7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 108-109. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık


Fen Bilimleri Öğretmeni

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Geçmişten Günümüze Atom Kavramı Cevapları Sayfa 108, 109


Geçmişten Günümüze Atom Kavramı Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları

Atomlar gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerdir.

Soru : Sizce insanlar atomun varlığından nasıl haberdar olmuştur? Bu kadar küçük parçacıklar nasıl incelenmiştir?


Cevap : Sizce insanlar atomun varlığından nasıl haberdar olmuştur? Bu kadar küçük parçacıklar nasıl incelenmiştir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Tarih sayfalarında yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda atom kelimesinin ilk olarak bundan Binlerce yıl öncesine dayandığını ifade edebiliriz.

Atom kelimesi ilk olarak Antik Yunan dönemde yaşamış olan düşünürlerden Demokritos ve Leukippos gibi düşünürler tarafından ortaya atıldığını ifade edebiliriz.

Bu düşünürler atomda uzay boşluğunun varlığını atomun sürekli hareket halinde bulunduğunu ve cisimlerin oluşturduğu oluşturan en küçük yapı taşları olduğu görüşlerini ileri sürmüşlerdir.

Bu görüşe karşı çıkan Aristoteles her varlığın 4 temel madde olan Ateş Su toprak ve havadan meydana geldiğini ifade etmiş ancak zaman içerisinde yapılan bilimsel yöntemler ve teknolojik araştırmaların elverdiği için maddenin atomdan oluştuğunu ancak 19 yüzyıla kadar anlamışlardı.


Araştırma – Tartışma


Evrendeki her şeyin atomlardan oluştuğu düşüncesi yeni değildir. Atom düşüncesi ilk olarak Eski Yunan Medeniyeti’nde ortaya çıkmıştır. MÖ 400 yılında Demokritos (Demokritus) adlı Yunan düşünür atomun bölünemeyen parçacık olduğunu ve atomların farklı biçim ve boyutlarda olduğunu ifade etmiştir. Daha sonraki yıllarda atom ile ilgili çalışmalar devam etmiştir.

Kaynak: Tübitak, Atom ve Molekül, sayfa 4.


Soru : Demokritos’un atom ile ilgili görüşlerinden sonra atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini çeşitli kaynaklardan araştırınız.

Edindiğiniz bilgiler doğrultusunda atomla ilgili görüşlerin geçmişten günümüze nasıl bir süreç geçirdiğini sorgulayınız.


Cevap : Demokritos’un atom ile ilgili görüşlerinden sonra atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini çeşitli kaynaklardan araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Demokritos’un dışında bir çok bilim insanı atomlarla ilgili çalışmalar yapmıştır.

Dalton Atom Modeli(1803)

 • Element atom adı verilen küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşur. Atomlar kimyasal tepkimelerde oluşamazlar ve bölünemezler.
 • Elementi oluşturan atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynıdır.
 •  Bir bileşik iki ya da daha çok sayıda elementin basit sayısal bir oranda birleşmesi ile oluşur.

Thomson Atom Modeli(1897)

 • Atomda elektron ve proton sayısı eşittir. Atom yüksüz bir parçacıktır.
 • Atoma ağırlığını veren protonlardır.
 • Atom içinde elektron ve protonların olduğu bir küre şekline sahiptir. (Üzümlü kek modeli)

Rutherford Atom Modeli(1911)

Thomson atom modeli ispatlamak için altın levha deneyini tasarlamıştır. Altın levha üzerine pozitif yüklü tanecikler(alfa tanecikleri) göndermiş ve saçılmalarını izlemiştir. Şu sonuçlara varmıştır.

 • Pozitif yüklü taneciklerin (alfa tanecikleri) çoğu levhayı geçtiğine göre levhanın büyük bir kısmı boştur.
 • Atomun merkezinde protonları taşıyan bir merkez vardır burası atomun çekirdeğidir.
 • Çekirdek ve atomun çapını hesaplamış ve aradaki mesafenin boşluk olduğunu elektronların burada bulunup çekirdek etrafında döndüğünü söylemiş.
 • Atomun ağırlığının yarısını protonun oluşturduğunu bulmuştur.

Bohr Atom Modeli(1913)

 • Elektronlar çekirdekten belli uzaklıkta bulunan yörüngelerde hareket ederler.
 • Her yörüngenin belirli bir enerji düzeyi bulunur.
 • Elektronlar yüksek enerji düzeyinden düşük enerji düzeyine geçerken aradaki fark kadar ışıma yaparlar.
 • Elektronlar dairesel bir yörüngede gezerler. Bu yörüngeler K,L,M,N veya 1,2,3,4 olarak isimlendirilir.

Modern Atom Modeli (Louis De Broglie ve Heisenberg)

 • Atomun merkezinde atom çekirdeği vardır.
 • Elektronlar bu çekirdek etrafında bir bulut oluşturur.
 • Teoriye göre elektronlar atom çevresinde bulundukları olasılıkları en yüksek bölgede bulunur ve bu bölge orbital denir.

 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 108-109. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Hamdiye
geçmişten günümüze kadar atomun yapısı merak edilen bir konu haline gelmiştir atomlar maddeleri oluşturan küçük tanecikler olarak biliyoruz maddelerde bulunan atomlar çok farklı özelliklerde ve yapılarda olabilirlermaddelerin yapı taşını meydana getirmektedir
Hamdiye
7sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan yapısı ve atomların geçmişten günümüze kadar yaptıkları araştırmalar sonucu meydana geldiğini bu konu ile beraber öğrenip bitirdik verdiğiniz cevaplar gösterdiğiniz deneyler bu konuyu anlamamıza ve öğrenmemize çok yardımcı oldu
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!