7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 28-29-30. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 28-29-30. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Melek ve Ahiret İnancı Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 28, 29, 30


1. Ünite Melek ve Ahiret İnancı Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları

ÖLÇME DEĞERLENDİRME


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1. Varlıklar sadece gördüklerimizle mi sınırlıdır? Bu konuda bilgi veriniz.


Cevap : Varlıklar sadece gördüklerimizle mi sınırlıdır? Bu konuda bilgi veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Varlıklar sadece görebildiğimiz varlıklarla sınırlı olmadığını doğada var olan örneklerle beraber kolay bir şekilde anlayabiliriz. Doğada var olan rüzgar mikroorganizmaları havayı göremediğimiz gibi Cinler melekler gibi varlıkları da görebilmemiz mümkün değildir. Ancak Kalp gözü açık olanlar ve cinler ve meleklerin kendilerini görmeleri istenen kişiler tarafından görülebildiği ifade edilebilir.


2. Meleklere imanın dinimizdeki önemi hakkında bilgi veriniz.


Cevap : Meleklere imanın dinimizdeki önemi hakkında bilgi veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsanların sağında ve solunda yer alan kirame katibi olan Melekler insanların günahlarını ve saatlerini yazdıkları için meleklere inanmak İnsanın güzel ahlaklı olmasına katkı sağlıyor olması örneği ne verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesi olarak ifade edilmektedir.

Ayrıca insanların yapmış olduğu ibadetler yapmış olduğu güzellikler yapmış olduğu davranışlar sürekli olarak meleklerin hoşuna gider bazı durumlarda melekler bu kişilere dua eder Onlar için Yüce Allah Celle Celalühü güzel nasihatlar da bulunur ve onların hidayete ermesi için birçok konuda Biz insanlara yardım ettiğini biliyoruz.

İşte bu nedenle Nurdan yaratılmış olan meleklerin sürekli olarak bizleri gözetmesi görmesi yapmış olduğumuz iyilikleri ve kötülükleri bilmeleri onlara inanmak açısından bizleri güzel ahlaklı bir yola götüreceğini ifade edebiliriz.


3. Meleklere inanmak, insanın güzel ahlaklı olmasına nasıl katkı sağlar? Açıklayınız.


Cevap : Meleklere inanmak, insanın güzel ahlaklı olmasına nasıl katkı sağlar? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Insanların sağında ve solunda yer alan kirame katibi olan Melekler insanların günahlarını ve saatlerini yazdıkları için meleklere inanmak İnsanın güzel ahlaklı olmasına katkı sağlıyor olması örneği ne verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesi olarak ifade edilmektedir.

Ayrıca insanların yapmış olduğu ibadetler yapmış olduğu güzellikler yapmış olduğu davranışlar sürekli olarak meleklerin hoşuna gider bazı durumlarda melekler bu kişilere dua eder Onlar için Yüce Allah Celle Celalühü güzel nasihatlar da bulunur ve onların hidayete ermesi için birçok konuda Biz insanlara yardım ettiğini biliyoruz.

İşte bu nedenle Nurdan yaratılmış olan meleklerin sürekli olarak bizleri gözetmesi görmesi yapmış olduğumuz iyilikleri ve kötülükleri bilmeleri onlara inanmak açısından bizleri güzel ahlaklı bir yola götüreceğini ifade edebiliriz.


4. Rahmet melekleri ve Münker Nekir melekleri hakkında kısaca bilgi veriniz.


Cevap : Rahmet melekleri ve Münker Nekir melekleri hakkında kısaca bilgi veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Dünyada dolaşan yer yüzünde insanların ölüm anında hazır bir şekilde bekleyen meleklere rahmet meleklerı adı verilir.

Öldükten sonra insanlara mezarda sorguya çeken, “Rabbin kim, dinin ne, Peygamberin kim?” gibi soruları soran sorgu meleklere Münker Nekir melekleri adı verilir.


5. Dünya ile ahiret hayatındaki ilişkiyi açıklayınız.


Cevap : Dünya ile ahiret hayatındaki ilişkiyi açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Dünya ve ahiret hayatındaki ilişki birbirine eşdeğer olan birbiriyle ilişkili olan bir durum olarak ifade etmek mümkün olacaktır.

Insanlar dirildikten sonra dünya hayatına Yüce Allah Celle Celalühü ibadetlerini yapmak amacıyla Onun rızasını kazanmak yapmış olduğu amellerle ve yapmış olduğu günahlarla yaşamış olduğu dünya sınavı olarak kabul edilmektedir.

Dünya hayatı sona eren kişiler Kıyamet gününe kadar bekler ve kıyamet gününde yapmış olduğu günahlar sevaplar inanışı gibi birçok konuda hesaba çekilerek Cennet veya cehenneme gideceği burada Adaletli bir şekilde ölçülerek cezalandırılmakta veya ödüllendirilmektedir.


6. Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında nasıl bir ilişki vardır? Söyleyiniz.


Cevap : Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında nasıl bir ilişki vardır? Söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Allah’ın celle celalühü Adil merhametli ve affedici olması bizlerin yapmış olduğu hatalar affederek bizleri bağışlaması insanların yapmış olduğu hatalar karşısında adaletli davranarak hakkımızın alınması bizlerin ahirette uygun bir şekilde yaşamamız için büyük önemli etkenler olduğunu ifade edebiliriz.

Ahiret inancı ile beraber insanlar uğramış olduklarını zulümleri ahirete bırakarak burada misliyle fazlasını alacağı yapmış olduğu hatalardan tövbe ederek Allah’a sığınması ile beraber Yüce Allah Celle Celalühü onları affedeceğini bilmesi bizleri ahiret inancına sıkı bir şekilde bağladığını ifade etmemiz doğru olacaktır.


7. Kıyamet ve yeniden diriliş hakkında bilgi veriniz.


Cevap : Kıyamet ve yeniden diriliş hakkında bilgi veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İsrafil meleğinin sura üfledikten sonra tüm insanların Yaşamının sona ererek kabre gireceği ve bunun sonucunda Kıyamet vaktinin geleceğini biliyoruz.

İsrafil meleğinin tekrar sura üflemesiyle beraber ölen insanlar dirilerek hesap günü olan kıyamet gününde Mahşer alanına gelerek günahları ve sevapları hesaplanarak Cennet ve Cehenneme gideceği imanlarının sorgulanacağı bu alanda bütün Herkes yapmış olduğu iyilik ve kötülüklerin cezasını vereceği bilinmektedir.


B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1.I. Melekler II. Cinler III. İnsan IV. Şeytan

Yukarıdakilerden kaç tanesi, gayb âlemine ait varlıklardandır?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Melekler gelecekle ilgili her şeyi bilebilirler.
B) Cinler ateşten yaratılmış varlıklardır.
C) Cinler de Allah’a (c.c.) iman ve ibadetle yükümlüdürler.
D) Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.


3. “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.” (İnfitâr suresi, 10-12. ayetler.)

Yukarıdaki ayet hangi meleklerden söz etmektedir?


A) Kirâmen Kâtibîn B) Dört büyük melek
C) Rahmet melekleri D) Koruyucu melekler


4. “O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Â’râf suresi, 8. ayet.)

Yukarıdaki ayette, aşağıdaki kavramlardan hangisinden söz edilmektedir?


A) Mizan B) Sûr C) Dünya D) Cehennem


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları

5.Muavvizeteyn sureleri, aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A) İhlâs – Kevser B) Fâtiha – Bakara
C) Felâk – Nâs D) İhlâs – Kureyş


C. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


( Doğru ) Meleklerin, şeklini tam olarak bilemediğimiz kendilerine özgü kanatları vardır.
( Yanlış ) Erkek ve dişi olma özelliğine sahip olan melekler, evlenip çoğalırlar.
( Doğru ) Melekler kısa zamanda çok uzun mesafelere gidebilirler.
( Doğru ) Ölüm, tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur.
( Yanlış ) Şeytan, Hz. Âdem’e (a.s.) saygı göstermiş ve secde etmiştir.
( Yanlış ) Meleklerin sayısı hakkında Kur’an’da açık ve net bilgiler verilmektedir.
( Yanlış ) Hz. İsa’nın (a.s.) babasının adı İmran’dır.
( Doğru ) Hz. İsa’nın (a.s.) Kudüs yakınlarında, Beytüllahim denilen yerde doğduğu kabul edilir.


Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle tamamlayınız.


( kıyamet, altı, haşr, melek, ahiret, mahşer, son, gayb)


  1. İslam kültüründe akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı, gayb kavramıyla ifade edilir.
  2. Allah’ın (c.c.) emirlerine tam itaat eden, iyi nitelikteki ruhani varlıklara melek denir.
  3. Ahiret ; dünya hayatını takip eden hayat; dünya hayatındaki amellerin, söz, davranış ve eylemlerin sonuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği zaman demektir.
  4. İsrafil’in (a.s.) sûr denilen alete üflemesiyle dünyanın düzeni altüst olacak, tüm canlılar ölecek ve dünya hayatı son bulacaktır. Bu olay kıyamet  kavramıyla ifade edilir.
  5. İkinci sûra üflenmesinden sonra yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına haşr, diriltilen insanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alana mahşer denir.
  6. Nâs suresi, altı ayetten oluşur ve Kur’an-ı Kerim’in  son suresidir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları

D. Dört büyük meleğin görevini aşağıdaki tabloya yazınız.


“7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 28-29-30. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı”


E. Meleklerin başlıca özellikleri nelerdir? Aşağıdaki şemaya yazınız.


“7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 28-29-30. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı”


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,7 sınıf ölçme değerlendirme aşadaki açık uçlu soruları cevaplandırınız

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 28-29-30. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak