7. Sınıf Matematik Ders Kitabı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları

7.Sınıf Berkay Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 127-133-135-136. Sayfa Cevapları Yüzde Hesapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Berkay Yayınları

Ayakkabı almak isteyen Güler Hanım, etiket fiyatları aynı olan ayakkabıları hangi mağazadan alırsa daha kârlı bir alışveriş yapmış olur? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Güler Hanım, Hesaplı ayakkabıcılıktan ayakkabı alırsa daha karlı bir alışveriş yapmış olur. Çünkü Hesaplı ayakkabıcılık diğer ayakkabıcılara göre daha fazla indirim yapmaktadır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Berkay Yayınları

Etkinlik

• 200’ün %7’sini hesaplayalım. 200’ün %7’si ile 200’ü toplayalım ve sonucu not edelim. Not ettiğiniz sayı, 200’ün yüzde kaçıdır?
Cevap:
200 . 7/100 = 14
14 + 200 = 214
14, 200’ün %107’dir.


• Not ettiğimiz sayıyı 200’e bölerek bir ondalık gösterim elde edelim. Not ettiğiniz sayı, 200’ün kaç katıdır?
Cevap:
214/200 = 107/100 = 1,07
1,07 katıdır.


• Elde ettiğimiz ondalık gösterimi, paydası 100 olacak şekilde kesir biçiminde yazalım. Yazdığınız yüzde ifadesi ile kesir arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.
Cevap:
107/100
107/100 = %107


•Belirlediğiniz ilişkiye göre bir sayının belirli bir yüzdesi kadar artırılması sonucunda sayının, hangi sayı ile çarpılmış hâline eşit olduğunu belirten genel bir ifade yazınız.
Cevap: Kendisi ile alınmış yüzdesinin yarısına eşittir.


• 200’den, 200’ün %7’sini çıkaralım ve sonucu not edelim. Not ettiğiniz sayı, 200’ün yüzde kaçıdır?
Cevap: 200 – 14 = 186
186, 200’ün %93’dür.


• Not ettiğimiz sayıyı 200’e bölerek bir ondalık gösterim elde edelim. Not ettiğiniz sayı, 200’ün kaç katıdır?
Cevap:
186/200 = 93/100 = 0,93
186, 200’ün 0,93 katıdır.


• Elde ettiğimiz ondalık gösterimi, paydası 100 olacak şekilde kesir biçiminde yazalım. Yazdığınız yüzde ifadesi ile kesir arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.
Cevap:
93/100


• Belirlediğiniz ilişkiye göre bir sayının belirli bir yüzdesi kadar azaltılması sonucunda sayının, hangi sayı ile çarpılmış hâline eşit olduğunu belirten genel bir ifade yazınız.
Cevap: Kendisinden yüzdesinin çıkarılmış halinin yarısına eşittir.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Berkay Yayınları

Alıştırmalar

1. Bir şirketin bu yılki kârı, geçen yıla göre %20 artmış ve 600 000 TL olmuştur. Buna göre şirketin geçen yılki kârı kaç TL’dir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları


2. Bir hayvanat bahçesindeki hayvanların %15’i önceden söz verildiği için başka bir ülkeye gönderilmiştir. Hayvanat bahçesinde 170 hayvan kaldığına göre başka ülkeye gönderilmeden önce kaç hayvan vardı?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Berkay Yayınları

3. Bir pazarcının elindeki 250 kg domatesin %8’i çürük çıkmıştır. Pazarcı, elindeki sağlam domateslerin %10’unu da gün içinde satmıştır. Buna göre pazarcının satamadığı kaç kg sağlam domates kalır?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları


4. 160 sayısının %25’i ile %20’si arasındaki fark kaçtır?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları


5. Kutucuklarda verilen sayılara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. F kutucuğundaki sayı, A kutucuğundaki sayının yüzde kaçıdır?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları


b. D kutucuğundaki sayının %0,4’ü kaçtır?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları


c. Hangi kutucuktaki sayının %20’si 70’tir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları


ç. B kutucuğundaki sayı 1,1 ile çarpılmış ve sonuç 1320 olarak bulunmuştur. Buna göre sayı yüzde kaç artırılmıştır?
Cevap:
%110 arttırılmıştır.
110/100 = 1,1’dir.


d. D kutucuğundaki sayı 0,73 ile çarpılmış ve sonuç 1095 olarak bulunmuştur. Buna göre sayı yüzde kaç azaltılmıştır?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları


e. E kutucuğundaki sayının %30’u kaçtır?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları


6. Bir ürünün tüketim ömrü 20 yıldır. Ürün kullanılmaya başlandıktan sonra tüketim ömrünün %30’u geçtiğine göre kaç yıl sonra ürünün tüketim ömrü sona erer?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları


7. 200 L’lik bir karışımın %74,96’sı sudur. Karışımdaki su miktarını tahmin ediniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları


8. Kemal Bey, 1900 TL değerindeki hisse senedinden %0,99 oranında kâr etti. Kemal Bey’in hisse senedinden kaç TL kâr ettiğini tahmin ediniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları


9. Şemadaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu takip ederek ulaştığınız çıkışı yuvarlak içine alınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-133-135-136. Cevapları Berkay Yayınları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.