7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-136-137-139 Cevapları Aydın Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Kitabı Ayna Çeşitleri Cevapları Sayfa 133, 134, 135, 136, 137, 138, 39


Ayna Çeşitleri Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Kitabı Sayfa 133


Soru : Ambulansların önündeki yazının ters yazılmasının sebebi ne olabilir?


Cevap :

Ambulansların önündeki yazının ters yazılmasının sebebi öndeki araçların dikiz aynasından yazıyı düzgün bir şekilde görmeleri ve ambulansa yol vermelerini sağlamaktır.


Soru : Bir kaşığın iç ve dış yüzeyine baktığınızda oluşan görüntülerdeki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?


Cevap :

Kaşığın iç yüzü çukur, dış yüzü ise tümsek şeklindedir. Çukur taraftan baktığımızda görüntü ters ve küçük, tümsek taraftan baktığımız zaman görüntü büyük ve düzdür.


5.7 Fen Atölyesi Etkinlik Yapalım 


Çevremizi gözleyerek hangi alanlarda aynaların kullanıldığını belirleyelim. Belirlediğimiz aynaların hangi çeşit ayna olduğunu ve kullanım amacını tahmin edelim. Tahminimizi “Bence” bölümüne not alalım.


Cevap :

Bence:

Evlerimizde genellikle düz ayna kullanırız. Işıldaklarda, el fenerlerinde,araba farlarında,makyaj aynası ve tıraş aynasında çukur ayna kullanılır.

Taşıtlarda dikiz aynası olarak, alış veriş merkezlerinde ve bazı kavşaklarda görülmeyecek noktaları görmek ve arabaların altını aramak için tümsek aynalar kullanılır.

Fence:

Evlerde düz aynalar düz bir görüntü almak için kullanılır.

Çukur aynalar el fenerlerinde, araba farlarında, makyaj aynası ve tıraş aynasında ışığı bir noktada toplayıp yansıttığı için kullanılır.

Tümsek aynalar taşıtlarda dikiz aynası olarak, alış veriş merkezlerinde güvenlik olarak ve bazı kavşaklarda görülmeyecek noktaları görmek ve arabaların altını aramak için kullanılır. Nesnenin büyük ve görülür olmasını sağladığı için tercih edilir.


Soru : “Bence” bölümündeki cevaplarımızı arkadaşlarımızın cevaplarıyla karşılaştıralım.


Cevap :

Bunu sizin yapmanız gerekmektedir.


Soru : “Fence” bölümüne yazılması gerekenleri öğretmenlerimizden öğrenelim


Cevap :

Bunu sizin yapmanız gerekmektedir.


Soru :  Tahminlerimiz ile doğru cevapları karşılaştıralım. 


Cevap :

Bunu sizin yapmanız gerekmektedir.


7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Kitabı Sayfa 136 Cevapları


5.8 Fen Atölyesi Etkinlik Yapalım 


Araç ve Gereç
• Mum
• Kibrit
• Cetvel
• Düz ayna

Düz Aynada Görüntü Oluşumu
• Mumu yakarak düz aynadan belli bir uzaklığa koyalım.
• Mumun aynadaki görüntüsünü inceleyelim.
• Önce mumun, daha sonra düz aynadaki mumun görüntüsünün boyunu karşılaştıralım.
• Mumu farklı uzaklıklara getirerek ölçümlerimizi tekrarlayalım.


Soru :  Düz aynada oluşan görüntünün boyu ile cismin boyu arasındaki ilişki nedir? 


Cevap :

Düz aynada oluşan görüntü sanal olup , görüntünün boyu ile cismin boyu birbirine eşittir.


Soru : Mum ile ayna ve mumun görüntüsü ile ayna arasındaki mesafe için ne söyleyebilirsiniz?


Cevap :

Mum ile yansıyan mumun görüntüsü aynıdır, doğru orantılıdır.


Soru : Aynada oluşan mumun görüntüsü düz müdür, ters midir? Neden?


Cevap :

Aynada oluşan mumun görüntüsü sanal olduğu ve düz ayna olduğu için düzdür.


7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Kitabı Sayfa 137 Cevapları


5.9 Fen Atölyesi Etkinlik Yapalım 


Araç ve Gereç
• Kalem
• Makas
• El feneri
• Plastik kalın dişli tarak
• Çukur ayna
• Tümsek ayna
• Oyun hamuru

Küresel Aynalarda Görüntü Oluşumu
• Kalemi, çukur ve tümsek aynaların önüne koyarak oluşan görüntüleri inceleyelim.
• Kalemi, çukur ve tümsek aynalara yaklaştırıp uzaklaştırdığımızda oluşan görüntüleri inceleyelim.
• Aynalarda oluşan görüntüleri büyük – küçük, düz – ters olmaları bakımından karşılaştıralım.
• Tarağı, oyun hamuru ile zemine sabitleyelim.
• El fenerinin ışığını açıp taraktan geçirerek paralel ışık demetleri elde edelim.
• Paralel ışık demetlerini, çukur ve tümsek aynalara gönderip ışığın aynadaki yansımasını ve ışıkların toplandıkları ya da dağıldıkları noktaları bulmaya çalışalım.


Soru : Çukur ve tümsek aynalar ışık demetini nasıl yansıttı? Bu yansımayı, defterinize çizip arkadaşlarınızın çizdikleriyle karşılaştırınız.


Cevap :

Çukur aynalar ışık demetini bir noktada toplayarak yansıttı.

Tümsek aynalar ışık demetini birbirinden uzaklaştırır yansıttı.


Soru : Çukur ve tümsek aynalarda kalemin görüntüsünün özellikleri nasıldır?


Cevap :

Çukur aynada kalemin görüntüsü aynaya olan uzaklığa göre değişmektedir.

Tümsek aynada kalemin görüntüsü cismin boyundan küçük ve düz şekildedir.


7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Kitabı Öğrendiklerimizi Uygulayalım Cevapları Sayfa 139


Öğrendiklerimizi Uygulayalım Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Kitabı Sayfa 139


1. Paralel ışık ışınları, saydam maddeden yapılmış A, B ve C optik kutularına Şekil I’deki gibi gönderiliyor. Işınlar kutulardan Şekil II’deki gibi çıktığına göre, kutuların içinde hangi aynaların olduğunu bulup kullanım alanlarına örnekler veriniz.


Cevap :

  • A ➞ Çukur ayna
  • B ➞ Tümsek ayna
  • C ➞ Düz ayna

2. Aynaların önündeki yazıların, düz aynadaki görüntülerini çiziniz. 


Cevap :

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-136-137-139 Cevapları Aydın Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 139 Cevapları Aydın Yayınları”

3. Şekildeki paralel iki ayna arasında yer alan mumun, 1. aynada oluşan ilk görüntüsü ile 2. aynada oluşan ilk görüntüsü arasındaki uzaklık kaç cm olur?


Cevap :

30 cm olarak hesaplanmaktadır.


4. Aşağıdaki X, Y ve Z aynalarındaki görüntüleri şekildeki gibidir. Buna göre, X, Y ve Z aynalarının türlerini aşağıdaki kutucuklara yazınız.


Cevap :

  • X ➞ Çukur ayna
  • Y ➞ Tümsek ayna
  • Z ➞ Çukur ayna

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.