7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Soruları ve Cevapları Sayfa 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128


İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : “Sufi, mutasavvıf ve tarikat” kavramlarının anlamları hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap : “Sufi, mutasavvıf ve tarikat” kavramlarının anlamları hakkında neler biliyorsunuz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Sufi; Sözlük anlamı kök olarak ”yün giyen” manasına gelir. Eskiden dervişler yün cübbe giydikleri için bu ismi almışlardır. İslamı içten ve tasavvuf boyutu ile yaşayan genelde tarikat mensuplarına verilen isimdir. Halk arasında dini yaşayan ve dindar olan kimselere de bu lakap kullanılır. Bazen çok dindar olmasa bile dini yaşantısı için bu sıfat kullanılır.

Mutasavvıf; Tasavvuf ehli , tasavvufla uğraşan , Allah aşkını kendine ilke benimsemiş olan kişidir. Tasavvuf İslamın manevi boyutudur. İnsanların içi ile uğraşır.

Tarikat; Sözlük anlamı ”yol” olup, Allah’ a giden yol demektir. Tarikat her ne kadar günümüzde korkulan birşey gibi gözükse de tarihler boyunca hep vardı. Yanlış tarikatlar olmakla beraber sağlamları da vardır. İnsanları Allah’ a ulaştırma, islam hakikatlerini öğretmeyi amaçlarlar. İnsanlar ise bilgileri olmadığı ve bu konuya uzak oldukları için televizyondan gördükleri gibi yorumlar ve korkarlar.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları

ETKİNLİK


Meşhur mutasavvıflardan İbrahim Edhem’e (öl. 778) göre Allah’ın (c.c.) salih kullarının mertebesine yükselmek için altı kapıdan geçmek gerekir:

“Nimet peşinde koşmayı bırakıp sıkıntıya alışmak,
Azameti terk edip alçak gönüllü olmak.
Zenginlik ihtirasından vazgeçip Hakk’ın verdiğine şükretmek.
Tembelliği terk edip çalışmaya devam etmek.
Emelleri bırakıp amellere sarılmak.
Uykuyu terk edip ekseri vakitleri uyanık geçirmek.”

Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 65.


Soru : Yukarıdaki ifadeler, tasavvufta önem verilen ilkeler hakkında size neler düşündürmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Yukarıda var olan ilkeler bizlerin hayatımızda uymamız gereken kurallarını içermektedir. Sürekli olarak bu kurallara uymamız hayatımızda ve toplumda düzeni, güzelliği getirecektir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : Hoca Ahmed Yesevi kimdir? Onun hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap : Hoca Ahmed Yesevi kimdir? Onun hakkında neler biliyorsunuz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Ahmed Yesevi Kazakistan’ın Çimkent şehri yakınlarında yer alan Sayram kasabasında meydana gelmiş, dini tasavvufi eğitimini tamamladıktan sonra, yine o ölgedeki Yesi şehrine yerleşmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra Yesi’de bir irfan mektebi kurup insanları dini ve ahlaki yönden yetiştiren Hoca Ahmed Yesevi, tasavvufi düşüncelerini Türkçe ve sade şiirler ile anlatarak, Hikmet adı verilen bu şiirleri toplayarak Divan-i Hikmet meydana gelmiştir. Allah ve peygamber sevgisi, fakir ve yetimleri korumak, dini kurallara riayet, güzel ahlak, zikir, nefs ile mücadele, kendini eleştirmek, ölümü düşünmek, manevi mertebeleri gibi mezulardan sohbetlerinde ve şiirlerinde bahsederdi.

Eserleri

  1. Divan-i Hikmet
  2. Fakr-name
  3. Risale der Adab-ı Tarikat
  4. Risale der Makamat-ı Erba’in

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları

ETKİNLİK


“Ey gafil, Hakk zikrini dilden bırakma,
Dünyalıktan bir zerreyi ele alma
Erenlerin arkasından asla kalma,
Yola giren sonunda murad bulur dostlar.”
Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet, s. 200.


Soru : Yukarıdaki dizeler bize hangi mesajları vermektedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.


Cevap : Dine sıkı sıkı sarılmamız gerektiği, ibadetlerimizi zikirlerimizin yapılması gerektiği, erenlerin yanında olmamız gerektiği hakkında bizlere mesajlar verilmektedir.


DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : “Zikir, zikretmek, zikir yapmak” ne demektir?


Cevap : “Zikir, zikretmek, zikir yapmak” ne demektir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Zikir; hatırlamak ve anmak manasına gelir. Zihinde tutma manasına da gelir Zikir insan ile Yaratan arasında ilgi ve alaka meydana getirir. Allah kusurlardan uzaktır. İnsan ise kusur işler şaşırır ve sonradan yaratılmış,ölecektir. Bu kadar zıt varlıkların alaka kurması imkansızken Allah’ u Teala zikir sayesinde insanlara fırsat sunmuştur.

Zikretmek; Allah ‘ı anmak isimlerini söylemek veya düşünce yolu ile Allah’ ı hatırlamaktır. İnsanlar ve bütün canlılar Allah’ ı zikrederler. Zikretmek kalpteki katılığı giderir ve insanı asıl özü olan o temizliğe tekrarulaştırır. Zikretmek en büyük ibadetlerden biridir.

Zikir yapmak; Sürekli olarak Allah’ ın hatırlanması ve düzenli bir şekilde zikri kalpte tutmaya çalışmaktır. İnsanlar hadisi şeriflerde geçen dua ve zikirleri belirleyerek kendilerine belli zamanlarda zikirler belirlerler. Böylece düzenli çekilen zikirler meydana gelir. İnsanlar bazen işlere dalıp zikirleri ihmal edebilirler. Ancak böyle belirlenmiş zikirleri olsa onları terk etmezler. Çünkü ödev gibi kendilerini şartlamışlardır. Bazen bazı sıkıntıların çözümü için insanlar kendilerine dua olarak günlük zikirler belirlerler.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları

ETKİNLİK


“Ey oğul! Rabb’ine itaatte bütün gayretinle çalış. Sana vermeyene sen ver. Sana gelmeyene sen git. Sana zulmedeni sen affet. Niyetinde kullarla, kalbinde ise kulların Rabb’i ile beraber olmaya bak. Sadık olmaya, yalancı olmamaya gayret et. İhlaslı olmaya, münafık olmamaya çalış…Vah sana! Falan filan gibi ikiyüzlü, iki dilli, iki fiilli olmayasın…”
Abdülkadir Geylâni, Cilâü’l-Hâtır, s. 11-12.


Soru : Abdülkadir Geylânî’nin yukarıdaki öğütlerinden hayatımızda uygulayabileceğimiz ne gibi ilkeler çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.


Cevap : Yüce Allah c.c. itaatte etme, güzel ahlaklı olmak, insanları sevmeli, onlara yardım etmeli, niyetimizle insanlara yardım etmeli ama hayatımızda kalbimiz yalnız Allah c.c. olması gerekmektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : Mevlana ne zaman, nerede yaşamış ve vefat etmiştir?


Cevap : Mevlana ne zaman, nerede yaşamış ve vefat etmiştir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Mevlana Celalettin Rumi 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan bölgesinin Belh şehrinde doğdu. Ailesi ile 1215-1220 seneleri arasında moğolların orta asyayı istila etmesi sebebiyle  Nişabur şehrine göç etmişlerdir. Oradan ailesi ve müritleri ile birlikte hacca gitmeye karar verdiler. Göç kervanıyla birlikte Bağdat’a Veled ve Kufe yolundan Kabeye gitti. Haç dönüşü Şamdan Anadolu’ya geçti.

Erzincan, Akşehir ve Larende şimdiki ismiyle Karaman şehrimize göç etti ve bu göçler yedi sene sürmüştür. 1225 yılında babasının isteğiyle Semerkantlı Hoca Şerafettin Lala ‘nin kızı Gevher Banu ile evlendi. Mevlana nin çocukları Mehmet Bahaeddin ile Alaaddin Mehmet Karaman’da doğdular. 1228 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat in daveti üzerine Mevlana Selçuklularının başkenti Konya’da yerleştiler.

17 Aralık 1273 tarihinde mevlana hayata gözlerini yummuştur. Mevlana ölüm gününü kötü, umutsuzluk verici birşey değilde yeniden doğuş olarak kabul ederdi. Öldüğünde sevdiğine yani Allah’a kavuşacaktır. Bu yüzden mevlana ölüm gününe düğün günü ve ya gelin gecesi anlamına gelen “Şeb-i Arus” demişti.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları

ETKİNLİK


“Cuma, cemaatle farzdır, cemaatle namaz efdaldir. Halka iyilikleri emretmek, onları kötülüklerden sakındırmak gerekir.
Kötü huyluların eziyetlerine sabredilmeli, halka, bulut gibi faydalar eriştirilmelidir. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.
Yalnızlık, kötü arkadaştan iyidir. Kötüyle düşüp kalkan, sonunda kötü olur.
Müslümanların arasında bulun. Her an Ahmed’in (s.a.v.) sünnetinin hükmüne tabi ol.”
(Mevlana, Mesnevi, C 6, s. 670-671.)


Soru : Mevlana, yukarıdaki dizelerde bizlere hangi mesajları vermektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.


Cevap : Cuma namazlarında bir arada olmamız gerektiği ve cuma namazlarında öğütler verilmesi, kötü arkadaşlıklardan uzak durmalı, kötü arkadaşlıklar yerine yalnızlığın daha iyi olacağı hakkında bizlere bilgiler vermektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : “Nakşibendilik, Nakşilik” ifadelerini daha önce duydunuz mu? Bu ifadelerin anlamı hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap : “Nakşibendilik, Nakşilik” ifadelerini daha önce duydunuz mu? Bu ifadelerin anlamı hakkında neler biliyorsunuz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İsmini Şah-ı Nakşibend hazretlerinden alan ve Abdulhalık Gücdüvani hazretleri tarafından sistemleştirilien ekolün adıdır. Yeni bir akım olmayıp yüzyıllarca insanlar tarafından kabul görmüş ve Osmanlı zamanında da çok saygı değer insanlar bu cemaate mensup olarak manevi terbiye almışlardır.

İnsanları manevi açıdan tahrip etmek ve şeyhleri çirkin göstermek için çalışmalar yapılmış ve bu büyük oranda başarılmıştır. Gerek film gibi görsellerle çıkarcılık olarak empoze edilmiştir. Halbuki her ne kadar yanlışlık yapan insanlar olsa da bu yanlış yapan insanlar her yer de vardır. Asıl olan bu cemaatin verdiği tasavvufi yaklaşımı elde edebilmek ve nefsi terbiye ederek zikir ile uğraşmaktır.

Osmanlı büyüklere ve ilim ve irfan sahiplerine yaptıkları tazim sebebi ile yüzyıllarca Dünya’ ya adaletle hükmetmiştir. Bu gerçekler unutulmamalı ve bu konuda sahih kaynaklardan araştırma yaparak gerçekler öğrenilmeli ve tarih bilgimiz olmalıdır.


ETKİNLİK


Soru : “Halk içinde Hak ile beraber olmak” ilkesine sımsıkı bağlı olan insan nasıl bir hayat yaşar? Söz ve davranışlarında nelere dikkat eder? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : “Halk içinde Hak ile beraber olmak” ilkesine sımsıkı bağlı olan insan nasıl bir hayat yaşar? Söz ve davranışlarında nelere dikkat eder? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Halk içinde Hak ile beraber olmak” ilkesine sımsıkı bağlı olan insan insanlardan uzaklaşmaya çalışmaz. Bilakis Peygamber Efendimiz gibi davranır. Efendimiz s.a.v. hem aile hayatı yaşamış, aile ve çocuklarına güzel davranmış hem bir idareci hem bir peygamber olarak daima zikir ve ibadet etmiş hemde insanların sıkıntı ve dertlerine koşturmuştur. Bu ilkeye bağlı olan bir insanda aile akrabalarıyla beraber bulunur, onlara yardımda bulunur ve iyi davranışlar sergiler.  Ancak insanlarla beraberken gerek evde gerekse çalıştığı yerde yalan söylemek, gıybet etmek, dedikodu yapmak,  insanları kırmak , aşağılamak ve hile yapmak gibi her türlü çirkin işten uzak durur.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : “Ehl-i beyt” ne demektir?


Cevap : “Ehl-i beyt” ne demektir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Ehl-i beyt; bir evde yaşayan aile fertleri demektir. İnsanlar bu tabiri bu şekilde değilde İslam tabiri ile kullanır. İslamda Ehl-i Beyt; Rasûl-i Ekrem Efendimiz ve ailesi, Ali, Cafer, Akil, Abbas ve âileleridir. Ehli beyt sevgisi tüm müslümanlar için olmazsa olmazdır. İnsanlar bir kimseyi sevdikleri zaman onun akrabaları ile de tanışır hürmet ederler. İnsanlar kendi sevdiklerine iyi davranılmasından da mutlu olurlar. Bu nasıl bizim için önemli ise , Müslüman olan kişi de ehli beyti sevmeli ve tanımalıdır.Zeyd bin Erkam -radıyallâhu anh- şöyle demiştir:

“Birgün Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-, Mekke ile Medine arasındaki Hum suyu başında ayağa kalkarak bize bir konuşma yaptı. Allâh’a hamd ü senadan sonra bize nasihatte bulundu. Sonra da şöyle buyurdu:

«–Ey insanlar! Ben de bir insanım. Yakında Rabb’ imin elçisi bana da gelecek ve ben onun davetine icabet edip gideceğim. Size iki mühim şey bırakıyorum. Biri, insanı doğruya götüren bir rehber ve nur olan Allah’ın Kitabı Kur’an’dır. Ona yapışın ve sımsıkı sarılın!..»

Hazret-i Peygamber -aleyhissalatü vesselam- Kur’an-ı Kerim’e sarılma ve ona bağlanma konusunda tavsiyelerde bulundu. Sonra sözüne şöyle devam etti:

«–Size bir de Ehl-i Beyt’imi bırakıyorum. Allah ’tan korkun da Ehl-i Beyt ’ime saygılı davranın! Allah’tan korkun ve Ehl-i Beyt’ ime saygılı davranın!»”


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları

ETKİNLİK


“Eğer sorarsan şeriat nedir? Cevap ver ki: Şeriat, Resulullah’ın sözüdür. Tarikat nedir, diye sorsalar de ki: Tarikat, Resulullah’ın fiilidir. Marifet ve hakikat nedir? De ki: Resulullah’ın hâlidir. Şeriat, haramları terk etmektir. Tarikat, benliği terk etmektir. Marifet, terki terk etmektir…”
(Doğan Kaplan, Erkannâme, s 133-134.)


Soru : Yukarıdaki ifadelere göre bir Alevi-Bektaşi nelere dikkat etmelidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Hz. Muhammed s.a.v’in izinden gidilmesi gerektiği, davranışlarını yapmak, sözlerine uymak gibi kurallara dikkat etmemiz gerektiği hakkında bilgiler vermektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları

YORUMLAYALIM


“Ramazan orucundan sonraki en faziletli oruç, Allah’ın ayı muharremde tutulan oruçtur.”

      (Tirmizî, Savm, 40.)


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları

ETKİNLİK


PİR SULTAN ABDAL’DAN


“Aşure ayında matem orucu,
Onları tutana sevap yazılır.
Onları görenin benzi bozulur ,
Kerbelâ’da yatan Hasan, Hüseyin.
On birini tutana indi rahmet,
On iki tutana nasiptir cennet.
Pir Sultan Abdal’ım onunda zahmet,
Engür olmuş, Hakk ceminde erenler.”
(Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal’ın Bütün Şiirleri, s. 416.)


Soru : Yukarıdaki dizelerde, muharrem orucu ile ilgili hangi bilgiler yer almaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap : Aşure ayında olduğu, mahtem orucu olduğu, sevap elde edecekleri, Hz. Hüseyin r.a. ve Hz. Hasan r.a seyidlerimizden söz ettiği gibi bilgiler yer almaktadır.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları

ETKİNLİK


Alevi-Bektaşi kültüründe bir lokma duası örneği şöyledir:

“Bismi Şah, Allah Allah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
Nimet-i Celil, bereket-i Halil, bu gitti yenisi gele. Hak Muhammed Ali, bereketini vere. Yedirenlere nur-u iman ola, yiyenlere cennet taamı ola, gittiği yerde gam keder görmeye. Kazanıp getirenlere, pişirip kotaranlara hayr-ı şefaat ola. Hizmet sahipleri, hizmetlerinden şefaat bula.
Hak Muhammed Ali, pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli, destgirimiz ve şefaatçimiz ola.
İki cihanda yüzlerimiz ak, imanlarımız pak ola. Göçenlerimize rahmet ve mağfiret ola…
Cümlemizi ve cümle bendegâh-ı ehli beyti cehennem narından, zalimin zulmünden, kabir azabından emin ve muhafaza eyleye. Didarı ile mükâfatlandıra.
Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza hayırlı edalar ihsan eyleye. Yurdumuzu, milletimizi üstün eyleye. Varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi, sonsuz eyleye.
Dar-ı beka olmuş ehl-i imanı rahmeti ile gani kıla. Lokma hakkına, erler keremine, cömertler cemine, erenler demine Huu.”
(Mehmet Kızılgöz, Gülbank-Alevilikte Dua, s. 36.)


Soru : Yukarıdaki duada Allah’tan (c.c.) ne gibi dileklerde bulunulmaktadır?


Cevap : Bereket, Şefaat, kabir azabından kurtulmak ve korunmak, dertlerimiz derman, hastalara şifa, varlığımızı dirliğimizi koruması, erenlere dileklerde bulunmaktadır.


 


Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...Anahtar Kelime: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak