7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları Meb Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

‏7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Değişen Dünyada Değişen Osmanlı Soruları ve Cevapları Sayfa 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


Değişen Dünyada Değişen Osmanlı Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 74 Cevapları 

Soru : Bir devletin çağdaşları arasında geri kalmış olmasının sebepleri neler olabilir? Söyleyiniz.


Cevap : Bir devletin çağdaşları arasında geri kalmış olmasının sebepleri neler olabilir? Söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bir devletin çağdaşları arasında olabilmesi için ileriye dönük planlamaları oluşturması sonraki dönemler için hedefleri belirlemiş olması dünya üzerinde yapılan bilimsel ve teknik çalışmalara değer verip bu çalışmalardan, faydalanmaya çalışması ayrıca, sanatın gelişmesini bile devletin çağdaşları arasında geri kalmadığının göstergesidir.Ekonominin gerilemesi siyasi yetersizlik, iç çatışmalar, savaşlar yönetim içerisindeki anlaşmazlıklar, terör bir devletin çağdaşları arasında geri kalmasına sebep olabilir. Bu nedenle devleti yöneten yönetim kesiminin kötü yönetimi ekonomiyi bozacağı kesindir.


Soru : Aşağıda Koçi Bey’in risalesinde yer alan bazı tavsiyelere yer verilmiştir. Bu tavsiyelerin hangi alanlarla ilgili olduğunu boşluklara yazınız.


“Padişahlar, Sultan Süleyman Han Gazi’ye gelinceye kadar bizzat Divanı Hümayun’da bulunur, memleket ve millet, bütün halk, hazine, para ve diğer büyük küçük işler ile tam mânâsıyla meşgul olurlar idi.”


Cevap :Ekonomi


“Evvelce ev başına kırkar, ellişer akçe alınırken şimdi her kişiden iki yüz akçe ve her ev halkından üç yüz akçe, her koyun başına bir akçe tayin olundu.”


Cevap : Vergi düzenlemesi


“İlmiyeye ait yüksek makamların şunun bunun aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi ise ona verilmesi gerekir.“ (Zuhuri Danışman, Koçibey Risalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 609 s.35-s.54-s.68)


Cevap : İltimas ve torpilin bitirilmesi


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 75 Cevapları 

Soru : Avrupa başkentlerine giden Osmanlı elçileri görevleri sırasında hazırladıkları raporlarda Avrupa’nın hangi özelliklerinden bahsetmiş olabilir? Tartışınız.


Cevap : Avrupa başkentlerine giden Osmanlı elçileri görevleri sırasında hazırladıkları raporlarda Avrupa’nın hangi özelliklerinden bahsetmiş olabilir? Tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Avrupaya giden osmanlı elçileri avrupanın gelişim süreçlerinin çok hızlı olduğunu bunun coğrafi keşiflerle başladığını aydınlanma çağı evresi ve sanayi inkılabını incelemişler, bu dönemlerle ilgili dönemin sultanları veya padişahları bu gelişmelerden haberdar oldukları için avrupaya elçiler göndererek sürekli rapor istemişlerdir.

Devlet yinede kendi içindeki toplumsal gelişimi gerçekleştiremediği için sadece djşardan getirilen bilgilere muhtaç olunmuş, bu bilgiler ile yetinmiş bunun sonucundada Osmanlı Devleti çökmüştür.


Soru : İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından matbaanın kurulması sosyal hayatı nasıl etkilemiş olabilir? Söyleyiniz.


Cevap : İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından matbaanın kurulması sosyal hayatı nasıl etkilemiş olabilir? Söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Matbaanın Osmanlı Devleti ne getirilmesi ile maddeler halinde şunlar gerçekleşmiştir ;

 1. Kitap basımı kolaylaşmış,
 2. Fiyatı düşmüş,
 3. Bilginin yayışması kolaylaşmış,
 4. Eğitim hayatı yayılmaya başlamış
 5. Yeni meslek dalları oluşmuştur.
 6. Düşünceler daha kolay yayılmıştır.
 7. Kültürel seviye artmıştır.
 8. Gazete baskılarak günlük ve haftalık olaylar insanlara haber olarak yayılmaya başlamıştır.
 9. Gelecek nesillere bilgi aktarımı kolaylaşmıştır.
 10. Devlet yönetiminde kayıt sistemi oluşmuştur.
 11. Bazı meslek dalları önemini yitirmiştir. (el yazmacılığı, hattatlık)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 76 Cevapları 

Soru : Kumaş ve kâğıt fabrikalarının kurulmasının toplumsal ve ekonomik yapıya etkileri neler olabilir? Söyleyiniz.


Cevap : Kumaş ve kâğıt fabrikalarının kurulmasının toplumsal ve ekonomik yapıya etkileri neler olabilir? Söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kumaş ve kağıt fabrikalarının kurulmasıyla ekonomik yapı olumlu yönde etkilenmiş giyim ve kitap sektörü gelişmiş, çok sayıda giyisiler dikildiği gibi modeller oluşmuş ve de buna bağlı okarak moda anlamı ortaya çıkmıştır. Kağıt fabrikalarının kurulması ile gündemi daha yakından takip etmek için gazeteler daha çok basılmaya başlamış yazarlar duygu ve düşüncelerini kitaplar haricinde dergiler ve gazetelerde köşe yazarlığı yaparak halka aktarması gerçekleşmiştir. Böylelikle ülkenin kültür seviyesi yükselmiştir.


Soru : Tabloda Lale Devri’nde yapılan bazı yenilikler verilmiştir. Yeniliklerin hangi alanda yapıldığını örnekte olduğu gibi karşısındaki boşluğa yazınız.


“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları Meb Yayınları”


Soru : Osmanlı Devleti askerî alanda yenilikler yaparken niçin yabancı uzmanlardan yararlanmış olabilir? Söyleyiniz.


Cevap : Osmanlı Devleti askerî alanda yenilikler yaparken niçin yabancı uzmanlardan yararlanmış olabilir? Söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Osmanlı devleti diğer alanlarda olduğu gibi askeri alandada geride kaldığı için vede bu bilgilere sahip olmadığı için yabancı uzmanlardan yararlanmıştır. Bunları maddeleyecek olursak ;

 1. Askeri ve bilim alanında bilgi ve tecrübeye sahip olmamaları
 2. Avrupalı uzmanların gelişmiş ve ileri seviyede bir orduda görev yapıyor olmaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 77 Cevapları 

Okuduğunuz metinde verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru : III. Selim yenilik yapmadan önce hazırlık aşamasında neler yapmıştır? Yazınız.


Cevap :

1-Devletin gerilemesini ve zayıflamasını engellemek için neler yapılması gerektiği hakkında halkın, askerlerin ve ulemanın görüşlerini almıştır. Avrupa kültürünü tanımak için elçiler göndermiş, raporlar istemiştir. Ülkenin ileri gelen devlet adamlarından  oluşan bir danışma meclisi oluşturmuş(meşveret meclisi), bu meclisin aldığı kararlar doğrultusunda yenilik hareketleri yapılmaya başlanmıştır.


Soru : III. Selim Avrupa’da niçin daimî elçilikler açmıştır? Açılan bu elçiliklerin devlete katkısı ne olmuştur? Yazınız.


Cevap :

Avrupada olan yenilikleri, gelişmeleri yakından takip etmek avrupa kültürünü düzenini öğrenmek gelişim kaydedebilecek bilgileri alıp kendi devletine uygulamak için elçilikler kurmuştur.Bu elçiliklerin ülkeye katkısı ;

 1. Bilim, sanat, teknoloji, eğitim ve kültür alanındaki gelişmeler takip edilmiş
 2. Ülkeler arası ilişkiler gelişmiştir.
 3. Avrupa’daki siyasi askeri olaylar takip edilmiş
 4. Avrupa ülkelerinden gelen haberler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.
 5. Batı kültürü ve bilgi dünyası tanınarak ülkeye aktararılması sağlanmıştır.

Soru : Batı dillerindeki eserlerin Türkçeye çevrilmesinin eğitim ve kültür hayatında ne gibi katkıları olmuştur? Yazınız.


Cevap :

Eğitim ve kültür hayatı gelişme göstermiş, çağın gerektirdiği eğitim sağlanmış, avrupa kültürü tanınmış, buna bağlı olarak halkın dünya görüşü değişmiş, ayrıca Türk yazar ve şairlerine öncülük yapmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 78 Cevapları 

Soru : Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin daha çok askerî alanda yapılmasının sebepleri neler olabilir? Yazınız.


Cevap : Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin daha çok askerî alanda yapılmasının sebepleri neler olabilir? Yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Askeri alanda olmasının sebepleri;

 1. Savaş alanında, ordunun yetersiz olması vede yenilgilere sebep olması
 2. Savaşların sonunda alınan ağır vergiler
 3. Yeniçeri ocağının bozulması
 4. Yeniçerilerin ıslah edilememesi
 5. Devlet üzerinde bir kambur haline gelmiş olması
 6. Ordunun çağın gereksinimlerini karşılayamamasından dolayı orduda yenilikler yapmak mecburi hale gelmiştir.

Soru : Aşağıdaki tabloda III. Selim ve II. Mahmud’un sosyal ve ekonomik alanda yaptığı bazı yenilikler verilmiştir. Yeniliklerin toplumsal ve ekonomik sonuçlarını örnekte olduğu gibi yazınız.


“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları Meb Yayınları”

 


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 79 Cevapları 

Soru : Yurt dışına gönderilen öğrenciler Osmanlı Devleti’ne hangi alanlarda katkı sağlamış olabilir? Yazınız.


Cevap : Yurt dışına gönderilen öğrenciler Osmanlı Devleti’ne hangi alanlarda katkı sağlamış olabilir? Yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Avrupa’ya gönderilen öğrenciler askerlik alanında teorik ve pratik açıdan profesyonel eğitim aldılar. İleri düzey ordularda görev aldılar. Osmanlı devletinde eğitim alan bu uzmanlardan yararlanarak ordularını yenilemiş oldu. Osmanlı devleti savaşta yaralanan askerleri tedavi edebilmek vede salgın hastalıkları önleyebilmek için yurt dışına öğrenciler göndermiş ve böylece ülkede doktor sayısını arttırmıştır.

Mühendislik ve mimarlık alanında dayanıklı modern yapılar elde edebilmek için yurt dışına birçok mühendis adayı göndermiştir. Ayrıca yurt dışına torna, makine ve terzilik gibi sanayi alanlarında önemli çalışmalar yapabilmek için öğrenciler göndermiştir.


Soru : Aşağıda Tanzimat Fermanı’nın bazı maddeleri verilmiştir. Verilen maddeleri hangi alanla (toplumsal, ekonomik, hukuki vb.) ilgili olduğunu örnekte olduğu gibi yazınız.


“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları Meb Yayınları”


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 81 Cevapları 

Soru : Posta Nezareti ve telgraf hatlarının kurulması topluma ne gibi faydalar sağlamış olabilir?


Cevap : Posta Nezareti ve telgraf hatlarının kurulması topluma ne gibi faydalar sağlamış olabilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

 1. Haberleşme ve iletişim kolaylaşmıştır.
 1. Ülkenin çeşitli yerlerine Bilgiler daha hızlı, daha kısa sürede aktarılmıştır.
 2. Devlet kademeleri askeri birlikler ile aralarındaki haberleşme kolaylaşmıştır.
 1. Haberleşmede yeni bir dönem başlamıştır.

Soru : Buharlı gemilerin kullanılması İstanbul’un toplumsal hayatında ne gibi değişiklikler yapmış olabilir?


Cevap : Buharlı gemilerin kullanılması İstanbul’un toplumsal hayatında ne gibi değişiklikler yapmış olabilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Ulaşım kolaylaşmış, insanların iş nakliye ve seyahat etmeleri kolay ve ucuz olmuştur.

İnsan yolculukları ve malzeme nakli hızlanmış, halkım denizciliğe olan ilgisi artmıştır.İlk buharlı gemi İngiltere den 2.Mahmut döneminde alınmıştır.


Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluklara yazınız.


Soru : Demir yolu ulaşımının gelişmesi toplumsal ve ekonomik ne gibi değişimler sağlamış olabilir?


Cevap : Demir yolu ulaşımının gelişmesi toplumsal ve ekonomik ne gibi değişimler sağlamış olabilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

O günün bozuk yolları düşünüldüğü zaman demiryolları daha ekonomik, daha güvenli ve kısa süreli ulaşım sağlamıştır.

Bir seferde çok daha fazla yolcu ve yük taşıma kapasitesi bulunmaktadır.

Ağır tonajlı yüklerin taşınması sağlanmış, ülkenin çeşitli ve uzak yerlerine ihtiyaçlar sağlanmış, kötü hava şartlarında dahi ulaşım aksamamıştır.


Soru : Osmanlı Dönemi’nde yaşayan bir tüccar olsaydınız hangi ulaşım araçlarını tercih ederdiniz? Neden?


Cevap : Osmanlı Dönemi’nde yaşayan bir tüccar olsaydınız hangi ulaşım araçlarını tercih ederdiniz? Neden? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Osmanlı döneminde bir tüccar olsaydım ilk tercihim demiryolu olurdu. Çünkü demiryolları güvenli ekonomik,ne kadar kötü hava şartları olursa olsun aksamadan devam edebilen bir ulaşım taşıtıdır. Eğer ki demir yolu ulaşımı olmayan bir yerde isem bölgede liman varsa deniz yolunu, buharlı gemileri tercih ederdim.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 82 Cevapları 

Soru : Aşağıdaki akış diyagramında eksik olan yerleri örnekte olduğu gibi doldurunuz.


Cevap :

 1. ilk kez Avrupa’nın örnek alındığı dönem :Lale Devri
 2. Padişah: 3.Ahmet
 3. Sadrazam:Damat İbrahim Paşa
 4. İncelemeler yapması için avrupaya gönderilen elçi yirmi sekiz çelebi mehmet eseri: Seferatname
 5. Bu dönemin yenilikleri: Matbaa, kumaş, kağıt fabrikaları
 6. Matbaayı kuran kişiler: İbrahim müteferrika, sait efendi
 7. Matbaanın toplumsal ve ekonomik etkileri: kitap fiyatlatının ucuzlaması, bilginin herkese ulaşması, eğitimde yeniliklere neden olması

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 83 Cevapları 

Soru : XIX. yüzyılda toplumu ilgilendiren birçok yenilik yapılmıştır. Bu dönemde kurulmuş bazı kurumlar günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Aşağıda ismi verilen kurumların faaliyet alanlarını işaretleyiniz.


“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları Meb Yayınları”


Soru : Siz de XIX. yüzyılda yaşayan bir devlet adamı olsaydınız ekonomik ve sosyal hayat için hangi yenilikleri yapardınız?


Cevap : Siz de XIX. yüzyılda yaşayan bir devlet adamı olsaydınız ekonomik ve sosyal hayat için hangi yenilikleri yapardınız? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Osmanlı 19.yüzyılda Avrupa’nın her yönden gerisinde kalmıştır. Bu geride kalmışlığı durdurabilmek için öncelikle ekonomide gelişmek gerekir, bunun içinde makineler ve fabrikalar inşa edilmesi gerekir.

Avrupa sanayi inkılabını gerçekleştirirken Osmanlı bu inkılaptan habersiz kalmıştır. Ekonomide ilerleme sağladıktan sonra dönemin önde gelen mesleklerine ağırlık verir ülkenin önde gelen şehirlerine bu meslekleri eğitim veren okullar açardım. Mühendislik, doktorluk, mimarlık  gibi.


 


Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Osmanlı Devleti'nin yeniliklerin daha çok askeri alanda yapılmasının temel sebebi askeri alanda gelişmiş olan Avrupa'ya karşı birçok savaşan kaybederek toprakların yitirilmesi birçok iç karışıklığın bastırılan maması ve gelişmiş olan silahlara karşı mücadele etme yetisini kaybetmesinden dolayı Osmanlı Devleti Avrupa'da var olan yeniliklerin ve Avrupa'daki araştırmacıları ülkeye getirerek askeri alanda hızlı bir şekilde iyileşme lr gittiğini ve gücünü geri kazanmak için eski askeri alanda yenilikleri esas tuttuğu söylenebilir.
Hamdiye
Posta Nezareti ve Mektupların kullanılması insanların işine yaramıştır.Zaten insanoğlu her zaman herkesin işine yarayacak şeyler çıkarmıştır.Mektuplar ve posta sayesinde insanlar birbirlerine kolaylıkla ulaşabilmişlerdir.Daha cep telefonu gibi teknolojik aletler çıkmadığı zamanlar insanlar mektup ve telgraf gibi iletişim aletlerini kullanmışlardır.
DESTEGÜL
Ben kopya çekmem ama ödevlerimi buradan kontrol ederim
Nur
Çok iyi ve güzel çok güzel alev alev aleeeev yanıyor Cevaplar miss mükemmel 2 saat sonra
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

 • 14 Kayıtlı Üye
 • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak