6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 272-273. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 8. Ünite Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 272, 273


 8. Ünite Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 272 Soruları ve Cevapları


TAVRA AKSEDEN DUYGU: SAYGI

Saygıdan söz edince en başta dile getirilmesi gereken, emir ve yasaklardan ya da uyulması gereken bir dizi sıkıcı kuraldan ibaret olmadığı gerçeğidir. Eğer öyle olsaydı adına saygı denir ve “duymak” biçiminde ifade edilir miydi hiç? Uyulan yasak veya kural değil, duyulan yani hissedilen, hisler yoluyla davranışa olduğu gibi yansıyan bir duygudur saygı. Aldığımız eğitim ve sahip olduğumuz değerler ile şekillenip karakter özelliklerimizle vücut bulan genel bir davranış biçimine dönüşür saygı. Hâlimize, tavrımıza, üslup ve iletişimimize kaynaklık eden güçlü bir duygudur. Nasıl biri olduğumuza dair ipuçları sunan izler toplamıdır. Tek bir tarifi olamayacak kadar geniş bir kavram, soyut bir hissiyatın davranışlar yoluyla görülen en şeffaf ve somut hâlidir. Saygı, sosyal hayatta var olabilmenin, sağlıklı ilişkiler ve iletişim kurabilmenin ön koşuludur.

Saygı ile muamele görme talebi ve beklentisi ise herkes için geçerlidir. Fakat bu beklentinin uygulayıcısı olma kısmına gelince kendi eksik ve hatalarımızı görmek zor gelir. Empati kurmayı başarmak ve bu ölçüde davranmak ise saygıya anlam katan ve saygı göstermeyi kolaylaştıran bir tutumdur.

Yalnızca “ben” demek, sevgiyi olduğu kadar saygıyı da zedeler. Dolayısıyla ‘biz’ olmanın, birlikte olmanın olmazsa olmazıdır saygı duymak. Önce farkına varmak, ardından inanmak, karar almak ve uygulamak; sağlam bir temel üzerinde, özenle yol almak gerekir. Çizilen bu çerçeve ise hem kendi değerini bilme hem de iletişim hâlinde olduğumuz herkese değer verme anlamı taşır.

Arzu EKMEKÇİ


1-6. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.


1. Aşağıdaki ifadeleri metinde anlatılanlardan yola çıkarak tamamlayınız.


Cevap:

Saygı uyulması gereken bir kural değildir. Saygı hissedilen bir duygu gibidir. Çünkü hisler yoluyla davranışa olduğu gibi yansıyan bir duygudur


2. Bu metne göre, saygının günlük yaşantınıza etkileri neler olabilir? Örnekler vererek yazınız.


Cevap: Saygının günlük yaşantınıza etkileri neler olabilir? Örnekler vererek yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Saygı toplumdaki düzeni ve insanların huzur içerisinde yaşamalarını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesidir.

İnsanlar saygı sayesinde kendilerini aslında güvende hissederler. Çünkü saygının olduğu bir ortamda kimse düşünceleri ve hareketleri sebebiyle hakarete uğramayacak ve aşağılanmayacaktır.

Büyükler kendilerini kandırıyorlar o zaman küçüklere de merhamet edecek ve bu konuda kendilerini frenleyecektir. Bu saygı duyulan herkes için geçerlidir.

Minicik bir çocuğa bile saygı duyulduğu zaman kendinde yeterlilik ve özgüven gibi sağlıklı hisler oluşacak ve bu sayede ileride büyük işler yapacaktır. Demekki bir devlet düzeninin ve toplumsal huzurun devamı için saygı şarttır.


3. Empati kurmak ile saygı duymak arasındaki ilişkiyi günlük hayatınızdan örnekler vererek yazınız.


Cevap: Empati kurmak ile saygı duymak arasındaki ilişkiyi günlük hayatınızdan örnekler vererek yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bir çocuğun yaşı ne kadar küçük olursa olsun saygı duyulmayı hak eder. Bana da ben olmasını istediğim gibi kardeşime davrandım ve onun fikirlerine saygı duyarak onun istediği oyunları veya oyun içerisinde gerçekleştirmeye çalıştığı şeylere fırsat verdim.

Bir başka örnek;
Ben öğretmen olsaydım, bir öğrencinin bana hangi şekilde davranmasını istiyorsam o şekilde düşündüm ve öğretmenime saygı ile cevap verdim. Böylece hem öğretmenim hem de ben de güzel hisler hissettik.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 273 Soruları ve Cevapları


4. “Yalnızca ‘ben’ demek, sevgiyi olduğu kadar saygıyı da zedeler.” cümlesinin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri yazınız.


Cevap: “Yalnızca ‘ben’ demek, sevgiyi olduğu kadar saygıyı da zedeler.” cümlesinin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsanlar yaşamış olduğu yerde ve insanlarda kendi fikirlerine saygı duyulmasını ,merhamet edilmesini ve mutlu olmayı isterler.

Sadece benlik duygusu ile yaşayan bir insan kendi hazları için insanlara zarar verir ve saygısızlıklar yapar. Başka insanların sınırına girmek ve hallerini önemsememek zaten saygısızlığın en büyüğüdür. Böyle bir toplumda insanlar birbirlerineden zarar gördüğü için sevgi bile hissedenseler.


5. Aşağıdakilerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz?


A) Saygı, aldığımız eğitim yoluyla karakter özelliğimiz hâline gelir.
B) Saygı kurallarını öğrenebilmek için bazı emir ve yasaklara uyulmalıdır.
C) Empati kurabilmek, saygıyı gösterebilmenin en etkili yollarından biridir.
D) Saygı, tek bir tarifi yapılamayacak kadar geniş bir kavramdır.


6. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerinden ikisini aşağıya yazınız.


Cevap:

Ana Düşünce:

 •  Saygı bir kural değil, duygudur.

Yardımcı Düşünceler: 

 • Saygı duyan insan saygı görür.
 • Empati kurmak saygı duymaya yardımcı olur.
 • Saygı sağlıklı iletişim kurmanın önemli unsurlarından biridir.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem farklı bir duyguyu yansıtmaktadır?


A) Eyvah, yemek yandı!
B) Ah, gençliğim çabucak geçti!
C) Of, eski günleri arıyorum hâlâ!
D) Ya, sen beni o zamanlar görecektin!


8. Aşağıda verilen bilgilerden tiyatro türüne uygun olanların başına “D” uygun olmayanların başına “Y” yazınız.


 • ( Doğru ) Oyunla ilgili detaylar yay ayraç içinde verilir.
 • ( Doğru ) Seyirci karşısında oynanır.
 • ( Yanlış ) Dizelerden oluşur.
 • ( Yanlış ) Mutlu sonla bitmek zorundadır.
 • ( Doğru ) Sahne sanatı olarak da adlandırılır.
 • ( Doğru ) Oyununun büyük bölümlerine perde denir.
 • ( Yanlış ) Sadece okumak için yazılır.

9. Uymamız gereken toplumsal kurallardan beş tanesini aşağıya yazarak bu kurallara niçin uymamız gerektiğini yazınız.


Cevap:   Uymamız gereken toplumsal kurallardan beş tanesini aşağıya yazarak bu kurallara niçin uymamız gerektiğini yazınız.  konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

A) Argo ifadeler kullanmamalıyız.
B)  Bakışlarımızla insanları incitmemeli ve rahatsız etmemeliyiz.
C)  Düşen veya zor durumda olan insanlara yardım elini uzatmalıyız.
D)Senden konuşurken sözlerini kesememeliyiz.
E) İnsanların düşüncelerine saygı duymalıyız.

Bu kurallara uymalıyız çünkü insan sosyal bir varlık olup insanlarla rahat bir diyalog halinde olması bu kurallara bağlıdır. Böylece insanlar birbirleriyle daha rahat  ilişki içerisine girebilecekler.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. İnsanlar arasındaki ilişkiyi destekleyen ve devamlılığını esas alan saygı kavramını hayatımızda ilk edinmemiz gerekir Bir insan arasındaki ilişki ve sevgi bittikten sonra saygının öneme esas alınır.arkadaşlarımız akrabalarımızı komşularımız ve aile bireylerimiz arasındaki saygıyı yıpratmamak ve saygıyı destekleyecek hoşgörü nazik davranmak ve kibar konuşmak gibi ahlaki davranışları benimsemeliyiz.arkadaşlarımız komşularımız akrabalarımız büyüklerimiz ve küçüklerimize saygı göstererek bilinçli vatandaş örneğin sevgiliymiş oluruz

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.