7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 238-239. Sayfa Cevapları Meb Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 238-239. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı 7. Ünite Küresel Bağlantılar Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 238 239


6. Ünite Etkin Vatandaşlık Değerlendirme Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 238 Cevapları 

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.


( Doğru ) 1. Sanayileşmiş ülkeler atmosfere çok miktarda sera gazı salar.
( Doğru ) 2. Kalıp yargılar zaman içerisinde ön yargılara dönüşerek toplum içerisinde ayrımcılığa neden olur.
( Yanlış ) 3. Uluslararası kuruluşların devletlere emir verme ve uygulamaları denetleme yetkileri vardır.
( Doğru ) 4. İnsanlar, kişisel özellikleri ile değil ait oldukları grubun özellikleri nedeniyle kalıp yargıların hedefi olur.
( Doğru ) 5. Avrupa Konseyinin amaçlarından bazıları insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumaktır.


B. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun olarak doldurunuz.


(iklim değişikliği, ön yargı, ayrımcılık, Tiflis, Avrupa Konseyi, kalıp yargı, Türk Konseyi, İstanbul, küresel ısınma)


1. Dünya üzerinde kara ve denizlerde oluşan sıcaklık artışına küresel ısınma denilmektedir.
2. Türk Konseyi Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak, Türk dili konuşan ülkeler arasında çok taraflı iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulan örgüt
3. Kalıp yargı insanları özelliklerine göre kategorize etme eğilimlerinin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir
4. Ayrımcılık bir gruba veya grubun üyelerine karşı beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir.
5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı “KEİ” nin merkezi İstanbul.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 239 Cevapları 

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Türkiye, dış ekonomik ilişkiler hedefi doğrultusunda birçok bölgesel iş birliği girişimine kurucu ve öncü üye olarak katılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşların içerisinde yer almanın ülkemiz açısından faydalarından biri değildir?


A) Bu tür bölgesel iş birliğinin ülkemize ekonomik katkıları vardır.
B) Ülkemize sosyal ve kültürel açıdan faydaları olmaktadır.
C) Yeni pazarlara açılmamızı kolaylaştırmaktadır.
D) Bütün ham madde ihtiyaçlarımızı dışarıdan karşılar hâle getirmektedir.


2. Atmosferde biriken sera gazları atmosferin kimyasal özelliklerini etkilemektedir. Uzun vadede ise sera etkisi nedeniyle küresel ısınmaya ve sonuç olarak iklim değişikliğine neden olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliklerini ortaya çıkaran sebeplerden biridir?


A) Arazilerin doğru kullanımı.
B) Yeni ormanların oluşturulması.
C) Fosil yakıtların kullanılmaya başlanması.
D) Yok olmakta olan hayvan türlerinin koruma altına alınması.


3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kalıp yargıya yönelik bir tutum vardır?


A) Gül’ün kırsal kesimden gelen yeni komşularına mesafeli davranması
B) Aylin ‘in sınıfa yeni gelen bir öğrenciyi arkadaş grubuna almak istememesi
C) Nevin’in gördüğü bütün sarışınların Alman olduğunu düşünmesi
D) Mesut’un tuttuğu takımın bu sene kesin şampiyon olacağını düşünmesi


4. Dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamayı amaç edinen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


A) Avrupa Ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü (EPPO)
B) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
C) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
D) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.


“Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık tutulduğunda paranın yenilemeyeceğini göreceksiniz.”


Soru : Yukarıdaki Kızılderili atasözünde küresel sorunların hangi yönüne değinilmiştir?


Cevap : Hayatlarımızın sürdürebilmesi için doğada var olan kaynaklara sürekli olarak ihtiyaç duyarız. İnsanları hayatlarında ne kadar paraları olursa olsun eğer doğal kaynaklarını sonu gelirse ne kadar paralarının olduğu önemli değildir. Bu nedenle yukarıda yer alan Kızılderili atasözü bizlere doğanın ve kaynakların ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,7 sınıf sosyal kıtabı sayfa 238 239

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 238-239. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Hamdiye
7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 238-239 çok teşekkür ederim.Bu site sayesinde kuzenlerimin ödevlerimi kolaylıkla kontrol ettim.Bu siteden çok memnunum.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak