7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları Meb Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın Soruları ve Cevapları Sayfa 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 52 Cevapları 

Soru : Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir? Tartışınız.


Cevap : Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir? Tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi , fetih gerçekleştirdiği yerlerde var olan insanlara hoşgörü politikasıyla davranarak, adaletli olarak, topraklar vererek, üretimi daim ederek ve koruyarak uzun yıllar yönetmeyi başarmışlardır.


Soru : Yukarıdaki metinde Ahi Teşkilatının liderlerinden Şeyh Edebali, damadı Osman Bey’e devlet idaresi ile ilgili tavsiyelerde bulunmaktadır. Şeyh Edebali’nin nasihatlerinde askeri, siyasi ve ekonomi konuları yerine insan unsuru üzerinde durduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? “İnsanı yaşatmak” ifadesi ile neyi anlatmak istemiştir? Tartışınız.


Cevap : “İnsanı yaşatmak” ifadesi ile neyi anlatmak istemiştir? Tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“İnsanı yaşatmak” ifadesi insanların devletin ve milletin temelinde önemli bir yapı taşı oldukları olduklarından kaynaklanmaktadır. “İnsanı yaşatmak” ifadesi bizlere sürekli olarak insanların var olan sorunların çözülmesi ve mutlu olmaları güçlü bir millet ve devlet olması için gerekli olan en önemli olgudur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 54 Cevapları 

Soru : Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız.


Cevap : Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Türkler Müslümanlığı kabul etmeden önce eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” olarak cesur ve savaşçı kişilere denirdi.. Türkler Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin temel sebebi insanların Allah yolunda savaşan cesur kişilere denen Alperen kelimesiyle ilgilidir.

Alperenler savaş dönemlerde savaşarak cihat anlayışını yerine getirirken, savaş olmayan dönemlerde insanlara İslam dinini anlatmaktadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 56 Cevapları 

Soru : Aşağıdaki görselleri dikkatle inceleyiniz. Görsellerde yer alan yapı ve araçların yapılış amacı nedir? Tartışınız.


“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları Meb Yayınları”


Cevap : Görselde yer alan yapılar ve araçlar İstanbul’un fethinin yapılması için yapıldıklarını ifade etmek gerekmektedir. Bu araçlar ve yapılarla İstanbul boğazının kontrolü sağlanarak güçlü Bizans surları yıkılarak fetih sağlandı.


Soru : Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir. Hangisinin Türk, hangisinin dünya tarihi açısından önemli olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.


“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları Meb Yayınları”


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 57 Cevapları 

Soru : Yukarıdaki iki örnek olayı dikkate alarak Osmanlı Devleti’nin istimâlet politikasının ilk aşamasında nasıl bir yol izlediğini aşağıya yazınız.


Örnek Olay 1


Bursa’nın fethi sırasında şehirde yaşayan Rumlar hiçbir direnişte bulunmamıştır. Fetihten sonra şehri neden teslim ettiklerini soran Orhan Gazi’nin Rumlardan aldığı cevap oldukça dikkat çekicidir.
“Sizin devletinizin günden güne yükseldiğini ve bizim devletimizi geçtiğini anladık. Babanızı idaresine geçen köylülerin memnun kalıp bir daha bizi aramadıklarını gördük ve biz de bu rahatlığa heves ettik.”
(Aşıkpaşazade, Tevarih-i Âli Osman, s.30)


Örnek Olay 2


Tarihçi Nikolas Jorga (Nikılıs Yorga) İstanbul kuşatmasında şehrin savunmasının Rumlardan daha çok 4. Haçlı Seferi ile İstanbul’a yerleşen Latinler tarafından yapıldığını belirtir. Kuşatma günlerini bizzat gören Bizans Tarihçisi Ducas (Dukas) ise Latinlerin baskısından bıkan halkın “Latin külahı görmektense Türk sarığı görmek evladır.” sözünü söylediklerini belirtir.
(  Nikolas Jorga, Osmanlı Tarihi, c.2, s.22; Ducas, Bizans Tarihi, s.264)


Cevap : Fetih edilen yerlerde adalet sağlanmış, devlet git gide güçlenmesi ancak Bizans’ın zayıflanması, fetih edilen yerlerde kimsenin yaşayışına ve ticaretine karışılmaması sonucunda halkın mutlu olması sağlanarak böyle bir yol izlemiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 58 Cevapları 

Soru : Yavuz Sultan Selim’in kendisini Hâdimü’l Harameyn olarak nitelendirilmesini Osmanlı devlet adamlarının yönetim anlayışı açısından değerlendiriniz.


Cevap : Yavuz Sultan Selim’in kendisini Hâdimü’l Harameyn olarak nitelendirilmesini Osmanlı devlet adamlarının yönetim anlayışı açısından değerlendiriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  • “Hâdimü’l Harameyn” Mekke ve Medine’nin hizmetkarı anlamına gelmektedir.
  • Osmanlı Devletinde yer alan devlet adamları Allah’ın birer hizmetkarı olarak kendilerini görmüşlerdir.
  • Yönetim anlayışları; İslam Dinini tüm dünyaya yaymak. İslamı tüm dünyaya hakim kılmaktır. Bunu yaparken de kendilerini İslam’ın hizmetkarı olarak görmektir.
  • Cihat anlayışı ile ülkeyi yönetmişlerdir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 59 Cevapları 

Soru : Osmanlı Devleti bir yerin fethinden hemen sonra şehre “kadı” atardı. Yeni fethedilen toprakların sorumluluğunun kadıya verilmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız.


Cevap : Yeni fethedilen toprakların sorumluluğunun kadıya verilmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Osmanlı Devletinde Yeni fethedilen toprakların sorumluluğunun kadıya verilmesinin sebebi toplum içerisinde yaşanabilecek olan sorunların adaletli bir şekilde çözerek hoşgörü politikasının sağlanması amaçlanır.

Kadılar, din, dil, ırk ve mezhep fark etmeden herkesin eşit olduğu için sorunlar adaletli bir şekilde çözülerek, toplum içerisinde düzen hakim olmaktadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 62 Cevapları 

Soru : Bu konuda öğrendiklerinizden faydalanıp aşağıdaki kavramları en az bir kez kullanarak kısa bir metin yazınız.


(Osmanlı Devleti, gaza ve cihat, fetih siyaseti, istimâlet politikası, millet sistemi, adil yönetim)


Cevap : Osmanlı devleti uçta kurulan bir devlet olarak tarihte dikkat çekmektedir. Burada yer alan Osmanlı Devleti fetih siyasetini batıya doğru yapmıştır. Türklerde gaza ve cihat anlayışı ile güç kazanmıştır. Fetih ettiği yerlerde adil yönetimi ile birlikte güçlü bir yapıya kavuşarak fetihler kalıcı olmuştur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 63 Cevapları 

Soru : Aşağıda bazı özellikleri ile yaptığı faaliyetler verilen kişi veya kavramları boşluklara yazınız.


Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Alperenler, Ahiler,
Bâcıyan-ı Rum, Abdalân-ı Rum, İbn Batuta, Barbaros Hayreddin Paşa


“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları Meb Yayınları”


 


Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...Anahtar Kelime: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Merve
Osmanlı Devleti'nde farklı din ırk mezhebe bağlı olan birçok milletin bir arada özgürce yaşamasını temel sebebi Osmanlı Devleti'nde var olan hoşgörü politikasını dayalı olduğunu ifade edebiliriz hoşgörü politikası ile beraber insanlar kolay bir şekilde bir arada adaletli ve mutlu bir şekilde yaşayacaklar Bundan dolayı Osmanlı Devleti uzun süre bu milletler arasında rahat bir şekilde yaşamış sağlanmıştır.
Hamdiye
Osmanlı Devleti'nde farklı din ırk mezhebi bağlı olarak kalmasının nedeni Hoşgörü Politikasıdır.Hoşgörü Politikası Osmanlı Devletinin işine çok yaramıştır.Hoşgörü Politikası sayesinde eski zamanda insanlar birbirlerine saygı duyuyorlardı.Şimdiki insanlarda birbirlerine saygı duyuyorlar.Umarım her zaman insanlar birbirine saygı duyar ve hoşgörü gösterir.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak