7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122 Cevapları Aydın Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Kitabı 4. Ünite Değerlendirme Cevapları Sayfa 118, 119, 120, 121, 122


4. Ünite Değerlendirme Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122


A. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini kutucuk içerisine yazınız.


Cevap :

 1. ( Yanlış ) Atomun çekirdeğinde proton ve elektron bulunur.
 2. ( Yanlış ) Üzümlü kek modelini bulan bilim insanı John Dalton’dır.
 3. ( Doğru ) Bileşikler formülle gösterilir.
 4. ( Doğru )  Ev yapımı limonata heterojen karışımdır.
 5. ( Yanlış ) Karışımlar formülle gösterilir.
 6. ( Doğru )  Çözeltiyi karıştırmak, çözünen maddenin çözünme hızını artırır.
 7. ( Doğru ) Ayran ve süt heterojen karışımdır.
 8. ( Yanlış ) Bileşikler istenilen oranda bir araya gelirken karışımlar belli oranda bir araya gelirler.

B. Aşağıdaki cümleleri, bu cümlelere karşılık gelen terimlerle eşleştiriniz. 


Cevap :

 1. ( Sıcaklık ) 1. Çözünme hızına etki eden faktörlerden biridir.
 2. ( Yemek artıkları ) 2. Geri dönüştürülemeyen maddelerden biridir.
 3. ( Çözünen ) 3. Çözeltiyi oluşturan elemanlardan madde miktarı az olandır.
 4. ( Formül ) 4. Bileşiklerin gösterilme şeklidir.
 5. ( Sembol ) 5. Elementlerin gösterilme şeklidir

C. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri, kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.


Cevap :

 1. Elementler molekül yapılı olabilir.
 2. Atomun kimliğini belirleyen temel tanecik proton
 3. Tuzlu suyu ayırmak için kullanılan yöntem buharlaştırma
 4. Kullanım dışı kalan maddelerin, tekrar ham madde olarak imalat sürecine kazandırılmasına geri dönüşüm adı verilir.
 5. Gazlı içeceklerde, yangın söndürme tüplerinde bulunan ve formülü CO2 olan bileşiğin adı karbondioksit.

7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Kitabı Sayfa 119 Cevapları


 D. Aşağıda verilen çengel bulmacayı çözüp, anahtar sözcüğü bulunuz. 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122 Cevapları Aydın Yayınları


Cevap :

Anahtar Sözcük: FEN BİLİMLERİ


7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Kitabı Sayfa 120 Cevapları


E. Atomla ilgili teorileri ortaya atan bilim insanları aşağıda verilmiştir. Bu bilim insanlarının atom ile ilgili düşüncelerini noktalı alanlara yazınız.


Democritus atom ile ilgili düşüncelerini yazınız.


Cevap :

Democritus atom ile ilgili düşünceleri;

 • Her şey fiziksel olarak, ancak geometrik olarak bölünemez olan “atomlardan” meydana gelir
 • Atomlar arasında boşluk vardır
 • Atomlar yok edilemez
 • Atomlar her zaman hareket halindedir
 • Sonsuz sayıda ve şekil/boyut olarak farklılık gösteren atom türleri vardır

John Dalton atom ile ilgili düşüncelerini yazınız.


Cevap :

John Dalton atom ile ilgili düşünceleri;

 • Elementler, atom adı verilen son derece küçük bölünemeyen taneciklerden meydana gelir
 • Belirli bir elementin tüm atomları birbirinin aynıdır. Yani boyları eşit aynı kütleye sahip ve kimyasal özellikleri aynıdır. Ancak bir elementin atomları diğer bütün elementlerin atomlarından.
 • Bileşikler birden çok elementin atomlarının bir araya gelmesiyle. Herhangi bir bileşiğe baktığımız zaman iki elementin atom sayıları arasında basit ve tam sayılarla ifade edilebilen bir oran vardır ki bu sabit oranlar kanunudur.
 • Kimyasal tepkimeler sadece atomların birbirinden ayrılması, birbiriyle birleşmesi veya yeniden düzenlemesinden ibarettir. Bu oluşan tepkimeler atomların Yok olmasına ya da oluşmasına yol açmaz Bu da kütle koruma kanunudur.

John Joseph Thomson atom ile ilgili düşüncelerini yazınız.


Cevap :

John Joseph Thomson atom ile ilgili düşünceler;

 • Atom artı yüklü maddelerden meydana gelir
 • Elektronlar bu artı madde içinde gömülüdür ve hareket edemezler
 • Elektronların kütleleri çok küçüktür. Bu sebepten dolayı atomun tüm kütlesini artı yüklü madde meydana getirir
 • Atom küre şeklindedir.

Niels Bohr atom ile ilgili düşüncelerini yazınız.


Cevap :

Niels Bohr atom ile ilgili düşünceleri;

 • Bir atomdaki elektronlar çekirdekten belirli bir uzaklıktaki yörüngelerde hareket ederler. Her kararlı hali sabit bir enerjisi bulunur.
 • Herhangi bir kararlı enerji seviyesinde elektron dairesel bir yörüngede hareket etmektedir. Bu yörüngelere enerji düzeyleri veya kabukları denmektedir.
 • Elektron kararlı hallerden birinde bulunduğu zaman atom ışık (radyasyon) yayınlamaz. Ancak yüksek enerji düzeyinden daha düşük enerji düzeyine geçtiği zaman seviyeler arasındaki enerji farkına eşit bir ışık kuantı yayınlar

Ernest Rutherford atom ile ilgili düşüncelerini yazınız.


Cevap :

Ernest Rutherford atom ile ilgili düşünceleri;

 • Atomda büyük boşluklar bulunmaktadır
 • Işınların küçük bir kısmının kırıldığı ve çok küçük bir kısmının yansıdığı görülmüştür.
 • Atom kütlesinin çoğu çekirdekli toplandığını ifade etmiştir
 • Atomda pozitif yüklü tercihler kadar elektron, çekirdeğin etrafında bulunur ve atom hacminin büyük bir bölümünü elektronlar kaplar.

7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Kitabı Sayfa 121 Cevapları


F. Aşağıda verilen şemaya göre soruları cevaplayınız. 


1. Yukarıda verilenlerden hangileri elementtir?


Cevap : 1, 3, 5, 8


2. Yukarıda verilenlerden hangileri bileşiktir?


Cevap : 2, 4, 6, 7


3. Yukarıda verilenlerden hangileri formüldür?


Cevap : 2, 3, 4, 5, 6, 7


4. Yukarıda verilenlerden hangileri semboldür?


Cevap : 1, 8


G. Aşağıda tabloda verilen bileşiklerin formüllerine bakarak uygun bir şekilde tabloyu doldurunuz. 


Cevap :

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122 Cevapları Aydın Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122 Cevapları Aydın Yayınları”

7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Kitabı Sayfa 122 Cevapları


H. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz. 


Cevap :

 • . 1. B
 • 2. A
 • 3. D
 • 4. C
 • 5. A
 • 6. B
 • 7. D
 • 8. C

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Tuğçe dedi ki:

  7 sınıf fen bilimleri ders kitabınızda yer alan bilgi ve cevapları ile elbette ki 4 ünitenin cevaplarını ve bilgilerini değerlendirme sorularını güzel bir şekilde yapmak ve defterimize geçirmek için Forum sayfa sitesinin ailesinin vermiş olduğu güzel bilgi ve cevaplardan faydalanarak ödevini yaptım bu bilgi ve cevapları çok işime yarıyor fen bilimleri dersi daire bir şekilde yapmamaya yardımcı oluyor sizler de bu sayfayı ziyaret ederek fen bilimleri dersini yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.