6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 45-49-50-51-52 Cevapları Ata Yayıncılık


Turkce Ogretmeni

İçindekiler

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Ak Sakallı Bilge Dede Metni Cevapları Sayfa 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52


Ak Sakallı Bilge Dede Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 45-49-50-51-52  Cevapları

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 45 Cevapları

1. Kul hakkı konusunda yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Kul hakkı, başkasının hakkını gasp etmek, haksız yere onu rahatsız etmek olarak özetlenebilir. Kul hakkı ; yere çöp atmak, insanları kandırmak, hayatlarını araştırmak, izinsiz eşyalarını almak , insanları tiksindirecek , aşağılayacak hareketlerde bulunmayı bile kapsar.


2. Haklıyken hakkınızı alamadığınız bir durum hayal ediniz. Hakkınızı almak için neler yapardınız?


Cevap :
Kendimi ifade eder ve sonuç almak için elimden geleni yapardım. Eğer hakkım yine de verilmiyor ve bu konuda yapacak bir şeyim yoksa güzelce durumu izah eder , yakınlarıma bunu anlatır ve konuyu geçmişe bırakıp yoluma devam ederdim.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 49 Cevapları

1. Etkinlik


Soru : a) Metinde yer alan ve harfleri karışık hâlde verilen aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi bulunuz. Bulduğunuz kelimelerin anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten belirleyerek yazınız.


Cevap :
VARSIL: Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı.
ÖNERİ: Kabul edilmesi için öne sürülen görüş, düşünce.
MEŞALE: Aydınlık vermesi için hazırlanmış, ucunda uzun süre yanabilecek durumda ve alev çıkararak yanan bir madde bulunan değnek.
BİLGE: Her şeyi bildiği gibi, bildiği şeyleri de iyi ve sağlam bilen, bilgisini kendisi ve başkaları için en yararlı bir biçimde kullanabilen, iyi ahlaklı, olgun kimse
YARGIÇ: Hukuk öğrenimi görmüş ve yasanın aradığı nitelikleri taşıyan, yargı yetkisini ulus adına kullanarak yasaya aykırı davranışlarda yasa hükümlerini yerine getirmekle ya da uyuşulmayan durumlarda anlaşmazlıkları yasalara göre çözmekle görevli kimse.
DERS: Öğretmenin, bir sınıfta, belirli bir konuda ve sürede öğrencilere bilgi vermesi.
DELİKANLI: Çocukluk döneminden çıkmış genç erkek. Genç erkeklere seslenme sözü olarak kullanılır.


Soru : b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.


Cevap :
Varsıl adam, ne dilerse alır tabi.
Sana bu konuda bir önerim olacak.
Özgürlük meşalesinin artık yanma zamanı.
Bilge insanlar her zaman tarihe ışık tutmuştur.
Yargıcın verdiği hükümlere karşı itiraz edildi.
Derse geç kaldığım için çok üzüldüm.
Delikanlı genç , başını ellerinin arasın almış düşünüyordu.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 50 Cevapları

2. Etkinlik


Soru : a) Aşağıdaki cümlelerde “ev” kelimesine getirilen ekleri inceleyiniz. Ardından eklerin kelimeye kattığı anlamları açıklayınız.


Cevap :

 • Ali aradığı evi buldu. (Belirtme eki)
 • Ali okuldan evgeldi. (Yönelme eki)
 • Ali hasta olduğu için evde kaldı. (Bulunma eki)
 • Ali hızla evden çıktı. (Ayrılma eki)

Soru : b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları “-i, -e, -de, -den” eklerinden uygun olanı ile doldurunuz.


Cevap :

 • Gözde, kırılan kalemçöpe attı.
 • Arkadaşlarım sahilden geliyor.
 • Kardeşimle göle kadar koştuk.
 • Dün gece kitap okurken kanepede uyuyakalmışım.
 • Şehirden köye kadar olan yolu asfaltladılar.
 • Kütüphanede araştırma yaparken kardeşimi gördüm.

3. Etkinlik


Soru : Metinde yer alan deyimlerden beşini belirleyiniz. Belirlediğiniz deyimleri metindeki anlamından hareketle cümle içinde kullanınız.


Cevap :
HAKKINI YEMEK : Adam , kadının hakkını yiyor.
GÖNLÜ RAZI OLMAMAK : Bu yapılanlara gönlüm razı olmadı.
AKIL DANIŞMAK : Sana akıl danışmaya geldim.
KARNI ZİL ÇALMAK : O kadar acıktım ki, karnım zil çalıyor.
İŞ İŞTEN GEÇMEK : Pişman oldu ama artık iş işten geçti.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 51 Cevapları

4. Etkinlik


Soru : a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin hangi amaçla kullanıldığını arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap : Şart, koşul amaçlı kullanmıştır.
Biraz üşürüm ama sonunda yüz altın sahibi olurum.
Sonuçta iddiayı kazandığını ama komşusunun parasını vermediğinden yakınmış.


Soru : b) Uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak kul hakkıyla ilgili kısa bir bilgilendirici metin yazınız.


Cevap :
ama :
fakat :
ancak :
Kul hakkı çok geniş manalar ifade eder ancak başkasının rahatsız olacağı herşey olarak özetlenebilir. İnsanlar kul hakkını bilirler fakat bu kadar geniş kapsamlara sahip olduğunu bilmezler. Gıybet ve mal çalmaya kul hakkı derler ama yere tükürmenin bile buna gireceğini herkes düşünmez.


5. Etkinlik


Soru : Okuduğunuz metnin özetini defterinize yazınız. Metni özetlerken aşağıdaki maddeleri dikkate alınız.


Cevap :
Fakir bir genç ve annesi varmış . Kötü niyetli bir varsıl dalga geçmek amacıyla gence gölde sabaha kadar beklerse yüz altın vereceğini söylemiş. Genç biraz rahatlamak amacıyla bunu yapmış , ancak adam annesinin meşaleyle yanına gelmesini bahane ederek parasını vermemiş. Genç bilgenin yanına , onun yönlendirmesiyle de yargıca gitmiş. Yargıç adamı haklı bulunca , genç bilgeye durumu anlatmış.


6. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. 


1. Adam, yoksul delikanlıya ne yaparsa yüz altın vereceğini söylemiş?
Cevap : Adam, yoksul delikanlıya gölde bir gece beklerse yüz altın vereceğini söylemiştir.


2. Delikanlı, gölden çıkıp hakkı olan yüz altını istediğinde ne olmuş?
Cevap : Adam, hem vermemek için bütün gece kalıp kalmadığını , ne yaptığını sormuş.


3. Adam altınları vermemek için nasıl bir bahane bulmuş?
Cevap : Annesinin meşalesi ile ısındığını söyleyerek hem bahane bulmuş, hemde alay etmiş.


4. Delikanlı, hakkını aramak için kime akıl danışmış?
Cevap : Delikanlı hakkını aramak için , ak sakallı bilgeye gitmiş.


5. Ak Sakallı Bilge Dede, delikanlıya hakkını araması için kime gitmesini söylemiş? Sonrasında ne olmuş?
Cevap :
Ak Sakallı Bilge Dede, delikanlıya hakkını araması için adil yargıca gitmesini söylemiş. Yargıca durumu anlatmış ama yargıç adamı haklı bulmuş.


6. Ak Sakallı Bilge Dede, yargıca ve zengin adama nasıl bir ders vermiş?
Cevap :
Ak Sakallı Bilge Dede, yargıca ve zengin adamı çok büyük bir ziyafete çağırmış ama yemekleri bir türlü getirtmemiş. En sonunda beklemekten sıkılan insanlar yemeğin başka yerde ateşin başka yerde olduklarını görmüşler.” Bu şekilde nasıl pişecek” diye sorduklarında ise  “meşale nasıl ısıttıysa öyle” diyerek gereken dersi vermiş.


7. Dersini alan yargıç, zengin adama ne yapmasını söylemiş?
Cevap :
Dersini alan yargıç, zengin adama


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 52 Cevapları

7. Etkinlik


Soru : Ak Sakallı Bilge Dede’nin yerinde siz olsaydınız delikanlıya hakkını araması için nasıl bir çözüm yolu sunardınız?


Cevap :
Ak Sakallı Bilge Dede’nin yerinde ben olsaydım delikanlıya hakkını araması için onun yaptığı gibi  adaletli bir yargıca sevk ederdim.


8. Etkinlik


Soru : Öğretmeninizin duyuru metni yazımıyla ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz. Daha sonra sıra arkadaşınızla okulunuzda yapılacak bir yarışma organizasyonu kurgulayınız. Kurguladığınız yarışmayla ilgili duyuru metninizi aşağıdaki bölüme yazınız.


Cevap :
DUYURU
6/A SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN
18 Ekim 2021 ‘ de yapılacak olan deyimler ve atasözleri yarışmamıza tüm öğrenciler davetlidir. Yarışma içerisinde aynı yaş grupları beraber değerlendirilecek olup, yarışmaya kayıt için türkçe öğretmenlerimize başvuru yapabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.


Gelecek Derse Hazırlık 


Soru : Fabl türü ve ünlü fabl yazarları hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.


Cevap :
Fabl türü ; şiir veya düzyaşı şeklinde yazılıp, bitki ve hayvan gibi canlıların konuşturularak yazılan ders verici yazılardır.
Dünyanın en ünlü fabl yazarları Ezop, La Fontaine ve Beydeba’dır.
Jean De La Fontaine (Jan Dö La Fonten) : Burjuva ailesinde dünyaya gelen Jean de la Fontaine 8 Temmuz 1621 tarihinde Fransa ülkesinde dünyaya gelmiştir. Eserleri Ağustos Böceği ile Karınca, La Fontaine Masalları
Ezop : Milattan önce  6. yüzyılda yaşamış olduğu varsayılan eski Yunan masalcısı olarak kabul edilmektedir. Eserlerinde kahramanları hayvanlar olan masallarıyla büyük ün kazanmış olan Ezop’un yaşamıyla ilgili bilgiler tam olarak kesin değildir. Eserleri ; Ezop Masalları, Tavşan ile Kaplumbağa,


Tarla Faresi ile Şehir Faresi

Bir tarla faresi bir şehir faresiyle arkadaş olmuş, bir gün birlikte yemeğe çağırmış. Ev faresi gelmiş, ama bakmış ki otla buğdaydan başka bir yiyecek yok. Hoşlanmamış. Tarla faresine: “A dostum!” demiş, “bu senin yaşamana karınca gibi yaşamak derler. Bense, önümdeki önümde, ardımdaki ardımda, bolluk içinde yaşarım.
Sen benimle gel, bizim evdekileri paylaşır, ikimiz de mis gibi geçiniriz.” İkisi de hemen kalkıp yola düzülmüşler. Ev faresi arkadaşına sebzeler çıkarmış, buğday çıkarmış, incir, peynir, bal, yemiş çıkarmış. Tarla faresinin ağzı kulaklarına varmış: “Ben ne dedim de bu güne kadar tarlalarda kaldım!” diyerek dövünmüş.
Tam yemeğe oturacakları sırada bir adam gelmiş, kapıyı açmış. İki fare, gürültüden korkup her biri bir deliğe girmiş. Gürültü dinince çıkmışlar, incirden tadacaklarmış, bu kez de başka biri odadan bir şey almaya gelmiş. Gene bir deliğe kaçmışlar. Bunun üzerine tarla faresi karnının açlığını unutup arkadaşına: “Dostum” demiş, “bana izin! Sen doyasıya yiyip içiyorsun, can besliyorsun, ama türlü türlü tehlikeler, türlü türlü korkular geçiriyorsun. Ben gene gidip buğdayımla arpamı yiyeyim: yoksul yemeğidir ama ne de olsa gönül rahatıyla yenir.” 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 45-49-50-51-52 Cevapları Ata Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Karşımızdaki insanın bilerek veya bilmeden kalbini kırdığımız zaman Ayrıca karşımızdaki insanlara karşı herhangi bir eşyasını almak emanetsin emanetine ihanet etmek söylemek veya ona sahip olan bir şeyi izinsiz bir şekilde almak kul hakkına girmenin temel sebeplerinden biridir. Kul hakkı dinimizce oldukça büyük bir günahtır ve karşımızdaki insanın bizi affetmedikçe bu günahtan kurtulamayacağı mızı bilmemiz gerekmektedir. Eğer bilerek veya bilmeyerek karşımızdaki insana karşı bir yanlışlık veya bir hata yapmış Sak ondan özür dilemeni ondan helallik almalı ve yaptığımız hatanın farkına vararak ondan bizi affetmesini istemeliyiz.
Lila
Allah sizlerden bin kere razı olsun ödevler sayenizde daha kolay ve eğlenceli
Berivan
Berivan ben sizlere çokkkkkkkk teşekkür ederim ödev yardımıyla ilgili çokk teşekkürler
Nisa
Teşekkürleri bir borç birim ödevlerimi her zaman forum sayfa cevapları sitesinden bakıyorum
Müge
Ödevlerimi yaptım Allah sizlerden razı olsun I love Forum Sayfa Cevapları
Teşekkürler çok yardımcı oldunuz sizi seviyorum forum sayfa cevapları
aliia
çok teşekür ederim! yardımcı oldunuz !!!!! ÖDEVİMİ  YAPTIM YENIDE TEŞEKÜR!!!!!!
Mustafa
Kul hakkı denince aklımıza karşımızdaki insana sözlerimizle veya davranışlarımıza incelterek kalbini kırmak ve onun üzülmesine sebep olmak gelmektedir. Bir insanın birlik veya bilmeden karşıdaki insanı üzebilir ve kul hakkına girebilir. Kul hakkı İslam dininde çok büyük bir günahtır. Etlik'teki karşımızdaki insanı özür dilemek kalbini almak ve yaptığımız hatadan dolayı onun incindiğini fark etmek affedilmemesi için oldukça önemlidir. Öncelikle konuşmadan veya bir hareket yapmadan önce düşünmeli ve yapacağımız bu da bana işin karşımızdaki insanın üzüp üzme yiyeceğine hesap etmeliyiz.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  error: Content is protected !!