7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar Soruları ve Cevapları Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77


Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : “Ahlaklı insan” denilince aklınıza hangi özelliklere sahip kişiler gelmektedir?


Cevap : “Ahlaklı insan” denilince aklınıza hangi özelliklere sahip kişiler gelmektedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Ahlak her insanın aradığı ve ahlaklı insanlarla beraber olmak istediğini sık sık duyarız. Her insan insanların ahlakından ve kendilerine olan davranışlarından şikayet eder. Her insan güzel muamele görmek, kötülüklerden emin olmak ve saygın olmak ister. Ahlaklı insan bence kötülük karşısında bile sakin durmaya çalışıp iyilikle karşılık veren, insanları kırmaktan sakınan ,hoşgörü sahibi, affetmeyi bilen, adaletli, alçakgönüllü, merhametli bir insan aklıma gelir.

İslam güzel ahlaka çok önem vermiş ve bütün müslümanları buna teşvik etmiştir. Ayet ve hadisi şeriflerde de bu özellikler sayılmış ve en başta Peygamber Efendimiz ve sahabeler bize bu konuda en büyük örnek olmuşlardır. Bizlerde hem hakkıyla bir Müslüman olmak hemde toplum düzeni için bu ahlaki özelliklere sahip olmaya çalışmalı ve ahlakımızı düzeltmek konusunda çaba sarfetmeliyiz. Böylece çevredekiler ve bizden sonra gelecek olan nesillere gerektiği gibi örnek olmuş oluruz.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : Adaletli insan, hayatında nelere dikkat eder ve başkalarına nasıl davranır?


Cevap : Adaletli insan, hayatında nelere dikkat eder ve başkalarına nasıl davranır? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Adaletli insan herkese eşit daha doğrusu hak ettiği şekilde davranır. Bundan kast edilen şudur. Bir çocukla yetişkinin suç işlemesi aynı değildir. Mesela üç yaşındaki bir çocuğun yalanına olan kızgınlığımızla yetişkin bir insana olan kızgınlığımızın aynı olması eşitliktir ama adalet değildir. Adaletli olan insan ikisine de gerektiği şekilde uyarısını yapar. Adaletli insan her zaman doğruyu söyler ve yalandan kaçar. İnsanlar tarafından da adaleti fark edilir.

Kimseyi kayırmaz. Bir olay karşısında ne kendisini nede başkasını temize çıkarmaya çalışmaz.  Aksine olaya objektif ve tarafsız olarak bakar. Suçlu olan kişinin cezasını güçlü veya zayıf olmasına göre değil hak etmesine göre bakar. Tarafsız hareket eder. Karşısındaki insan kendi düşüncelerine katılmasa bile onu eleştirmez ve fikirlerine saygı duyar. Adil insan başkasına yapılan bir haksızlığa kendisine ve yakınlarına yapılmış gibi savunmalı ve karşılık vermelidir. Bu tabiki dengede olmalıdır. İnsanın gerektiğinde savunmasıdır. Yoksa başkasının hayatına sürekli karışmak ve tepkiler göstermek adalet değil bazen özel hayata müdaheledir.


ETKİNLİK


Soru : Adaletin önemi konusundaki düşüncelerinizi dile getiren bir kompozisyon yazınız.


Cevap : Adaletin önemi konusundaki düşüncelerinizi dile getiren bir kompozisyon yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Adalet ve adil insan herkesin hayali . Hepimizde kazanmamız gereken ahlaklar ve davranışlar vardır. Bunlardan bir tanesi de adil olmaktır. Bence her insan adil insanı sever ve ona güvenilir. Bizlerde böyle bir insan olmalı ve adaleti yakalamalıyız.

Adaletsizlik nasıl olacak peki. Böyle bir ortamda yaşam kaliteli değildir. Haksızlıklar ve insan hakları ayaklar altındadır. Zalimler hak ettikleri cezayı görmedikleri için , bundan güç alanlar vardır ve daha büyük zulümlere yol açacaktır.

Adil bir ortam ve insanlarla yaşamak her çocuğun ve insanın hakkıdır. Adalet olursa herkes rahat bir şekilde hakkını savunur ve haklarına el uzatılmasına izin vermez. Böyle adil bir dünya temennisi ile…


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları

ETKİNLİK


“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisâ suresi, 135. ayet.)


Soru : Yukarıdaki ayet, adaletin tam olarak gerçekleşmesi için bizden nasıl davranmamızı ve nelere dikkat etmemizi istemektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.


Cevap : Adaletli olmamız, kim olursa olsun doğru şahitlik yapmak, adaleti korumamız gibi bilgiler yukarıdaki ayette bizlere verilen bilgilerdir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları

Soru : Aşağıya,”adalet” kavramının ilk harflerini kullanarak bir şiir yazınız.


Cevap : Aşağıya,”adalet” kavramının ilk harflerini kullanarak bir şiir yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Adalet nedir bilir misin

Devletin temel ilkesidir

Adil olununca yasa

Liderler de eşit halkı da

Elbette bu şart bir ülke için

Tam olarak millet denmek için

Adil olmak insanlıktır

Dertlilere güç olmaktır

Adaletle hükmetmektir

Lazım olan da budur

En güzeli dürüst olmak

Tam olarak erdem budur


DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : “Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.” atasözü bize hangi mesajı vermektedir?


Cevap : “Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.” atasözü bize hangi mesajı vermektedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.” atasözü bize dost sayımızı artırmamızdaki önemi ve düşmanlardan ise kaçınmamız gerektiğini vurgulamaktadır. Dostlarımız bizi severler ve bize zarar vermek istemezler. İnsan kendisini seven insanlar arasında olunca sayıları ne kadar çok olursa olsun mutlu , huzurlu  ve emniyetli olur.

Bunun için çok sayıda dostun zararı yoktur. Aksine dostluk iyi birşeydir. Ancak düşman bir olsa bile çoktur. Çünkü bir kişi bile olsa kötü niyetli bir insan zarar verebilir. Bunun için dikkat etmeli ve düşman kazanmamaya çalışmalıyız. Kıymetli atasözlerimiz bize büyüklerimizin kazandıkları deneyimlerden kalma olan miraslardır. Büyüklerimiz yaşadıkları hayat tecrübeleri ile bazı zarar ve iyilikleri fark etmişler ve bize de öğütler vermişlerdir. Bizlerde bu öğütleri deneyimli olan insanlardan geldiğini bilmeli , bunlara dikkat etmeli ve yabana atmamalıyız. Ancak böyle zarar görmeden daha kolay bir şekilde yaşamış oluruz.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları

ETKİNLİK


Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır.”

(Tirmizî, Birr, 28.)


Soru : Sizce hayırlı bir arkadaş, dostlarına ve arkadaşlarına nasıl davranır? Aşağıdaki şemaya yazınız.


Cevap : hayırlı bir arkadaş, dostlarına ve arkadaşlarına iyi davranır, güzel sözler söyler, onlara yardım eder ve gözetir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : İnsanlar dürüstlüğe önem vermezlerse toplum bundan nasıl etkilenir?


Cevap : İnsanlar dürüstlüğe önem vermezlerse toplum bundan nasıl etkilenir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsanlar dürüstlüğe önem vermezlerse toplum yaşanacak bir yer olmaktan çıkar. Dürüstlük güveni de beraberinde getirir. İnsanlar güven duymak ister ve sevdikleri ile emniyet hissi içerisinde olmak isterler. Emniyet hissini sağlayan şey ise insanların dürüstlüğüdür. Dürüstlük her insana çok yakışır. Eğer toplumdaki insanlar dürüstlüğe önem vermezlerse kimsenin kimseye güveni kalmaz ve sevgi biter. Buda toplumun bitmesi demektir.

Böyle bir toplumda hile ve fesat vardır. İnsanlar aldıkları şeylerden bile emin olamazlar. Çünkü esnaflarda yalan söyler ve insanları kandırır. Alıcı olan insanlarda türlü türlü yalan ve hilelerle esnafı kandırır. Aile içerisinde de huzur kalmaz. Büyükler küçüklere küçükler büyüklere karşı dürüstlüklerini yitirdikleri zaman kimse kimseye güvenmez ve huzur içerisinde hissetmez. Yalan söylemek bunun için dinimizde yasaklanmış ve kınanmış bir eylemdir. İnsanlara zarar veren ve birçok duyguyu tahrip eden bu davranıştan kaçınmak gerekir. Hepimizin buna dikkat etmesi şarttır. Dikkat etmemiz gereken şey ise huzurumuz ve toplum düzenimiz, bizlerinde mutlu olması için dürüst olmak ve bunu insanlara aşılamaktır.


ETKİNLİK


“İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.”
Önder Göçgün, Ziya Paşa, s. 58.


Soru : Yukarıdaki dizeler, bize hangi mesajı vermektedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.


Cevap : Sadık olmamız gerektiği, doğru yolda olanların Allah c.c yardım edeceğini bizlere söylemektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları

YORUMLAYALIM


    “Rüşdüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren, sözünden) sorumludur. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.”
 (İsrâ suresi, 34-35. ayetler.)


ETKİNLİK


Soru : Dürüstlüğün birey ve toplum açısından önemini düşününüz ve aşağıdaki şemayı, örnekten de yararlanarak tamamlayınız.


“7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı”


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları

YORUMLAYALIM


     “Doğruluğa yapışın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında “sıddık’ (dosdoğru kişi) olarak kaydedilir. Yalandan sakının! Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyleyip yalan peşinde koşarsa Allah katında ‘kezzâb’ (yalancı) olarak kaydedilir.”
  (Müslim, Birr, 105.)


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : “Öz denetim” ne demektir? Öz denetim bilincine sahip insan nasıl davranır ve nelere dikkat eder?


Cevap : “Öz denetim” ne demektir? Öz denetim bilincine sahip insan nasıl davranır ve nelere dikkat eder? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Öz denetim; kişinin belli bir amaç ve birşey elde etmek için  için davranışlarını, duygularını yönetmesi demektir. Müslümanda Allah rızasını sevap ve Cennet’ i kazanmak için davranışlarını kontrol altında tutan kişidir. Öz denetim bilincine sahip insan sabırlıdır. Aklını kullanır ve duyguları ile hareket ederken bile mantıklı hareket eder. Duyguları ile hareket edip konuşurken bile insanları kırıp kırmama, kötü sözlerden kaçmak gibi davranışlarla aklını kullanmış olur.

Sinirlendiği zaman öfke ile hareket etmeyip sakinleşmeyi bekler.  Başına bir sıkıntı geldiği zaman ümitsizliğe kapılmaz ve ümitli olur. Durumdan kurtulmak için çareler ne ise onu yapar ve hem beden hemde ruhsal sağlığını korumuş olur. İnsanlarla olan ilişkilerinde her zaman denetim yapar . Kırdığı veya hata yaptığı konularda hemen müdahalede bulunur.


ETKİNLİK


“Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara, yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.”
(Mücâdele suresi, 7. ayet.)


Soru : Yukarıdaki ayet, insanda öz denetim bilincinin gelişmesine nasıl katkı sağlar? Açıklayınız.


Cevap : Sürekli olarak bütün işlerimizde yanımızda Yüce Allah c.c bizleri gördüğünü bilmemiz bizlerin davranışlarını düzeltecektir. İşte bu nedenle yukarıda yer alan ayeti kelimede insanların öz denetim bilincinin gelişmesi açısından çok önemlidir.


YORUMLAYALIM


  Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

  “Asıl pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir.”

(Müslim, Birr, 107.)


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Gelin tanışık edelim, işi kolay tutalım, Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz.”
(Yunus Emre Divanı, s. 150.)


Soru : Yukarıdaki dizelerden hangi mesajlar çıkarılabilir?


Cevap : İşlerimizi kolaylaştırmak için sevginin hayatımızda yer edinmesi birbirimizi sevmemiz ve sevilmemiz gerekmektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları

YORUMLAYALIM


“İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (gerçek manada) iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız.”

    (Ebu Davud, Edeb, 130.)


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları

YORUMLAYALIM


    “Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer: Allah ve Resulü’nü herkesten çok sevmek, sevdiği kimseyi sadece Allah için sevmek,imandan sonra küfre dönmekten,  ateşe atılmaktan çekindiği gibi çekinmek.”

(Buhârî, İman, 9.)


ETKİNLİK


Soru : İnsanlara olan sevgi ve saygımızı göstermenin yolları neler olabilir? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız.


“7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı”


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : “Sorumluluk bilincine sahip olmak” ne demektir?


Cevap : “Sorumluluk bilincine sahip olmak” ne demektir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Sorumluluk bilincine sahip olmak” ; üzerimize düşen görev ve sorumlulukları vaktinde ve seve seve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek demektir. Hayat içerisinde herkese düşen sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklar küçükte gözükse yapılmadığı zaman hayat aksar ve bazı şeyler eksik olur.

