7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 154-155. Sayfa Cevapları Meb Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 154-155. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı 4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 154 155


4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum Değerlendirme Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 154 Cevapları 

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.


( Yanlış ) 1. Fenikeliler tarafından icat edilen çivi yazısı tarihte bilinen ilk yazı örneğidir.
( Doğru ) 2. Newton’dan 500 yıl önce “her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç olduğunu” söyleyen bilim insanımız Hazini’dir.
( Doğru ) 3. Günümüzde kullanılan makinelerin temeli buhar gücünün makinelerde kullanılmasına dayanmaktadır.
( Yanlış ) 4. Orta Çağ’da bilimsel çalışmalar Avrupa’daki din adamları tarafından desteklenmiştir.
( Doğru ) 5. Günümüzde bilgiyi depolama araçları gittikçe küçülmekte ve kâğıda olan ihtiyaç azalmaktadır.


B. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.


(Sümer, papirüs, Endülüs, matbaa, mum tablet, parşömen, pusula, İyonya)


1. Anadolu’da kurulan Bergama Krallığı parşömen kâğıdını icat etmiştir.
2. Papirüs kullanılması ve taşınması zor olan kil tabletlerin yerini almıştır.
3. Orta Çağ’da skolastik düşüncenin etkisindeki Avrupa, İspanya’da kurulan Endülüs Medeniyeti’nin bilimsel çalışmalarından faydalanarak ilerlemiştir.
4. Deniz ticareti ile yeni bilgilere ulaşan İyonya özgür düşüncenin de katkısıyla bilimsel gelişmeler yaşanmıştır.
5. İnsanların bilgiye kolayca ulaşmasında matbaa icadının büyük katkısı olmuştur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 155 Cevapları 

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?


A) Parşömenin icat edilmesi C) Kil tablet kullanılması
B) Papirüsün icat edilmesi D) Tekerleğin icadı


2. Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür düşünce ortamında yetişen Biruni, Harezmi ve İbn Sina gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
B) İslam dünyasında bilimsel gelişmeler desteklenmiştir.
C) İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.
D) Bilimsel gelişmeler yalnız İslam bilginlerinin sayesindedir.


4. Orta Çağ’da yaşayan bir bilim insanı olsaydınız bilimsel çalışmalar yapmak için aşağıdaki merkezlerden hangisini tercih etmezdiniz?


A) Semerkant B) Roma C) Endülüs D) Buhara


3. -Matbaanın icadı -Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi
-Buhar makinesinin icadı -Kütle çekim kanunun keşfedilmesi

Yukarıda XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin bazıları verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerle doğrudan ilişkili değildir?


A) Üretim teknolojisi gelişmiş ve seri üretime geçilmiştir.
B) İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.
C) Dünyada savaşlar azalmıştır.
D) Uzaya giden araçların yakıt tasarrufu yapması sağlanmıştır.


5. I- Fenike Alfabesi II- Çivi Yazısı III- Hiyeroglif Yazı IV- Latin Alfabesi

Yukarıdaki gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız.


A) I-III-IV-II B) II-I-III-IV C) II-III-I-IV D) I-II-III-IV


D. Aşağıdaki sorunun cevabını verilen boşluğa yazınız.


İslamiyet ile bilimsel çalışmalar “Altın Çağ”ını yaşamaya başlamıştır. İslam coğrafyasında bilimin gelişmesinde İslam dininin ilim öğrenmeye ve özgür düşünceye verdiği destek önemli rol oynamıştır. İslam Devletlerinde bilim insanları devlet başkanları tarafından desteklenmiştir. Saraylarında bilimsel çalışmalar yapan bilim adamlarının fazlalığı ve saray kütüphanelerinin zenginliği yöneticiler için bir gurur kaynağı olmuştur. Bilimsel gelişmelere bir diğer katkı da İslam ülkelerinin çeşitli bölgelerine yayılan çok sayıdaki eğitim kurumudur.


Soru : Metne göre İslam coğrafyasında bilimsel gelişmeleri etkileyen faktörler nelerdir? Yazınız.


Cevapİslam dininin ilim öğrenmeye ve özgür düşünce özgürlüğü, bilim insanların desteklenmesi, Bilim araştırmacılarının kendilerine saraylarda yer bulması ve gurur kaynağı olmaları, eğitim kurumları İslam coğrafyasında bilimsel gelişmeleri etkileyen faktörlerdir.


 


Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 154-155. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Hamdiye
Teknolojik aletler bizim için çok önemlidir.Günlük hayatta çok işimize yarar.İnsanların asıl hayatını kolaylaştıran şey teknolojik aletlerin ortaya çıkmasıdır.Teknolojik aletler ortaya çıkar ve insanların onların bir üstünü yapmaya çalışır. Bu şekilde teknoloji daha da çok gelişir.Teknoloji gün geçtikçe daha da çok gelişiyor ve insanların buna da katkısı oluyor.
İmran
Sağolun teşekkürrr ederim !!
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak