6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 26-28-29-30-31 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Canım Kitaplığım Metni Cevapları Sayfa 26, 27, 28, 29, 30, 31


Canım Kitaplığım Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 26 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Sınıfa getirdiğiniz kitabı arkadaşlarınıza tanıtınız.


Cevap: Getirdiğiniz kitaplar hakkında sınıfınızda yer alan arkadaşlarınıza bilgiler veriniz.


2. Sizce iyi bir kitap hangi özelliklere sahip olmalıdır?


Cevap: Sizce iyi bir kitap hangi özelliklere sahip olmalıdır? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler Halinde iyi bir kitabın sahip olması gereken özellikler şunlardır ;

 1. Eğitici olmalıdır.
 2. Bilgilendirici olmalıdır.
 3. Anlaşılı bir dil kullanılmalıdır.
 4. Doğru bilgilere sahip olmalıdır.
 5. Örf ve adetlere uygun olmalıdır.
 6. Argo sözcüklerin olmaması gerekir.
 7. Kelime ve düşünce zenginliği olmalıdır.
 8. Yazım ve imla kurallarına dikkat edilmelidir.
 9. Özgün olmalıdır.
 10. Okuyucuyu cezbetmelidir.

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 28 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki bulmacayı metinde geçen kelimelerden hareketle örnekteki gibi doldurunuz.


1. Yığma işine konu olmak veya yığma işi yapılmak, çok sayıda birikmek, toplanmak.

Cevap: YIĞILMAK


2. Acayip, tuhaf.

Cevap: GARİP


3. Yetkin olma durumu, olgunluk, kemal, mükemmeliyet.

Cevap: YETKİNLİK


4. Eğlence, canlılık, coşku.

Cevap: CÜMBÜŞ


5. Övünç, iftihar.

Cevap: KIVANÇ


6. Samimi, yürekten, candan.

Cevap: İÇTEN


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 26-28-29-30-31 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 26-27-28-29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

2. ETKİNLİK


1. Kitapların yazara kazandırdıkları nelerdir? Örneklerle anlatınız.


Cevap: Yazar daha anlayışlı, daha içten, daha bir seven ve sevilen biri olmuştur.


2. Yazar, kitaplığında nasıl bir gariplik fark etmiştir?


Cevap: Yabancı ve uygun olmayan bir kitap fark etmiştir..


3. Yazar, ağabeyine neden gücenmiştir? Açıklayınız.


Cevap: Yazara uygun olmayan bir kitabı yazara armağan ettiği için gücenmiştir.


4. Metnin konusu ve ana fikri nedir?


Cevap:

Metnin konusu : kitaba duyulan sevgi ve kitap sevgisidir.

Ana fikri : okumak için bize uygun kitapları seçme konusuna önem vermeliyiz.


5. Doğru kitap seçimi niçin önemlidir? Örneklerle açıklayınız.


Cevap: Doğru kitap seçimi niçin önemlidir? Örneklerle açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Doğru bir kitap seçimi bireyin gelişimi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bireylerin en iyi şekilde gelişebilmesi için ilk olarak ihtiyacı olan bilgileri kitapları almaktan geçmektedir. Bu kitapların kendimize uygun bir şekilde seçilmesi bizlere başarıyı getirecek olan altın anahtardır.

İşte bu nedenle kendimize göre yani eksikliklerimizin neler olduğu, okuma bilgilerimiz, örf ve adetimiz, kelime zenginliği ve dil özelliklerine göre kendimize göre en uygun kitabı seçmemiz gerekir.


6. Okuyucu için en doğru kitapların seçilebilmesi amacıyla neler yapılabilir?


Cevap: Okuyucu için en doğru kitapların seçilebilmesi amacıyla neler yapılabilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler Halinde Okuyucu için en doğru kitapların seçilebilmesi amacıyla yapması gerekenler ;

 • Kitap hakkında araştırma yapma,
 • Eğitimciler tarafından tavsiyeler almak,
 • Yayın evleri hakkında araştırma yapmak,
 • Yazar hakkında araştırma yapmak,

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 29 Soruları ve Cevapları


3. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görselin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 26-28-29-30-31 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 26-27-28-29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları “

Cevap: Görselde bizlerde kitap okuyan kişilerin hayal gücünün genişlediği ve sürekli olarak yeni bilgiler elde ederek diğer kişilere göre kendini geliştirdiği ifadelerini uyandırmaktadır.


4. ETKİNLİK


Soru : “Kitapların dünyasında yaşamak” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninize içeriğine uygun bir başlık koymayı unutmayınız.


Cevap: “Kitapların dünyasında yaşamak” konulu bilgilendirici bir metin yazınız.  konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kitaplar Evimizdir

Kitaplar içerisinde yaşamak insanların en zengin bilgiler elde etmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. İnsanlar kitapların dünyasında yaşaması gerekli olan bilgileri almaları, hayal gücünün gelişmesini sağlayacaktır.

İşte bu sayede kişiler kitaplarla gelecek hayatları içerisinde ihtiyaç duydukları bilgileri en iyi şekilde alacaktır. Bizlerin “Kitapların dünyasında yaşamak” sözü bizlerin gelişmek için kitaplara ihtiyaç duyduğumuzu ifade etmektedir. Gelişmek için, gelecek için, güzel bir dünya için kitapları elinizden bırakmayın.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 30 Soruları ve Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki grafikte bir kitaplıktaki kitap sayıları ve kitap türleri gösterilmiştir. Bu grafikten hareketle grafiğin altındaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.


A) Kitaplıkta en fazla hikaye türünde kitap vardır.

B) En az kitap sayısı şiir ve makale türlerindedir.

C) Şiir ve anı türlerindeki kitap sayıları toplamı şiir ve masal türündeki kitap sayısına eşittir.

D) Şiir ve makale türlerinin kitap sayıları arasındaki benzerlik anı ve masal türleri arasında da görülmektedir.

E) Bana göre bir kütüphanede bu kitap türlerinden en fazla makale bulunmalıdır.


6. ETKİNLİK


Soru : Dize başlarındaki harflerden hareketle aşağıya “kitap sevgisi” temalı akrostiş bir şiir yazınız.


Cevap: “Kitap sevgisi” temalı akrostiş bir şiir yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kitap Sevgisi

Kader var ellerimde

İnanç var sözlerimde

Tarihim var dilimde

Amel ve ilmimde

Pınarlar var kitaplarımda

Sevda var kitaplarda

En güzel mısralarda

Vefa var dostlarda

Gazelde, kaside de

İlim var içlerinde

Sonsuz hayal var gözlerinde

İlk sevda var kitaplarımda


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 31 Soruları ve Cevapları


Soru : “Okuma Kültürü” tema kapağında yer alan özdeyişlerden birini seçiniz. Bu özdeyişin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatacağınız bilgilendirici bir metin yazınız.

“En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.”
Mustafa Kemal Atatürk

“İlim ilim bilmektir. / İlim kendin bilmektir. /
Sen kendini bilmezsen, / Ya nice okumaktır?”
Yûnus Emre


Cevap: “Okuma Kültürü” özdeyişleriyle ilgili bilgilendirici bir metin yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.” Mustafa Kemal Atatürk

Cahilliğe Birde Sen Vur

Cahillik bütün kötülüklerin ana merkezinde yer aldığını ifade etmek gerekir. Cahillik sürekli olarak dünyada var olan kötülüklerin ana sebebidir. Cahillik ortadan kaldırıldığımda ülkelerin içerisinde var olan sorunlar kolay bir şekilde çözümlenebilir. İleri görüşlülüğüyle Mustafa Kemal Atatürk “En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.” sözünü kullanarak bizlere en büyük savaşın insanlar için nerede yaşanacağını ifade etmiştir.

Bizlerinde yapması gereken Cahilliğe karşı savaş açarak ülkemizde var olan insanların eğitimli bireyler haline gelmesini sağlayarak sorunları çözmektir. sorunlar çözüldüğünde güçlü bir millet ve güçlü bir devlettin temellerinin atılacağını ifade etmek gerekir.


GELECEK DERSE HAZIRLIK


Soru : Kütüphanede uyulması gereken kurallarla ilgili bir araştırma yapınız.


Cevap: Kütüphanede uyulması gereken kurallarla ilgili bir araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler halinde Kütüphanede uyulması gereken kurallar şunlardır ;

 1. Kütüphanelere girerken ayaklarımızı paspasa silmeliyiz.
 2.  Fazla olan kaban atkı gibi eşyaları vestiyere bırakılmalıdır.
 3. Kütüphane kartımızı görevliye göstermeliyiz.
 4. Kütüphanede kitapları memur yardımı ile istemeliyiz.
 5. Alınacak olan kitap için form doldurulmalı.
 6. Okuma salonunda sessiz durmalıyız.
 7. Telefonlarımızı sessize almalıyız.
 8.  Kitap sayfaları sessiz çevrilmelidir.
 9.  Kütüphane içerisinde sessiz yürünmelidir.
 10. Arkadaşlarımızla ve diğer kişilerle sessizce konuşmalıyız.
 11. Kitapları özenli ve dikkatli bir şekilde kullanmalıyız.
 12.  Kütüphane içerisinde koku yapacak yiyecek ve içeceklerden uzak durmalıyız.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Nuran dedi ki:

  Iyi bir kitap okuyucusuna güzel bilgiler vererek onun bilgi hazinesini geliştirmesi ve onun hayalleri alemine götürerek Hayal dünyasını geliştirmesiyle iyi bir kitap olabileceğini söyleyebiliriz kitapları seçerken genel olarak bizim bilgi eksikliğinizi bulunan bölgelerde kısımlarda ve kaynaklarda bu bilgileri Araştırma sonucunda elde ettiğimiz bilgileri güvenilir yazarların yazdığına dikkat ederek gerekli bilgi hazinem izin geliştirilmesi ve bu sayede kişisel ve ruhsal olarak gelişim izin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla sürekli olarak kitap okumalı ve yastık başı bir kitap yaparak okuma kültürümüzü geliştirmemiz ve dilimizde dilimize korumamız büyük önem ifade etmektedir.

 2. Hamdiye dedi ki:

  Bence bir kitapta aramak istediğimiz özelliklerin başında şunlar gelebilir. Kitabın okunabilecek kadar yazsın düzgün ve okunur olması ve kitapların anlatım tarzlarının yaşımıza uygun olması gibi birkaç örnek verilebilir. Bazı kitaplar resimleri ile hikaye anlatımı ile biz çocukların ilgisini çok çekebilir. Küçük yaşlarda daha çok resimli ve renkli kitaplardan hoşlanırız. Büyüdüğümüz zaman daha çok günlük yaşantımızda ya da eskiden yaşanmış gerçek yaşamlardan alınmış hikayeleri okumayı tercih ederiz. Bence kitap okumak her yaşta olması gereken temel alışkanlıklardan biridir. Kitap okuyarak çok hoş vakit geçirebileceğiniz i söyleyebilirim. Biz çocuklar olarak kitap okumayı adet haline getirmeliyiz. Haftada en az bir kitap okuyarak bilgilerimizi tazeliği biliriz. Kitap okumak küçük yaşta alışkanlık haline getirilen bir adettir.fatma’yı öğrendiğimiz ilk günden beri öğretmenlerimizin verdiği kitapları düzgün bir şekilde okuduğumuz zaman derslerimize daha başarılı olduğumuzu görebiliriz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.