7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 98-99-100-101-102. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık


Fen Bilimleri Öğretmeni

İçindekiler

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 3. Ünite Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102


3. Ünite Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.


1) Ağırlık nedir? Kütle ile ağırlık kavramlarını karşılaştırınız.


Cevap : Ağırlık nedir? Kütle ile ağırlık kavramlarını karşılaştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kütleye bulunduğu gezegende bir yer çekimi uygulanır. İşte uygulanan bu yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık bir kuvvettir ve birimi Newton(N)dur. Dinamometre ile ölçülür ve ölçüldüğü farklı yerlerde farklı sonuçlar verir.

 • Kütle maddenin değişmeyen miktarıdır, sabittir. Ağırlık ise yer çekimi kuvvetine göre farklı sonuçlar verir.
 • Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür ve birimi kilogram veya gramdır. Ağırlık dinamometre ile ölçülür ve birimi Newton(N)dur.
 • Kütle yönsüz (skaler) bir büyüklükken, ağırlık yönlü (vektörel) bir büyüklüktür.

İçi dolu bir poşetin Dünya ve Ay’da tartarsak kütlesi aynı kalacak değişmeyecektir. Aynı poşeti dinamometreye koyduğumuz zaman Dünya’daki sonuç Ay’daki sonuçtan büyük olacaktır çünkü Dünya’daki yer çekimi Ay’dan daha fazladır.


2) Kütle çekimi nedir? Dünya’da ve diğer gezegenlerde kütle çekimi nasıl değişir?


Cevap : Kütle çekimi nedir? Dünya’da ve diğer gezegenlerde kütle çekimi nasıl değişir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kütle çekimi gezegenin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. O halde bir gezegen veya gök cismi her ne kadar büyükse kendi üzerinde bulunan nesneler o kadar çok kuvvet uygular. Buda gezegenlerin büyüklüğünün hesaplanması ile bulunabilir.


3) Fiziksel anlamda iş nedir? Hangi durumlarda iş yapılmaz?


Cevap : Fiziksel anlamda iş nedir? Hangi durumlarda iş yapılmaz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Fiziksel anlamda iş yapmak için cisme etki eden kuvvetle aynı yönde hareket ettirmemiz gerekmektedir. Yani örnek verecek olursak bir topa vurduğumuz zaman top vurduğumuz yönde hareket eder fiziksel anlamda iş yapmış oluruz. Eğer uyguladığımız kuvvet ile kuvvet uyguladığımız cisim aynı yönde hareket etmiyorsa fiziksel anlamda iş yapmış sayılmayız. Topu elimizde tutup yürüdüğümüzü hayal edelim. Yer çekimine karşı bir kuvvet uyguluyoruz yani yukarıya doğru bir kuvvetimiz var. Fakat topun hareket yönü farklı. Fiziksel anlamda iş yapmış sayılmıyoruz.

İş yaptığımız durumlar: Kapıyı açmak, topa vurmak, kutuyu kendimize çekmek, sırtımızda çanta ile merdiven çıkmak.

İş yapmadığımız durumlar: Duvarı itmek, kutuyu elimizde tutup yürümek, sırtımızda çanta ile düz yolda yürümek.


4) Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin birbirine dönüştüğü durumlara örnekler veriniz.


Cevap : Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin birbirine dönüştüğü durumlara örnekler veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Meyve ağaçta durduğu sürece potansiyel, yere düştüğü zaman ise kinetik enerjiye sahip olur.

Su içtiğimiz bardağı ağzımıza doğru hareket ettirdiğimiz zaman kinetik enerjiye dönüşür.

Çocuğun oynadığı oyuncağı alıp hareket ettirmesi ile beraber kinetik enerji meydana gelir


5) Sürtünme kuvveti, cismin kinetik enerjisini nasıl etkiler? Örneklerle açıklayınız.


Cevap : Sürtünme kuvveti, cismin kinetik enerjisini nasıl etkiler? Örneklerle açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Sürtünme kuvveti, cismin kinetik enerjisini düşürür. Ne kadar çok sürtünme kuvveti varsa o kadar çok hız azalacak dolayısıyla da kinetik enerji azalmış olacaktır. Taşlı bir yolda giden araba yavaş ve zor giderken kinetik enerjisi azdır. Daha sonra bu araba asfalt düz bir zemine çıkacak olsa daha hızlı hareket eder. İşte hızının artması ile beraber kinetik enerjide artmış olur.


6) Hava ve su direncinin yaşamdaki etkisine örnekler veriniz.


Cevap : Hava ve su direncinin yaşamdaki etkisine örnekler veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Hava direnci ve su direncine aslında havanın ve suyun sürtünme kuvveti diyebiliriz. Bu kuvvetler insanların yaşamını kolaylaştırır. Bu kuvvetler sayesinde deniz ve hava ulaşımı sağlanır.

Hava direnci sayesinde uçakların havada kalması ve hareket ettiğini görüyoruz. Paraşütle atlayan birinin yere daha yavaş bir şekilde inmesine yardımcı olur. Yağmur damlalarının hızlarını kısıtlar ve sürekli hızlanarak değil de sabit bir hızla yer yüzüne ulaşmasını sağlar. Çok yüksek hızlara ulaşabilen jet uçaklarını ve arabaların daha kısa sürede durmak için arkalarından paraşüt açıp hava direncini kullanırlar bu sayede daha kısa mesafede durmaları sağlanır.

Su direnci hava direncine göre daha belirgindir. Su direnci sayesinde ise gemiler su üzerinde hareket edebilir. Yüzmemizi, su üzerinde durmamızı sağlayan kuvvette su direncidir. Balıkların yüzmesinde de etkilidir.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.


 1. ( Doğru ) İş birimi joule’dür.
 2. ( Yanlış ) Fiziksel anlamda yapılan iş uygulanan kuvvetle ters orantılıdır.
 3. ( Yanlış ) Balkondaki saksı yere düşerken saksının çekim potansiyel enerjisi artar.
 4. ( Doğru ) Ellerin birbirine sürtünmesi sonucu ısınmasının nedeni, sürtünme kuvvetinin neden olduğu kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüşmesidir.

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.


 1. Sabit süratle yatay zeminde hareket eden bir cismin kütlesi arttıkça sahip olduğu kinetik enerji artar.
 2. Bir cismin değişmeyen madde miktarına kütle denir.
 3. Cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık adı verilir.
 4. Belli bir yükseklikte bulunan cisim çekim potansiyel enerjisi sahiptir.
 5. Gerilmiş yay, sıkılmış sünger esneklik potansiyel enerjisi sahiptir.
 6. Taşlı bir yolda arabaya etki eden sürtünme kuvveti kinetik enerjide azalmaya neden olur.
 7. Otomobil, tren gibi araçlar hava direncinden en az etkilenecek şekilde tasarlanmıştır.
 8. Bir sistemde toplam enerjinin değişmemesine enerjinin korunumu denir.
 9. Sırtında çanta ile yürüyen bir öğrenci fiziksel anlamda yapmaz.
 10. Su ortamında cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine su direnci denir.

Ç. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.


1) Ağırlık ile ilgili verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?

I. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir.
II. Birimi kilogramdır.
III. Dinamometre ile ölçülür.


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


2) Aşağıda verilen eşleştirilmiş kavramlardan hangisi arasında bir ilişki yoktur?


A) Ağırlık-yer çekimi
B) Dinamometre-kuvvet
C) Kütle çekimi-su direnci
D) Kütle- kilogram


7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları

3) Aşağıda verilenlerden kaç tanesi esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?


“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 98-99-100-101-102. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık”


4) Aşağıdakilerden hangisinde enerji kaybı belirgin bir şekilde ısı enerjisine dönüşür?


A) Havuza atılan taşın suyun dibine ulaşması
B) Paraşütçünün yere inmesi
C) Süratli bir otomobilin frenine basılması
D) Raptiyenin kâğıdı delmesi


5) Enis, kuvvet uyguladığı el arabasını, ittiği yönde hareket ettiriyor. Enis’in hangi arkadaşlarının bu durumla ilgili yaptıkları açıklamalar doğrudur?

Betül: Enis fiziksel anlamda iş yapmıştır.
Beyza: Enis aynı kuvvetle cismi daha uzağa hareket ettirirse yaptığı iş artar.
Serhat: Enis’in yaptığı iş, uyguladığı kuvvetle ters orantılıdır.


A) Betül ve Beyza
B) Beyza ve Serhat
C) Betül ve Serhat
D) Betül, Beyza ve Serhat


6) Belirli bir yükseklikten aşağıya doğru serbest bırakılan bir topun yere düşünceye kadar potansiyel ve kinetik enerjisi nasıl değişir?


A) Değişmez. Artar.
B) Artar. Azalır.
C) Azalır. Değişmez.
D) Azalır. Artar.


7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları

7) Yandaki görselde salıncakta sallanan Zehra’nın çıkabileceği en fazla yükseklik ve yere en yakın durumdaki farklı konumları verilmiştir.

Buna göre bu durumla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


A) b noktasında potansiyel enerji en fazladır.
B) c noktasında kinetik enerji en fazladır.
C) a noktasında potansiyel enerji kinetik enerjiye eşittir.
D) b noktasında kinetik enerji en fazladır.


8) Aşağıdakilerden hangisi hava direncinden en az şekilde etkilenecek şekilde yapılmamıştır?


A) Uçak B) Paraşüt C) Otomobil D) Tren


9) Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) Joule B) Newton C) Metre D) Kilogram


10) Bir cismin ağırlığı üç farklı gök cisminde ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları aşağıdaki gibidir.

“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 98-99-100-101-102. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık”

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) L gök cismi, K gök cisminden daha büyüktür.
B) En büyük gök cismi M’dir.
C) Bu cismin kütlesi, M gök cisminde en fazladır.
D) K gök cisminin, cisme uyguladığı çekim kuvveti en azdır.


11) Yandaki şekilde tuğla sağa doğru çekilerek hareket ettirilmektedir. Daha sonra bu tuğlanın üzerine başka bir tuğla koyup aynı kuvvetle aynı yönde ve miktarda çekilmektedir.

Bu durumda yapılan işle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur? (Cisme etki eden sürtünme kuvveti her iki durumda da F’ten küçüktür.)


A) Fiziksel anlamda yapılan iş azalır.
B) Fiziksel anlamda iş yapılmamıştır.
C) Fiziksel anlamda yapılan iş artar.
D) Fiziksel anlamda yapılan iş aynıdır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları

12) Mehmet, kütleleri ve yere göre yükseklikleri yandaverilen A, B ve C toplarını bulundukları noktalardan serbest bırakmaktadır. Mehmet topların zemindeki kumda bıraktıkları izleri inceliyor ve yorumları yapıyor.

Buna göre Mehmet’in yorumlarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

I. A topunun kumda bıraktığı izin derinliği, C topununkinden daha azdır.
II. B topunun kumda bıraktığı izin derinliği, C topununkinden daha fazladır.
III. C topunun sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi, A topunun enerjisinden daha azdır.
IV. B topunun sahip olduğu çekim potansiyel enerji C topunun enerjisinden daha fazladır.


A) Yalnız I B) I ve II C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV


13) Belli bir yükseklikteki bir cisim hava varken ve havasız ortamda serbest bırakıldığında, havasız ortamda daha çabuk yere ulaşıyor. Bunu gözlemleyen bir öğrenci aşağıdaki yorumları yapıyor.

I. Hava cisme bir direnç uygular.
II. Hava direnci cismin hızında azalmaya neden olur.
III. Cismin havasız ortamda yere çarptığı andaki kinetik enerjisi daha fazladır.

Öğrencinin yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 98-99-100-101-102. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık”

14 ) Yukarıdaki grafikler aşağıdaki olaylardan hangisine ait olabilir?


A) Dağa çıkan dağcı
B) Yokuş aşağı yuvarlanan top
C) Asfalt yolda ilerleyen kamyon
D) Dönme dolaptaki çocuk


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 98-99-100-101-102. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Müge
7. Sınıf Fen Bilimleri cevaplarınız harika diğer siteler fen bilgileri cevapları aynıyken sizlerin cevaplarınız farklı ve güzel teşekkür ederim.
Hamdiye
Ödevlerimi yaparken burayı ziyaret ediyor ödevlerimi doğru bir şekilde yaptığımdan Emin oluyorum.fen bilimleri dersinde öğretmenimizin verdiği dersler de aklıma takılan yerleri burayı ziyaret ederek kolay bir şekilde yapıyorum yazılı zamanı veya ders tekrarı yapmak istediğim zaman sitenizi ziyaret ederek çalışmalarım başarılı bir şekilde bitiriyorum bu yüzden size çok teşekkür ediyorum
Hamdiye
7. Sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan ünite değerlendirme soruları ile beraber derslerimizi bitirdik ünite değerlendirme sorularında yer alan konularla hem ders tekrarı yaptı hem de fen bilimleri dersine çalışmamızı sağladınız doğada bulunan katı sıvı ve gaz maddelerin belirli ağırlıkları bulunur bunlara kütle de denilebilir her maddenin ağırlığı farklı ölçüm birimi ile ölçülebilir örneğin katı maddeleri veya sıvı maddeleri ölçmek için kilograma ihtiyaç duyarız manavlarda bulunan kilogram sayesinde aldığımız meyve ve sebzelerin ne kadar ağırlıkta olduğunu kolay ve rahat bir şekilde öğrenebiliriz ayrıca litreler sıvı ölçümünde çok önemli yer almaktadır sütçünün bize süt getirdiği zaman sütümüzü ölçmek için kullandığı litre sıvı ölçümünü öğrenmenize yardımcı olmaktadır
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!