7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 158-159-160-161-162-163. Sayfa Cevapları Meb Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 158-159-160-161-162-163. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz Soruları ve Cevapları Sayfa 158 159 160 161 162 163


Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 158 Cevapları 

Soru : Sizce geçmişten günümüze toprak niçin bu kadar çok önemlidir?


Cevap : Sizce geçmişten günümüze toprak niçin bu kadar çok önemlidir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Sürekli olarak geçmişten günümüze kadar topraklarda yetişen ürünler insanlar besin olarak kullanılarak hayatlarını devam ettiren enerji elde ettiklerini ifade edebiliriz.

Bence geçmişten günümüze kadar toprağı önemli yapan bu faktördür. Besin ihtiyacının karşılanmasının temel hammaddesi olan toprak ile beraber insanlar ihtiyacı doğrultusunda istedikleri ürünleri ekerek daha fazla ürün elde edebilmekte ve bu ürünleri kendi hayatını devam ettirebilmek ve ticari amaçlı gelir elde edebilmek amacıyla ekimler yaparak insanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaları nedeni ile toprak sürekli olarak hayatımızda en önemli faktörlerden bir tanesi olarak nitelendirilebilir.


Soru : Toprağın bize sağladığı faydaları örneklerde olduğu gibi yazınız.


Cevap : Toprağın bize sağladığı faydaları örneklerde olduğu gibi yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

 1. Ham maddedir.
 2. Tarım faaliyetinin kaynağıdır.
 3. Ölülerin gömüldüğü yerdir.
 4. Bitkilerin yaşaması için gereklidir.
 5. Bütün canlıların yaşam alanıdır.
 6. Besinlerin üretimi için gereklidir.
 7. Su baskınlarını önler.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 159 Cevapları 

Soru : Mete Han’ın kendine ait eşyaları vermeyi kabul etmesine rağmen vatan toprağını kesinlikle vermek istememesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Söyleyiniz.


CevapDoğru bir davranıştır. Vatan toprağı kutsaldır kanla alınmıştır geri almak isteyenler ancak kanla geri alabilir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 160 Cevapları 

Soru : Sizce Friglerin tarımla ilgili bu kadar ağır cezalar koymalarının sebebi ne olabilir? Tartışınız.


Cevap : Sizce Friglerin tarımla ilgili bu kadar ağır cezalar koymalarının sebebi ne olabilir? Tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Geçmişte Frigler’in tarımla ilgili bu kadar ağır cezaların koymasının temel sebebi insanların sürekli olarak üretimi zorunlu olarak insanların ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerinin ucuz bir şekilde üretilmesi ve insanların bu temel maddeleri sürekli olarak elde edebilmeleri amacıyla bu ağır cezaların koyulduğunu söyleyebiliriz.

Geçmişten Önemli olan tarım ürünleri sürekli olarak üretilmesi gereken ve halkın sıkıntı çekmeden ulaşabilmesi amacıyla Frigler bu ağır cezaları koyarak üretimi daim etmesi ve insanların rahat bir şekilde besinleri ulaşabilmesini amaçlamak ile beraber devlet içerisinde toplumun huzurlu bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesi de bir değer temel Sebep olarak da ifade etmek mümkün olacaktır.


Soru : Feodalite yönetiminde uygulanan toprak rejimini insan hakları açısından değerlendiriniz. Feodalite toprak sisteminin insan haklarının hangi ilkelerine aykırı olduğunu söyleyiniz.


Cevap : Feodalite yönetiminde uygulanan toprak rejimini insan hakları açısından değerlendiriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Feodalite yönetiminde uygulanan toprak rejiminde insan haklarında söz etmek doğru değildir. Feodalite yönetiminde uygulanan toprak rejiminde burjuva, beylikler, rahipler tarafından belli bir zümre tarafından yönetilerek gelirler elde edilmektedir.

Halk sadece hayatını devam edebileceği kadar besin almasına izin verilmektedir. İnsan hakları açısından eşitlik, adalet, özgürlük, din, dil, vicdan, kölecilik gibi bir çok konuda insan haklarına aykırı olarak kabul edilmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 161 Cevapları 

Soru : Tımar sisteminin faydaları nelerdir? Örnekte olduğu gibi sıralayınız.


Cevap : Tımar sisteminin faydaları nelerdir? Örnekte olduğu gibi sıralayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler halinde Tımar sisteminin faydaları şunlardır ;

 1. Tarımda süreklilik sağlandı.
 2. Hazineden para çıkmadan askerin ücretleri ödendi.
 3. Askerlerin beslenme ihtiyaçları karşılandı.
 4. Bölgede güvenlik sağlandı.
 5. Vergiler kolay bir şekilde toplandı.
 6. Askerlerin hazır bir halde beklenmesi sağlandı.
 7. Bölgenin kalkınması sağlandı.
 8. Toplumda üretimin devamlılığı sağlandı.
 9. Toplumda güven ortamı sağlandı.
 10. Devlet ekonomisi güçlendi.

Soru : Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’ni hangi alanlarda olumsuz etkilemiş olabilir? Söyleyiniz.


Cevap : Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’ni hangi alanlarda olumsuz etkilemiş olabilir? Söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin bozulması ile beraber ekonomik açısından idari açıdan üretim açısından insanların sosyal hayatı açısından ve askeri açıdan birçok olumsuzlukları etkilediğini ifade edebiliriz.

Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin bozulması ile beraber bölgelerde var olan üretimin azalması ile beraber insanların refahının azalması burada üretimin olmaması sonucunda askerlere verilen ücretlerin hazineden çıkarak ekonominin bozulması toplum içerisinde var olan işsizliğin artması temel gıdaların üretilmemesi sonucunda dışa bağımlılık gibi birçok sorunun ortaya çıkması sonucunda tımar sisteminin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.

İşte bu nedenle tımar sistemi ile beraber bozulan sistemin Osmanlı Devleti üzerine yıkıcı etkilerinin meydana getirdiğini ve toplumsal düzenin temelinden sarsarak bozulmaya ve ülkenin yıkılma sürecine girdiğini temellerini attığının tımar sistemi ile anlayabiliriz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 162 Cevapları 

Soru : Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıda adı geçen çiftlikleri açmasının sebeplerini tartışınız.


Cevap : Türk milletine öncü olarak tarıma verilen önemini anlatmak modern tarım faaliyetlerini göstererek ülke ekonomisinin güçlenmesi amacıyla bu çiftlikler kurulmuştur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 163 Cevapları 

Soru : Günümüzde tarımı destekleyen çok sayıda kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların amaçlarını araştırarak örnekte olduğu gibi verilen boşluklara yazınız.


Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü : Bitki ve hayvan ürünlerini arttırmaya, ürünleri çeşitlendirmeye ve kaliteyi yükseltmeye çalışır.


Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri : Üreticilerin ürünlerini değerlendirmek ve fiyat düşüşlerine karşı üreticilerin zarar görmesini önlemek amacıyla destekleme yapar.


GAP İdaresi Başkanlığı : Ekonomik yapıyı geliştirerek GAP Bölgesi’ndeki gelir düzeyini yükseltmek ve böylece bu bölge ve diğer bölgeler arasındaki gelir farklılığını azaltmak amacıyla oluşturulmuştur. Bir diğer amacı kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırmaktır.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı : Gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır.


Devlet Su İşleri : Tarım arazilerine gerekli olan su kaynaklarını sağlamak ve sulak tarlalarla daha verimli arazilerin olmasını sağlamak.


Toprak Mahsulleri Ofisi : Desteklemelerle beraber tarımsal faaliyetlerle uğraşan insanların ürünlerini satın alarak desteklemek


Ziraat Bankası : Tarımsal faaliyetlerle uğraşan kişilere uzun vadeli gerekli olan maddi desteklemeleri sağlamak.


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,7 sinif 157 162 sayfa sosyal kitabi,7 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları sayfa 160

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 158-159-160-161-162-163. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Hamdiye
Eski zamanlarda topraklar önemliydi çünkü herkes birbiriyle çekişyordu.Herkes belirli bir toprağa sahipti.Eğer insanlar kimsenin sahip olmadığı bir toprak görürse o toprağa sahip çıkmaya çalışır.Ama genellikle güçlü olan taraf o toprağı alırdı.Herkes kendine belirli bir miktar toprak alırdı.Ama bu isteğe bağlı.Çünkü insanlar başka kişilerin toprağınada sahip çıkabilir.Bunun için savaş bile yapıyorlardı.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

 • 14 Kayıtlı Üye
 • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak