7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 94-95. Sayfa Cevapları Meb Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 94-95. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı 2. Ünite Kültür ve Miras Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 94 95


2. Ünite Kültür ve Miras Değerlendirme Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 94 Cevapları 

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.


( Doğru ) 1. Osmanlı Devleti’nin yeni fethedilen topraklara Anadolu’daki Türkmenleri yerleştirmesine “iskân politikası” denilmektedir.
( Yanlış ) 2. Kanuni Sultan Süleyman “Avni” lakabıyla şiirler yazmıştır.
( Yanlış )3. Kristof Kolomb adlı İspanyol kâşif dünyayı dolaşarak dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişidir.
( Doğru ) 4. Baltalimanı Antlaşması Osmanlı Devleti’nin ekonomisine ve sanayisine büyük zarar vermiştir.
( Doğru ) 5. Ebru sanatı, Türkistan’da ortaya çıkıp İpek Yolu ile dünyaya yayılmıştır.


B. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.


(Edirne, Söğüt, Divan Teşkilatı, yeniçeri, yaya ve müsellemler, tımar, II. Mahmud, Lale Devri)


1. Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında yeniçeri adıyla kurulmuştur.
2. Divan Teşkilatı günümüzdeki Bakanlar Kuruluna benzetilebilir.
3. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti söğüt olmuştur.
4. Tımar Osmanlı Devleti’nde uygulanan bir toprak yönetim sistemidir.
5. Osmanlı Devleti’nde ilk kez çiçek aşısı uygulaması Lale Devri yapılmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları  Sayfa 95 Cevapları 

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisinin iskân siyasetinin amaçlarından değildir?


A) Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak
B) Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak
C) Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak
D) Fethedilen yerlerin zenginliklerini ele geçirmek


2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin fetih sonrası izlediği politikalardan biri değildir?


A) Halktan vergi alınmaması
B) Nüfusun azalmaması için göçün yasaklanması
C) Herkese din özgürlüğü tanınması
D) Kanun önünde herkese eşit davranılması


3. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkilerinden biri değildir?


A) Osmanlı ekonomisinde yaşanan sıkıntıların artmasına neden oldu.
B) Osmanlı tüccarların Avrupalı tüccarlarla rekabet gücü kalmadı.
C) Osmanlı topraklarını üretilen malların satılacağı bir pazar haline getirdi.
D) İngiltere’de büyük bir sömürge imparatorluğu kuruldu.


4. II. Mahmud Dönemi’nde bazı yenilikler yapılmıştır. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi devlet yönetiminin daha sistemli hale getirilmesi amacıyla yapılmıştır?


A) Bakanlıkların(Nazırlık) kurulması
B) ”Takvim-i Vekayi” adında ilk resmi gazetenin çıkarılması
C) Matbaanın kurulması
D) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması


D. Aşağıdaki sorunun cevabını verilen boşluğa yazınız.


Türk tarihine bakıldığında kadınların her dönemde sosyal ve siyasi hayatta önemli bir konumu olduğu görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde kurulan “Bacıyân-ı Rum” isimli sivil toplum örgütü kadınların bu rollerini devam ettirdiklerini göstermektedir. Çeşitli el sanatları ile uğraşan bu kadınlar ekonomiye büyük katkı sağlamışlardır. Erkekler savaşa gittiğinde demircilik, nalbantlık gibi güç isteyen işlerde de çalışan bu kadınlar Kayseri’nin Moğollara karşı savunulmasında da büyük katkı sağlamışlardır.


Soru : Metinde verilen bilgiye göre kadınlar Osmanlı toplumunda hangi faaliyetlerde bulunmuşlardır?


Cevap : Sivil toplum öğütlerinde görevler, sanatsal faaliyetler, demircilik, nalbantlık gibi iş kollarında faaliyetlerinde bulunduklarını ifade edebiliriz.


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,Sayfa 94

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 94-95. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Osmanlı Devleti genel olarak toplum içerisinde sivil toplum faaliyetleri yürüterek dergahlar toplum içerisinde var olan adaletin sağlanması toplum içerisinde var olan düzenin sürekli olarak devam etmesini sağlayarak din ırk mezhep fark etmeksizin hoşgörü politikasıyla milletleri bir araya tutarak uzun süre büyük bir imparatorluğa sahip olduğunu ifade edebiliriz.
Hamdiye
Sanayi İnkilabı Endüstri Devrimi olarak adlandırılır.Sanayi İnkilabı sayesinde yeni ulaşım aracları ortaya çıkmıştır.Bu devrim çok güzel geçmiştir.Yeni buluşlar demek o devletin daha da çok gelişmesi demektir.İnsanlar zaman geçtikçe daha da çok icatlar bulmaya başlamıştır.Herkes ülkesini ve ekonomisini yeni icatlar bularak geliştirmiştir.Ama sadece insanlar ekonomisini yeni icatlar keşfederek geliştirmemiştir.Yeni madenler bularak,turistlerin gezecek yerleri görmesi gibi şeylerle ekonomiler daha da büyümektedir.
Gülseren Yıldırım
Uzun zamandır 7. sınıf sosyal bilgiler kitabının cevap anahtarını  arıyordum ,cevaplarınızı çok açık ve kolay şekilde anlamak mümkün. Tebrik ederim. 
ZEHRA
mühteşemmmmm 10 numara 5 yıldız müthiş
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak