7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 99-100. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 99-100. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Ünite Allah’ın kulu ve elçisi Hz. Muhammed ( s.a.v) Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 99, 100


4. Ünite Allah’ın kulu ve elçisi Hz. Muhammed ( s.a.v) Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları

ÖLÇME DEĞERLENDİRME


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1.Hz. Muhammed’i (s.a.v.) doğru anlamak ve tanımak neden önemlidir? Anlatınız.


Cevap : Hz. Muhammed’i (s.a.v.) doğru anlamak ve tanımak neden önemlidir? Anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İslam dinin tamamlayıcısı olan Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e doğru anlamak Dinimizi anlamak anlamına gelmektedir.

Ayrıca güzel ahlaklı üzel işler yapan ve dünya hayatında nasıl davranmamız ve İslam dininde nasıl davranmamız gerektiği hakkında bizlere bilgiler veren Peygamber efendimiz Hz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i tanımak büyük önem taşıdığından dolayı onu tanımak ve anlamak bizlere dünya hayatını ve ahiret hayatında neler yapmamız gerektiği hakkında bilgiler verdiği için hayati önem taşıdığını ifade etmemiz doğru olacaktır.


2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) son peygamber olması ne demektir? Açıklayınız.


Cevap : Hz. Muhammed’in (s.a.v.) son peygamber olması ne demektir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İslam dininde Yüce Allah Celle celalühu son peygamber olarak Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i gönderdiğini biliyoruz.

Hazreti Muhammed’in s.a.v efendimizin son peygamber olması Ondan sonra hiçbir peygamberin gönderilmeyeceği anlamı çıkarılmaktadır.


3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) rahmet peygamberi olması ne demektir? Açıklayınız.


Cevap : Hz. Muhammed’in (s.a.v.) rahmet peygamberi olması ne demektir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İslam dininde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberi olması onun sadece bir topluma değil tüm insanla gönderildiğinden dolayı bu ifade kullanıldığını ifade etmemiz mümkün olacaktır.

Peygamber Efendimiz de beraber son din olan İslam dini ilan edilmiş ve İslam dini tüm müslümanlar ve tüm insanlar için umut ışığı doğurmuştur.

İslam dini ile beraber tüm alemlere rahmet olan peygamber efendimiz insanları güzel ahlak cömertlik e rahmetli bir şekilde onları İslam dinine davet etmiş ve kurtuluşa vesile olmuştur.


4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kur’an’ı açıklama görevi hakkında bilgi veriniz.


Cevap : Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kur’an’ı açıklama görevi hakkında bilgi veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Dinimizde Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur’an’ı açıklama görevi verilmiş ve bizlerin İslam dinini nasıl yaşamamız gerektiği hakkında bizlere bilgiler veren ve öğütler veren bir peygamberdi.

Dinimizde bizlere Hac oruç namaz gibi birçok ibadet ve görev verilmiş ve bu görevlerin nasıl yapılması gerektiğini de Peygamber efendimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de öğrenmiş olduğumuzdan dolayı dinimizin tamamlayıcısı olarak kabul edilmektedir.

Sonuç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur’an’ı açıklayıcısı olarak bizlere yol göstermiş ve Allah’ın emir ve yasaklarını nasıl yapacağımız hakkında bizlere bilgiler vererek bizlerin Allah yolunda ilerlememizi sağladığı için Kur’an’ı açıklama görevini bu şekilde anlamış oluruz.


5.  Peygamberimizin (s.a.v.) müjdeleyici ve uyarıcı olması ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.


Cevap : Peygamberimizin (s.a.v.) müjdeleyici ve uyarıcı olması ne demektir? Örnek vererek açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyici olması bizlere hak din olan İslamı müjdelemesi ile açıklanabilir.

Peygamber Efendimizin uyarıcı olması ise yapmış olduğumuz fenalıklar kötülükler gibi ötü davranışlar ve sözlerden uzak durmamız ve hak din olan Allah’ın dini İslam’a yönelmemiz ve Allah’ın yolunda ilerlememiz gibi birçok öğütler ve uyarılarda bulunması onun uyarıcılık ifadesi ile eşdeğerdir.


6. Defterinize “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem suresi, 4. ayet.) ayetini açıklayan bir kompozisyon yazınız.


Cevap : Defterinize “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem suresi, 4. ayet.) ayetini açıklayan bir kompozisyon yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Peygamber efendimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün müslümanlara ve bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderildiğini söyleyebiliriz.

Peygamber efendimiz Hz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem bir ayeti kerimede övgüye mazhar olarak ve sen Elbette yüce bir ahlak üzeresin ayeti kelimesi ile Peygamber Efendimizin nedenli güzel ahlaklı olduğunu biz müslümanlar’a iletilmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in hayatı içerisinde var olan insanlara davranışları sürekli olarak Müslümanlara Gülümsemesi çocukları sevmesi yetimleri sevmesi hayvanlara hoşgörülü ve güzel bir şekilde davranması Peygamber Efendimizin ne kadar güzel ahlaklı bir kişi olduğunu göstermekle beraber günümüzde ve Geçmişte insanların sürekli olarak Peygamber efendimizin güzel ahlakını örnek alarak hayatlarına devam etmesi ve hayatı güzelleştirilmesi bu güzel ahlaka bağlı olduğunu söylemek mümkün olacaktır.

Sonuç olarak Peygamber efendimizin güzel ahlakını örnek almamız durumunda toplum içerisindeki var olan sorunların çözüleceği ve insanların ahlaklı ve güzel bir şekilde yaşayacağını söyleyebiliriz.


7. Kâfirûn suresinin konusu nedir? Bu sureden hangi mesajları çıkarabiliriz? Söyleyiniz.


Cevap : Kâfirûn suresinin konusu nedir? Bu sureden hangi mesajları çıkarabiliriz? Söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kafirun suresinde Peygamber Efendimizin Ve müminlerin İslam dininden hiçbir şekilde taviz vermemeleri sımsıkı Tevhide sarılmaları afirleri İslam’a davet etmeleri ancak kabul etmemeleri konusunda hiçbir zorlama yapmamaları konusunda bilgiler vererek Kafirun suresinin konusunu bu şekilde ifade edebiliriz.

Kafirun suresinde çıkacak mesajlar şu şekildedir:

  • Kafirlere asla yaklaşmamalıyız.
  • Kafirlerin inkarını karşı hoş görülü olmamalıyız.
  • Kafirlerin rıza gösterme yemeliyiz.
  • Kafirlerin zulmüne karşı dik durmalıyız .
  • Kafirlere hoş görünmek için dinimizden taviz vermemeliyiz.
  • İslam dinini bir bütün farz ederek hiçbir konuda taviz vermeyerek korumak zorundayız.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1.I. Evlenmesi II. Ticaret yapması
III. İlahi vahiy alması IV. Eceli geldiğinde ölmesi

Yukarıdakilerden kaç tanesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönüyle ilgilidir?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


2. Hâtemü’l-Enbiyâ ne demektir?


A) Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu ifade eden bir kavramdır.
B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de herkes gibi insan olduğunu belirten kavramdır.
C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güzel ahlaklı olduğunu ifade eden bir kavramdır.
D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’tan (c.c.) vahiy aldığını ifade eden bir kavramdır.


3. Aşağıdaki kavramları, anlam ilişkisine göre gruplandıracak olursak hangisi dışarıda kalır?


A) Peygamberlik B) Cennet
C) Risalet D) Nübüvvet


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


( Doğru ) Hz. Muhammed’i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli özellik, onun Allah’tan (c.c.) vahiy almasıdır.
( Doğru ) İslam’ı doğru anlamak için Hz. Muhammed’i (s.a.v.) doğru tanımak ve anlamak gerekir.
( Yanlış ) Mekkeli müşrikler, kendileri gibi bir insanın peygamber olmasını normal karşılamışlardır.
( Yanlış ) Hz. Muhammed (s.a.v.), bir peygamber olarak insanüstü özelliklere sahiptir ve gelecekte neler olacağını bilir.
( Doğru ) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ ettiği son din olan İslamiyetin gelmesiyle önceki dinlerin hükmü kalmamıştır.
( Doğru ) İslam dininin birinci temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.


Ç. Aşağıda verilen Kâfirûn suresinde boş bırakılan bölümleri tamamlayınız.


Cevap : Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Velâ ene âbidün mâ abettüm. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.


D. Aşağıdaki şemaya Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili başlıca özelliklerini yazınız.


“7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 99-100. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı”


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,7 sInIf din kültürü kitapIn sayfa99 cevap,7 sinif din kültürü sayfa 99 100 101 cevap,7 Sınıf Temel dini bilgiler cevapları,hz peygamber ders kitabı fom yayıncılık 99 sayfa

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 99-100. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak