıştırıyor? Anlatınız.


Cevap: “Kara trenlerin kara haber getirmesi” ifadesi size neyi çağrıştırıyor? Anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Eski zamanlarda günümüzde olduğu kadar teknoloji gelişmemişti. İnsanlar bu zamanın kara trenleriyle yolculuk yapıyor ,mektup eşya göndermek gibi işlemlerini bu yöntemle sağlıyordu.

Ve gurbette olan kişilerin ölüm hastalık gibi kötü haberleri de trenle  insanların eline ulaşıyordu.

İnsanlar bu kara trenden gelecek olan kötü haberleri karakterinin kara haber getirmesi şeklinde yorumlanır ve bu şekilde ifadeleri insanlara çağrıştırmıştır.

Bu yüzden bu sözün çağrıştırdığı ölüm hastalık gibi kötü haberlerin gelmesidir. Eski zamanlarda olsa da bu deyim olarak bizlere kalmıştır.


Soru : B) Dinlediğiniz metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.


Cevap:

 1. “Kara Tren” türküsünün söz yazarı ve bestekarı kimdir?
 2. Savaş zamanında en çok neye veya kime ihtiyaç duyulmaktadır?

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 194 Soruları ve Cevapları


3. ETKİNLİK


Soru : : Öğretmeninizin dinleteceği bir türküden hareketle bu türkünün hikâyesini kurgulayarak aşağıya yazınız.


Cevap: Kara Tren türküsünün hikâyesini kurgulayarak yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

1915 yılında Osmanlı’nın bir çok cephede savaşıp ihtiyaç duyulduğu için çocukların bile savaşa katıldığı zamanlar.

İnsanlar kara trenden sevdiklerinin ölüm haberini veya yaralı bir şekilde geldikleri için ona “kara tren” ismini vermişlerdi.

İnsanlar kara trenin yolunu gözleyip eşlerinden babalarından ve akrabalarından gelecek olan haberleri gözleri yaşlı ,tren istasyonlarında beklemekteydiler.

Kara tren gelmişti. Sohbet ederlerken birden belki babam gelmez dedi. Bu sohbete ne alakası vardı ki. Bu sohbete ne alakası vardı ki. Anlamadı veya anlamak istemedi.  Saf saf : “- kim gelmez ? dedi . -“babam” dedi sesi kırgın.


4. ETKİNLİK


Soru : : Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görseldeki davranıştan hareketle bu davranışın kültürümüzdeki yerini ve önemini anlatacağınız bir konuşma yapınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197. Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 193 Soruları ve Cevapları”

Cevap: El öpmenin kültürümüzdeki yerini ve önemini anlatacağınız bir konuşma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kültürümüzde el öpmek saygının değer vermenin ve öptüğü kişinin büyüklüğünü kabul etmesi anlamına gelir.

Türk kültüründe gerek özel günlerde gerek ziyaretlerde gerekse bir çok farklı alanlarda büyük ve yaşlı kimselerin ellerinin öpüldüğünü görmekteyiz.

Bu bir tazimin simgesidir.  Hal diliyle “sözünü dinliyorum ve sana saygı duyuyorum “ demektir.

Kültürümüzde annenin, babanın, dede, nine ,kayınvalide ,kayın baba veya gidildiği yerde olan yaşlı kişilerin elleri öpülür. Yine öğretmen ve din büyüklerinin de saygı sebebi ile elleri öpülürdü. Bu güzel adet hem saygıyla oluşan tensel temas mı sevgi ve saygının birbirine akıtılmasına hemde saygı ve sevgi ortamının oluşmasına zemin olur.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 195 Soruları ve Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : A) Size verilen başlıktan hareketle aşağıya bilgilendirici bir metin yazınız.


Cevap: Farklı Kültürlerin Beşiği Anadolu başlıktan hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Anadolu gerek bulunmuş olduğu yer itibari ile gerekse de kaynakları bakımından tarih boyunca bir çok medeniyet ve devlete evsahipliği yapmıştır.

Hititler, Asurlular, Lidyalılar , Selçuklular, Osmanlı Devleti burada yaşayan medeniyetlerden bazılarıdır. Her medeniyet ve devlet kendi kültürünü ve izlerini miras bırakmış nesilden nesile aktarmıştır.

Bu aktarım sayesinde bir çok kültür bir araya gelmiş ve birbirine karışarak tam bir kültür zenginliği ortaya çıkmıştır. Bu yüzden Anadolu farklı kültürlerin  beşiğidir.


Soru : B) Yazınızdaki yazım ve noktalama hataları ile anlam bütünlüğünü bozan ifadeleri öğretmeninizin yardımıyla belirleyerek düzeltiniz.


Cevap: Son olarak metni kontrol ediniz ve öğretmeninize paylaşınız.


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki kelimeleri ilgili başlıkların altına örnekteki gibi yerleştiriniz.


Cevap:

Basit Kelimeler

 1. ağaçta
 2. çantası
 3. kapı

Türemiş Kelimeler

 1. kitaplık
 2. Türkçe
 3. çiçekçi
 4. Uşaklı

Birleşik Kelimeler

 1. Çanakkale
 2. aslanağzı
 3. demiryolu
 4. ilkbahar

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 197 Soruları ve Cevapları


7. ETKİNLİK


Yan sayfadaki haritada, ülkemizdeki demir yollarının bir bölümü ve demir yollarının geçtiği iller işaretlenmiştir.


Soru : A) Haritadaki illerin adlarını, kitabınızın sonundaki Türkiye haritasından yararlanarak harita üzerine yazınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197. Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 197 Soruları ve Cevapları”

Soru : B) Bu haritaya göre, aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.


Cevap:

1. Ankara’dan İzmir’e trenle gitmek isteyen bir kişi Eskişehir, Afyon ve Uşak illerinden geçmek zorundadır.

2. İstanbul’dan Sivas’a trenle yolculuk yapmak isteyen bir kişinin geçeceği üç il şunlardır:
Bilecik, Ankara, Yozgat

3. Kars – Elâzığ arasında trenle yolculuk yapan bir kişi, Malatya’dan hemen önce Sivas ilinden geçmek zorundadır.

4. Gaziantep – İstanbul arasında trenle yolculuk yapan bir kişi Konya’dan sonra Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli illerinden geçmek zorundadır.

5. Ankara’dan Afyonkarahisar’a trenle gitmek isteyen ve Yüksek Hızlı Tren’e de binmek isteyen bir kişi hangi illerden geçmelidir? Kişinin kullanacağı yolu tarif ediniz. Tarifinizi yaparken “önce, sonra, daha sonra, ardından” gibi ifadeleri kullanmaya çalışınız.

Ankara’dan Afyonkarahisar’a gitmek isteyen bir kişi önce Ankara – Eskişehir hızlı tren hattını kullanmalıdır. Daha sonra Eskişehir – Afyonkarahisar trenine binmelidir. Eskişehir’den Afyonkarahisar’a hızlı tren hattı olmadığından yolculuğunun bundan sonraki kısmını standart tren hattı ile devam edecektir. 


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.


1. Sivas’ta yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapmalıdır?


Cevap: Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir


2. Konya’da yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 Eylül 1919 tarihinde topladığı kongrenin binasını ziyaret etmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapmalıdır?


Cevap: Ankara, Kırıkkale, Yozgat


3. Afyonkarahisar’da yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Elâzığ’ı görmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapabilir?


Cevap: Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Malatya


GELECEK DERSE HAZIRLIK


 Soru : Yaşadığınız çevrede en fazla ilgilenilen spor dalı ile ilgili araştırma yapınız.


Cevap: Yaşadığınız çevrede en fazla ilgilenilen spor dalı ile ilgili araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yaşadığım çevrede en fazla İlgilenilen spor dallarından bir tanesi yüzmedir.

Yüzme sayesinde vücut düzenli bir şekilde spor yapmış ve hareket etmiş olur. Doktorlar zayıflamak veya fıtık gibi bedenin düzenli olarak hareket etmesi gerektiği durumlarda yüzmeyi önerirler.

Yaşadığımdan  belediyenin de bu konuda güzel uygulamaları ve alanları olduğu için insanlar bu konuda daha rahat bir şekilde spor yapabilirler.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Eskiden ulaşım at arabasıyla karakterlerle ve iki tekerlekli arabalarla sağlanırdı.Osmanlı devleti zamanında ulaşım için kullanılanKara trenler türküleri ve birçok efsaneye konu olmuştur günümüzde trenler ulaşım için kullanılmaktadır . yalnız trender hızlı trenler olarak günümüzde sık olarak görülür.hızlı trenler sayesinde gidebileceğimiz bir yere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz ayrıca kalabalık şekillerde şehirlerin altında kurulan ve bir yerden bir yere çok rahat bir şekilde idi bilen hızlı trenler ülkemizin dört bir yanında yaygınlaşmaya başlamıştır

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.