Ev içerisinde, okulda, arkadaş ve akraba ortamlarında da olsa hepimize düşen görevler vardır. Bu görevleri en güzel şekilde herkesin yerine getirmesi eksiksiz güzel bir hayat akışı demek olacaktır. Mesela ev içerisinde annemize ve babamıza bazı ev işlerinde veya tamir yapma gibi anlarda yardım etmemiz, ödevlerimizi yapmamız bizim sorumluluğumuzdur. Bu görevleri yaparken surat asmak yerine seve seve yapmamız karşıdaki insanların takdirini ve sevgisini kazandıracaktır. Karşıdaki insanda gerilmeyecek ve onlarda sorumluluğunu bizle kavga edip gerilmeden yapacak ve huzurlu bir ortam oluşacaktır.

Öğretmenlerimiz ödevler konusunda bizden rahatsız olmayacak ve sevgi ile bize öğretmeye devam edecektir. Öğretmenimizde sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirirse bizlerde verimli bir öğretim elde edeceğizdir. İşte bunlar hep dönüşümlüdür ve sorumluluğu yerine getirmenin nelere sebep olacağının göstergesidir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları

ETKİNLİK


“Hepiniz muhafızsınız ve hepiniz, emriniz altındakilerden sorumlusunuz. Devlet başkanı bir muhafızdır ve yönettiklerinden sorumludur. Evin erkeği bir muhafızdır ve ailesinden sorumludur. Evin hanımı da muhafızdır, evinden ve çocuklarından sorumludur. Köle de efendisinin malı üzerinde bir muhafızdır ve ondan sorumludur.”
(Buhârî, Cuma, 11.)


Soru : Yukarıdaki hadis, bize hangi mesajları vermektedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.


Cevap : Yukarıda yer alan hadiste sürekli olarak herkesin sorumluluklarının farkında olarak hareket etmesi gerektiği hakkında bizlere mesaj vermektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları

ETKİNLİK


Soru : Bir toplumda insanlar sorumluluk bilincine sahip olmazlarsa o toplumda ne gibi olumsuzluklar yaşanır? Arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap : Bir toplumda insanlar sorumluluk bilincine sahip olmazlarsa o toplumda ne gibi olumsuzluklar yaşanır? Arkadaşlarınızla tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bir toplumda insanlar sorumluluk bilincine sahip olmazlarsa o toplum mahvolur demektir. Ne aile ortamında ne iş yerlerinde ne  resmi yerlerde hiçbir düzen olmaz. Herkesin kafasına göre işe gisip gelmesi sorumsuzluğun bir sonucudur. Böylece öğrenciler ne zaman geleceklerini bilmez, gelse bile öğretim bulamaz ve okulun önemi kalmaz. Evde anne evi toparlamaz işleri yapmaz ise heryer birbirine girer, pislik içinde kalınır. Yenecek yemek ve düzen bile oluşmaz. Babamız işe gitmezse ihtiyaçlarımızı karşılayacak belli bir paramız olmaz. Toplum ve devlet biter herkesin sorumluluğunu bilmeden kafasına göre hareket etmesi demek, yaşamın imkansız hale gelmesi demektir. Toplum ve devlet yıkılır demektir.


DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : “Vatan sevgisi imandandır.” sözü bize ne anlatmak istiyor?


Cevap : “Vatan sevgisi imandandır.” sözü bize ne anlatmak istiyor? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Vatan sevgisi imandandır.” İnsanın imanını koruması için mekan lazımdır. Vatan üzerinde yaşadığımız toprak parçasıdır. Vatan insanın dinini , namusunu  canını ve malının olduğu ve bunları koruduğu yerdir. Tarih boyunca bu vatana çok eller uzanmış ancak sırf dinini malını ve canını korumak , İslamiyetin sağlam kalması için nice yiğitler şehit olmuştur. Düşmanın olduğu bir yerde bu hakların yerine gelmesinden bahsedemeyiz.

Nitekim savaş olan ülkelere bakarsak bunları anlayabiliriz. İnsanın vatanı bu kadar önemli olduğu için , onu koruması ve ona olan görevlerini yerine getirmesi gerekir ki vatanımız sağlam bir şekilde kalsın huzur ve barış ortamı oluşsun. Vatan insan için büyük değerler ifade eder. Çünkü insanın emniyeti vatanındadır. Bu yüzden “Vatan sevgisi imandandır.”  denmiş  ve her Müslümanım diyen kişinin vatanına karşı hainlik etmemesi, vatanını koruması, ona karşı olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinin önemi anlatılmıştır. Bu sözle her Müslüman vatanını korumayı ve yükseltmeyi kendine görev bilmesi gerekir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları

ETKİNLİK


Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.


şüheda: Şehitler.
Huda: Allah (c.c.)
cüda: Uzak kalmış olan.


Soru : İstiklal Marşımızın yukarıdaki dizelerinde bize hangi mesajlar verilmektedir?


Cevap : Bu topraklar için verilecek olan mücadele ve şehitleri konu almaktadır. Vatan için her şeyin yapılacağı hakkında bizlere mesaj vermektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları

ETKİNLİK


Soru : Vatansever bir insan olarak yaşadığımız topraklar için neler yapabiliriz? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız.


“7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı”


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : İnsanlara hangi yollarla yardım edebiliriz?


Cevap : İnsanlara hangi yollarla yardım edebiliriz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsanlara yardım etmek için aslında çok güçlü ve zengin olmak gerekmez. Toplum içinde bulunduğumuz sürece elimizden gelenleri yaparak insanlara yardımcı olmak mümkündür. Elimize geçen küçük miktarda paraları bir yere toplayabilir ve böylece daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliriz. Yada sivil toplum kuruluşlarına azar azar da olsa yardımda bulunarak insanlara yardım edebiliriz. Yardım etmek için sadece para da şart değildir.

Bazen bir insanın elinden tutmak, zorda kaldığı zaman onun yanında olmak , dertlerini dinlemek, sıkıntıları için fikir vermek, ona güzel sözler söyleyerek acısına ortak olarakta yardım etmiş olabiliriz. İnsanın bazen en çok ihtiyaç duyduğu şey kendini anlayan bir insanın olması ve ona destek olması olabiliyor.

Zengin insanların herşeyi olmasına rağmen bazen mutluluk ve güvendikleri insanların olmasını istemeleri işte insanın başka birini sevgisine duyduğu ihtiyaçtandır. Bizlerin insanlara maddi ve manevi destekle bulunması ile beraber bizimde başımıza bir sıkıntı geldiği zaman yanımızda bulunacak insanlar olması demek olur. İşte hayatı güzel hale getirmek ve mutlu olmak için herkesin birbirine destek olması lazımdır.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları

YORUMLAYALIM


   “Kim bir Müslüman’ın dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.”

 (Ebu Davud, Edeb, 60.)


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları

ETKİNLİK


“Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yolu bilmeyene yol göstermek sadakadır.”

(Buhârî, Cihad, 72.)


Soru : Yukarıdaki hadisten çıkarılabilecek mesajlar nelerdir?


Cevap : İnsanların sürekli olarak sadaka vermesi gerekmektedir. Günümüzde yapacağımız bir çok davranış sadaka olarak kabul edilir.


Soru : İnsanlara, hadiste belirtilenler dışında başka nasıl yardımlarda bulunabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Aşağıdaki alana, bu konuyla ilgili bir resim çiziniz.


Cevap : İnsanlara, hadiste belirtilenler dışında başka nasıl yardımlarda bulunabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yardımlaşmak , ahlaki olarak çok büyük bir erdemdir. İslamiyette de yardımlaşma için büyük sevaplar vaad edilmiş böylece insanlar birbirlerine destek olmaya koşuşturmuşlardır.

Sadaka sayesinde hem veren kişi belaları geri çevirir hem de ahirette sevaba nail olur. Hz Aişe ra sadakalara güzel koku sürer öyle verirdi Allah katına çıkacak olan bir sevabın iyi görünmesine ve Allah ‘ yakışır hale gelmesi için böyle yapar ve karşılığında teşekkür beklemezdi. Kendi verdiği kişiye dua eder ve onların duası ile karşılık almak istemediğini , yaptıklarının ahirete kalmasını istediğini ifade ederdi.

Hadisin dışında güler yüz, insanlara güzel söz söylemek, sıkıntıları dinlemek, insanın ailesine yaptığı harcamalar, güzel ve yararlı işler yapmak, insanlara iyilikte bulunmak, yaşlıların ve düşkünlerin elinden tutmak hep sadakadır. İnsanlar iyi niyetler ile bu yaptıkları işleri yapmaları gerekse bile sevaba çevirebilirler. İşte ameli iyi eden kişinin niyetidir. ”Ameller niyetlere göredir”  hadisi şerifi bunu anlatmaktadır.


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,7 sınıf din kültürü sayfa 58 cevapları,din kültürü ödevi sayfa 59 cevapı

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...Anahtar Kelime: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak