7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 52-53-54. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 52-53-54. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Hac ve Kurban Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 52, 53, 54


2. Ünite Hac ve Kurban Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları

ÖLÇME DEĞERLENDİRME


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1. Hac ibadetinin dinimizdeki önemini açıklayınız.


Cevap : Hac ibadetinin dinimizdeki önemini açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Dinimizde hac ibadeti Yüce Allah Celle Celalühü tarafından Müslüman olan kişilere farz olarak kılındığını biliyoruz. Farz yapmak zorunda olduğumuz badetler olduğunu bizlere ifade etmektedir. İşte bu nedenle hac ibadeti dinimizde büyük bir öneme sahip olan ibadetler arasında yer almaktadır.

Hac ibadeti ergenlik durumuna gelmiş kişiler maddi durumu yerinde olan kişiler ve aklı yerinde olan kişilere farz olarak kılınmıştır. Hac ibadetini yerine getiren kişiler Hacca giderken tövbe ettikleri ve kötülükleri yapmış oldukları günahları ve hataları geri bıraktıkları için güzel ahlak amacıyla toplumsal dayanışma ve yardımlaşma olgusunu arttırması insanları iyiliğe sevk etmesi açısından Haccın öneminin çok fazla olduğunu bu sayede anlayabiliriz.


2. Hac nasıl yapılır? Anlatınız.


Cevap : Hac nasıl yapılır? Anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler halinde Haccın nasıl yapıldığını Diyanet İşleri Başkanlığının resmî sitesinde şu şekilde yapılmaktadır ;

 1. Mikat denilen yerde ihrama niyet ederek ihramlıklarımızı giyeriz.
 2. Mekke’ye varınca Kâbe’yi tavaf ederiz.
 3. Safa ile Merve arasında sa’y yaparız.
 4. Arefe günü Arafat’a giderek vakfe yaparız.
 5. Akşam Müzdelife’de kalarak Müzdelife vakfesini yaparız. Burada şeytan taşlamada kullanmak üzere taş toplarız.
 6. Kurban Bayramı sabahı (Zilhicce’nin 10. günü) Mina’ya geçerek şeytan taşlarız.
 7. Ardından kurban keserek tıraş olur ve ihramdan çıkarız.
 8. Kâbe’ye giderek farz olan ziyaret tavafını yaparız.
 9. Böylece hac ibadetimizi tamamlamış oluruz.
 10. Mekke’den ayrılırken Kâbe’ye giderek veda tavafı yaparız.

3. Hac, insan davranışlarını nasıl etkiler? Belirtiniz.


Cevap : Hac, insan davranışlarını nasıl etkiler? Belirtiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Hac insanların davranışlarını etkilemesinin temel sebebi hacca giden bir kişinin yapmış olduğu hatalardan tövbe ederek Yüce Allah Celle Celalühü çizmiş olduğu güzel ahlak dinine tam olarak bağlanması ve bu yolda insanların yararına çalışmasına karar vermesi ile başlar.

Hac insan davranışlarını etkilemesinin temel sebebi hacca giden tövbe eden bir kişinin geri döndüğünde insanlarla var olan iletişiminde güzel ahlak üzerine olarak ibadetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışması Onun bütün davranışlarını düzelterek Allah’ın sevdiği bir kulu olmasını sağlar.


4. Haccın insanlar arası etkileşime ve iletişime olan katkıları hakkında bilgi veriniz.


Cevap : Haccın insanlar arası etkileşime ve iletişime olan katkıları hakkında bilgi veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Haccın insanlar arasında etkileşimi örnek verecek olursak hacca giden bir kişinin yapmış olduğu hatalar dan vazgeçerek insanlar arasında güzel bir şekilde güzel sözler söyleyerek toplumun güzelleşmesini sağlaması toplumun daha iyi bir yere gelmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Hacım insanlar arasındaki iletişime örnek verilecek olursa Hac ile beraber insanların yapmış olduğu fenalıklardan kötülüklerden yanlış davranışlardan tövbe etmesi sonucunda insanlar arasındaki var olan soruların kolay bir şekilde çözüleceği araları kötü olan kişilerin düzeleceği ve hoşgörü güzel ahlak üzerine insanlar arasındaki iletişimin daha sağlam bir seviyeye yükseleceğini ifade etmemiz doğru olacaktır.

İşte bu şekilde Haccın insanlar arasında etkileşime ve iletişime ne kadar denli önemli bir yarar sağladığını söyleyebiliriz.


5. Zemzem ve Hacerülesved hakkında bilgi veriniz.


Cevap : Zemzem ve Hacerülesved hakkında bilgi veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Zemzem :Hz. İbrahim a.s, Hz. İsmail a.s ve annesini bıraktı. Validemiz su bulmak için vadiye çıkmış ancak bir damla su bile bulamamıştır. Bunun üzere Yüce Allah c.c. bir cennet nimeti olarak ikram etmiştir. Validemiz çıkan suya zem zem yani dur dur diyerek seslenmiş bu nedenle zemzem olarak kabul edilmektedir.

Hacerülesved : Dinimizde Kâbe içerisinde yer alan Kabe duvarında yer alan ve Müslümanlarca kutsal sayılan yüzlerini ve ellerini sürdükleri siyah ve parlak taş olarak bilinmektedir.


6. Kurban ibadetinin dinimizdeki yeri ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz.


Cevap : Kurban ibadetinin dinimizdeki yeri ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kurban ibadeti , Kurban Bayramında kesilen bir ibadettir. Dinimizde kurban toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısında önem taşımaktadır. İşte bu nedenle dinimizde yardıma muhtaç olan kişilere yardım etmemiz açısından ve Yüce Allah c.c. rızasını kazanmak için önemli bir ibadettir.

Maddeler halinde Dinimizde kurban çeşitleri şunlardır ;

 1. Udhiyye Kurbanı : Kurban Bayramında Müslümanların kesmiş olduğu kurban olarak bilinmektedir.
 2. Adak Kurbanı : Bir isteğin,bir dileğin kesilmesi sonucunda kesilen kurbandır.
 3. Akika Kurbanı : İnsanların çocuğu doğduktan sonra kestiği kurbandır.
 4. Hedy kurbanı : Hac vazifesinden sonra kesilen kurbandır.

7. Kurban ibadetinin toplumsal dayanışma ve paylaşma açısından önemi hakkında bilgi veriniz.


Cevap : Kurban ibadetinin toplumsal dayanışma ve paylaşma açısından önemi hakkında bilgi veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kurban bayramlarında gücü yeten ve maddi durumu iyi olan Müslümanların kurban kesmeleri farz kılınmıştır.

Kurban ibadetinin toplumsal dayanışma ve paylaşma açısından kötü etmeyen kişilerin ihtiyaçlarının giderilmesi et gibi temel besin ihtiyacının muhtaç kişilere dağıtılması açısından toplumsal düzeni sağlaması ve insanlar arasındaki var olan duyguların güçlenmesi açısından kurban ibadetinin büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etmek doğru olacaktır.

Sonuç olarak kurban ibadeti ile beraber tüm Müslümanların gücü yettiği kadarıyla kurban kesmeleri ve toplumda gelir adaletinin düzeltilerek toplumsal birliğin sağlanması kurban ibadetinin temellerinde yer aldığını söylemek doğru olacaktır. Ayrıca bu sayede Yüce Allah Celle Celalühü rızasını kazanmanın mümkün olacaktır.


B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisi, kişiye haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?


A) Sağlığı yerinde olmak
B) Erkek olmak
C) Masraflarını karşılayacak maddi güce sahip olmak
D) Özgürlüğü kısıtlanmamış olmak


2.Diğer zamanlarda yapılması helal olan bazı davranışların, hac veya umre yapan kişilere haram olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?


A) Telbiye B) İhram C) İmsak D) İkram


3. Aşağıdaki kavram ve mekânları gruplandırırsak hangisi dışarıda kalır?


A) Arafat B) Safa C) Tavaf D) Merve


4. I. Sa’y II. Vakfe III. Tavaf IV. İhram

Yukarıdakilerden kaç tanesi, haccın farzlarındandır?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


5. I. Horoz II. Koyun III. Deve IV. İnek


Yukarıdaki hayvanlardan hangileri kurban olarak kesilebilir?


A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV


6. Hacca, dünyanın her bölgesinden Müslümanlar gelir. Kutsal topraklarda bir araya gelen Müslümanlar birbirleriyle görüşür ve tanışırlar. Aralarındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirirler. Aynı Allah’a, peygambere, dine inanmanın verdiği kardeşlik duygularıyla dolarlar.

Yukarıdaki paragraftan hangi sonuca ulaşılabilir?


A) Hac, İslam dininde farz kılınmış bir ibadettir.
B) Hac, Müslümanlar arasındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirir.
C) Hac zengin Müslümanların yerine getirmesi gereken bir ibadettir.
D) Hac, günahların affına vesile olur.
ÖLÇME DEĞERLENDİRME


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.


(tavaf, hac, Kâbe, vakfe, umre, farz, mikat)


 • Gücü yeten ve imkânı olan Müslümanların, zilhicce ayında ihram giyerek, Arafat’ta vakfe yaparak ve Kâbe’yi tavaf ederek yaptıkları farz ibadete hac denir.
 • Hac ibadeti, Hicret’in dokuzuncu yılında farz kılınmıştır.
 • Hacca ve umreye giden insanların, Mekke yakınlarında ihrama girdiği yerlere mikat denir.
 • Hac veya umre yapan Müslümanların Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmelerine tavaf denir.
 • Hacca giden Müslümanların, Kurban Bayramı’nın arefe gününde Arafat bölgesinde bir süre bulunmasına vakfe denir.
 • Kur’an’da belirtildiğine göre kabe, yeryüzünde inşa edilen ilk ibadethanedir.
 • Hac zamanının dışında, ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olmak suretiyle ihramdan çıkarak yapılan ibadete umre denir.

Ç. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


( Yanlış ) Hac, sadece Peygamberimize (s.a.v.) ve ümmetine farz kılınmış bir ibadettir.
( Yanlış ) Kâbe, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından inşa edilmiş bir ibadethanedir.
( Doğru ) Hac, yılda sadece bir kez ve belli zaman diliminde yapılır.
( Doğru ) Kâbe’nin etrafında bir kez dönmeye şavt adı verilir.
( Doğru ) Zemzem suyu, Allah’ın (c.c.) Hz. Hacer ile Hz. İsmail’e (a.s.) ikramıdır.
( Yanlış ) Hz. İsmail (a.s.), Hz. Musa Peygamber’in (a.s.) oğludur.
( Doğru ) Kâbe’yi tavaf görevine Hacerülesved’in hizasından başlanır.
( Yanlış ) Umre farz, hac ise sünnettir.
( Yanlış ) Bir yılda sadece bir kez umre yapılabilir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları

D. Aşağıdaki şemaya, hacla ilgili kavramları yazınız.


“7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 52-53-54. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı”


E. Aşağıdaki bulmacada, ünitede gördüğünüz bazı isim, kavram ve ifadeler gizlenmiştir. Bunları bulup renkli kalemle işaretleyiniz. Bunun için bulmacayı sağdan sola, soldan sağa, aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya taramalısınız.


“7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 52-53-54. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı”


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,7 zınıf din kültürü 2 ünite değerlendirme

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 52-53-54. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Nino
Çok güzel olmuş eellerinize sağlık  
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

 • 14 Kayıtlı Üye
 • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak