6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 92-98-99-100-101 Cevapları ATA Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Bayram Günleri Metni Cevapları Sayfa 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101


Bayram Günleri Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 92-98-99-100-101 Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 92 Cevapları


Soru : Aile büyüklerinizin dinî bayramları eskiden nasıl kutladıklarıyla ilgili anlattıklarını arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Eski bayramlarda en büyük sevinç her zaman alınmayan yeni kıyafetlerin o zamanda alınması idi. Büyüklerimiz heyecan içinde giysilerini yastıklarının yanına koyar öyle uyurlarmış. Daha sonra uyanınca ilk işleri yüzlerini yıkamak ve bayramlıklarını giymek olurmuş . Erkekler bayram namazına gider , herkes iş yaparken bir yandan zikir ve dualarla meşgul olurmuş.
Hazırlamış özel kahvaltıdan veya bayram yemeklerinden yer, büyüklerin ellerini öper bayramlarını kutlar ve harçlıklarını alırlarmış. Bu harçlıklarla mahalleye gelen şekerci, salıncak gibi şeylere biner eğlenirlermiş. Kapı kapı şeker toplar, eve gelince şekerlerini sayarlarmış. Misafir ziyaretlerine gider bayramlaşır ve orada hazırlanmış olan yiyecek ve içeceklerden içerlermiş.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 98 Cevapları


1. Etkinlik


Soru : a) Aşağıda anlamları ve ünsüz harfleri verilen kelimeleri metinden hareketle örnekteki gibi tamamlayınız.


Cevap :
Merasim  : Tören.
Bayram : Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler.
Uşak : Erkek hizmetçi.
Mintan : Yakasız, uzun kollu erkek gömleği.
Selamlık : Saray, köşk veya konaklarda erkeklere ayrılan bölüm, harem karşıtı.
Şerbet : Belli törenlerde konuklara sunulan şekerli içecek.
Mani : Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiri.
Macun : Baharlı, tarçınlı, yumuşak ve yapışkan şekerleme.


Soru : b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.


Cevap :
23 Nisan merasimleri düzenlenecek.
Bu bayram bizim!
Karadenizliler “uşağım” kelimesini çok kullanır.
Mintanını en kaliteli kumaştan aldı.
Selamlığa alınan erkeklere ikramlar yapıldı.
Reyhan şerbetine bayılıyorum.
Ramazan manilerini ezberleme zamanı geldi.
Eskiden bayramlarda renkli macunlar satılırmış.


2. Etkinlik


Soru : a) Aşağıdaki cümlelerde bir varlığı veya kavramı karşılayan kelimelerin altını çiziniz.


Cevap :
Evlerde ziyaretçilere şeker, lokum ve şerbet ikramı devam ederken sokaktan Ramazandaki gibi bir davul sesi gümbürderdi.
İstanbul çocuklarının bayramlarda eğlendikleri birçok bayram yeri vardı.
Çocuklar attan iner, eşeğe biner, eşekten inince de topluca şarkılar söyleyerek arabalarla bir tur yaparlardı.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 99 Cevapları


Soru : b) Aşağıdaki cümleleri, verilen kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.


rüya Ankara roman toprak bayram yayalar çita orman Mehmet


Cevap :

 • Yağan yağmurdan sonra toprak güzel kokuyordu.
 • Gördüğüm rüya. bütün günümün güzel geçmesini sağladı.
 • Ankara Türkiye’nin başkentidir.
 • Mehmet.. kitap okumaktan büyük keyif alıyor.
 • Çita. saatte 70 km/saat hıza yaklaşık üç saniyede çıkmaktadır.
 • Orman yangınlarında ülkemizin akciğerleri yok oluyor.
 • Bu caddede karşıdan karşıya geçen yayalar çok dikkatli olmalı.
 • Benim için roman okumak, bu dünyadan biraz uzaklaşmak demektir.

3. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.


1. Büyüklerin ellerini öpme yarışı ne zaman başlamaktadır?


Cevap : Büyüklerin elini öpme yarışı bayram namazından döndüklerinde başlamaktadır.


2. Kapıya gelen komşu çocuklarına hangi hediyeler verilmektedir?


Cevap : Kapıya gelen komşu çocuklarına pırıl pırıl gümüş bir iki çeyrek, bazen de -ailenin gelirine göre- bir çeyrek altını ipek mendillerinin ucuna düğümlenerek hediye  verilmektedir.


3. Ziyaretçilere neler ikram edilmektedir?


Cevap : Ziyaretçilere e şeker, lokum ve şerbet ikram edilmektedir.


4. Bayram sabahı bekçi ve davulcu neden mahalleyi dolaşmaktadır?


Cevap :Bayram sabahı bekçi ve davulcu bahşiş toplamak için mahalleyi dolaşmaktadır.


5. İstanbul çocukları bayramlarda nerelerde eğlenmektedirler?


Cevap : İstanbul çocukları bayramlarda bayram yerlerinde eğlenmektedirler.


6. Bayram yerlerinde hangi oyuncaklar bulunmaktadır?


Cevap :  Bayram yerlerinde atlar ,eşekler, arabalarla bir tur yaparlar,  beşik salıncaklar, cambazlar ve farklı oyuncaklar bulunmaktadır.


7. Bayram yerlerinde bulunan satıcılar neler satmaktadır?


Cevap : Bayram yerlerinde bulunan satıcılar balon , düdük, kaynanazırıltı , düdük, simit, mangal eti, macun, elme ve şam şekeri, horoz şekeri satmaktadır.


8. Okuduğunuz metin 1968 yılında yazılmıştır. Metindeki bazı yazım ve noktalamalar günümüz kurallarına uymamaktadır. Günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Metinden örnekler veriniz.


Cevap : Maniler tırnak içerisine alınmamış, “çalınmağa” gibi Türkçede kullanılmayan kelimeler kullanılmıştır.


4. Etkinlik


Soru : Metinde, eski bayramlar ve bayram yerleriyle ilgili hangi ayrıntılara yer verilmiştir?


Cevap : Metinde eski bayramların nerede ve nasıl olduğu, nasıl kutlanıldığı ve bayram yerlerinin nerede kurulduğu , içerisinde neler olduğu ayrıntılarına yer verilmiştir.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 100  Cevapları


5. Etkinlik


Soru : Okuduğunuz metnin özetini aşağıya yazınız. 


Cevap :
Bayram sabahı olunca çocuklar da süslenme ve kıyafet giyme merasimi başar, saçlarını tararlardı. Bayram namazından sonra çocuklar büyüklerin ellerini öperler, harçlık ve dua alırlardı.
Bayram ziyaretleri başlar ve komşu çocuklarına ikramlar verilirdi. Misafirlere ikramlardan sonra davulcular gelir, bahşişleri alırlardı. Daha sonra “bayram yerleri”nde eğlenceler ve türlü türlü yiyeceklerle çocuklar eğlenirdi.


6. Etkinlik


Soru : a) Metinde örneklendirme yapılmış cümleleri belirleyiniz ve bunları aşağıya yazınız.


Cevap :
Bunlardan başka, arabalar, atlar ve eşekler de vardı bu bayram yerlerinde. Çocuklar attan iner, eşeğe biner, eşekten inince…
Yepyeni elbiseli erkek ve kız çocuklar üstü açık uzunca küçük bir oda gibi benimsedikleri bu salıncakların karşılıklı sıralarında sıkışarak otururlar ,oğlanlar ellerine darbuka, kızlar da zillimaşa alarak bir ağızdan türküler, kantolar çağırırlardı
Sonra, her çeşit yiyecek maddesi satanlar her tarafı doldururdu. Bir sehpa üstündeki mangallarında cızır cızır köfte pişirenler, simitçiler, çörekçiler, şerbetçiler, fıstıkçılar fırıldaklı macuncular ve elma şekeri, horoz şekeri, şam şekeri satanlar, önlerinde biriken çocuklara hiç durmadan satış yaparlar, çocukların yanlarındaki büyükleri de ikide bir yine keseye el atarlardı.


Soru : b) Sizce, yazar anlatımda örneklendirmeye neden yer vermiştir? 


Cevap : Yazar olayları tam açıklayabilmek ve ayrıntılara inebilmek için örneklendirmeye yer vermiştir.


7. Etkinlik


Soru : Dinî bayramlarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Dini bayramlar hem manevi yönden hem de ziyaret ve uzun tatiller yönünden çok  değerli. Milli değerlerimizin olması ve yaşatılmasını çok önemli buluyorum. Bu değerlerimiz bizi millet olarak bağlayan değerlerdir.
Bunlardan bir tanesi de “dini bayramlarımızdır”. Dini bayramlarda ibadet edilmesi , namaz kılınması, aile ziyareti ve ikramlar gibi günlük yaptığımız şeylerde bile sevap kazandığımızı öğrendim. Buna çok memnun oldum. Hem eğlenirken iyilik yapmak ve değerlerimizi yaşatmak çok güzel bir duygudur.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 101 Cevapları


8. Etkinlik


Soru : Konusu dinî veya millî bayramlar olan bir hikâye yazınız.


Cevap :
BAYRAM ELBİSEM
Ben bir bayram sabahı uyandığımda diğer çocuklar gibi sevinemiyor ve daha mutsuz hissediyordum. Yeni bir elbise alamadığımız için üzülüyor ve arkadaşlarımın yanında mahcup hissedeceğimi düşünüyordum. Üzgün bir şekilde kalktım. Annem evi temizlemiş ve bizim ve misafirlerin yemesi için ikramlıklar hazırlamıştı. Annem bu üzüntümün farkında olduğu için ağladı ve bana sarıldı. Kapı çaldığı için kapıya doğru koştum. Arkadaşlarım beni şeker toplamak için çağırmaya gelmiş, ancak ben istemediğimi söyleyerek onları yollamıştım. Elbisem olmadığını nasıl söyleyecektim ki.
Enes bizim komşumuzdu ve benden iki yaş büyüktü. Ona gelen hediye kıyafetler üzerine olmadığı için onu birine vermek istemişti. Bize annesi ile geldi bana getirmiş olduğu poşeti uzatarak bunu isteyip istemediğimi sordu. İçindekileri görünce aklım başımdan gitmişti.
Ona sarıldım ve kıyafetleri giydim. Babası ona o kıyafetlerin aynısını ama bir büyük bedenini almış ama diğer kıyafetleri iade edemediği için elinde kalmıştı. Beraber ikizler gibi bütün gün gezdik.. O da bizim evdeki ikramlarımızı beğendi. Beraber arkadaşlarımın yanına giderek türlü türlü oyunlar oynadık.


Gelecek Derse Hazırlık 


1. Karagöz oyununun nasıl ortaya çıktığına dair araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize kendi cümlelerinizle not ediniz


Cevap :
Türkler 16. yüzyılın başında perde gerisinden gölge yansıtma tekniğini Mısır’dan almışlardır.  Bir rivayete göre,   Sultan Orhan Gazi döneminde Bursa’da Ulu Cami inşaatın da çalışan iki işçidir d . İşçiler eğlenceli konuşmalarını dinlemek için işi bırakırlarmış.
Padişah onları sürgün etmiş veya öldürmüştür. Daha sonra pişman olarak bulunmalarını istemiş, ancak bulamamıştır. Onların anısına bu gösteri yapılmaya başlanmıştır. Bu söylenti gerçek olamaz çünkü Karagöz hakkında ilk kesin belge şehzadelerin sünnet şölenini anlatan 1582 tarihli Surname-i Humayun’dadır.


2. Şifalı bitkilerden birini belirleyiniz. Bu bitkinin yararlarıyla ilgili bir konuşma hazırlayınız.


Cevap :
Ihlamur neredeyse hepimizin bildiği veya evde gördüğü ama faydası çok olan ve dengeli tüketildiğinde zararı olmayan harika bir bitkidir. Küçük çocukların bile endişelenmeden kullanacağı harika bir şey. Yararlarını maddeler halinde sıralarsak;

 • Gribe çok iyi gelir.
 • Hastalıklara karşı koruma sağlar, bağışıklığı kuvvetlendirir
 •  Göz Altı Morluklarını Giderir.
 • Saç Bakımı İçin Kullanılabilir.
 • Cilt Bakımı İçin Kullanılabilir
 • Sakinleştirir
 • Vücuttaki Fazla Ödem ve Şişkinlikleri Azaltır.
 •  Bağışıklık Sistemini Güçlendirir.
 • Sindirim Sistemi Sorunlarına İyi Gelir.

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı büyük bir sevinçle ve coşku ile her yıl kutlanmaktadır. Bayramlarda çocuklar gelip kıyafetlerle harçlıklarla ve şekerler ve sevindirilir. Bayramlarda büyüklerin ziyaret edilerek akraba ilişkilerini sevdiklerimizi ziyaret etmeye oldukça özen gösterilir. Bayramlarda küsler barışır ve birlik beraberlik içerisinde bayramlar kutlanır. Türk kültüründe bayramlarda ve çok ikramlıklar hazırlamak gelen misafirlere kahve ve lokum ikram etmek adetlerimiz arasında yer almaktadır.

 2. Dini bayramlar Türk toplumunun ve tüm müslümanların gelenek ve kültürleri arasında önemli yer alan ve hazırlıklarla şenliklerle ibadetlerle ve birçok etkinliklerle yapılan vazgeçilmez günlerimiz dir. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı dini bayramlarımız olarak kullanmaktayız. Kurban bayramında kurbanlar keserek fakirlere dağıtılır ve fakirlerin et yemesi ve kurbanı keser kişilere dua etmesi istenir. Ramazan Bayramı’nda 30 gün boyunca oruç tutulur teravih namazlarına gidilir kur’an-ı Kerim okunur ve şeker bayramı olarak bildiğimiz bu bayramda çocuklar sevindirilir ve büyükler ziyaret edilir göster barışır.

 3. gerçekten bir ödeviniz olursa  buradan bakabilirsiniz işe yarar 1 site ben her zaman buradan bakıyorum
   
   

 4. Bu siteyi çok beğendim bu siteyi kullanarak ödevlerimi  kolayca bitirdim çok teşekkür ederim❤️

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.