7. Sınıf Fen Bilimleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135-138-139-141 Cevapları MEB Yayınları

Göster

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Cevapları Sayfa 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141


Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları


Soru : Evinizde bir günde ne kadar çöp birikir? Çöpe attığınız maddeler, sonrasında hangi aşamalardan geçer?


Cevap: Evinizde bir günde ne kadar çöp birikir? Çöpe attığınız maddeler, sonrasında hangi aşamalardan geçer?

Evimizde bir gün içerisinde Hemen hemen bir veya iki çöp poşet birikmektedir.

Çöpe attığımız maddeler ilk olarak geri dönüşüme giderek Bu maddelerin bir araya sıkıştırılması sonucunda doğalgaz elde edilmektedir.

Geri dönüşümde ayrıştırılan maddeler evsel atıklar Gübre yapmak üzere belli depolama alanlarına gönderilerek toprağa gömülmek de plastik kağıt ve demir gibi maddeler ise tekrar ekonomiye kazandırılması üzere çeşitli fabrikalara gönderilerek ucuz ürünlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.


Soru : Çöpe attığınız maddelerden hangileri yeniden değerlendirilebilir?


Cevap: Çöpe attığınız maddelerden hangileri yeniden değerlendirilebilir?

Çöpe attığımız maddelere örnek vermek gerekirse yer kağıtlar Demirler plastik naylon ve evsel atık örnek olarak verilebilir.

Çöpleri atmış olduğumuz Demir plastik tahta kağıt gibi ürünler tekrar ayrıştırılarak Geri dönüşümde kullanılmak üzere bu alanlarda işlem gören fabrikalara verilerek ekonomiye tekrar kazandırılmaktadır.

Gelişen teknolojiyle beraber yesek evsel atıkların da tekrar ekonomiye kazandırılması amacıyla bu evsel atıkların gübre olarak dönüştürülmesi sonucunda tarım arazilerinde ucuz gübre elde edilmesi amaçlanmaktadır.


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları


Araştıralım ve Tartışalım


Soru : Kaynakların etkili kullanımı bakımından geri dönüşümün önemini araştırınız.


Cevap: Kaynakların etkili kullanımı bakımından geri dönüşümün önemini araştırınız.

Kaynakların etkili kullanımı bakımından geri dönüşümü İnsanların hayatına iyi bir şekilde adapte olması sonucunda bizlere birçok kolaylık sağlayacağını ifade edebiliriz.

Kaynakların etkili kullanımı bakımından geri dönüşüm İnsanların hayatına örnekler vermek gerekirse insanların günlük hayat içerisinde kullanmış oldukları araç ve gereçlerin üretimi yapan fabrikalara plastik Demir ve kağıt olarak ucuz hammadde verilmesi sonucunda insanlara gelecek olan araç ve gereçlerin ucuz bir şekilde hayatlarını adapte olması sonucunda ekonomik olarak ailelerin ve milletin refah seviyesinin artacağını ifade edebiliriz.

Ayrıca ülkemizin üretime katkı sağlayacak olan hammaddeleri dışarıdan elde etmemesi ve bu hammaddeleri içeriden kolay bir şekilde Geri dönüşümden kazandırılması sonucunda ekonomik olarak cari açığını azalacağı ve devletin hızlı bir şekilde artı vererek ekonomiye yatırımlar yapabileceğini de ifade ederek geri dönüşümün etkin bir şekilde kullanımını ne kadar önemli olduğunu ifade etmemiz doğru olacaktır.


Soru :  Geri dönüşümün geleceğe ve ekonomiye katkıları konularında arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap: Geri dönüşümün geleceğe ve ekonomiye katkıları konularında arkadaşlarınızla tartışınız.

Geri dönüşümün geleceği ve ekonomiye katkıları tartışılmaz bir gerçek olarak hızlı bir şekilde günümüz ülkesinde de geri dönüşüme büyük önem verildiğini ifade etmek doğru olacaktır.

Geri dönüşümle beraber gelecek için temiz bir çevre temiz bir Doğa temiz bir havanın elde edilmesi için atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması gelecekte insanların yaşayabileceği güzel bir vatanın bırakılmasının temellerini atabileceğini söyleyebiliriz.

Geri dönüşümün ekonomik olarak bizlere de yararı çok fazladır. Geri dönüşüm insanların ihtiyaçları doğrultusunda üretilen ürünlerin daha ucuz bir şekilde üretilmesini sağlaması amacıyla üretim yapan testleri ucuz hammadde verilmesi gübrelerin düz bir şekilde edilmesi ve bu geri dönüşüm maddelerinden doğalgaz gibi ucuz enerjinin elde edilmesi sayesinde Hemen hemen bir çok alanda ekonomik olarak bizlere yarar sağlayacaktır.

geri dönüşüm ülkemiz açısından değerlendir ecek olursak Eğer dışarıdan ithal edilen ürünlerin ucuz bir şekilde Geri dönüşümden elde edilmesi ile beraber ülke içerisinde kalacak olan ekonomik paranın hızlı bir şekilde yatırımlara değerlendirilmesi ile beraber ekonomik cari açığın azalması ve devletin ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlayacak olanakları ancak geri dönüşümle elde edebileceğimizi ifade edebiliriz.


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları


Araştıralım ve Tartışalım


Soru : Geri dönüşüm tesislerinin çalışma sistemleri hakkında bir araştırma yapınız.


Cevap:   Geri dönüşüm tesislerinin çalışma sistemleri hakkında bir araştırma yapınız.

Geri dönüşüm tesislerinde çalışma sistemleri ilk olarak atık maddelerin çeşitli materyalleri göre ayrıştırılması araştırılan maddelerinin ise Kağıt plastik demir gibi maddeleri ayrıştıran sonra belli bir depolama alanında saklanması amaçlanmaktadır.

Geri dönüşüm tesislerinde Kağıt olarak ayrılanlar Kağıt fabrikalarının addemir olarak ayrılanlar Demir sanayiye plastik olarak ayrılan varsa plastik sanayiye gönderilerek Bu ürünlerin ucuz bir şekilde ekonomiye geri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca Ester atıklardan da çeşitli yöntemlerle birlikte tarım gübresi yapılmakta ve bazı maddelerin sıkıştırılması sonucunda doğal gaz elde edilerek ısınma amaçlı ucuz enerji elde edildiğinde ifade etmemiz doğru olacaktır.


Araştırma sonuçlarınıza dayanarak geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısını arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap: Geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısını tartışınız.

Geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye katkısını ifade etmek gerekirse devlete ucuz bir şekilde hammadde kazandırılması sonucunda cari açığın düşürülmesi ve ülkemizin hızlı bir şekilde ekonomik olarak kalkınmasına sağlayan önemli Tesisler olarak ifade edilebilir.

Geri dönüşüm testleri sayesinde elde edilen geri dönüşüm ürünleri plastik Demir ve kağıt sanayide kolay bir şekilde ucuz hammadde elde edilmesi ve bu ucuz maddeler sonucunda da insanların ucuz bir şekilde ürünleri elde etmesi amaçlanmaktadır.

Evsel atıkların hammadde olarak böbreğe dönüştürülmesi sonucunda tarım alanında kullanılan bu gübreler kolay bir şekilde insanların ucuz bir şekilde gübre elde etmesi ve ürünlerin daha ucuz bir şekilde üretilmesine kaynak sağlayacaktır.

İşte bu nedenle geri dönüşüm Tesisleri ekonomiye tam olarak katkı sağlamakta ucuz hammadde ve ucuz gübre ve ucuz enerji gibi birçok alanda bizlere kolaylıklar sağlayacak Devletin Milletin ve aile yapısını daha ucuz bir şekilde yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkarılması açısından büyük önem arz ettiğini ifade edebiliriz.


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları


Neler Öğrendik?


1- Aşağıdaki maddelerden hangileri geri dönüştürülebilir? Bu maddeleri örnekteki gibi okla gösteriniz.


Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135-138-139-141 Cevapları MEB Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 135-136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

2- Aşağıdaki okuma parçasını okuyunuz ve ilgili soruları yanıtlayınız.


Dünyanın bazı şehirlerinde geri dönüşüm yapılması kanuni yaptırımı olan bir vatandaşlık görevidir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Cleveland (Kılivlınt) şehri bunlardan birisidir. Bu şehrin sakinleri, içinde %10’dan fazla geri dönüşebilen malzeme bulunan çöp attığında 100 dolar ceza ödemek zorundadırlar. Peki, bu sakinlerin geri dönüşüm kutularını kullanıp kullanmadıkları nasıl anlaşılacak? Radyo frekans kimliği olarak bilinen ve bir kablosuz kimlik tanıma teknolojisi olan geri dönüşüm kutuları sayesinde geri dönüşüm kutularının kullanılıp kullanılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu teknolojinin kullanılabilmesi için her eve ait geri dönüşüm kutusuna geri dönüşüm kutusunun kime ait olduğunu belirten bir yonga [chip (çip)] yerleştirilmektedir. Çöp kamyonlarında ise bu yongaları kablosuz olarak okuyabilen algılayıcılar bulunmaktadır. Eğer herhangi bir geri dönüşüm kutusu kaldırım kenarına konmadığı için birkaç hafta çöp kamyonu tarafından algılanmaz ise belediye görevlileri bu eve ait normal çöp kutusunu incelemeye alarak çöp kutusunda %10’dan fazla geri dönüşebilen malzeme bulursa ev sahibine 100 dolar ceza yazmaktadırlar.

Cleveland Belediye Meclisi’nin 2007’de küçük bir pilot çalışma ile başlattığı bu proje geçtiğimiz günlerde 25 bin konutu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Başarı sağlanması durumunda 5 yıl içerisinde bütün şehrin proje kapsamına alınması beklenmektedir.


a) Geri dönüşüm yapılmasının kanuni yaptırımlara bağlanmasının geri dönüşüme katkıları neler olabilir?


Cevap: Geri dönüşüm yapılmasının kanuni yaptırımlara bağlanmasının geri dönüşüme olum etkisi olacak ve geri dönüşüm artacaktır.


b) Sizce ülkemizde de bu şekilde yasal uygulamalar olmalı mıdır?


Cevap: Evet olmalıdır. Bu şekildeki yasal uygulamalar insanların bilinçli bir şekilde davranmasına neden olarak geri dönüşümü artıracaktır.


c) Yaşadığınız şehirde belediye başkanı olduğunuzu düşününüz. Şehrinizde geri dönüşümü artırmak için hangi uygulamaları yapardınız?


Cevap: Şehrinizde geri dönüşümü artırmak için hangi uygulamaları yapardınız?

Yaşadığım şehirde belediye başkanı olsaydım eğer şehir içerisinde geri dönüşümü arttırmak için şehrin her bölgelerine geri dönüşüm kutuları koyarak sloganlar ve Pankartlar eşliğinde insanları bilinçlendirme çalışması yapardım.

Ayrıca çalışma sırasında çeşitli kampanyalarla beraber Geri dönüşümde en fazla ürün elde eden mahallelere çeşitli ödüller vererek halkın daha iyi bir şekilde geri dönüşüme adapte olması ve katkı sağlardım.

Geri dönüşümde birinci olan mahallelere genel olarak çeşitli kampanyalarla beraber oturma alanları gezi alanları parklar futbol Sahaları gibi ücretsiz ve insanları rahat bir şekilde aile yaşantısını sürdürebileceği ortamlar yaparak onların geri dönüşüme tam bir şekilde adapte olmalarını sağlayabilirdim.

Ayrıca geri dönüşüm para ödülleri altın ödülleri ve çeşitli ödüllerle beraber geri dönüşüm desteklenebilir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. alışverişte aldığımız ürünlerde plastik cam kağıt gibi maddeler bulunuyorsa bunların geri dönüşümünün olduğunu bilirse bir insan olarak farkında olmamız gerekmektedir evimizde yalnız alışverişte aldığımız ürünlerde değil kullandığımız herhangi bir üründe plastik cam karton benzeri ürünler varsa bu ürünleri geri dönüşüm kutularına atarak çevreye katkıda bulunabiliriz unutmayalım ki doğaya attığımız cam plastik ve atık piller gibi çevrede çok uzun zamanda eriyen ve çevreyi olumsuz etkileyen bu ürünleri geri dönüşüm kutusuna atarak çevremize ve dualarımıza ne kadar katkıda bulunduğumuzu bir kere daha bu konuyla beraber öğrendik.

    1. Bütün yayınlar ve kitapları anasayfa da bulabilirsiniz. Bütün kitapların cevapları var….

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.