6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 112-116-117-118-119-120 Cevapları


Türkçe Öğretmeni

İçindekiler

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Uygarlıklar Diyarı Harran Metni Cevapları Sayfa 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120


Uygarlıklar Diyarı Harran Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 112-116-117-118-119-120 Cevapları

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 112 Cevapları

1. Harran’la ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Harran, Türkiye’nin Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir Dünya’nın hâlâ yaşanılan en eski kentlerindendir. MÖ 2250 yıllarına ait Ebla’da bulunan çivi yazılı tabletlerde ismi “Ha-ra-an” olarak geçer.
Bugün ki orada bulunan Araplar Osmanlının 18. yüzyılda buraya getirip yerleştirdiği Arap aşiretlerine dayanmaktadır. Koni şeklindeki 3.000 yıllık Mezopotamya evleri kültürü ise modern tarzda evlere karşı yok olma ile karşı karşıyadır. Birçok Peygamberin burada yaşadığı rivayeti vardır. İlk üniversite burada açılmıştır.


2. Edindiğiniz bilgilerden hareketle Harran hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.


Cevap :
Harran eski bir yerleşim yeri ve peygamberlerin yaşadığı yer olması açısından kültür mirası ve İslam değerleri için değerli bir mekandır. Harran’ ı gerçekten çok merak ettim. Hem Mardin’ de hem de Şanlıurfa’da gezilecek yerleri gezmek için de mükemmel bir fırsat.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 116 Cevapları

1. Etkinlik


Soru : Aşağıda, okuduğunuz metinden alınan bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri bulup kutucuklara örnekteki gibi yazınız.


Cevap :
Astromino Anlamı: Gök bilimi.
Konik Anlamı: Koni biçiminde olan veya koni ile ilgili olan.
Kubbe Anlamı: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet.
Saban Anlamı: Çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı.
Filozof Anlamı: Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse.
Kervansaray Anlamı: Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 117 Cevapları

2. Etkinlik


Soru : a) Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.


Cevap :
Ayak basmak :  Bir yere varmak, ulaşmak.
Yerle bir etmek :  Temeline kadar yok etmek, tahrip etmek.
Eline geçmek :  Kazanmak, edinmek, elde etmek.
Ayakta kalmak :  Yıkılmamak, çökmemek.


Soru : b) Anlamını öğrendiğiniz deyimleri birer cümle içinde kullanınız.


Cevap :
Ayak basmak : İstanbul’ a ayak basmak ne kadar güzel.
Yerle bir etmek : Bütün hayallerimi yerle bir etti.
Eline geçmek :  Elime geçersen sana haddini bildiririm.
Ayakta kalmak : Ayakta kalmaya gücüm yok.


3. Etkinlik


Soru : Metinden alınan aşağıdaki bölümde “-lar, -ler” çoğul ekini alan isimleri kutucuklara yazınız.


Cevap : yolların, dinlerin, uluslar, yıllarca, Mittaniler, Asurlular, Müslümanların, Moğollar.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 118 Cevapları

4. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki cümlelerde çoğul eki almadığı hâlde birden çok varlıktan oluşan toplulukları gösteren kelimelerin altını çiziniz.


Bizim takım bu maçı kazanmak için çok çalıştı.
Ordu savaş tatbikatı yapmak amacıyla toplandı.
Günümüz dünyasında “Sürüden ayrılanı kurt kapar.” atasözü daha büyük bir anlam kazandı.
Birinci bölükle birlikte eğitim alanına doğru yürüyoruz.


Cevap :
Bizim takım bu maçı kazanmak için çok çalıştı.
Ordu savaş tatbikatı yapmak amacıyla toplandı.
Günümüz dünyasındaSürüden ayrılanı kurt kapar.” atasözü daha büyük bir anlam kazandı.
Birinci bölükle birlikte eğitim alanına doğru yürüyoruz.


5. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi çözümleyiniz.


Cevap :

“6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 112-116-117-118-119-120 Cevapları”


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 119 Cevapları

6. Etkinlik


Soru : Okuduğunuz metinle ilgili dört soru hazırlayarak bunları arkadaşlarınıza sorunuz.


Cevap :

 1. Dünya’ nın ilk üniversitesi nerede açılmıştır? ( Harran’ da)
 2. Harran’ ın ismi tabletlerde nasıl geçmektedir? (Ha-ra-na)
 3. Harran’ın kaç yy’ lik bir geçmişi vardır? (500 yıl)
 4. Harran’ ı kuraklıktan kurtaran hangi barajdır? (Atatürk Barajı)

7. Etkinlik


Soru : Metinde yer alan öznel ve nesnel cümlelerden ikişer tane belirleyerek aşağıya yazınız.


Cevap :
Nesnel Cümle Örnekleri

 • . Kentin güneydoğusunda yer alan ve tümüyle taştan yapılan, dikdörtgen planlı, üç katlı İçkale birçok odadan oluşuyor.
 • . İÖ 800 – 900 yıllarında Hititler tarafından iki kat olarak yapılan kalenin ikinci katı önce Ay tapınağı, Romalılar Dönemi’nde ise kilise olarak kullanılmış
 • . Kaynaklara göre Harran adına ilk kez Kültepe ve Mari’de bulunan çivi yazılı tabletlerde
  rastlandı

Öznel Cümle Örnekleri

 • . Dünyaca ünlü Harran Üniversitesinden günümüze ne yazık ki yalnızca kırk metre yüksekliğindeki gözetleme kulesi kalabildi.
 • . Harran ile ilgili efsanelerin sonu yok.
 • . 13’üncü yüzyılda Moğollar tarafından yerle bir edildikten sonra da bir daha hiçbir şey eskisi gibi olamadı.

8. Etkinlik


Soru : Metinde yer alan gerçek ve kurgusal bölümleri belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Efsaneler;
Efsaneye göre Âdem ile Havva cennetten kovulduklarında ilk olarak buraya ayak bastılar. Yanlarında bir gül dalı bir de nar vardı. Çiçeklerle bezeli yemyeşil topraklara diktikleri gül ve nar hızla büyüdü. İşte böylesi bereketli topraklara sahipti Harran. Sabanın kullanıldığı, öküzün çifte koşulduğu ilk yerdi.
Harran Üniversitesi inşa edilirken harcına gül suyu katıldığı ve her yağmurdan sonra Harran’ın mis gibi gül koktuğu iddialarına dayanılarak Harran’ın “güllük gülistanlık” anlamına geldiğini söyleyenler de var.
Gerçekler; Harran’da bulunan tarihî kalıntılardan günümüze dek ulaşanların çoğu İslam dönemine ait. İÖ 800 – 900 yıllarında Hititler tarafından iki kat olarak yapılan kalenin ikinci katı önce Aytapınağı, Romalılar Dönemi’nde ise kilise olarak kullanılmış.


9. Etkinlik


Soru : Yakın zamanda gezip gördüğünüz ya da çevrenizde bulunan bir tarihî eserle ilgili bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Ayasofya Cami
Camide 40 tanesi altta , 64 tanesi ise üst galeride olmak üzere toplam 104 adet sütun bulunmaktadır. Ayasofya’nın mermer kaplı duvarları dışındaki tüm yüzeyler birbirinden farklı ve göz alıcı mozaiklerle süslenmiştir.
Mozaiklerin yapımında altın, gümüş, cam, pişmiş toprak ve renkli taşlardan oluşan malzemeler kullanılmıştır. Eskiden kilise olan bu yapı, İstanbul’ un fethinden sonra camiye çevrilmiştir.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 120 Cevapları

10. Etkinlik


Soru : Metinde yer alan görsellerden hareketle Harran ile ilgili bir şiir yazınız.


Cevap :
BİR BAŞKADIR BU HARRAN
Bir başkadır bu Harran
Geçmişin yaşamını
Anlatır konuşmadan
Bir başkadır bu Harran

Eski deyip geçmeyin
İlk üniversite
İlk bilimler burada
Bir başkadır bu Harran

Minik kubbe evleri
Önünde su kuyusu
Yazın serin , kışın sıcak
Bilim ile kuruldu.


Gelecek Derse Hazırlık 


1. Bayrak kavramının milletimiz için neden önemli olduğunu büyüklerinizden öğreniniz. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz.


Cevap :
Bayrağımız bizim özgürlüğümüzü ve dedelerimizin kanı ile boyandığı için İstiklal Mücadelemizi temsil eder. Bu İstiklal Mücadelesi bizim şerefimizi, canımızı kurtaran ve bizi biz olarak bugüne taşıyan, rahat ve özgür nefes almamızı sağlayan şeydir “bayrak”. Nice canlar verildi uğruna, ne yiğitler vuruldu. Bayrak çok değerlidir çünkü o bir renk ve bez değildir.


2. Vatan, bayrak veya millet sevgisiyle ilgili bir şiiri defterinize yazınız.


Cevap :
Çanakkale şehitlerine
Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde gösterdiği vahşetle “bu: bir Avrupa’lı”
Dedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahpesi, yahut kafesi!
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak
Boşanır sırtlara vadilere sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de namerd eller,
Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız teyyare.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler,
Kahraman orduyu seyret ki, bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, haşa edecek kahrına ram?
Çünkü te’sis-i ilahi o metin istihkam
Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar taşlar…
O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar,
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor;
Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker,
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi,
Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe” desem sığmazsın.
Hercümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap
Seni ancak ebediyetler eder istiab.
“Bu taşındır” diyerek Kabe’yi diksem başına,
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına,
Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan
Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan.
Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına
Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına.
Türbedarın diye ta fecre kadar bekletsem,
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem.
Tüllenen magribi akşamları sarsam yarana,
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana…
Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.
Mehmet Akif Ersoy 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,,https://www forumsayfacevaplari com/6-sinif-turkce-kitabi-ata-yayincilik-sayfa-112-116-117-118-119-120-cevaplari html,,7 sınıf eski uygarlıklar 6 kitap,
Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 112-116-117-118-119-120 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
6. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan metindeki soruları ve metindeki bilmediğimiz kelimeleri vermiş olduğumuz bilgilerle ve açıklamış olduğunuz soruların cevaplarıyla hızlı ve rahat bir şekilde bitirmiş olduğunu söyler size teşekkürlerimi iletirim Ayrıca başarıda cevaplarınız için çok çok teşekkür ederim. Türkçe dersindeki cevaplarınızı çok beğeniyorum. Türkçe dersinde sizin sayenizde daha çok seviyorum. Öğretmenimizin bize verdiği Türkçe dersinde bana yardımcı oluyorsunuz. Anlamadım ne bilmedim tüm konuları sizin sayfanıza bakarak çözebiliyorum.
Mustafa
Ülkemizin her şehrinde gezilecek görülecek doğal güzellikler ve tarihi eserler vardır. Ülkemizde birçok şehirler eskiden yaşamış medeniyet tarihi eserleri ve eski yapılarıyla dolu gezilmeye ve görülmeye değer yapılara sahiptir. Özellikle Doğu bölgelerinde oldukça eski yapılara rastlamak mümkündür. Bunlardan biri Şanlıurfa şehrimizde bulunan Harran ilçesidir. Bunun gibi birçok ilçe tarihi yapılarla meşhur olduğu için birçok turistin ilgisini çekmektedir.
Gamzeli vampir
harika bir şey değil kardeşim ödevleri burdan yapıyor 
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!