7. Sınıf Türkçe Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları


Türkçe Öğretmeni

İçindekiler

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları Sayfa 232, 233, 234, 235, 236


Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları

DERSE HAZIRLIK


1. Bildiğiniz bir Nasreddin Hoca fıkrasını anlatınız.


Cevap : Bildiğiniz bir Nasreddin Hoca fıkrasını anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Parayı Veren Düdüğü Çalar Çocuklar, pazara giden Nasreddin Hoca’nın etrafını sarmış. “Hoca, bana düdük al!” demiş bir tanesi. Digerleri “Bana da, bana da!” demiş.
Diğerleri de sırayla:
– Ben de düdük isterim!
– Bir tane de bana!, demişler.
İçlerinden sadece biri Nasreddin Hoca’ya düdük parası vermiş. Hoca, parayı alıp pazara gitmiş.
Hoca, akşam pazardan dönünce çocuklar etrafını sarmış. Her biri düdüğünü istemiş. Cebinden bir düdük çıkaran hoca, parayı veren çocuğa vermiş.
Diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırmış:

 Hani bizim düdüğümüz?

Nasrettin Hoca gülerek,
Parayı veren düdüğü çalar, demiş.


2. “Sözünde durmak” ifadesinden ne anlıyorsunuz?


Cevap : “Sözünde durmak” ifadesinden ne anlıyorsunuz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Sözünde durmak ahlak sahibi insanların özellikleri içerisinde bulunması gereken bir erdemdir. Sözünde durmak dürüst olmak içinde gerekli olan bir özelliktir. Dürüst insanlar verdikleri sözleri tutmayı bilirler. Sözünde duramayan bir insan dürüst değildir.
Verdiği sözden ne olursa olsun dönmeyen yerine getirmeye çalışan insanlar arkalarından söz ettirirken sözünün eri olarak bilinirler.İnsanlar tutamayacakları sözleri vermemelidirler. Verdiği sözleri tutmalı sözünden dönmemelidir. Birisine söz verirken dikkat etmemiz gerekir. Verdiğimiz sözü tutamayacaksa o sözü hiç vermemek daha mantıklıdır.


7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları

1. ETKİNLİK


Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.


a) Okuduğunuz metinde geçen deyimleri bulunuz.


Cevap :

 1. silip süpürmek
 2. astığı astık, kestiği kestik
 3. ürperti sarmak
 4. vadesi dolmak
 5. selam vermek
 6. öcünü almak
 7. şeytan dürtmek
 8. iç çekmek

b) Deyimlerin metnin anlamına yaptığı katkıyı açıklayınız.


Cevap : Deyimler metinin daha etkileyici ve anlatım olarak daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştır.


2. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Metnin bağlamından hareketle anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. 


Cevap :

 • Eziyet: Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıygı
 • Kurul: Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
 • Arz etmek: Sunmak
 • Ürperti: Korkma duygusu
 • Öcünü almak: Yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam
 • Ferman: Buyruk, emir

3. ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.


1. Fıkradaki olay nedir?


Cevap : Akşehir halkının kasabalarındaki fillerden kurtulmak için Hoca önderliğinde şehzade ile görüşmeye giderken Hoca’yı yalnız bırakmaları ve bunun sonucu.


2. Fıkraya göre olaydaki kırılma noktası nedir?


Cevap : Kasabalıların Hoca’yı şehzade karşısında yalnız bırakmaları.


3. Nasreddin Hoca, Şehzade’den ikinci fili isteyerek kasabalıya nasıl bir mesaj vermeye çalışmıştır?


Cevap :  Bir amaç için beraberce yola çıktığınız kişileri yolun sonunda yalnız bırakırsanız istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.


4. Fıkralardan yola çıkarak Nasreddin Hoca’nın kişilik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?


Cevap : Fıkralardan yola çıkarak Nasreddin Hoca’nın kişilik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Nasreddin Hoca fıkralarına baktığımız zaman bizi güldüren, gülerken de düşündüren bir anlatım içermektedir.
Nasreddin Hoca fıkralarında açık sözlü, dürüst kişilere mizah yaparken aynı zamanda insanlara ders verebilen zeki, akıllı karşısına çıkan engellerde pratik bir şekilde çözüm bulan, uyanık davranışları olan hayata espritüel açıdan bakabilen, öğüt veren çevresindeki çocuklara dedelik yapan, bilge ve eğitimli bir zattır.
Zaten bilindiği gibi Nasreddin Hoca Akşehir’de hocalık vede kadılık yapmış, medrese eğitimi almış dönemin eğitimli vede devlet memuru niteliğinde çalışmış, önemli bir şahsiyettir.


5. Çevrenizde Nasreddin Hoca’nın kişilik özelliklerini taşıyan insanlar var mı?


Cevap : Çevrenizde Nasreddin Hoca’nın kişilik özelliklerini taşıyan insanlar var mı? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Çevrende Nasrettin Hoca gibi kişilik özellikleri bulunan insan bulunmakta Kendisi benim amcamın oğludur. O da Nasrettin Hoca gibi Çok akıllı çok zeki ince bir şekilde espri yapmayı sever bazen söylediği şeyleri biraz anlamıyor gibi olursunuz.
Ama daha sonra düşündüğünüzde haklı olduğunu görürsünüz insanlarla konuşmaya onlarla iyi arkadaşlık kurmayı gezmeyi vede kitap okumayı sever bilgili birisidir. Eğitimlidir. Ayrıca bunun yanı sıra mütevazidir.
Her insanla konuşabilir. Çocukla çocuk büyükle büyük dediğimiz bir insandır. O geldiği zaman herkes susar o konuşur herkes onun sohbetini dinler. O konuşma başladığında en canı sıkkın insanlar bile gülmeye başlar Çünkü etrafına Neşe verir.


6. Grup sözcüsü olduğunuz zor bir görevde yalnız bırakılsanız nasıl davranırdınız?


Cevap : Grup sözcüsü olduğunuz zor bir görevde yalnız bırakılsanız nasıl davranırdınız? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
İnsanlar, doğaları gereği her zaman birlikte hareket etmek, birlikte karar vermek, zorunda olmuşlardır. Çünkü bir insan tek başına var olmayı sürdüremez. Yalnız insan bir süre sonra yalnızlıktan bunalıma girer. İnsanlar yaradılıştan itibaren çift yaratılmıştır.
En basiti her insan mutlaka evlenir ve en az iki kişi olurlar. Çünkü insanlar tek başlarına hayatları boyunca kalamazlar. Buradan yola çıkarak bir grup çalışması içerisinde, yanınızdaki arkadaşlarınız ile çıktığınız yolda arkadaşlarınız tarafından tek bırakıldığınızı düşünürseniz, hayal kırıklığına uğrar, beraber çıltığınız bu yolda arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirir, büyük olasılıkla da bu liderlik görevini bırakarak gruptan ayrılırsınız.


7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları

4. ETKİNLİK


Soru : “Akşehir’de Bir Fil” metninden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Kasabalıların fille ilgili sorununa farklı bir çözüm üretiniz.

Eziyetlerinden vazgeçtik; bir de
Filleri varmış askerlerin,
Bari o rahat dursa!
Çarşıda, pazarda, bağda, bahçede
Silip süpürüyormuş, ne bulursa.
(Öyle ki daha iyi, sel alsa, dolu vursa!)
Allah cümlesine yardım ede!
Aç kalmış kasabalı, fili doyurmuş.


Cevap :
Çözümüm: Filin doğal yaşamının burası olmadığını, daha fazla burada durursa ölebileceği konusunda şehzadeyi ikna etmeye çalışırdım.


5. ETKİNLİK


Soru : “Akşehir’de Bir Fil” metninden iki abartma cümlesi örneği yazınız.


Cevap :

 • Bir çekirge sürüsüymüş Moğol ordusu!
 • Çarşıda, pazarda, bağda, bahçede
  Silip süpürüyormuş, ne bulursa.

6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri cümleye uygun farklı kip ve kişi ekleriyle tamamlayınız.


Cevap :

 • Anadolu’yu kaplayan bir kara su yağıyor.
 • Adam koskoca çadırını getirmiş.
 • Kasabanın tam ortasına kurdu.
 • Kasabalı fili doyuramaz.
 • Kışın soğuğu bütün korkuları bastırır.
 • Ocağına düştük şehzadem!
 • Hoca artık huzurda bulunuyor.
 • Ne dilersen dile benden.
 • Yarın Akşehir’e gezmeye gideceğiz.
 • Fil için teşekkürlerimizi arz ettik.
 • Hocam sizinle birlikte şehzadeye gidelim.
 • File bir eş gönderilmesi için ferman buyurmuş.

7. ETKİNLİK


Soru : Alınan bir karara, bazı kişilerin uymaması sonucunda ne tür sorunlar ortaya çıkabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap : Alınan bir karara, bazı kişilerin uymaması sonucunda ne tür sorunlar ortaya çıkabilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Kararlar uygulanmak için alınırlar. Kararların ihlal edilmesinde ortaya çıkacak olan sıkıntılar  kararın önemi ve gerekliliğine bağlıdır.
Bazıları alınan karara uymadıkları zaman uyan kişiler de bu konuda gevşeklik gösterebilirler. Mesela sokağa çıkma yasağı bu konularda bir çok insan dikkat ediyor ancak bazıları bu konuda gevşeklik gösteriyorsa diğer insanlar da bunu yapmak isteyebilirler.
Karara uymayan kişiler belki de kararın alındığı yere ciddi zorluklar ve sorunlar getirebilirler.


7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları

8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki hikâye haritasından hareketle anlatım biçimlerini de kullanarak bir hikâye yazınız. Yazınızı deyim ve atasözleriyle zenginleştiriniz.


“7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları”


Cevap :
Mevsimlerde ilkbahar,köy imamı,köyün imamı ben ve birkaç köylü,ben muhtarlıkta oturmuş köylülerden Mehmet ve Rıza beyi ikna etmeye çalışıyoruz,kitaplarda okuduğum ikna edici sözcükleri kullanarak köylüleri ikna etmeye çalışıyordum.Çünkü köyümüzü su sorunundan kurtarmak için yapacağımız şu hattının onların tarlasında geçmesi gerekmektedir.Fakat köylüler nuh diyor peygamber demiyordu. Tüm köylüler kabul etmişti fakat Mehmet ve Rıza beyin kendilerine ait kuyuları olduğu için şu sıkıntısı çekmedikleri için kabul etmiyorlardı. Sonra Rıza bey bizden kurtulmak istercesine;
– Tamam kabul.dedi
-Gerçekten mi?
-Ya tamam dedik.
-Oh ne sonunda,peki siz ne diyorsunuz Mehmet bey?
deyince Rıza bey,Mehmet beye göz kırptı ve şüpelenmedim değil.Mehmet bey de “tamam”dedi.
Günler günleri kovaladı,ve su kanalının yapılacağı gün geldi.Kanal yapmak için işçiler geldi.Tam araziye girip şu kanalını yapmaya başlayacağımız sırada Mehmet ve Rıza bey bizi arazilerini olmadılar,bir antlaşma yaptığımızı hatırlatınca ise hatırlamıyormuş gibi yaptılar. Bu yüzden işi yapamadık.


GELECEK DERSE HAZIRLIK


1. Sınıfınızda “Ülkeler arasındaki kültürel etkileşim, toplumların birbirine bakış açısını değiştirir mi, değiştirmez mi?” konusunda düzenlenecek münazara için hazırlık yapınız.


Cevap : “Ülkeler arasındaki kültürel etkileşim, toplumların birbirine bakış açısını değiştirir mi, değiştirmez mi?” konusunda düzenlenecek münazara için hazırlık yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Ülkeler arasında kültürel etkileşim toplumların birbirine bakış açılarını tabiki de değiştirir. Her ülke ve milleti farklı ülke ve milletlerin yaşantı, kültürleri birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir.
Aynı dili konuşmaz, aynı yemeği yemez, aynı gelenek ve görenekleri yoktur. Bu ayrılıklar iki farklı milletin birbirini tanımamasından dolayı düşman veya dost olmayan gözle bakmasına sebep olabilir. Milletlerin birbirleri ile tanışması veya zor bir anlarında hiç ummadıkları o milletin onlara sahip çıkması, destek vermesi o insanların o milleti tanımak vede Kültürlerini öğrenme arzusu doğurabilir.
Örneğin kore savaşında Türkiye’nin Güney Koreye asker göndererek güney kore halkı için savaşması, Güney Kore halkına Türk ordusunun gerekli yardım ve ihtiyaçlarını gidermesi günümüzde dahi Kore halkı tarafından Türklerin Korede sevilmesine vede kardeş olarak görülmesini sağlamıştır. Bunun en güzel örneğini, Ayla filmi ile izleyebilirsiniz. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Türkçe Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Nasrettin hoca'nın fıkraları dinlerken çok eğleniyorum Nasrettin hoca'nın fıkralarını çeşitli Türkçe kitaplarında ve okuma metinlerinde görebiliyoruz. Bunlara bir örnek vermek gerekirse Bir gün Nasrettin hoca komşusunun yanına gider ve kazanlı ister komşusu onu kazanı verdikten sonra Nasrettin hoca belirli bir süre kazanını vermez daha sonra komşusu kazanı istediği zaman Nasrettin hoca kazanın içine daha küçük bir kazan koyarak kazanın doğurduğunu söyler belirli bir zaman geçtikten sonra Nasrettin hoca kazanı tekrar ister ve bu sefer kazan'ı geri vermez. Komşusu kazananı istediği zaman kazanın olduğu der komşusu buna gülerek kazan nasıl özür hoca dediğin zaman Nasrettin hoca da kazanın doğurduğuna inanıyorsunda öldüğüne inanmıyor musun cevabını verir. Bu konuda anlatılmak isteyen insanlar asla aç gözlü ve bencil olmamalıdır. Her zaman alçak gönüllü olmak insanlar arasında oldukça kıymetli bir davranıştır.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!