6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198-200-201-202-203-204 Cevapları ATA Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Aziz Sancar Metni Cevapları Sayfa 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204


Aziz Sancar Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 198-200-201-202-203-204 Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 198 Cevapları


Soru : Çizgi roman hakkında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Çizgi roman, resimli romanlara verilen isimdir. Resimlere çok fazla yer verildiği için bu ismi almıştır. Anime çizim sanatı ile çizilmiş olan çizgi romana manga denir.
Bir yirminci yüzyıl sanatı olarak görülmektedir. Diğer önemli bir çizgi roman okulu olarak yirminci yüzyılın son döneminde bütün dünyayı saran Japon çizgi romanı Manga ise, animelerinde (Japon animasyonlarının) desteğiyle piyasaları hareketlendirmiş ve rağbeti arttırmıştır.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 200 Cevapları


1. Etkinlik


Soru : a) Metinde yer alan aşağıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlarını örnekteki gibi eşleştiriniz.


Cevap :
laboratuvar : Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer.
besi : Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi.
vız gelmek : Pek önemsiz görünmek.
endişe : Kaygı, tasa.
izole etmek : Yalıtmak
bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.
enzim : Bir kimyasal tepkimeyi gerçekleştiren ve onu hızlandıran, çoğunlukla protein yapısında olan organik madde.
molekül : Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.


Soru : b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanınız.


Cevap :
laboratuvar : Örnekler laboratuvara gönderildi.
besi : Bize şöyle besili bir hayvan lazım.
vız gelmek : Bana bu sözler vız gelir.
endişe : Endişelenmeni istemiyorum.
izole etmek : Rahatsızlanınca kendimi bir süre izole ettim.
bakteri : Bakteriler ilginç canlılar.
enzim : Enzim organik bir maddedir.
molekül : Molekülün yapısı hakkında biraz araştırma yapmalıyız.


2. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki paragrafta yer alan sıfatları yuvarlak içine alınız.


İki dakika içinde uyuyacağım. Uyurken güzel ve keyifli rüyalar göreceğim. Uyanınca senin o tombul yanaklarından öpeceğim. Bazı şeyler konuşacağız. Sonra sen kim bilir hangi oyunu oynamaya başlayacaksın.


Cevap : güzel ve keyifli rüyalar
tombul yanaklarından


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 201 Cevapları


3. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki cümleleri ayraç içinde yer alan sorulara cevap olacak şekilde tamamlayınız.


Cevap :
Çalışkan çocuk bütün derslerden tam puan almış. (Nasıl çocuk?)
Şuradaki adam bütün kitapları satın aldı. (Hangi adam?)
Eve giderken 3 ekmek aldım. (Kaç ekmek?)
Maratonu 5. sırada bitirdim. (Kaçıncı sırada?)
Dünyayı iyi niyetli insanlar yönetmeli. (Nasıl insanlar?)
Bahçemize oradaki köpek girdi. (Hangi köpek?)
Akşamki konser için 2 bilet aldım. (Kaç bilet?)


4. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki şiirde yer alan çekim eki almış isimleri örnekteki gibi inceleyiniz.


Cevap :

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198-200-201-202-203-204 Cevapları ATA Yayıncılık
“6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 198-200-201-202-203-204 Cevapları”

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 202 Cevapları


5. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.


1. Aziz Sancar Amerika’ya ilk gidişinde neden orada kalamamıştır?


Cevap : Yabancı dil bilmediği için ilk gidişinde orada kalamamıştır.


2. Aziz Sancar hangi konudaki çalışmasıyla Nobel Kimya Ödülü’nü almıştır?


Cevap : Aziz Sancar DNA onarım çalışmasıyla Nobel Kimya Ödülü’nü almıştır.


3. Aziz Sancar bir bilim insanında olması gereken hangi niteliklere sahiptir?


Cevap : Aziz Sancar bir bilim insanında olması gereken  azim, merak, çalışma ve hayal gücüne sahiptir.


4. Aziz Sancar eğitim hayatında nasıl bir öğrencidir?


Cevap : Aziz Sancar eğitim hayatında çalışkan bir öğrencidir.


5. Ağabeyin Aziz Sancar’ın başarısında nasıl katkısı olmuştur?


Cevap : Ağabeyin Aziz Sancar’ın başarısında onu yanına almak ve yurt dışına göndermek, ona manevi destek vererek katkısı olmuştur.


6. Aziz Sancar başarı yolunda ne gibi zorluklarla karşılaşmıştır?


Cevap : Aziz Sancar eğitimi için gerekli olan maddi imkanları bulamamış ve uzun süre daha iyi eğitim veren yerlere gidememiştir. Yurt dışında dil bilemediği için zorlanmış ve gerekli imkanlara sahip olamadığı için çok zorlanmıştır.


6. Etkinlik


Soru : Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.


Cevap :
Metnin Konusu : Aziz Sancar’ ın öğrenim hayatı ve başarılarıdır.
Metnin Ana Fikri : Çalışmanın başarıya götüreceğidir.


7. Etkinlik


Soru : Hakkında araştırma yaptığınız Türk bilim insanıyla ilgili ipuçları oluşturunuz. Daha sonra sıra arkadaşınızdan ipuçlarından yararlanarak bilim insanının ismini tahmin etmesini isteyiniz.


Cevap :
Bilim İnsanıyla İlgili İpuçları : Ses anlayışını ortaya koyan ilk kişidir. Felsefe alanında da çalışmalar yapan islam kişiliği ile bilinen bir bilim adamıdır. Türkistan’ın Farab şehrinde doğmuştur.
Sıra Arkadaşımın Tahmini :
Hakkında İpuçları Verdiğim Bilim İnsanı : Farabi ilk modern ses anlayışını ortaya koymuş kişidir. Ses dalgalarının varlığını ve sesin dalgaların formuna göre değiştiğini ispatlamıştır. Bu sayede kaideleri (ses tonlarını) mantıklı yollardan açıklayıp musiki aletlerinin yapımını kolaylaştırmıştır.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 203 Cevapları


8. Etkinlik


Soru : Belirlediğiniz teknolojik aletin zaman içindeki gelişimiyle ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız.


Cevap :
Değerli öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım;
Bilgisayarlar ilk önce abaküs gibi basit sayma işlemleri için kullanılıyordu. 1600’lerden sonra giderek hızlanan teknoloji bugüne kadar ilerlemiştir. İlk başlarda oda büyüklüğünde olan bilgisayarlar daha sonra günümüzdeki gibi elle tutulur hale gelene kadar gelişme göstermiştir. Şu anda internet telefondan da ulaşılabilen aynı zamanda bilgisayarlara da aktarılabilen büyük bir kaynak.


9. Etkinlik


Soru : Bir sonraki sayfaya 7. etkinlikte tanıttığınız bilim insanının başkarakter olduğu hikâye edici bir metin yazınız. Metninizi yazmadan önce aşağıda yer alan taslağı uygun şekilde doldurunuz.


Cevap :
Metnimin Başlığı: FARABİ
Metnimin Konusu: Farabi , kişiliği, yaşamı ve eserleri
Metnimde Yer Alan Kişiler: Farabi, eğitim gördüğü hocaları
Metinde Olayların Geçtiği Mekân : Kazakistan, Şam, Suriye
Serim Bölümünde Anlatacaklarım: Doğumu
Düğüm Bölümünde Anlatacaklarım: Ders alışı ve buluşları
Çözüm Bölümünde Anlatacaklarım:Ölümü


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 204 Cevapları


Gelecek Derse Hazırlık 


1. Ampulü icat eden kişi hakkında araştırma yapınız?


Cevap :
Ampulü icat eden kişi  Thomas Edison’ dur. 11 Şubat 1847 – 18 Ekim 1931 yılları arası yaşamıştır. Elektrik enerjisi üretimi, kitle iletişimi, ses kaydı, filmcilik gibi birçok alanda cihazlar geliştirdi. İcat geliştirme sürecine düzenli bilim ve takım çalışması prensiplerini uygulayan ilk bilim adamları arasındadır. 1931’de diyabet nedeniyle öldü.


2. Elektriğin olmadığı bir dünyada yaşasaydık nasıl bir hayatımız olurdu? Duygu ve düşüncelerinizi bilgilendirici metin şeklinde defterinize yazınız.


Cevap :
Elektriğin olmadığı bir Dünya gerçekten korkunç olurdu. Bugün elektrik sayesinde bütün makinalar, aydınlatma sistemleri , evdeki aletler kullanılmaktadır.
Bunlar hayatımıza hem kolaylık hem de güzellikler getirmiştir. Eskiden insanlar geceleri hayata devam edemiyor ve elektrik olmadığı için elektrikle çalışacak olan bu makinelerin icadı da olmadığı için zorluk çekiyorlardı. Ancak bir yandan da şöyle düşünüyorum; elektrik olmasaydı insanlar bence elektrikten başka enerji kaynakları ve başka güçlerle çalışan makinalar icat eder ve bu konuda farklı çalışmalar yapılırdı.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Aziz Sancar biz Türk milletinin gurur kaynağı Ayrıca biz Türk gençlerini örnek alması gereken bir bilim adam mıdır. Aziz Sancar gibi akıllı yetenekli ve ülkesine faydası olan ödülleriyle gurur kaynağımız olan bir bilim adamı olmak istiyorsak muhakkak fene ve matematiğe bolca çalışmalı derslerimizi iyi dinlemeni ve başarmak için araştırmalı ve merak etmeliyiz. Aziz sancar’ın hakkındaki bilgileri yukarıdaki vermiş olduğunuz bilgilerle tamamlayıp defterime geçirdim vermiş olduğunuz bilgiler ödevlerimi çok rahat bir şekilde yapmama yardım etti sizin bütün vermiş olduğunuz bilgileri çok beğeniyor ve cevaplarınızın efsane olduğunu söylemek istiyorum.

  2. Televizyonlarda veya bilgisayarlarda istemiş olduğunuz çizgi romanları yazan resimleyen ve izlemiş olduğumuz ekranlara getiren tüm sanatçılar başarılarıyla unları iş Demir ve ne kadar kusursuz bir iş yaptıklarını çizgi filmleri istediğiniz zaman görebilmekteyiz. Çizgi filmler çocuk büyük herkesin beğenisini alabilir. Çizgi filmler aynı filmler gibi fakat eğlenceli birçok olayı ele almaktadır. Çizgi filmlerin belirli aşamaları olduğundan dolayı bu işleri yapan sanatçılar oldukça emek verir. Aynı şekilde çizgi romanlarda çizgi filmler gibi okuyucunun beğenisine sunulan ve eğlenceli olan okuma kitapları Iğdır.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.