7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 83-84. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 83-84. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Ahlaki Davranışlar Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 83, 84


3. Ünite Ahlaki Davranışlar Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları

ÖLÇME DEĞERLENDİRME


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1.Güzel ahlakın birey ve toplum açısından önemi nedir? Açıklayınız.


Cevap : Güzel ahlakın birey ve toplum açısından önemi nedir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Güzel ahlaklı olmak dinimizde çok tavsiye edilmiştir. Güzel ahlaklı olmak , yapılan hataları anlayışla karşılamak, insanlara güzel söz söylemek, kimseyi kırmamak, hakaret kavga gibi davranışlardan uzak durmak ve iyilikle davranmak gibi güzel işlerin bütünüdür. Güzel ahlaklı olan bir insan kendi kendine mutlu omayı becerir.

Daima iyi hisler beslediği için mutlu ve pozitiftir. Zorlukların üstesinden kolaylıkla gelir. Çevresindeki insanlara karşı güzel davrandığı içinde herkes tarafından sevilir. Toplumdaki herkesin güzel ahlaka sahip olması demek mutlu huzurlu ve güven içinde yaşamak demektir. İnsanlar bu ortamı ister ancak kendilerini değiştirmek yerine eleştiride bulunurlar.

Güzel ahlaklı olan insanların bulunduğu bir toplumda her düşene bir el uzanır, insanlar işlerinde adil ve hoşgörülü davranır, küçüklere karşı sevgi büyüklere ise saygı vardır. İnsanlar güzel davranışlar içinde oldukları için fiziksel ve ruhsal hastalıklarda çok azdır.


2. Dinimizin güzel ahlaka verdiği önemi ayet ve hadislerden örneklerle anlatınız.


Cevap : Dinimizin güzel ahlaka verdiği önemi ayet ve hadislerden örneklerle anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.” (5)

“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (6)

Sözün güzel söylenmesinin önemi ise bizlere şöyle bildirilmektedir.

“Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur.” (7)
Sözünde Durmak:
“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.” (17)

Hadis;
Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle.


3. Peygamberimizin (s.a.v.) adalete verdiği önemi bir örnekle açıklayınız.


Cevap : Peygamberimizin (s.a.v.) adalete verdiği önemi bir örnekle açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yangın ve sel baskınlarından zarar gören Kâbe’yi yeniden inşa edilecekti. Hz. Peygamber’in de amcası Abbas’la birlikte taş taşıyıp yardımcı olduğu tamir sırasında Kâbe yeniden inşa edildi, ancak Hacer-ül Esved’in yerine yerleştirilmesi hususunda anlaşmazlık çıktı. Bu şerefli görevi hiçbir kabile başkasına bırakmak istemedi, hatta bu yüzden savaşmayı bile göze alanlar oldu. Nihayet Kureyş’in ileri gelenlerinden Ebû Ümeyye b. Mugîre, “Benî Şeybe kapısından Kâbe’ye ilk giren kimsenin vereceği karara uyulmasını” teklif etti; Kureyşliler bu teklifi benimseyip beklemeye başladılar.

Kapıdan Hz. Muhammed (sav)’in girdiği görülünce orada bulunanlar “İşte el-emîn, işte Muhammed geldi!” diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler. Hz. Muhammed (sav) bir örtü getirterek Hacer-ül Esved’i onun üzerine koydu, bütün kabile reislerinin iştirakiyle örtüyü kaldırdı, konulacağı hizaya gelince de taşı kendi elleriyle alıp yerine yerleştirdi. Böylece Kureyşliler arasında çıkmak üzere olan bir çatışmanın da önüne geçilmiş oldu.


4. Sabır ve adalet erdemleri, insanın ahlaki gelişime nasıl katkı sağlar? Belirtiniz.


Cevap : Sabır ve adalet erdemleri, insanın ahlaki gelişime nasıl katkı sağlar? Belirtiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Sabır insanı çok iyi yerlere getiri. Sabırsız bir insan işin sonunu getiremez. Sinirlendiği anda her yeri kırar döker, sevdiklerini incitir. Üzülmeye ve başına birşey gelmesine dayanamaz. Bir çocuğa bile tahammül edemez. Halbuki sabır insanı kendini dinlemesine yardımcı olur ve sakin bir hale sokar. Bir olay karşısında düşünerek hareket eder , Olayı anlamaya çalışır ve dinler. Buda güzel ahlaklı bir insanın özelliğidir. İnsanlar her zaman mutlu olacakları bir olay ile karşılaşmazlar. Üzücü olaylar karşısında da gösterecekleri güzel ahlak sabırdır.

Adalet ise , insanların herkese hakkını vermesidir. Herkese eşit davranmak adalet değildir. Herkesin kaldırabileceği miktarı vermek adalettir. Adaletli olan insanlar kimseye ırkı, cinsiyeti ve yakınlık bağı diye bakmadan ölçü ile davranırlar. Buda güzel ahlak belirtisidir. İnsanlar adalet kavramını elde ederlerse hem insanlar tarafından saygı ve güven kazanır hemde iç huzurları olur. Çünkü adaletsiz ve haksızlık yapan bir insan huzursuzdur.


5. Sevgi ve saygıya önem vermek, birey ve toplum hayatında hangi güzelliklerin ortaya çıkmasını sağlar? Düşüncelerinizi açıklayınız.


Cevap : Sevgi ve saygıya önem vermek, birey ve toplum hayatında hangi güzelliklerin ortaya çıkmasını sağlar? Düşüncelerinizi açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Sevgi ve saygının olduğu bir ortamda herkes mutlu olur. Güçlüler zayıflara merhametli davranır. Herkes düşene el uzatır. Böylece her insan mutlu ve huzurlu olur. Kötülükleri yapan insanların iç dünyası da huzursuzdur. Çünkü insan ruhunda iyilik esastır. Böyle insanlar hasta olmaya meyillidir. Ayrıca her zaman huzursuzdur. Ancak sevgi ve saygının olduğu bir ortamda insanların eğitim ve iş motivasyonları da yüksektir. Herkes düşüncelerini açıkça ifade eder. Böylece kimse kimsenin arkasından iş çevirmez. Toplum hayatı Cennet’ e döner.


6.  Vatansever bir insan olmak bize ne gibi sorumluluklar yükler? Söyleyiniz.


Cevap : Vatansever bir insan olmak bize ne gibi sorumluluklar yükler? Söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Vatanımız bizi barındıran ve ayakta tutan toprak parçasıdır. Vatanımız bizim canımızın , mal ve namusumuzun korunduğu yerdir. Vatanı olmayan bir insan temel bu haklarını bile elde edemez. Vatanımız sevdiklerimizle mutluluklarımızı yaşadığımız yerdir. Yaşama ,eğitim, alışveriş , barınma gibi ihtiyaçlar insanın hakkıdır ama ancak bunlar vatan sağlam ve yerinde ise gerçekleşir.

Vatanını seven bir insan kendisine verilen görevleri hakkı ile yerine getirir ve bunu seve seve yapar. amanda vergi vermek, askerlik gibi görevleri yapmak, işini dürüst şekilde yapmak, kamu mallarına zarar vermemek, merhamet ve hoşgörü sahibi olmayı ve fatura, ödeme gibi sorumlulukları zamanında yapma sorumluluğu yükler.

Aynı zamanda kendimizi yetiştirmek ve ileride ülkemize güzel bir ortam verecek derecede başarılar elde etmekte bize düşen bir sorumluluktur. Bu görevlerimizi seve seve yapmalıyız ki herşeyimiz ona bağlı olan vatanımız en güzel şekilde ilerlesin.


7. İslam dini, insanları yardımseverliğe yöneltmek ve toplumda dayanışmayı teşvik etmek için hangi ibadetleri emretmiş, ne gibi tavsiyelerde bulunmuştur? Örneklerle anlatınız.


Cevap : İslam dini, insanları yardımseverliğe yöneltmek ve toplumda dayanışmayı teşvik etmek için hangi ibadetleri emretmiş, ne gibi tavsiyelerde bulunmuştur? Örneklerle anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İslam dini, insanları yardımseverliğe yöneltmek ve toplumda dayanışmayı teşvik etmek için ; müminleri kardeş etmiştir. Ayette belirtildiği üzere ”Bütün müminler kardeştir.” Bu ayet sebebi ile herkes kendi öz kardeşine baktığı gibi mümin kardeşine de bakmayı kendine görev bilir. Bir insanın başı sıkıştığında elinden tutmak ve ona karşılıksız olarak yardımda bulunmak ve bununla Allah’ ın rızasını kazanmak amaçlanır. Yine ayetlere iyilikleri başa kakmak yasaklanmış, böylece insanlar iyilik yaptıkları insanları üzmemeye gayret etmiştir. Zekat , sadaka, borç vermek, bir insanın iyi ve kötü zamanlarında yanında olmak hadis ve ayetlerle desteklenmiş böylece her mümin sevap için birbirinin elinden tutmuştur.


8. Hz. Salih (a.s.), peygamberlik görevini yerine getirirken halkına neleri emretmiş ve insanlar ona nasıl tepki göstermiştir? Anlatınız.


Cevap : Hz. Salih (a.s.), peygamberlik görevini yerine getirirken halkına neleri emretmiş ve insanlar ona nasıl tepki göstermiştir? Anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Salih as Semud kavmine gönderilmiş olan bir Peygamberdir. Adem as ın , kuşak torunudur. Semud kavmi Ad kavminin helakına bahaneler sürmüş ve ibret almamak için direnmişlerdir. Aslında Salih as ı çok severlerdi. İyilikleri sebebi ile O’ nu hükümdar yapmak istemişler ancak Peygamber olduğunu duyunca , kötü davranmaya başlamışlardır. Mucize istemişler, Salih as ise onlara deve mucizesini vermiştir. Ancak deveyi öldürmüşler ve helakı hak etmişler sonunda ise helak olmuşlardır.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini belirleyip işaretleyiniz.


1.“Müminlerin iman bakımından en üstünü, ……………………. en güzel olandır.” (Ebu Davud, es-Sünne, Sünnet, 15.)

hadisindeki boş bölüm, hangi ifadeyle tamamlanmalıdır?


A) Ahlakı B) Yaşayışı C) İbadeti D) Sözleri


2.I. Hak ve hukuka uygunluk
II. Kanunları herkese eşit uygulamak
III. Çok ibadet etmek
IV. Herkese hak ettiğini vermek

Yukarıdakilerden hangileri, adaletin anlamları arasında yer alır?


A) Sadece I B) I ve II C) I, II ve III D) I, II ve IV


3.“Nerede olursan ol, Allah’tan kork. Kötülüğün ardından bir iyilik yap ki onu silsin.İnsanlara güzel ahlakla muamele et.” (Tirmizî, Birr, 55.)


Yukarıdaki hadis, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkili değildir?


A) Öz denetim B) Alçak gönüllülük C) İyilik D) Ahlak


4.“Amellerin en faziletlisi Allah için ………………… ve Allah için buğzetmektir.” (Ebu Davud, Sünnet, 2.)


Yukarıdaki hadisin doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?


A) Sevmek B) Cömert olmak C) Sabretmek D) Çalışmak


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları

C. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


( Yanlış ) Adalet, sadece hukukla ve mahkemelerle ilgili bir kavramdır.
( Yanlış ) İnsanlara, sadece zekât ve sadaka gibi maddi yardımlar yoluyla destek olabiliriz.
( Doğru ) Hz. Salih (a.s.), Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.
( Yanlış ) Semud kavmi, Güneş’e ve yıldızlara tapıyordu.
( Doğru ) Semud kavmi, Hicr denilen bölgede, bereketli topraklarda yaşıyordu.
( Doğru ) Hz.Salih’e (a.s.), mucize olarak kayayı yarıp çıkan dişi bir deve verilmişti.
( Yanlış ) Hz. Salih’e (a.s.) inanmayan Semudlular, büyük bir selde boğularak helak olmuşlardır.
( Yanlış ) Felak suresi, Kur’an-ı Kerim’in 83. suresidir.
( Doğru ) Felak suresi, beş ayettir.


Ç. Öz denetim bilincine sahip sabırlı bir Müslüman, davranışlarında nelere dikkat eder? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız.


“7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 83-84. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı”


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,7 sinif din kültürü sayfa 83,7 sınıf din sayfa 83,din kültürü sayfa 83 85 cevapları

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 83-84. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak