7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Soruları ve Cevapları Sayfa 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128


İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : “Sufi, mutasavvıf ve tarikat” kavramlarının anlamları hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap :


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları

ETKİNLİK


Meşhur mutasavvıflardan İbrahim Edhem’e (öl. 778) göre Allah’ın (c.c.) salih kullarının mertebesine yükselmek için altı kapıdan geçmek gerekir:

“Nimet peşinde koşmayı bırakıp sıkıntıya alışmak,
Azameti terk edip alçak gönüllü olmak.
Zenginlik ihtirasından vazgeçip Hakk’ın verdiğine şükretmek.
Tembelliği terk edip çalışmaya devam etmek.
Emelleri bırakıp amellere sarılmak.
Uykuyu terk edip ekseri vakitleri uyanık geçirmek.”

Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 65.


Soru : Yukarıdaki ifadeler, tasavvufta önem verilen ilkeler hakkında size neler düşündürmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Yukarıda var olan ilkeler bizlerin hayatımızda uymamız gereken kurallarını içermektedir. Sürekli olarak bu kurallara uymamız hayatımızda ve toplumda düzeni, güzelliği getirecektir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : Hoca Ahmed Yesevi kimdir? Onun hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap :

 


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları

ETKİNLİK


“Ey gafil, Hakk zikrini dilden bırakma,
Dünyalıktan bir zerreyi ele alma
Erenlerin arkasından asla kalma,
Yola giren sonunda murad bulur dostlar.”
Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet, s. 200.


Soru : Yukarıdaki dizeler bize hangi mesajları vermektedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.


Cevap : Dine sıkı sıkı sarılmamız gerektiği, ibadetlerimizi zikirlerimizin yapılması gerektiği, erenlerin yanında olmamız gerektiği hakkında bizlere mesajlar verilmektedir.


DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : “Zikir, zikretmek, zikir yapmak” ne demektir?


Cevap :


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları

ETKİNLİK


“Ey oğul! Rabb’ine itaatte bütün gayretinle çalış. Sana vermeyene sen ver. Sana gelmeyene sen git. Sana zulmedeni sen affet. Niyetinde kullarla, kalbinde ise kulların Rabb’i ile beraber olmaya bak. Sadık olmaya, yalancı olmamaya gayret et. İhlaslı olmaya, münafık olmamaya çalış…Vah sana! Falan filan gibi ikiyüzlü, iki dilli, iki fiilli olmayasın…”
Abdülkadir Geylâni, Cilâü’l-Hâtır, s. 11-12.


Soru : Abdülkadir Geylânî’nin yukarıdaki öğütlerinden hayatımızda uygulayabileceğimiz ne gibi ilkeler çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.


Cevap : Yüce Allah c.c. itaatte etme, güzel ahlaklı olmak, insanları sevmeli, onlara yardım etmeli, niyetimizle insanlara yardım etmeli ama hayatımızda kalbimiz yalnız Allah c.c. olması gerekmektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : Mevlana ne zaman, nerede yaşamış ve vefat etmiştir?


Cevap :


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları

ETKİNLİK


“Cuma, cemaatle farzdır, cemaatle namaz efdaldir. Halka iyilikleri emretmek, onları kötülüklerden sakındırmak gerekir.
Kötü huyluların eziyetlerine sabredilmeli, halka, bulut gibi faydalar eriştirilmelidir. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.
Yalnızlık, kötü arkadaştan iyidir. Kötüyle düşüp kalkan, sonunda kötü olur.
Müslümanların arasında bulun. Her an Ahmed’in (s.a.v.) sünnetinin hükmüne tabi ol.”
(Mevlana, Mesnevi, C 6, s. 670-671.)


Soru : Mevlana, yukarıdaki dizelerde bizlere hangi mesajları vermektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.


Cevap : Cuma namazlarında bir arada olmamız gerektiği ve cuma namazlarında öğütler verilmesi, kötü arkadaşlıklardan uzak durmalı, kötü arkadaşlıklar yerine yalnızlığın daha iyi olacağı hakkında bizlere bilgiler vermektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : “Nakşibendilik, Nakşilik” ifadelerini daha önce duydunuz mu? Bu ifadelerin anlamı hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap :


ETKİNLİK


Soru : “Halk içinde Hak ile beraber olmak” ilkesine sımsıkı bağlı olan insan nasıl bir hayat yaşar? Söz ve davranışlarında nelere dikkat eder? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : “Ehl-i beyt” ne demektir?


Cevap :


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları

ETKİNLİK


“Eğer sorarsan şeriat nedir? Cevap ver ki: Şeriat, Resulullah’ın sözüdür. Tarikat nedir, diye sorsalar de ki: Tarikat, Resulullah’ın fiilidir. Marifet ve hakikat nedir? De ki: Resulullah’ın hâlidir. Şeriat, haramları terk etmektir. Tarikat, benliği terk etmektir. Marifet, terki terk etmektir…”
(Doğan Kaplan, Erkannâme, s 133-134.)


Soru : Yukarıdaki ifadelere göre bir Alevi-Bektaşi nelere dikkat etmelidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Hz. Muhammed s.a.v’in izinden gidilmesi gerektiği, davranışlarını yapmak, sözlerine uymak gibi kurallara dikkat etmemiz gerektiği hakkında bilgiler vermektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları

YORUMLAYALIM


“Ramazan orucundan sonraki en faziletli oruç, Allah’ın ayı muharremde tutulan oruçtur.”

      (Tirmizî, Savm, 40.)


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları

ETKİNLİK


PİR SULTAN ABDAL’DAN


“Aşure ayında matem orucu,
Onları tutana sevap yazılır.
Onları görenin benzi bozulur ,
Kerbelâ’da yatan Hasan, Hüseyin.
On birini tutana indi rahmet,
On iki tutana nasiptir cennet.
Pir Sultan Abdal’ım onunda zahmet,
Engür olmuş, Hakk ceminde erenler.”
(Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal’ın Bütün Şiirleri, s. 416.)


Soru : Yukarıdaki dizelerde, muharrem orucu ile ilgili hangi bilgiler yer almaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap : Aşure ayında olduğu, mahtem orucu olduğu, sevap elde edecekleri, Hz. Hüseyin r.a. ve Hz. Hasan r.a seyidlerimizden söz ettiği gibi bilgiler yer almaktadır.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları

ETKİNLİK


Alevi-Bektaşi kültüründe bir lokma duası örneği şöyledir:

“Bismi Şah, Allah Allah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
Nimet-i Celil, bereket-i Halil, bu gitti yenisi gele. Hak Muhammed Ali, bereketini vere. Yedirenlere nur-u iman ola, yiyenlere cennet taamı ola, gittiği yerde gam keder görmeye. Kazanıp getirenlere, pişirip kotaranlara hayr-ı şefaat ola. Hizmet sahipleri, hizmetlerinden şefaat bula.
Hak Muhammed Ali, pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli, destgirimiz ve şefaatçimiz ola.
İki cihanda yüzlerimiz ak, imanlarımız pak ola. Göçenlerimize rahmet ve mağfiret ola…
Cümlemizi ve cümle bendegâh-ı ehli beyti cehennem narından, zalimin zulmünden, kabir azabından emin ve muhafaza eyleye. Didarı ile mükâfatlandıra.
Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza hayırlı edalar ihsan eyleye. Yurdumuzu, milletimizi üstün eyleye. Varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi, sonsuz eyleye.
Dar-ı beka olmuş ehl-i imanı rahmeti ile gani kıla. Lokma hakkına, erler keremine, cömertler cemine, erenler demine Huu.”
(Mehmet Kızılgöz, Gülbank-Alevilikte Dua, s. 36.)


Soru : Yukarıdaki duada Allah’tan (c.c.) ne gibi dileklerde bulunulmaktadır?


Cevap : Bereket, Şefaat, kabir azabından kurtulmak ve korunmak, dertlerimiz derman, hastalara şifa, varlığımızı dirliğimizi koruması, erenlere dileklerde bulunmaktadır.


 


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...

Anahtar Kelime: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 22 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Content is protected !!