6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 33-34 Cevapları Ata Yayıncılık


Türkçe Öğretmeni

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 1. Ünite Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 33, 34


1. Ünite Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 33-34 Cevapları

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 33 Cevapları

AHLAK

Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma… Kolay gibi gözükür ama kolay değildir bu. Birçok kimsenin “Ahlak… ahlak…” diye yasalar, kurallar uydurmaya çalışmaları da zaten bunun kolay olmaması yüzündendir. Size yapılmasını istemediğiniz işi siz de başkasına yapmayacaksınız, yani kendinizi onun yerine koyacaksınız, bencilliğinizden  silkineceksiniz; sizin bir etiniz, kemiğiniz olduğu gibi onun da bir eti, kemiği olduğunu, onun da acılar duyabileceğini düşüneceksiniz. O kadar da değil. Sizin, size yapılmasını istemediğiniz birtakım şeyler var, siz de onları kimseye yapmıyorsunuz, yetmez ki bu. Belki o kişi kendisine başka şeylerin de yapılmasını istemiyor, sizin aldırmayacağınız bazı şeylere de sinirleniyor, kendinizi onun yerine koyacaksınız, o sinirlenmeyi anlayacaksınız, acısını hayal edeceksiniz, artık o kişiye o işleri de yapmayacaksınız.

Nurullah ATAÇ, Günlerin Getirdiği ve Sözden Söze (Kısaltılmıştır.)


1. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.


a) Metnin konusu nedir?


Cevap : Metnin konusu Saygı’dır.


b) Metnin ana fikri nedir?


Cevap : bize yapılmasını istemediğimiz davranışları başkalarına karşı sergilememeliyiz.


c) Yazar, “Size yapılmasını istemediğinizi siz de başkasına yapmayın.” sözüyle neyi anlatmak istemiştir?


Cevap :
Davranışlarımızda empati kurarak bize karşı yapılmasını istemediğimiz davranışları başkalarına karşı yapmamız gerektiği hakkında öğüt vermektedir. Çünkü bize yapılacak davranışlar da ne kadar üzüleceğimizi bilerek, bu kötü davranışları başkalarına karşı yapmamız gerekir.


2. Verilen deyimleri cümle içinde kullanınız.


Cevap :
Ağırdan almak : Kız istemede, aile kendisini ağırdan alıyordu.
Kendini dev aynasında görmek : Bu iş tek başına yapılamaz, kendini dev aynasında görmekten vazgeç.
Rüyasında bile görememek : Harvard’ı kazanmayı rüyasında bile göremez.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 34 Cevapları

3. Verilen deyimleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.


Cevap :

 • a. Önem vermemek, küçümsemek, beğenmemek Burun kıvırmak
 • b. Yiyecek giderlerini kısarak para biriktirmek  Dişinden tırnağından artırmak
 • c. Kendisine gerekli ve yararlı olan şeyi farkında olmadan yararsız duruma getirmek, kendi eliyle yok etmek Bindiği dalı kesmek
 • ç. Bir şeyi veya konuyu sık sık tekrar etmek Dile dolanmak
 • d. Konuşturarak düşüncesini öğrenmeye çalışmak Ağzını aramak
 • e. Çok şaşırıp ne yapacağını bilememek, sesini çıkaramaz olmak  Ayağına bağ olmak
 • f. Geçimini sağlayan işinden zorunlu olarak ayrılmak
 • g. Bir mal, para, değer yargısı vb. maddi veya manevi varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek Gözden çıkarmak
 • h. Birinin bulunduğu yerden ayrılmasına veya yaptığı işi sürdürmesine engel olmak Ekmeğinden olmak
 • ı. Başkasına söylenirken kendisi de duymuş olmak Kulağına çalınmak

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?


A) İyi insan başkasının elindekine göz dikmez.
B) Bazı konuları yeniden gözden geçirmeliyiz.
C) Bu hatayı gözden kaçırmış olmalıyız.
D) Parlak ışıktan gözlerimizi korumalıyız.


5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi deyim olarak kullanılmamıştır?


A) Onu yola getirmek için çok uğraştı.
B) Tembel arkadaşları, çocuğu yoldan çıkardı.
C) Çocuklar doğruları söyleyerek olayın çözümüne katkıda bulundular.
D) Bir yolunu bulup kitapları almalıyım.


6. “Sürüden ayrılanı kurt kapar.” atasözü ile ne anlatılmak istenmiştir?


A) Birlik ve beraberlik
B) Doğruluk
C) Güvenirlik
D) Verimli olma


7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi birikim yapmayı öğütlemektedir?


A) Çok arpa atı çatlatır.
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Şahin sinek avlamaz.
D) Bugünün işini yarına bırakma. 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,,https://www forumsayfacevaplari com/6-sinif-turkce-kitabi-sayfa-33-34-cevaplari-ata-yayincilik html,,https://www forumsayfacevaplari com/6-sinif-turkce-kitabi-sayfa-33-34-cevaplari-ata-yayincilik html#6_Sinif_Turkce_Ders_Kitabi_1_Unite_Tema_Degerlendirme_Sorulari_ve_Cevaplari_Sayfa_33_34,
Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 33-34 Cevapları Ata Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Ahlak denince aklımıza genellikle bir insanın saygısını adaletine sevgisine ve tüm güzel davranışlarını içine alan bir davranış biçimi olarak söyleyebiliriz. Ağlamamız yalnız davranışlarımızda değil düşüncelerimizde de olumlu duygular çağrıştıran ve olumlu birçok düşünceyi barındıran bir duygu biçimidir. Ahlaklı bir insan kendisi için ve çevresindeki insanlar için sevilen sayılan bir kişiliğe sahip olur. Ahlaklı bir insan çevresindeki küçüklere örnek olur. Ahlaklı bir insan zorluklardan de mücadelelerden sabrıyla geçebilir.
Mustafa
Saygı her şeyin başında gelir. Toplum arasında düzenli bir hayat sürmek istiyor ve ilişkilerimizin düzgün olmasını istiyorsak saygı ve sevgi esas almalıyız. Saygılı bir insan hoşgörüyü dayanışmayı yardımlaşmayı ve birbirine karşı kibar davranmayı benimser. Büyüklerimize küçüklerimize saygıda kusur etmemek ve saygının getirdiği güzellikleri görmek çok güzeldir. Saygı her bireyin mutluluğunu getirir. Karşımızdaki insana saygılı olduğumu zamana kadar sevildiğimizi görmeliyiz.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!