7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 186-187-188-189-190-191-192-193-194. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık


Fen Bilimleri Öğretmeni

İçindekiler

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 5. Ünite Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194


5. Ünite Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.


1) Düz, çukur ve tümsek aynalar nerelerde kullanılır? Örnekler veriniz.


Cevap : Düz, çukur ve tümsek aynalar nerelerde kullanılır? Örnekler veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Aynalar, cisimleri yansımasını %100 e yakın yansıtan araçlardır. Düz aynalar, günlük hayatımızda birçok yerde kullanılır. Düz aynalar evlerde, iş yerlerinde, mağazalarda, vitrinlerde, kuaförlerde, alışveriş merkezlerinde, marketlerde ve otomobillerde kullanılmaktadır.

Çukur aynalar, önüne koyulan ışığı yansıtıp, parlatması için kullanılan aynalardır. El fenerlerinde, araba farlarında ve ısıtıcıların içlerinde kullanılır.

Tümsek aynalar, taşıtların özellikle otobüs, kamyon minübüs gibi araçlarda geriyi kolay görmek için kullanılır. Ayrıca araç altı araması yapan polis, jandarma kontrol noktaları ve alışveriş merkezleri güvenlik noktalarında kullanılır. Ayrıca görüş mesafesi dar olan kavşaklarda görüş kontrol aynası olarak kullanılmaktadır.


2) Düz aynaya 2 m uzaklıkta bulunan bir kişinin aynada oluşan görüntüsünün aynaya uzaklığı ne kadardır? Bu kişinin görüntüsünün özellikleri nasıldır?


Cevap konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

2 m uzağımızda bulunan bir kişi düz bir aynadaki yansımasını bakıyorsa, düz aynanın özelliği gerçek görüntünün yüzde yüz yansıtıldığı simetrik görüntüyü tekrar bize yansıtan aynalardır.

Bu aynalar birebir görüntüyü yansıttığını göre ayna kişiye 2m uzaktaysa, doğal olarak cisimle aynı uzaklıktadır. Yani 2m dir.


3) Gündüz dışarıda gördüğünüz siyah bir kedinin, siyah; beyaz bir tavşanın ise beyaz görünmesinin nedenini nasıl açıklarsınız?


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Gündüz dışarıda gördüğümüz siyah bir kedinin siyah görülmesi, beyaz bir tavşanın ie beyaz görülmesi güneş ışığından gelen beyaz ışığı siyah kedi üzerinde tamamen soğurmasından dolayı yani hiçbir ışığı yansıtmadığı için siyah  görünür. Beyaz tavşanın ise  güneşten gelen beyaz ışığın tamamını yansıttığı için beyaz görünür.


4) Işığın kırılması olayının nasıl gerçekleştiğini günlük yaşamdan örnekler vererek açıklayınız.


Cevap : Işığın kırılması olayının nasıl gerçekleştiğini günlük yaşamdan örnekler vererek açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler halinde Işığın kırılması olayının nasıl gerçekleştiğini günlük yaşamdan örnekler şunlardır ;

 1. Çay kaşığının bardağın içerisinde kırılmış gibi görünmesi
 2. Dibi görünen bir göl veya nehrin gerçekten daha yakın olması
 3. Az yoğun ortamdan, çok yoğun ortama bakıldığında gerçekten normalden daha yakın görünmesi
 4. Boş bir bardağın uzaktan farkedilmemesi, dolu olması halinde ise fark edilmesi
 5. Çok sıcak havalarda asfalt yolda veya çölde su birikintisi varmış gibi serap görülmesi

B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.


 1. ( Doğru ) Işığın madde ile etkileşimi sonucu soğurulma gerçekleşebilir.
 2. ( Yanlış ) Siyah cisimler, ışığı, diğer renkteki cisimlere göre daha az soğurur.
 3. ( Doğru ) Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
 4. ( Yanlış ) Düz aynalarda oluşan görüntü cisimden daha büyüktür.
 5. ( Yanlış ) Tümsek aynalar, iç yüzeyi parlatılmış küresel aynalardır.
 6. ( Yanlış ) Çukur aynada oluşan görüntü daima cisimden küçüktür.
 7. ( Doğru ) Beyaz ışık tüm renklerin bileşiminden oluşur.
 8. ( Doğru )  Kırmızı renkteki bir şapka beyaz ışık altında kırmızı görünür.
 9. ( Yanlış ) Kalın kenarlı mercekler, hipermetropluğun giderilmesinde kullanılır.
 10. ( Doğru ) Ortam değiştiren ışık, sürati değiştiği için kırılır.

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.


 1. Işığın madde tarafından tutulması olayına soğurulma denir.
 2. Üzerine gelen beyaz ışığın tamamını yansıtan bir cisim beyaz görünür.
 3. Çukur aynaya çok yakın mesafedeki cismin görüntüsü düz ve cisimden büyük boyutta oluşur.
 4. Bir cisim üzerine gelen ışığı tamamen soğuruyorsa siyah görünür.
 5. Mağazalarda güvenlik amacıyla tümsek ayna kullanılır.
 6. Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken yön ve doğrultu değiştirmesine kırılma adı verilir.
 7. Üzerine gelen paralel ışınları kırarak bir noktada toplayan mercekler ince kenarlı merceklerdir.
 8. Paralel ışınları dağıtarak kıran merceklere kalın kenarlı mercekler denir.
 9. Bir mercekten geçen ışınların ya da bunların uzantılarının kesiştiği noktaya odak noktası denir.

Ç. Aşağıdaki kutucuk numaralarını kullanarak verilen soruları yanıtlayınız.


1) Hangisinde düz ayna kullanılır?


Cevap : 1, 6 ve 7


2) Hangisinde çukur ayna kullanılır?


Cevap : 2, 4, 5 ve 9


3) Hangisinde tümsek ayna kullanılır?


Cevap : 3 ve 8


7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları

D. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.


1) Dört öğrencinin aynalar ve bunların kullanım alanlarıyla ilgili verdikleri örnekler aşağıda sıralanmıştır. Buna göre hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır?

Zehra: El fenerinde bir çukur ayna kullanılır.
Tarık: Dikiz aynası, bir çukur aynadır.
Betül: Düz aynalar periskop yapımında kullanılır.
Emir: Makyaj aynası bir çukur aynadır.


A) Zehra B) Betül C) Tarık D) Emir


2) Elinde tuttuğu kâğıt ile düz ayna karşısına geçen Beyza, kâğıttaki yazıyı aynadan nasıl görür?


“7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları”


3) Çukur aynalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


A) Cisim aynaya çok yakın mesafedeyken oluşan görüntü terstir.
B) Cisim aynadan çok uzakta iken oluşan görüntü, düzdür.
C) Cisim nerede olursa olsun görüntü her zaman ters olur.
D) Cisim aynaya yakınken oluşan görüntü cisimden büyüktür.


4) Yandaki görselde ayna karşısındaki mumun görüntüsü verilmiştir. Bu görüntü aşağıdaki hangi ayna veya aynalarda oluşmuş olabilir?

I. Düz ayna
II. Çukur ayna
III. Tümsek ayna


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III


7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları

5) Bir cisme beyaz ışık altında bakıldığında cisim, yeşil görünmektedir. Buna göre bu cisim aşağıdakilerden hangisi olabilir?


“7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları”


6) Aşağıdaki elbiselerden hangisi ışığı en çok soğurur?


A) Kırmızı elbise B) Siyah elbise C) Beyaz elbise D) Yeşil elbise


7) Aşağıdaki kutulara kırmızı ışık altında bakıldığında hangisi ya da hangileri siyah görünür?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III


8) Ormanlık alanlara bırakılan bazı nesneler mercek özelliği gösterir. Güneş ışınlarının bu nesnelere ulaşması sonucu yangınlar çıkabilir. Buna göre verilenlerden hangileri yangın çıkarabilir?

I. Cam şişe tabanı
II. Su dolu cam kavanoz
III. Saydam olmayan plastik şişe


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları

9) Bir öğrenci içlerinde mercek bulunan iki kutuya asal eksene paralel ışık demeti gönderiyor. Işınlar kutudan şekildeki gibi kırılarak uzaklaşıyor.

Öğrenci daha sonra kutularda hangi mercek olduğunu tahmin ediyor ve bununla ilgili aşağıdaki yorumları yapıyor. Buna göre öğrencinin yorumlarından kaç tanesi doğrudur?

• 1. kutuda ince kenarlı mercek vardır.
• 2. kutuda kalın kenarlı mercek vardır.
• 1. kutudaki merceğin odak noktası kutudan ayrılan ışınlar tarafındadır.
• 2. kutudaki merceğin odak noktası gelen ışınların olduğu tarafta yer alır.


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


10) Aşağıdaki araçlardan hangisinde güneş enerjisi ısı enerjisine dönüştürülerek kullanılır?


A)  Cep telefonu
B) Güneş arabası
C) Güneş paneli
D) Radyometre


11) Aylin, Güneş ışığından yararlanarak kaptaki suyun daha kısa sürede ısınmasını sağlayacak düzeneği optik bir araç kullanarak hazırlıyor. Buna göre Aylin, düzeneğinde hangi optik aracı kullanmıştır?


A) İnce kenarlı mercek
B) Kalın kenarlı mercek
C) Tümsek ayna
D) Çukur ayna


7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları

12) Hava ortamından cam ortamına gelen ve gelme açısı 0° den farklı olan ışık ışınının izlediği yolu gözlemleyen dört öğrenci farklı yorumlarda bulunuyor.

Hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır?


A) Ali B) Beyza C) Yusuf  D) Ayşe


13) Mercekler üzerine gelen ışık ışınının izlediği yol, aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?


“7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları”


7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları

14) Aşağıdaki araçlardan hangisinin yapısında kalın kenarlı mercek bulunur?


“7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 186-187-188-189-190-191-192-193-194. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık”


15) Hava ortamından gelen ışık ışınları;
I. İnce kenarlı mercek
II. Tümsek ayna
III. Kalın kenarlı mercek

yukarıdakilerden hangilerinde kırılmaya uğrayabilir?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


16) Birbirinden farklı iki saydam ortamdan geçen ışığın izlediği yol hangi seçenekteki gibi olamaz?


“7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları”


7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları

17) Yandaki görselle ilgili aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılamaz?


A) Işık ışınının geçtiği ortamlar farklıdır.
B) Işığın kırılması olayı gerçekleşmiştir.
C) Işık ışınının gelme açısı, kırılma açısına eşittir.
D) Işık ışını az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmiştir.


18) Aşağıda verilen mercek çeşitlerinden hangisi büyüteç olarak kullanılamaz?


“7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları”


19)I. Akvaryumdaki balığın yüzeye daha yakın yerde görünmesi
II. Vazodaki çiçeklerin su içindeki saplarının kırılmış gibi görünmesi
III. Aynaya bakan kişinin kendini olduğu gibi görmesi

Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri ışığın kırılması ile ilgilidir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III


20) Kapalı bir otoparka girerken güvenlik görevlisinin arabanın altına bakmak için kullandığı ayna ile ilgili Özlem, aşağıdaki yorumları yapıyor:

I. Bu aynada oluşan görüntü daima cisimden küçüktür.
II. Bu aynalar daha geniş alanları gösterir.
III. Bu aynalar evlerde görüntüyü büyütmek için kullanılır.

Buna göre Özlem’in yorumlarından hangileri doğrudur?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları

E. Aşağıdaki soruları yanıtlayarak bulmacayı çözünüz.


1) Çukur aynalar kullanılarak Güneş ışığının odaklanmasıyla yemek pişirilen araçlara ne ad verilir?
2) Işığın ortam değiştirirken doğrultu değiştirmesine ne ad verilir? .
3) Işığın madde tarafından tutulmasına ne ad verilir?
4) Tüm ışık renkleri bir araya geldiğinde hangi renk elde edilir?
5) Kalın kenarlı merceklere ne ad verilir?
6) Kalın kenarlı mercekten kırılan ışığın uzantılarının kesiştiği noktaya ne ad verilir?
7) Bir yüzü sırlanarak oluşturulan cama ne ad verilir?


 1.  Güneş ocağı
 2. Kırılma
 3. Soğurulma
 4. Beyaz
 5. Iraksak
 6. Odak Noktası
 7. Ayna

 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,,https://www forumsayfacevaplari com/7-sinif-fen-bilimleri-kitabi-186-187-188-189-190-191-192-193-194-sayfa-cevaplari-tutku-yayincilik html,
Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 186-187-188-189-190-191-192-193-194. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
7. Sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan ünite değerlendirme soruları ile işlemiş olduğun biz çok konuyu yeniden hatırlamış ve öğrenmiş oluyorum.düz ayna çukur ayna ve tümsek ayna gibi birçok yerde hayatımızda nerelerde yer aldığını değerlendirme soruları ile pekiştirmiş oldum. Ayrıca kameralarda teleskoplarda ve mercekler de fen bilimleri dersinde ve birçok araştırdığımız konuda araştırma ve deney yaptığımız zaman mercekleri ve teleskoplara başvururuz bunların içinde tümsek merceklerin yer aldığını öğrenmiş oluyoruz ayrıca öde değerlendirme soruları ile ışığın kırılma noktası da ve hangi sebeplerle ve hangi ortamlarda daha fazla kırıldığını ve yansıdığını daha iyi bir şekilde anlayıp öğrendik sizin verdiğiniz bilgiler sayesinde ödevlerimi yaparken doğru bir şekilde yapıyorum
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!