7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 88-89-90-91-92-93-94-95-96-97. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 88-89-90-91-92-93-94-95-96-97. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) Soruları ve Cevapları Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97


Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : Hz. Muhammed’e (s.a.v.) peygamberlik görevi ne zaman ve nerede verilmiştir?


Cevap : Hz. Muhammed’e (s.a.v.) peygamberlik görevi ne zaman ve nerede verilmiştir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) peygamberlik görevi  , 610 yılında, 40 yaşındayken , Hira Mağarası’ nda verilmiştir.  Peygamberlik gelmeden önce Peygamberimiz gerek çocukluk yıllarında gerekse gençliğinde , Peygamber olduğuna dair , alimlerden sözler duyuyordu. İncil’ de ve Tevratta geçen ve ahir zaman Peygamberi olarak geçen zatın özelliklerinin hepsi O’ nda vardı. Zaten beklenen bir peygamberdi. Ahlakı ve güzel özellikleri ile insanlar tarafından güvenilen ve sevilen bir insandı. Kendi Peygamberliğini yalanlayan kimseler bile , O’ nun yalan söylediğini düşünmez ve inanmazlardı. Ancak atalarının dininden vaz geçmek ve daha önce küçük gördükleri köle takımı ile beraber olmak onlara ağır gelirdi.

Bunu zaten açıkça ifade etmişler ve kendilerine ayrıcalık verilirse iman edeceklerini söylemişlerdir. Gizli gizli Peygamberimizin Kuran okuyuşunu dinlemeye gelirler ve birbirleri ile karşılaştıkları zaman aynı amaç için geldiklerini gizleyerek yalan söylerlerdi. Peygamberimiz zaten Adem aleyhisselam’ dan itibaren beklenen ve kutsal kitaplarda geçen bir Peygamberdi. Çocukluğunda bile Peygamber olduğu anlaşılır ve konu hakkında bilgisi olanlar , O ‘na ulaşmak için ümit beslerlerdi. Ancak hristiyan ve yahudiler kendi içlerinden çıkmadığı ve araplardan olduğu için kin beslediler.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları

YORUMLAYALIM


   “Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu, bir ev yapan kişiye benzer. O kişi, evi güzel bir şekilde inşa etmiş, bu evi mükemmel hâle getirmiş ancak bir köşede  yalnız bir tuğlalık yer boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olur ve ‘Keşke şu (eksik) tuğla da yerine konulsaydı!’ derler. İşte ben, o (eksik bırakılan) tuğlayım; ben peygamberlerin sonuncusuyum.”

      (Buhârî, Menâkıb, 18.)


YORUMLAYALIM


   “Kim, İslam’dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.”

         (Âl-i İmrân suresi, 85. ayet.)


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları

YORUMLAYALIM


   “Andolsun Allah, müminlere kendi içlerinden; onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.”

     (Âl-i İmrân suresi, 164. ayet.)


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları

YORUMLAYALIM


   “Benimle ümmetimin durumu şuna benzer: Bir adam geceleyin ateş yakmış, ateşin çevresinde de böcekler ve kelebekler üşüşmüş, ateşe atlamaya çalışıyorlar. Adam da onları engellemeye çalışıyor. İşte ben de sizi kuşaklarınızdan tutuyorum, siz ise cehenneme atlamaya çalışıyorsunuz.”

          (Müslim, Fedâil, 19.)


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları

ETKİNLİK


“Size iki emanet bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar, Allah’ın kitabı ile Resulü’nün sünnetidir.”

(Malik b. Enes, el-Muvatta, Kader, 3.)


Soru : Yukarıdaki hadis, İslam’ı anlama ve yaşama konusunda bize nasıl bir yol göstermekte, neler yapmamızı istemektedir? Açıklayınız.


Cevap : Bir Müslüman olarak, bir baba olarak, bir insan olarak ve bir anne olarak her durumda bizlerin neler yapması nelere uyması gerektiği hakkındaki bilgiler Allah c.c. kitabı kuranı kerimde ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v sünnetlerinde bizlere bildirilmiştir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları

YORUMLAYALIM


   “Benim ve Allah’ın bana verdiği görevin misali, bir kavme gelip ‘Düşman ordusunu gözlerimle gördüm, ben apaçık bir uyarıcıyım. Kurtulmaya bakın!’ diyen kimsenin hâline benzer. O toplumdan bir kısmı, onun bu uyarısını dikkate almış ve geceleyin sessizce kaçıp kurtulmuş; bir kısmı ise onu yalanlamış, sabaha kadar bulundukları yerden ayrılmamış ve sabahleyin gelen ordu tarafından helak edilmiştir. İşte bana itaat edip getirdiğime uyan kimsenin durumu ile bana isyan edip getirdiğim gerçeği yalanlayanın durumu buna benzer.”

    (Müslim, Fedâil, 16.)


YORUMLAYALIM


Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Ben ve yetime kol kanat geren kimse, cennette şöyle yan yana olacağız.” buyurdu ve işaret parmağı ile orta parmağını yan yana getirip ashabına gösterdi.

  (Buhârî, Talak, 25.)


Hz. Peygamber’in (s.a.v.) haber verdiğine göre Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hayal edemeyeceği nimetler hazırladım.”

   (Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 8.)


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları

ETKİNLİK


Soru : Sizce günümüzde insanların en çok hangi konularda uyarılmaya ihtiyacı vardır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap : Sizce günümüzde insanların en çok hangi konularda uyarılmaya ihtiyacı vardır? Arkadaşlarınızla konuşunuz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Günümüzde insanların en çok şirk ve itikadi meselelerde bilinçli olması sağlanmalıdır. Bir insanı ilk olarak ilglendiren şey imanının sağlam olmasıdır. İmanı sağlam olmayan ve kendisini küfre sokan şeyleri bilmeyen bir insanın tehlikesi büyüktür. İmanı bilgilerden sonra zina, kul hakkı, çalgı, din konusunda söylenen ağır sözler, rüşvet, insanları kandırma , anne baba ve büyüklere itaat ve saygısızlık gibi konularda bilinçlendirilmelidir.

İnsan canının ne kadar önemli olduğu öğretilmeli ve insanların hakkında girmenin çirkinliği yerleştirilmelidir. Ne yazık ki görülen bir şey varki İslamiyet yaşanmamaya başladığından beri hızla taciz, tecavüz, mal yeme cinayetler, rüşvet, kul hakkı yeme , ana babaya asilik gibi çirkin fiilerde hız kazanmıştır. Zina artmış ve normal hale gelmiş böylece aileler aldatılmakla yıkılmış birçok kadın bu konuda mağdur edilmiştir. Çirkinlikler git gide artmaktadır. Bunun çaresi ise İslamdır.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları

ETKİNLİK


“Merhametliler (var ya!)… Rahmân, işte onlara merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündeki(ler) de size merhamet etsin.”
(Ebu Davud, Edeb, 58.)


“Her dinin (kendine has) bir ahlakı vardır; İslam ahlakı (nın özü) hayâdır.”
(İbn-i Mâce, Zühd, 17.)


“Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe (gerçekten) iman etmiş olmaz.”
(Tirmizî, Sıfâtü’l-Kıyâme, 19.)


“Kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir.”
(Müslim, Birr, 69.)


Soru : Yukarıdaki hadislerde hangi ahlaki ilkeler öne çıkarılmaktadır? Bu ilkelerin insanlar arası ilişkiler açısından önemi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Merhamet, ahlak, başkası içinde iyilik isteme, tevazu gibi ilkeler ön plana çıkmaktadır. Bu ilkler bizlerin davranışlarını düzenler, toplum içerisinde düzeni sağladığı için bu ilkeler hayati önem taşımaktadır.


 


Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 88-89-90-91-92-93-94-95-96-97. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak