7. Sınıf Matematik Ders Kitabı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 204-209-210-215. Cevapları Berkay Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 204-209-210-215. Cevapları Berkay Yayınları

7.Sınıf Berkay Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 204-209-210-215. Sayfa Cevapları Çizgi Grafiği

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları Berkay Yayınları

Bir bebeğin vücut sıcaklığı, her saat başı ölçülüyor ve değerler not ediliyor. Not edilen sıcaklık değerlerini hangi grafik ile göstermek daha uygun olur? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Devamlılık olduğundan dolayı çizgi grafiği ile göstermek daha uygun olur.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları Berkay Yayınları

Alıştırmalar

1. Dilek’in okulundaki deneme sınavlarında yaptığı matematik net sayıları, sırasıyla yukarıda verilmiştir. Yukarıdaki verilerle bir çizgi grafiği oluşturunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 204-209-210-215. Cevapları Berkay Yayınları


2. Yandaki tabloda, basketbol oyuncusu Metin’in 8 maç boyunca takımına kazandırdığı sayılar belirtilmiştir. Tablodaki verilerle, maç sayısı ile Metin’in maçların sonunda takımına kazandırdığı toplam sayıları belirten bir çizgi grafiği oluşturunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 204-209-210-215. Cevapları Berkay Yayınları


3. Yandaki tabloda, Mersin ve Ankara illerinin beş gün boyunca ölçülen ortalama hava sıcaklıkları (°C) belirtilmiştir. Tablodaki verilerle bir çizgi grafiği oluşturunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 204-209-210-215. Cevapları Berkay Yayınları


4. Yandaki çizgi grafiğinde, her ayın sonunda A ve B ülkelerinin para birimlerinin, TL olarak karşılıklarının aylara göre dağılımı belirtilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

a. Hangi ayda A ve B ülkelerinin paralarının değerleri eşittir?
Cevap: Temmuz


b. A ülkesinin parasının değeri hangi ayda azalmıştır?
Cevap: Haziran


c. A ülkesinin parasının değeri hangi aylarda artmıştır?
Cevap: Mart-Mayıs


ç. B ülkesinin parasının değeri hangi aylarda artmıştır?
Cevap: Şubat – Nisan – Haziran


d. A ülkesinin parasının değeri hangi aylarda değişmemiştir?
Cevap: Şubat – Nisan – Temmuz


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Berkay Yayınları

Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer

Sedef, karnesindeki matematik puanını merak ediyor. Sedef’in yazılı sınavlardan, proje ve performans çalışmalarından aldığı puanlar sırasıyla 85, 90, 80, 100, 70 ve 85 olduğuna göre Sedef, karnesindeki matematik puanını hesaplarken nasıl bir yol izlemelidir? Açıklayınız.
Cevap: Bütün değerleri toplar ve veri sayısına böleriz.

85 + 80 + 90 + 100 + 70 + 85 = 510
510 ÷ 6 = 85


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları Berkay Yayınları

Alıştırmalar

1. 8 dairelik bir apartmanda, her bir dairede yaşayan çocuk sayısı, yandaki sütun grafiğinde belirtilmiştir. Grafikteki çocuk sayılarını belirten verilerle bir veri grubu oluşturunuz. Veri grubunun aritmetik ortalamasını, tepe değerini ve ortancasını bulunuz
Cevap:

Veri grubu = 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5
Aritmetik Ortalama = 1 + 2 + 2 + 3 + 3 +4 + 4 + 5 = 24 ÷ 8 = 3
Tepe değer = 2, 3, 4
Ortanca= (3 + 3) ÷ 2 = 3


2. Bir şirkette çalışan 15 kişinin maaşları, yukarıdaki veri grubunda belirtilmiştir. Şirkete iş başvurusunda bulunan Haluk Bey, veri grubunun aritmetik ortalamasını, tepe değerini ve ortancasını hesapladı. Haluk Bey’in iş görüşmesinde hangi değeri dikkate alarak kendisi için bir maaş belirlemesi daha uygun olur? Sebebini açıklayınız.
Cevap: Haluk Bey, iş görüşmesinde ortalamayı dikkate alması gerekiyor. Çünkü Ortalamayı dikkate alması gerekir. Çünkü alımları ortalamayla yapmaktalar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.