6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36-37 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Heykeli Dikilen Eşek Dinleme Metni Cevapları Sayfa 32, 33, 34, 35, 36, 37


Heykeli Dikilen Eşek Dinleme Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Kütüphanede uyulması gereken kuralları arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap: Kütüphanede uyulması gereken kuralları arkadaşlarınızla tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler halinde Kütüphanede uyulması gereken kurallar şunlardır ;

 1. Kütüphanelere girerken ayaklarımızı paspasa silmeliyiz.
 2.  Fazla olan kaban atkı gibi eşyaları vestiyere bırakılmalıdır.
 3. Kütüphane kartımızı görevliye göstermeliyiz.
 4. Kütüphanede kitapları memur yardımı ile istemeliyiz.
 5. Alınacak olan kitap için form doldurulmalı.
 6. Okuma salonunda sessiz durmalıyız.
 7. Telefonlarımızı sessize almalıyız.
 8.  Kitap sayfaları sessiz çevrilmelidir.
 9.  Kütüphane içerisinde sessiz yürünmelidir.
 10. Arkadaşlarımızla ve diğer kişilerle sessizce konuşmalıyız.
 11. Kitapları özenli ve dikkatli bir şekilde kullanmalıyız.
 12.  Kütüphane içerisinde koku yapacak yiyecek ve içeceklerden uzak durmalıyız.

2. Kütüphanelerin kurulma amaçları neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Kütüphanelerin kurulma amaçları neler olabilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler Halinde Kütüphanelerin kurulma amaçları şunlardır ;

 1. Kişilere ders çalışma alanı sağlamak,
 2. Kişilere gerekli çalışma materyalleri sağlama,
 3. Araştırmalara kaynak sağlama,
 4. Okuma yazma oranını arttırmak,
 5. Kitapları sevdirmek,
 6. Eğitim seviyesini arttırmak

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 33 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


A) Aşağıda, “Heykeli Dikilen Eşek” metninde geçen bazı kelimelerin eş anlamlıları verilmiştir. Bu kelimeleri metinde geçen uygun kelimelerle örnekteki gibi eşleştiriniz.


Cevap:

fakir → yoksul

ırgat → işçi

proje → tasarı

lider → önder

mahcup → utangaç

eşek → merkep


B) Vagonlara yazdığınız kelimeleri aşağıdaki bulmacada örnekteki gibi gösteriniz. Kelimeler, bulmacaya yukarıdan aşağıya veya soldan sağa yerleştirilmiştir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36-37 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 34 Soruları ve Cevapları


2. ETKİNLİK


Dinlediğiniz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Rasim Öğretmen’in kütüphane kurma fikrine köylülerin destek vermesini sağlayan olay nedir?


Cevap:  Irgat Hasan’ın köy kahvesine gelip elindeki parayı uzatıp “İki gündür çalışıyorum, ben okuyamadım, gençler okusun.” diyerek parayı köy kütüphanesi için vermesi.


2. Hacı Bekir Koca, uzak köylerdeki çocukların kitap okuyabilmesi için nasıl bir öneride bulunmuştur? Anlatınız.


Cevap: Karakoçan adlı bir eşek ile uzak köylere kitap taşıma önerisinde bulunmuştur.


3. Bu hikâyede anlatılan olay, yazarın başından mı geçmiştir? Bunu nereden anlıyorsunuz?


Cevap: Yazarın başından geçmemiştir. Yazar duyduklarını anlatmıştır. Bunu yazarın metni 3. kişi ağzından anlatmasından anlıyoruz.


4. Rasim Öğretmen’in kurduğu kütüphanenin ülkemiz açısından önemi nedir? Açıklayınız.


Cevap:  Rasim Öğretmen’in kurduğu kütüphane, ülkemizin ilk köy kütüphanesi olmuştur ve diğer köylere de örnek olmuştur. Böylece köylerdeki okuma oranı artmıştır.


5. Dinlediğiniz metnin yazarı siz olsaydınız başlığı ne koyardınız?


Cevap: Kütüphane ve Kütüphane için Mücadele gibi başlıklar eklenebilir.


6. Bir insanın hedeflerine ulaşmasındaki kararlılığı, o insanın ve içinde yaşadığı toplumun hayatını nasıl etkiler? Örneklerle anlatınız.


Cevap: Bir insanın hedeflerine ulaşmasındaki kararlılığı, o insanın ve içinde yaşadığı toplumun hayatını nasıl etkiler? Örneklerle anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bir insanın hedeflerine ulaşmasındaki kararlılığı, o insanın ve içinde yaşadığı toplumun hayatını her yönde etkileyebileceğini ifade edebiliriz.

Örnek vermek gerekirse ; Kurtuluş mücadelesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün özgürlük için yapmış olduğu mücadelesi o insanın ve içinde yaşadığı toplumun hayatlarını etkileyerek bağımsızlık ateşi yakılarak Türk milleti özgürlüğünü elde ettiğini ifade edebiliriz.


3. ETKİNLİK


Soru : Kütüphanesi olmayan bir köy okulunda öğretmen olarak görev yaptığınızı hayal ediniz. Okulunuzdaki ve yakın köylerdeki çocukların kitap okuyabilmesi için bir proje hazırlayınız. Hazırlayacağınız proje ile ilgili bilgileri aşağıya yazınız.


Cevap: Okulunuzdaki ve yakın köylerdeki çocukların kitap okuyabilmesi için bir proje hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Proje Adı: Kitapsız Okul Kalmasın

Proje Uygulayıcıları: Mehmet, Ahmet, Elif, Aişe, Fatima, Rüya

Projenin Başlangıç Tarihi: 01/ 10/ 2020

Projenin Bitiş Tarihi: 31 / 12/ 2020

Projenin Amacı: Okulunuzdaki ve yakın köylerdeki çocukların kitap okuyabilmesi

Projenin Uygulanışı: Okulda öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla bir araya gelerek kitap ihtiyaçlarımız ve köy okullarına kitap yardımı için nasıl bir kampanya yapılabileceği hakkında nasıl bir yol izlenebileceği hakkında projeler hazırlandı.

Projenin Sonuçları: Proje sonucunda okulumuza güzel bir kütüphane kuruldu. Okulda yer alan arkadaşlarımızın fazla desteği nedeniyle çevre okulları ve çevrede var olan bir çok okula çeşitli kitaplar gönderilerek kütüphane kurmaları sağlanmıştır.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 35 Soruları ve Cevapları


4. ETKİNLİK


A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36-37 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları MEB Yayınları “

Cevap: Resmi iyi bir şekilde gözlemleyiniz.


B) Yukarıdaki Z-Kütüphane görsellerinden yararlanarak bir Z-Kütüphane tasarlayınız. Tasarladığınız kütüphaneyi aşağıya çizdikten sonra arkadaşlarınıza tanıtınız. Tanıtımınızda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.


Cevap: Bir Z-Kütüphane Tasarlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36-37 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 36 Soruları ve Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki şiirin bazı kelimeleri koyu ve eğik yazılmıştır. Bu kelimelerden hangileri sayı bakımından tek varlığı, hangileri birden çok varlığı karşılamaktadır? Kelimeleri alttaki kitaplıklara örnekteki gibi yerleştiriniz.


DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA


Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne
Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar,
Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında.
Dünyayı çocuklara verelim,
Kocaman bir elma gibi verelim, sıcacık bir ekmek
somunu gibi,
Bir günlüğüne de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı.
Çocuklar dünyayı alacak elimizden,
Ölümsüz ağaçlar dikecekler.
Nazım Hikmet


Cevap:

Tek bir varlığı karşılayanlar:

 1. Balon
 2. Elma
 3. Ekmek
 4. Somun
 5. Dünya

Birden çok varlığı karşılayanlar:

 1. Çocuklar
 2. Türküler
 3. Yıldızların
 4. Ağaçlar

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 37 Soruları ve Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. “-lar / -ler” eklerinin cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi bulunuz.


Cevap:

Koraylar, her akşam evlerinde kitap okurlar. —-→ aile

Ayşe ve Asil’in dünyalar kadar kitabı var. —-→ abartma

Hanımefendilerin okumaya hiç vakitleri yokmuş. —-→ alay/sitem

Bu topraklarda Yûnus Emreler, Mehmet Âkifler tükenmez. —-→ benzerleri


7. ETKİNLİK


A) Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla kitapların olmadığı bir dünyada yaşamın nasıl olacağını tartışınız. Aşağıya, tartışma sonucu oluşturduğunuz fikirlerinizi not alınız.


Cevap: Kitapların olmadığı bir dünyada yaşamın nasıl olacağını tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kitapların olmadığı bir dünyada yaşam içerisinde bütün sorunlar ortaya çıkacaktır. Kitapsız olan toplumlarda gerekli olan eğitimin verilemeyeceğinden dolayı toplum içerisinde tartışmalar, kötülükler, sıkıntılar olacaktır. Bu nedenle bireyler arasında, toplumlar arasında ve devletler arasında sürekli bir çatışma ortamı olacaktır.


B) Aldığınız notlardan hareketle hazırlıklı bir konuşma yapınız.


Cevap: Kitapların olmadığı bir dünyada yaşamın nasıl olacağı ile ilgili bir konuşma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kitapsız Bir Yaşam Olamaz

Kitapların olmadığı bir dünyada yaşamın nasıl olacağı hiç bir şekilde düşünülemez. Kitaplar insanlara yol gösteren en büyük hazinelerdir. Kitaplar sayesinde insanlar gelecekte ihtiyaç duydukları bilgileri alarak toplum içerisinde bir kötülükle nasıl mücadele edeceği ve iyiliği nasıl yayabileceği hakkında bilgiler elde etmektedir.

Kitap olmadığında toplum içerisinde birlikten, yardımlaşmadan, dayanışmadan ve güçlü bir devletten söz edilemez. İşte bu nedenle kitapsız bir yaşam olamaz diyerek toplumda eğitimi ve kitapları yaymalıyız.


GELECEK DERSE HAZIRLIK


Soru : Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk” konulu bir * araştırma yapınız.


Cevap: Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk” konulu bir araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Çanakkale Savaşı bir düvele karşı yapılan bir bağımsızlık mücadelesidir. Türk milleti bağımsızlığı için yapmış olduğu bir mücadele olarak kabul edilmektedir. Çanakkale Savaşı, 19 Şub 1915 ile 9 Oca 1916 tarihleri arsında gerçekleşmiştir. Büyük mücadeleler sonucunda sayısız şehit verdiğimiz bir savaştır. Çanakkale savaşında bir çok kahramanlık hikayeleri yer almaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale savaşında önemli baş komutanlardan bir tanesidir. Düşmanla ilgili ileri görüşlüğüyle beraber Çanakkale savaşının kazanılmasına büyük bir katkı sağlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün deniz mayınlarının döşenme düzeni ve çıkarmaların nereye olacağı hakkında bilgiler sayesinde büyük bir liderdi.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Nuran dedi ki:

  Kütüphaneler bizlerin bilgileri Araştırması için bizlere kaynak sağlayan önemli yerler olarak kabul edilmesi gerekmektedir çocuklarımızın gelişmesi açısından kütüphaneler büyük öneme sahiptir pippalee gittiğimiz zaman sürekli olarak sessiz durmalı yiyecek ve içeceklerden uzak durmalı girdiğimizde aradığımız bilgileri kütüphanenin hizmetlisine sorarak hizmet almalı ve kimlik kartımızı göstererek de kitapları alarak Gerekli araştırmayı yapmalı ve bilgihaznemiz e-bilgi katlayarak kütüphaneden ayrılmamız büyük önem ifade etmektedir.

 2. Hamdiye dedi ki:

  Kütüphanelerde uyulması gereken bazı kurallar vardır.kuralların başında kütüphaneye girdiğimiz zaman beraber kullandığımız araç ve gereçleri temiz kullanmak onlara zarar vermemek kütüphanede sessiz olmak başkalarını rahatsız etmemek ve aldığımız okuduğumuz bir kitabı tekrar eski yerine koymaktır.Kütüphaneler bilgihaznemiz olan kitapların yuvasıdır.kütüphanelerin kıymetini bilmeli ve oradaki aboneliklerim izi devam ettirmeliyiz.haftada en az bir kitap okuyarak anlama kapasitemizi ve hayal dünyamızı güzelleştirebiliriz. Kütüphaneler Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde bulunabilir. Kütüphanede oturup kitap okuyup derslerimizi sessiz bir şekilde yapabileceğimizi de unutmamalıyız.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.