7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 126-127-128-129 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Akıllı Evlat Dinleme Metni Cevapları Sayfa 126, 127, 128, 129


Akıllı Evlat Dinleme Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 126-127-128-129


Soru : Masalların dünyası ile yaşadığınız dünyayı karşılaştırınız.


Kısa Cevap : “Masalların dünyası ile yaşadığınız dünyayı karşılaştırınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Masallarda insanları eğlendirmek ve ders verme amacıyla birçok olağanüstü olay ve olağanüstü insanların varlığı söz konusudur.

Dünya ile masal arasında bazı konularda benzerlikler olsa da asıl itibariyle dünya masallardaki gibi değildir.

Masal dünyası Bir hayal ürünüdür ve insanları eğlendirmek ve verilmek istenen mesajı süslü ifadelerle olağanüstü şekilde anlatmakla gerçekleşir.

Çizgi filmlerde olduğu gibi hayvanların ve araçların konuştuğu renkli bir dünya vardır.

Ancak masal dünyası ile yaşamış olduğumuz gerçek Dünya arasında birçok fark bulunmaktadır. Bu farkları özellikle şu şekilde açıklayabiliriz.

Masal dünyası yazar tarafından yazılan bir hayal ürünüdür dünyamız ise gerçektir.

Masallar hiçbir zaman yaşanmamıştır. Gerçek dünyada ise eski tarihlerden bu yana her zaman bir gerçeklik vardır.

Masal dünyasında yer ve zaman kavramı olmadığı halde yaşamış olduğumuz dünyada şehirler ülkeler ve belirli alanlar vardır. Masal dünyasında Çok uzun zaman önce, çok uzak bir diyarda gibi ifadeler kullanılsa da gerçek dünyada bu kavramlar bir şey ifade etmez.

Masal dünyasında iyiler her zaman kazandığı ve hikaye yarım kaldığı halde dünya hayatında ne yazık ki bu her zaman böyle olmayabilir.

Masal dünyasında insanlarda ve diğer canlılarda olağanüstü yetenekler ve farklı yaratıklar olduğu halde dünyada bu mümkün değildir.


Soru : Bir masal kahramanı olsaydınız hangi masal kahramanı olmak isterdiniz? Neden?


Kısa Cevap : “Bir masal kahramanı olsaydınız hangi masal kahramanı olmak isterdiniz? Neden?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bir masal kahramanı olsaydım Nasrettin hoca olmak isterdim. Nasrettin hoca her ne kadar fıkralarla ve masallarla bizi güldürse de aslında çok zeki bir insandır. Vermiş olduğu cevapları hayret ediyorum ve ben de onun gibi zeki olarak insanlara böyle cevaplar vermeyi istiyorum.


Soru : Sahip olduklarınız mı yoksa sahip olduklarınızla yaptıklarınız mı önemlidir? Neden?


Kısa Cevap : “Sahip olduklarınız mı yoksa sahip olduklarınızla yaptıklarınız mı önemlidir? Neden?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

İnsanlar doğmuş olduğu andan ta ki hayatlarını bitirinceye kadar birçok şeye sahip olurlar.

İnsanlar sahip oldukları bu şeyler ister zeka ister başarı ister herhangi bir eşya olsun bunu yerinde ve zamanında kullanmadıkça bunlar bir şey ifade etmez.

Mesela çok zeki bir insanı düşündüğümüz zaman bu insan eğer çalışmıyor zamanı düzenli kullanmıyor kendini geliştirmek için bir şeyler yapmıyor ve başarıya ulaşmak için zekasını kullanmıyorsa bunun hiçbir önemi yoktur.

Bu insan ne kadar zeki olursa olsun hayatının alanında hep başarısız olarak kalacak ve zekasını kullanmadığı için hiçbir ilerleme kat edemeyecektir.

Mesela çok iyi bir aşçıyı düşündüğümüz zaman bu aşçı bu becerisini eğer geliştirmez kullanmaz eğitim alarak ilerletmezse bu kişinin elindeki Bu başarı gittikçe küredir ve sen ki bu konuyla hiç ilgisi olmayan kişilerinki gibi olur.

Görüldüğü üzere bir insana sahip oldukları değil sahip oldukları şeyi en iyi şekilde kullanarak elde etmiş olduğu başarı önemlidir.

Bunun için bence sahip olduklarımız değil sahip olduklarımızla yaptıklarımız önemlidir.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 127 Cevapları 


1. Etkinlik


Soru : Metni dinlerken not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.


Cevap :

Günleri sayılı olmak : (tahmin): Ölmek üzere olmak

TDK Anlamı: 1. ağır, umutsuz hastalığı nedeniyle ölmek üzere bulunmak.

2.bir yerde kalacak ancak birkaç günü bulunmak, ayrılmak üzere olmak.

Babayiğit :(tahmin): Cesur, gözükara

TDK Anlamı: yapı olarak çok güçlü kimse., hiçbir şeyden korkmayan, korkusuz, kabadayı, özü sözü bir, mert (kimse)

Pınar  :(tahmin): su kaynağı

TDK Anlamı: bu suyun çıktığı yer, kaynak, yerden kaynayarak çıkan su, kaynak.

Boz :(tahmin): soluk

TDK Anlamı: açık toprakrengi, bu renkte olan

Murad :(tahmin): istek

TDK Anlamı: istenen şey, dilek


2. Etkinlik


Soru : Dinlediğiniz metinde zengin adamın oğullarının birer kese altınla yaptıkları hakkındaki görüşlerinizi aşağıya yazınız.


Cevap :

Büyük Oğlan : büyük olan bence o kişileri yanında tutmayı başarır ve onlar da sadık olursa birçok iş yapabilirler.

Ortanca Oğlan : ortanca olan eğer ticareti geliştirebilir ve yapmış olduğu işi büyütebilirse başarılı olabilir.

Küçük Oğlan : küçük oğlan almış olduğu çocukları iyice eğitir ve onları hayata kazandırabilirse büyük bir şehir kurabilir.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 128 Cevapları 


3. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.


1. Zengin adam, oğullarını yanına neden çağırmıştır?


Cevap :

Zengin adam, oğullarını yanına mal taksimi yapmak için çağırmıştır. Ve ölmeden önce onlara nasihat vermek istemiştir.


2. Baba, oğullarına birer kese altın verip onlardan ne yapmalarını istiyor?


Cevap :

Baba, oğullarına birer kese altın verip onlardan üç yıl içinde buraya dönmemelerini ve üç yılın sonunda gelip kazançlarını bildirmelerini istiyor. Hangisinin kazancını beğenirse malını ona vereceğini, hepsinin kazancını beğenirse malını aralarında taksim edeceğini söylüyor.


3. Zengin adam, büyük ve ortanca oğlunun yaptıklarını nasıl değerlendiriyor? Açıklayınız.


Cevap :

Zengin adam, büyük ve ortanca oğlunun yaptıklarına hiç cevap vermiyor.


4. Babanın yerinde olsaydınız sahip olduklarınızı evlatlarınızın arasında paylaştırmak için nasıl bir çözüm bulurdunuz?


Cevap :

Babanın yerinde olsaydınız sahip olduklarınızı evlatlarınızın arasında paylaştırmak için hepsine aynı ölçüde mal verirdim.


5. Sizce küçük oğlanın yapmak istedikleri, yaşadığı toplumun geleceğini hangi yönlerden etkileyebilir?


Cevap :

Bence küçük oğlanın yapmak istedikleri, yaşadığı toplumun geleceğini çok iyi yönlere götürür. Çünkü bu yetim çocuklar başı boş kalsa perişan olacak belkide geçinmek için kötü insanlar olacaktı. Ancak şimdi halka millete saygılı insanlar olacaklar.


6. Zengin adamın çocuklarından birisi olsaydınız bir kese altınla neler yapardınız?


Cevap :

Zengin adamın çocuklarından biri olsaydım ticaret yapar ve ticaretimin karıyla hem kar eder hemde zorda kalan insanlara yardımda bulunurdum.


4. Etkinlik


Soru : Dinlediğiniz metinde anlatılan olayların tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız.


Cevap :

Dinlediğim metin masal olduğu için bazı yönlerinde abartı ve farklılıklar olsa da bence çok güzel yazılmış , ders verici bir metin.


5. Etkinlik


Soru : Öğretmeninizin yönlendirmesiyle gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla derlemiş olduğunuz tekerlemelerden hareketle “Tekerleme Atışması” yapınız.


Cevap :

MAKAS

Makas, makas, makas,

Ali dayı, noktaya bas,

Trampetler çalınıyor,

Yüzbaşılar darılıyor,

Darılmayın yüzbaşılar,

Can yürekten ayrılmıyor.

ASKERLER

Sıra sıra fenerler,

İşte geldi askerler.

Merdivenden iniyor,

Bize para veriyor.

Yağ parası, mum parası,

Akşama kandil parası.

TIRTIL

Tır-tıl tır tıl

Tır-tır tır-nak

Tır-tır tır – mık

Tır-tır ka-tır

Çatalı köfteye batır

Kıtır kıtır ı-sır

BADEM

Adem madene gitmiş.

Adem madende badem yemiş.

Madem ki Adem madende badem yemiş,

Niye bize getirmemiş.

KARGA

Karga karga “gak” dedi,

“Çık şu dala bak” dedi,

Karga seni tutarım,

Kanadını yolarım.

ŞU KÖŞE

Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada boş su şişesi
Aman dikkat
Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada boş su şişesi
Aman dikkat


6. Etkinlik


Soru : Aşağıda “Akıllı Evlat” metninden bir bölüm verilmiştir. Bu bölümde yer alan basit, türemiş ve birleşik fiilleri bularak uygun kutulara yazınız.


(…) Çocuklar hemen hazırlığa başlamışlar. İşlerini bitirdikleri zaman gelip babalarının elini öpmüşler. Atlarına binip yola çıkmışlar. Üçü birlikte bir zaman gittikten sonra önlerine üç yol çıkmış. Büyük kardeş sağdaki, ortanca kardeş ortadaki, küçük kardeş de soldaki yola yürümüş; uzaklaşmışlar.

Günler günlerle birleşiverip aylar olmuş. Aylar aylarla birleşiverip yıl olmuş da kimse farkına varamamış. Derken efendim baharlar yazları, yazlar da kışları kovalamış. Yel esmiş, sel gelmiş, üç yıl gelip çatmış. (…)


Cevap :

Basit Fiiller: 

 • gelip
 • öpmüşler
 • binip
 • çıkmışlar
 • gittikten
 • çıkmış
 • yürümüş
 • olmuş
 • esmiş
 • gelmiş
 • çatmış

Bileşik Fiiller: 

 • birleşiverip
 • varamamış

Türemiş Fiiller: 

 • başlamışlar
 • bitirdikleri
 • uzaklaşmışlar
 • kovalamış

7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 129 Cevapları 


7. Etkinlik


Soru : Dinlediğiniz metnin istediğiniz bir bölümünü arkadaşlarınızla görev dağılımı yaparak canlandırınız.


Cevap :

Bu etkinliği sınıf arkadaşlarınızla birlikte yapmanız gerekmektedir.


8. Etkinlik


Soru : Aşağıda verilen unsurlardan hareketle bir masal yazınız. Yazdığınız masalın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.


Kısa Cevap : Doğru söylemek konulu bir masal yazınız. için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Alçakgönüllü olmak konulu bir masal yazınız.

Çok uzun zaman önce Yiğit bir balıkçı balıkçılık yapar geçimini sağlarmış.

Annesi bu yiğit oğlunu evlendirmek istediği halde genç kızların gözü hep kraliyet askerlerine kayarmış

Balıkçı bunun farkında olduğu için çok üzülmüş ve aslında hiç kimseyi küçümsemeyerek namusuyla ve şerefe ile para kazandığı için elbet kendisine yakışacak bir kız bulacağına inanmış. Ben yine namusumla ve şerefimle ticaretimi yapayım ya nasip demiş.

Annesi bu Yiğit oğlanın gücü ve cesareti sebebiyle kıran askerleri arasına gireceğini bilsede oğlan kendi makamı için kendisiyle evlenecek olan bir kimseyi istemediğini söylemiş.

Annesi oğluna hak veriyormuş ama bir yandan da yaşı geçtiği için içi kan ağlıyor torunu sevmek istiyormuş.

Sisli bir ilkbahar günü balıkçı yine ya nasip diyerek balık tutmaya çıkmış. Az gitmiş uz gitmiş bayağı bir yol gitmiş derken daha önce hiç gitmediği büyülü göle rastlamış.

Rotasını şaşırdığını sanan balıkçı ne yapacağını bilemezken dua etmiş. Dua ederken Bir de ne görsün karşısına güzeller güzeli ışıl ışıl parlayan bir peri kızı çıkmış. Tabii balıkçı onun peri kızı olduğunu bilmemiş.

Selamlaşmışlar ve peri kızını neden burada olduğunu isterse onu ailesinin yanına ulaştıracağını söylemiş. Balıkçı Yiğit çok namuslu olduğu için peri kızına aşık olsa da bunu kendisine hiç bildirmemiş.

Zaten bildirsene olacak peri kızının da onun balıkçı olduğunu gördüğü için beğenmeyeceğini düşünmüş

Biraz beraber ilerlemişler ki peri kızı ile sohbet etmeye hayatlarını anlatmaya başlamışlar.

Peri kızı onun cesaretini ve yediklerini ve namusunu görünce ona aşık olmuş.

Peri kızının ona gönül gereğini anlayan balıkçı ona evlenme teklifi etmiş .  Balıkçının annesi bu güzel peri kızını görünce önce inanmamış sonra oğlunun güzel ahlakı sebebi ile bunun bir ikram olduğunu anlamış.

O kadar mutlu yıllar yaşamışlar o kadar mesut olmuşlar ki köydeki kızlar bu yiğide hayır dedikleri için pişmanlıktan ağlamış

Onlar ermiş muradına biz çıkalım keremetine…


Gelecek Derse Hazırlık 


Soru : Örnek aldığınız bir kişinin (sporcu, sanatçı, yazar, bilim insanı, gazeteci…) hayatını araştırınız.


Kısa Cevap : “Örnek aldığınız bir kişinin (sporcu, sanatçı, yazar, bilim insanı, gazeteci…) hayatını araştırınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Mehmet Akif Ersoy

Yazmış olduğu İstiklal Marşı yıllar boyunca dilden dile dolaştığı için benim örnek aldığım yazar ve şair Mehmet Akif Ersoy ‘ dur.

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Emine Cemile Hanım’ dır. 4 yaşındayken Fatih’de Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde eğitime başladı. 2 sene eğitim gördükten sonra Fatih İbtidaisi’ne geçti. Babasından Arapça öğrenmeye başladı. 1882 ‘de Fatih Merkez Rüştiyesi’ne başladı. Fatih Camii’nde Esad Dede’nin İran Edebiyatı derslerine katılmaya devam etti. Babasının vefatı ve maddi imkansızlıklar sebebi ile Baytar Mektebi’ne geçti. İlk şiirlerini bu dönemde yazmaya başladı.

22 Aralık 1893’ te birincilikle mezun oldu. Orman ve Ma’adin ve Ziraat Nezare’Baytar Müfettiş Muavini olarak tayin edildi.
25 yaşındayken İsmet Hanım ile evlendi. Maarif Dergisi’nde ve Resimli Gazete’de şiirleri ve Arapça, Farsça ve Fransızca’dan yaptığı çevirileri yayınlandı.

1906 ‘da Halkalı Ziraat Mektebi’ne Kitabet-i Resmiye Muallimi ve 1907’de Çiftlik Makinist Okulu’na Türkçe öğretmeni olarak atandı.
1908’ de II. Meşrutiyet’in ilan edildiği dönem İstanbul’da Umur-i Baytariye Dairesi Müdür Muavinliği’ne getirildi.

1908-1910 yılları arasında “Sırat’ı Müstakim” dergisinde yazdığı dönem en ünlü şiirleri “Küfe” ve “Seyfi Baba” şiirleri yayınlanmıştır
1913 ‘ te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi.

Almanya’daki Müslüman tutsakların durumunu incelemek üzere Berlin’e gönderildi. İstanbul’a döndükten sonra Darül-Hikmet-i İslamiye’nin başkatipliğine atandı.

Ankara Hükümeti’nin kurulmasından sonra Burdur Milletvekili olarak meclise girdi. İstiklal Marşı için açılan yarışmaya giren Mehmet Akif Ersoy, 724 şiir arasından yarışmayı kazandı. Ödül olarak 500 lirayı kabul etmeyerek Türk Ordusu’na armağan etti.

Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet ilanı ve devrimlerden sonra Mısır’a gitti. 1936 ‘ ya kadar Mısır’da Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi.
1936’da Antakya’ya gitti. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da irtihal etti. Edirnekapı Şehitliği’ne gömüldü.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Türkçe ders kitabımızda yer alan bilgi ve cevaplarla elbette ki metini güzel bir şekilde okuduktan sonra sorularını cevaplama fırsatında ve sorulardaki birçok bilgiyi Forum sayfa sitesi ile hemen bularak ödevimi yaptım bu sayfadaki bilgi ve cevapları çok iyi tüm öğrencilerin rahat bir şekilde yazılıya ve derslere hazırlanması için birçok bilgiyi içeriyor ben birileri dersinde matematik dersinde sosyal bilgiler dersinde ve özellikle Türkçe dersine bana çok yardımcı oluyor sizlere de tavsiye ediyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.