7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125 Cevapları Özgün Yayınları

Göster

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları Sayfa 122, 123, 124, 125


Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 122 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre doğduğunuz şehrin adının nereden geldiğini arkadaşlarınıza anlatınız. Anlatılanlar arasından en çok ilginizi çeken hangisiydi? Nedenini belirterek açıklayınız.


Cevap:

Anlatılanların arasında en çok tarihi ve doğal güzellikler dikkatimi çekti. Bu güzellikler ve tarihi varlıklar eşsiz bir güzelliğe sahiptir.


2. Çevrenizdeki tarihî eserler hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.


Cevap: Çevrenizdeki tarihî eserler hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Çevremizde var olan tarihi eserlere bakıldığı zaman İstanbul ve çevresi için Osmanlı döneminde ve Bizans imparatorluğundan kalmış olan Ayasofya Hisarlar hamamlar camiler medreseler Galata Kulesi Kız Kulesi gibi birçok tarihi eser günümüze kadar gelmiş ve bizlere bu tarihi güzellikleri vererek birçok eşsiz güzelliğe sahip olmamızı sağlayan atalarımıza teşekkür etmemiz gerekir.

Bunun yanında ülkemizde var olan Nemrut Dağı İzmir de yer alan Efes Antik Kenti gibi birçok tarihi güzellik günümüze kadar gelmiş ve Bizlerin bu tarihi güzelliklere kavuşarak yediden yetmişe bu dönemler hakkında bilgiler edinmemiz ve mimari özelliklerin nesilden nesile aktarılacak bir zihin temellerinin atıldığını söyleyebiliriz.


1. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.


Cevap:

 • Hökelekli: Çalımlı, kurumlu, gösterişli
 • Oluk: Yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu, genellikle çinko boru
 • Medeniyet: Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, uygarlık
 • Arkeolog: Kazı bilimci
 • Höyük: Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe
 • Bakraç: Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 123 Soruları ve Cevapları


2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Yazar, yurdumuzu nelere benzetmiş?


Cevap: Çınara, tüten ocağa, anaya, bacıya, sevince, acıya benzetmiş.


2. Metinde, Anadolu’da yaşamış hangi medeniyetlerden söz edilmiş?


Cevap: Metinde Hititler, Yunan, Roma, Bizans Anadolu’da yaşamış medeniyetlerden söz edilmiş.


3. Türklere Anadolu’nun kapıları hangi devlet döneminde, ne zaman açılmış?


Cevap: Selçuklular döneminde, 1071 Malazgirt Zafer ile açılmış.


4. Selçuklular zamanında Anadolu hangi mimari eserlerle süslenmiş?


Cevap: Cami, mescit, medrese, kütüphane, han, hamam, kervansaray gibi mimari eserlerle süslenmiş.


5. Ülkemiz, hangi kültürel özellikleriyle yeniden keşfedilmeye hazırmış?


Cevap: Tarihi hazineleri, eski eserleri, folklor zenginlikleri, tabiat güzellikleri ile yeniden keşfedilmeye hazırmış.


6. Metne göre “Anadolu” ismi nereden gelmiş?


Cevap:  Yaşlı bir nine askerlere ayran verir. O “Ayranı tasına doldur oğul.” dedikçe askerler “Ana dolu.” derler. Metne göre “Anadolu” ismi buradan gelmiş.


3. ETKİNLİK


Soru : Aşağıya, metne yönelik farklı başlıklar yazınız.


Cevap: Anadolu, Anadolu Sevgisi, Medeniyetler Beşiği Anadolu gibi başlıklar örnek olarak verilebilir.


4. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Öznel yargılı olanların başına “Ö”, nesnel yargılı olanların başına “N” yazınız.


 • [ Öznel Yargı ] İstanbul’u, Ankara’sı, Edirne’si, Kars’ıyla taşına toprağına vurgun olduğumuz güzel vatan…
 • [ Öznel Yargı ]  Bin yılların, beş bin yılların az geldiği bir medeniyet beşiği Anadolu.
 • [ Nesnel Yargı ] Tarih öncesi dediğimiz yazısız çağların ardından, dört bin yıl öncesi Hititlerin adı duyulur Anadolu’da.
 • [ Öznel Yargı ]  İslam âleminin dört köşesinden bilginler Anadolu’ya üşüşür, sanatkârlar Anadolu’da kümeleşir.
 • [ Öznel Yargı ]  Açılmamış sayfaları, duyulmamış sözleri, derlenmemiş türküleri, hikâyeleri, masalları, destanları, bilinmeyen ozanları ile bitmez tükenmez bir söz yumağıdır Anadolu.[
 • [ Nesnel Yargı ] Bu sırada, boz bulanık tepelerden, ak saçlı bir ana, omzunda ayran bakracıyla görünür.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 124 Soruları ve Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki paragrafta, düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinin kullanıldığını açıklayınız.


Selçuklulardan sonra Anadolu Beylikleri kökleşen millî kültürün hasadını yapar. Aralarından bir beylik, koca bir devlet olur; açıldıkça açılır, kolları Viyana’ya kadar uzanır. Bu ulu çınara Osmanlı derler. Kökü ve gövdesi Anadolu’da, üç kıta, üç iklime hükmeden yeryüzünün en ömürlü devleti, Osmanlı Devleti. Sonrası, Trakya’yı da içine alan bir Türkiye’dir Anadolu. Köklü bir kültürün kaynaştığı bölünmez bir bütünlüktür artık.


Cevap: Benzetme ve  karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır.


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde kesme işaretinin hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız.


 • Sonrası, Trakya’yı da içine alan bir Türkiye’dir Anadolu.

Cevap: İyelik, durum ve bildirme eklerini özel adlardan ayırmak için kullanılmıştır.

 • Anadolu’nun kapıları 1071’de açılmıştır.

Cevap: Sayıya gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.

 • Ayşe Hanım’ın Anadolu’nun kültürel miraslarıyla ilgili yaptığı sunum çok beğenildi.

Cevap: Kişi adından sonra gelen unvan sözüne getirilen eki ayırmak için kullanılmıştır.

 • 1931 yılı TTK’nin kuruluş yılıdır.

Cevap: Kısaltmaya gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.

 • Atatürk, 19 Mayıs’ı doğum günü olarak kabul etmiştir.

Cevap: Belirli bir tarih bildiren ay adına gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 125 Soruları ve Cevapları


7. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerde yargı bildiren sözcüğün isim soylu olduğu cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz.


Cevap:

 • [   ] Başarının ilk şartı kendine güvenmiş.
 • [X] Anadolu bir kültür coğrafyasıdır.
 • [   ] Sabahları gün ışığı pencereme vuruyor.
 • [X] Kemal, sınıfın en çalışkan öğrencisiydi.
 • [   ] Bütün işleri vaktinde yapmayı sever.
 • [X] Sağlık varsa huzur da vardır.

b. Aşağıdaki isimleri istenilen ek fiil zamanlarına göre çekimleyerek birer cümlede kullanınız.


Cevap:

 • yalnız / Ek fiilin geniş zamanı

Cevap:   Hasan hep yalnızdır.

 • güzel / Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı

Cevap: Yeni aldığı kalem tıraş çok güzelmiş.

 • mutlu / Ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı

Cevap: Bekar olduğu zamanlar çok mutluymuş.

 • tatlı / Ek fiilin şartı (koşulu)

Cevap: Kirazlar tatlıysa beş kilo alacağım.


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıya, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında üzerimize düşen görevlerin neler olduğunu belirten bir metin yazınız.


Cevap: Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında üzerimize düşen görevlerin neler olduğunu belirten bir metin yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kültürel değerler bizleri toplumu içerisinde bir arada tutan toplumun sağlam taşlarını oluşturan önemli konular olarak söylenebilir.

Kültürel değerlerin nesilden nesile aktarmak için büyüklerimiz bizlere gelenek ve göreneklerimiz hakkında dinsel ögeler hakkında dinimiz hakkında Peygamberimiz hakkında Bayramımız hakkında vatanımız hakkımda ve birçok değerimiz hakkında bizlere bilgiler vererek bu bilgilerin bizler için ne kadar değerli olduğunu en iyi şekilde anlatması ve bizim de büyüdü mü Zabun bilgileri nesilden nesile aktarılarak güçlü bir kültürel toplum olmamızı sağlamamız devletimizin milletimizin sevgisinin devam etmesi açısından büyük bir önem arz etmektedir.

İşte bu nedenle güçlü bir devlet ve güçlü bir millet için kültürel ögelerimize sahip çıkarak sürekli olarak bu kültürel ögelerimizin nesilden nesile aktarılması ve korunması bizler için hayati bir önem taşımaktadır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Nuran dedi ki:

  Ülkemizde tarihi eserler birçok bölgede birçok eserin var olması ile beraber birçok çeşitli nin simgesi olduğunu ifade etmemiz mümkün olacaktır Örnek vermek gerekirse Kız Kulesi Nemrut Dağı Efes Antik Kenti Bizans kalıntıları hanlar hamamlar ve birçok örnek de çoğaltıcı bileceğimiz bul tarihi eserler iyi bir şekilde anlatılması ile beraber dünyada var olan turistlerin Cazibe Merkezi olacağından dolayı döviz kaynakları nedeniyle ülkemize de ekonomik olarak birçok katkı sağlayabilecek gibi toplumsal kazancın temellerini oluşturacak ondan dolayı sürekli olarak bu tarihi ve doğal eserlerinin korunması ve sahip çıkılması gerekmektedir.

 2. Hamdiye dedi ki:

  7. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan değerlendirme soruların daki soruları çözerek ödevimi bitirdim. Ödevlerimi sizin sayenizde çok güzel ve başarılı bir şekilde bitirdiğime inanıyorum. Öğretmenim derslerimde ne kadar başarılı olduğumuz her defasında tekrarlıyor. Yaşadığımız şehirde doğal güzellikler ve tarihi eserler bulunabilir. Gelenek göreneklerimiz ahlaki değerlerimiz de bizim doğal güzelliklerimiz arasında yer alır.bu konuda bize yardımcı olduğunuz için size çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.