7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 44-45-46-47. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 44-45-46-47. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları


Peygamberimizin Hayatı Öğretmeni

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı İnsanların Dokunulmazlıklarının Gözetilmesi Cevapları Sayfa 44, 45, 46, 47


İnsanlarının Dokunulmazlıklarının Gözetilmesi Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 44 Cevapları

Soru : Sizce insan neden “eşref-i mahlûkat” yani yaratılmışların en şereflisi ve üstünü olarak nitelendirilmiştir? Düşüncelerinizi açıklayınız.


Cevap : İnsanlar yaratılanlardan daha fazla özelliklere sahiptir. Bundan dolayı üstün kılınmıştır. Allah’ın emirlerini yerine getiren, düşünebilen kısacası yeryüzünün halifesi olarak nitelendirilmektedir.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 46 Cevapları

VEDA HUTBESİ’NDEN

“Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Çünkü bu seneden sonra bu mekânda bir daha sizinle karşılaşamam.
Ey insanlar! Bu günleriniz, bu aylarınız, bu beldeniz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız da öylece mukaddestir (haramdır, dokunulmazdır).

Cahiliye Dönemi’ne ait bütün faizler kaldırılmıştır. Ana malınız ise sizindir. Ne hakkınızın fazlasını alırsınız ne de hakkınız alınır. Kaldırdığım ilk faiz, amcam Abbas b. Abdülmuttalip’in faizidir. Hiçbir kimsenin malı, gönül hoşluğuyla vermedikçe başkasına helal değildir. Cahiliye Dönemi’ne ait bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası da Iyas b. Rebia b. Haris b. Abdülmuttalip’in kan davasıdır. Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştirler. Müslüman olan kişiye, kardeşinin malı da kanı da helal olmaz. Sakın benden sonra eski sapıklıklarınıza dönüp de birbirinizin boynunu vurmayın.”

(İbn-i Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, C 4, s. 343-344; Vâkıdî, Kitabü’l-Meğâzî, C 3, s. 361-363; İbn-i Kesir, es-Sîretü’n-Nebeviyye, s. 680-681.)

Soru : Yukarıda bazı bölümleri verilen Veda Hutbesi’nde, insanların dokunulmazlıklarıyla ilgili hangi hususlara vurgu yapılmaktadır? Arkadaşlarınızla belirleyiniz. Bu hutbeden ilkeler çıkarınız. Çıkardığınız ilkelerin insanlık için önemini arkadaşlarınızla değerlendiriniz


Cevap :

Özel mülkiyetin malların korunması gerektiğinden faizin her türlüsünün haram olmasından bahsedilmektedir. veda hutbesinde kısaca temel hak ve özgürlüklerimizin korunması gerektiğinden bahsedilmektedir.


 


Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 44-45-46-47. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Allahu Teala insanlara yarattığı zaman eşref-i mahlukat dedi diye ve çok kıymetli bir şekilde yaratıldı en özel varlıklardan biri olarak sayılır. İnsanoğlu iman ve inan aşıyla çok yüksek mevkilere yetişebilmek dedir. Dünyada bulunan birçok varlık olarak ve nimet insanoğlunun hizmetide ve insanoğlunun yaşamını sürdürmesi için sunulmuş ve verilmiştir. Etek indir insan sabırlı olması gerektiği ve karşılaşmış olur zorluklara karşı şükretmesi gerektiği söylenmiştir
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak