7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 101. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 101. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Hazırlık Çalışması Soruları ve Cevapları Sayfa 101


5. Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Hazırlık Çalışması Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI


1.İtikat, fıkıh, tasavvuf ve mezhep kavramlarının ne anlama geldiğini araştırınız.


Cevap : İtikat, fıkıh, tasavvuf ve mezhep kavramlarının ne anlama geldiğini araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İtikad; İtikad kelimesi bağlamak kelimesinden gelmektedir. Bir inanca bağlanmak demektir. İslam inanç esaslarına inanmaya itikad denir. Her Müslümanın imanını korumak için itikad bilgilerini bilmesi ve inanması lazımdır. Yoksa ibadetler olsa da imanı tehlikeye girebilir. Temel gerek itikattır.

Fıkıh; İslam da ibadet , muamelat gibi ameli konuları ele alan ilim dalıdır. Fıkıh alım satım , ceza , ibadet gibi konuları ele alır. Nasıl yapılacakları hakkında bilgiler ve hükümler verir.

Tasavvuf; Allah ile kul ve varlık arasındaki bağı manevi olarak ele alan felsefik bakış açısıdır. Tasavvuf nefsi terbiye etmek, kulluğun asıl bilincine ulaşmak için her mümine lazımdır.

Mezhep; Bir dinin içerisindeki görüş ayrılıkları sebebi ile meydana gelen kollardan her birine verilen isimdir. İslamda dört hak mezhep vardır. Bunlar; şafii, maliki, hanefi ve hanbeli mezheperidir.


2. İslam dünyasında yaygın olan itikadi ve fıkhi mezhepler ile tasavvufi ekollerin adlarını öğrenerek defterinize yazınız.


Cevap : İslam dünyasında yaygın olan itikadi ve fıkhi mezhepler ile tasavvufi ekollerin adlarını öğrenerek defterinize yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İslam dünyasında yaygın olan itikadi ve fıkhi mezhepler ile tasavvufi ekollerin adlarını şunlardır ;

İtikadi mezhepler: Maturidilik, Eş’arilik, İmamiyye, Haricilik, Mutezile

Fıkhi Mezhepler: Şafiilik, Hanefilik, Hanbelilik, Malikilik, Caferilik


3. Tasavvufun amaçları ve temel ilkeleri hakkında bir araştırma yapınız.


Cevap : Tasavvufun amaçları ve temel ilkeleri hakkında bir araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Tasavvufun amaçları; İbadetlerle beraber insanın asıl görevi olan Allah’a ulaşmak , Rabbini bilmek, ona içten ve samimi bir şekilde kulluk etmek ve manevi değerleri yitirmemektir. İnsanın nefsi ile mücadelesinde manevi olarak yenmeyi ve nefsi terbiye etmeyi amaçlar. Bu amaçlar sayesinde insan asıl mümin olma şerefine ere. Kuranı Kerime bakıldığı zaman müminlerin özellikleri sayılırken ” namazı huşu ile kılmak, ikan yani şüphesiz inanç gibi ifadelere yer verilmiştir. Demek ki İslam dini ibadetlerde samimiyet beklemektedir.

Tasavvufun temel ilkeleri; Allah korkusu, Allah ve Peygamber sevgisi, manevi hal ve duygularda devamlılık, nefsi terbiye etme yolunda çalışma yumuşaklık, affetmek ve kin gibi çirkin duygulardan uzak durmaktır. Tasavvuf bu temel ilkeler doğrultusunda tertemiz bir insan olma ve insanlarla beraberken bile kalp ile sadece Allah ile beraber olmayı amaçlar.


4. Cem, cemevi, musahiplik ve Hızır orucu hakkında bir araştırma yapınız.


Cevap : Cem, cemevi, musahiplik ve Hızır orucu hakkında bir araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Alevlik uzun yıllardan beri gelen bir görüştür. Kendi arasında da farklı mezheplere ayrılmıştır.  Hz Ali r.a ı seven kimseler tarafından oluşturulan ve farklı görüş ve iddialara sahip olan bir mezheptir.

Cem: Toplanmak demektir. Aleviler belirli zamanlarda toplanarak, kendi görüşlerine göre ibadetlerini gerçekleştirirler.

Cemevi: Toplanacak mekan anlamına gelir. Alevilerin toplanarak sohbet ve kendi görüşlerine göre ibadet ettikleri mekanların ismidir. Günümüzde açılan birçok cemevi vardır. Buranın yetkilileri buraya sahip çıkarlar.

Musahiplik: Alevilere göre yol arkadaşlığı, ahiret kardeşliği demektir. Kökeni her ne kadar Hz. Ali r.a. a dayanmasa da beraberliğin değeri açısından böyle bir kavram geliştirilmiştir.

Hızır Orucu: Yılın belirli günlerinde Hızır a.s. a isnat edilerek tutulan oruca verilen isimdir. Her yıl Şubat ayının 13. , 14. ve 15. günlerinde tutulan oruca denir. Bu oruç, Hızır a.s. a adanır. Nuh a.s ın gemisinin kurtuluşunu anmak ve Allah’ a şükür olarak tutulan oruca verilen isimdir. O zamanki halkın da şükür için üç gün oruç tuttuğuna inanılır.


5. İslam Ansiklopedisi, tasavvuf kitapları, genel ağ vb. kaynaklardan Alevilik-Bektaşilik hakkında bir araştırma yapınız. Alevilik-Bektaşilikte önem verilen başlıca ilkeleri öğreniniz. Edindiğiniz bilgileri sunu hâline getirip akıllı tahta, projeksiyon cihazı gibi iletişim araçları vasıtasıyla sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : İslam Ansiklopedisi, tasavvuf kitapları, genel ağ vb. kaynaklardan Alevilik-Bektaşilik hakkında bir araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Alevilik bir görüşe göre uzun yıllardan beri vardır. Kendilerini Hz Ali r.a. ve ehli beyt sevgilisi olarak tanımlarlar.Türk toplumu içerisinde daha sonradan çıkmış olan bir düşünce akımıdır. Alevilik-Bektaşilikte önem verilen başlıca ilkeler;

  • Haya, ilim, edep, kendini bilme, tevazu sahibi olma, insanları hakir görmeme, sır saklamak, güzel ahlak sahibi olmak, insanlar hakkında iyi düşünmek
  • Büyüklere saygı ve küçüklere sevgi
  • Ehli beyt sevgisine büyük önem verilir. Hz Fatıma , Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’ e sayı büyüktür.
  • 12 imama olan bağlılık sevgi duymak. Haklarında bilgi sahibi olmak ve onları sevmek
  • Ahlaki kurallara uymak gerekir. Uymayan kimseler büyük dedeler ve büyükler tarafından uyarılır.
  • Basış ve sevgi ön plandadır.

 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,7 sınıf din kültürü ders kitabısayfa 101 cevaplari hazirlik calismasi,7 sınıf dın kulturu hazırlık çalışması sayfa101 cevap,din kültürü ödevi sayfa 101 cevabı

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 101. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak