7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109-113-114-115-116 Cevapları Özgün Yayınları

Göster

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları Sayfa 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116


Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 109 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


Soru : Mimar Sinan’ın hayatı, eserleri ve kişilik özellikleri ile ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.


Cevap: Mimar Sinan’ın hayatı, eserleri ve kişilik özellikleri ile ilgili araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Mimar Sinan 1511 de yavuz sultan selim döneminde devşirme olarak istanbula getirilmiş ve yeni çeri ocağına kayıt edilmiştir.mimar olarak yavuz sultan selim in mısır seferine katılmıştır. Sultan süleyman döneminde Rodos ve Moğac seferlerine katılmıştır.

1538 yılında karabodan seferinde burut nehri üzerinde kisa surede koprü kurarak sultan suleyman tarafindan rütbesi yükseltilerek bas mimarlik döneminde yaptığı eserleri  Halepte. Hüsreviye kulliyesi,gebzede çoban mustafa külliyesi,Hürrem Sultan için yapılan Haseki külliyesi,İstanbulda Şehzade camii, Süleymaniye camii Edirnede Selimiye camii ayrıca Ayasofya nin kubbesini onardı.Çevresine takviye duvarlar yaparak bugünlere gelmesini sağlamıştır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 113 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamlarının başına yazınız.


(dülger-sadrazam-sefer-kervan-vezir-bent-gurbet-medrese-çırak-yeniçeri-ırgat-heybet-künk-ferman-mahzen)


 • gurbet: Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.
 • künk: Pişmiş toprak ve betondan yapılmış kalın su borusu.
 • medrese: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.
 • dülger: Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kişi.
 • bent: Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set.
 • sefer: Genellikle ülke dışına yapılan askerî harekât.
 • çırak: Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse.
 • ferman: Osmanlı Devleti’nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk.
 • heybet: Büyüklük, ululuk; gösteriş, görkem.
 • ırgat: Yapı işçisi.
 • kervan: Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.
 • mahzen: Yapılarda yer altı deposu.
 • yeniçeri: Osmanlılarda, devletten ödenek alan, sürekli görev yapan askerlerden oluşan
  kapı kulu teşkilatının yaya olarak savaşan asker sınıfı.
 • vezir: Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve
  paşa unvanını taşıyan kişi.
 • sadrazam: Osmanlı Devleti’nde başbakan, veziriazam.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 114 Soruları ve Cevapları


2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Sinan, ne zaman ve nerede doğmuş?


Cevap: 1490 yılında Kayseri‘nin Ağırnas köyünde doğmuştur.


2. Sinan, dedesi öldükten sonra ne yapmış?


Cevap: Bir kervanın peşine takılıp İstanbul’a gitmiş.


3. Sinan, hangi alanlarda yetenekliymiş?


Cevap: Dülgerlikte ve yapı işlerinde yetenekliymiş.


4. Sinan’ın mimarbaşı olmasını sağlayan kimmiş?


Cevap: Lütfi Paşa adında bir vezirmiş.


5. Sinan, mimarbaşı olduktan sonra ilk iş olarak ne yapmış?


Cevap: Kente su sağlamak için bentler yapıp suyu künklerle İstanbul’a getirmiş.


6. Sinan’ın, zamanın padişahı adına yaptığı caminin adı neymiş? Bu caminin yapımı kaç yıl sürmüş?


Cevap: Adı Süleymaniye imiş. Yapımı 7 yıl sürmüş.


7. Sinan, ne zaman ve nerede ölmüş?


Cevap: 9 Nisan 1588’de İstanbul’da ölmüş.


8. Mimar Sinan hangi türlerde mimari eserler yapmış?


Cevap: Cami, medrese, türbe, köprü, kervansaray, saray, hamam, mahzen, su yolu ve kemer türlerinden eserler yapmış.


3. ETKİNLİK


Soru : Metne göre Mimar Sinan’ın kişilik özellikleri nelerdir? Aşağıya yazınız.


Cevap: Mimar Sinan’ın kişilik özellikleri nelerdir? Aşağıya yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Matematik ve fen alanına ilgiliydi. Hayal gücü ve yaratıcı kişiliğiyle günümüze sayısız
eserler bırakmıştır. Hataya asla yer vermeyen Sinan mükemmele ulaşmaya çalışırdı. Ayrıntıları en ufak detayına kadar hesaplardı.

Azmi ve çalışma hırsı da eklenince eserleri yıllar geçse bile  sağlamlığını nasıl koruduğunu açıklamaktadır. Yaptığı görkemli eserlere rağmen mütevazı bir kişiliği olduğu isminin başına eklediği sıfatlardan anlaşılmaktaydı. Gelişmeye kendi bilgisinin üstüne koymaya çalışırdı.

Çıraklık eserinden ustalık eserine kadar kullandığı tek kubbeyi büyütüp ağırlığı ve basıncı temele dağıtması kendini nasıl geliştirdiğine örnektir. Mimar Sinan aynı zamanda iyi bir öğretmendi bilgi ve birikimini yetiştirdiği genç nesillere aktardı.


4. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki eserlerden Mimar Sinan’a ait olanların kutucuklarını işaretleyiniz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109-113-114-115-116 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 109-110-111-112-113-114-115-116. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 115 Soruları ve Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki açıklamalardan metnin türüyle ilgili olanı işaretleyiniz.


Cevap: Bilim, sanat, edebiyat gibi alanlarda tanınan kişilerin hayatı başka bir kişi tarafından anlatılmıştır.


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.


 1. ( Öznel ) Selçuklulardan kalma bu güzel eser, Kayseri yöresindeydi.
 2. ( Nesnel ) Sinan, 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu.
 3. ( Öznel ) İnsan aklının, insan gücünün yapamayacağı şey yoktur.
 4. ( Nesnel ) Sinan, şehre su sağlamak için bentler yapmıştır.
 5. ( Nesnel ) Cami yapımında yüzlerce ırgat çalışmış.
 6. ( Öznel ) Süleymaniye, muhteşem görüntüsüyle herkesi selamlamaktadır.
 7. ( Öznel ) Mimar Sinan; Türk yapıcılık, çinicilik ve oymacılık sanatlarının en güzel örneklerini vermiştir.

7. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerde zaman eklerinin altını çiziniz. Bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini örnekteki gibi ilgili cümlelerin karşısına yazınız.


 • Sinan okuma yazmayı küçük yaşta öğreniyor. ( Şimdiki Zaman )
 • Padişah, üç ay sürecek bir sefere çıkar. ( Geniş Zaman )
 • İki ay sonra Kayseri’ye gidiyoruz. ( Şimdiki Zaman )
 • Gittiği her şehirde yolları, köprüleri, hanları inceler. ( Geniş Zaman )
 • Dedesi ölünce bir kervanın peşine takılıp İstanbul’a gider. ( Geniş Zaman )
 • Bu muhteşem eseri tam yedi yılda bitiriyor. ( Şimdiki Zaman )

b. Yukarıdaki cümlelerde yer alan fiillerde zaman ekleri kendi anlamlarıyla kullanılmış mıdır? Açıklayınız.


Cevap: Kendi anlamlarıyla kullanılmamıştır. Zaman ekleri cümlede belirtilen zamanın dışında kullanılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 116 Soruları ve Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerin fiillerinde zaman ve anlam kayması olup olmadığını belirleyiniz. Zaman ve anlam kayması olan cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz. İşaretlediğiniz cümleleri, zaman ve anlam kaymasını gidererek yazınız.


[✔] Önümüzdeki hafta Ankara’da kitap fuarı düzenleniyor.

Cevap: Önümüzdeki hafta Ankara’da kitap fuarı düzenlenecek.

[✔] Babam, küçükken iki defa kolunu kırar.

Cevap: Babam, küçükken iki defa kolunu kırmış.

[ X] Her akşam düzenli olarak kitap okurum.

[✔] İşe gitmek için sabahları erkenden kalkıyorum.

Cevap: İşe gitmek için sabahları erkenden kalkarım.

[✔] Sizi, yarın yine aynı saatte burada beklerim.

Cevap: Sizi, yarın yine aynı saatte burada bekleyeceğim.


9. ETKİNLİK


Soru : Gezip gördüğünüz bir yeri anlatan kısa bir yazı yazınız.


Cevap: Gezip gördüğünüz bir yeri anlatan kısa bir yazı yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Konya Mevlana’nın şehri olarak tanınan bir şehirdir. Konya’da birçok tarihi güzellikler yer almakla beraber Mevlana’nın bulunmuş olduğu medrese ve orada yer alan kabri en çok gezilmesi gereken ve hakkında bilgi edinmesi gereken tarihi güzellikler arasında yer aldığını ifade edebiliriz.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


1. Kitabımızın sonraki metni olan “Yurt Türküsü” şiirini ezberleyiniz.


Cevap:

Güzel yurdum, dağlarım
Uzaktan göresim gelir
Keskin esen yellerine
Kendimi veresim gelir.

Gözümde tüter damların,
Sakız kokulu çamların,
Türkü söyler akşamların;
Bana kendi sesim gelir.

Su içtim kaynaklarından,
Gölgelerinde uyudum,
Kuşlarının söylediği
Şen türkülerle büyüdüm.

Ninniyle salladın beni,
Şefkatle kolladın beni,
Sevginle bağladın beni;
Güzel yurdum, güzel yurdum.

Vasfi Mahir Kocatürk


2. Türkiye’nin tarihî ve doğal güzelliklerini tanıtan bir broşür hazırlayınız.


Cevap: Türkiye’nin tarihî ve doğal güzelliklerini tanıtan bir broşür hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109-113-114-115-116 Cevapları Özgün Yayınları
“Türkiye’nin tarihî ve doğal güzelliklerini tanıtan bir broşür hazırlayın”

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Nuran dedi ki:

  Mimar Sinan Önemli mimarlardan bir tanesi olduğunu söylememiz mümkündür Mimar Sinan’ın hayalinde var olan eserlerden bir tanesi Ayasofya Camii gibi bir eser ortaya koyarak nesilden nesile aktarılabilecek bir mimari özellikleri bizlere nakşetmiş su olarak ifade edilmektedir Mimar Sinan’ın günümüze kadar ulaşmış olan birçok eseri vardır Bu eserlerin arasında sürekli olarak dikkatimizi çeken en önemli eserlerinden bir tanesi Süleymaniye Cami olarak ifade edilmesi gerekmektedir tarih boyunca yapmış olduğu en güzel tarihi eserler arasında yer alan Mimar Sinan eserleri günümüze kadar yıkılmadan sapasağlam geldiğini söylemekle beraber yüzyıllarca geçmişlere rağmen bu eserlerin ayakta durması onun mimari özelliklerinin bir başarısıdır.

 2. Hamdiye dedi ki:

  Osmanlı döneminde birçok ünlü eseri mimar Sinan tanınmış ve en büyük mimarlardan biridir. Mimar Sinan ayrıca kocasına olarak da bilinmektedir. Osmanlı zamanında yaptığı birçok tarihi eser le ünlenmiştir. Günümüzde mimar Sinan’ın yaptığı birçok eseri görebilmekteyiz. Eserlerin en çoğu İstanbul’da bulunmaktadır.İstanbul gezerek mimar Sinan’ın yaptığı harika yapıtları görebilirsiniz.bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz ve dünyaca ünlü olan mimar sinan’ı bize tanıdığımız için size çok teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum.

 3. KARABELA dedi ki:

  Teşekkür ederim ilham kaynağım oldunuz herkese iyi günler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.